Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar
Stap 1

Controleer uw contract

Het hangt van uw arbeidscontract af of u iets tegen het ontslag kunt doen. Het is daarom belangrijk dat u nakijkt wat voor soort contract u heeft.

Staat er een geldige proeftijd in uw contract? Dan mag uw werkgever u tijdens de proeftijd zonder reden ontslaan.

Tijdelijk contract

Wil uw werkgever uw tijdelijke contract eerder beëindigen? Dan moet in het contract staan dat dit kan. En uw werkgever heeft een geldige reden nodig. 

Uw werkgever kan ook kiezen voor het niet verlengen van uw tijdelijke contract. Hij hoeft hiervoor geen reden te geven. En u kunt hier meestal niets tegen doen. Kreeg u meerdere tijdelijke contracten achter elkaar? Dan heeft u misschien recht op een vast contract

Heeft u een contract van 6 maanden of langer? Dan moet uw werkgever op tijd laten weten of hij uw contract verlengt. Dit moet minimaal 1 maand voor de einddatum. Anders heeft u recht op een aanzegvergoeding.

Vast contract

Heeft u een vast contract, dan mag uw werkgever u alleen ontslaan als hij een geldige reden heeft.

Uitzendcontract

Het hangt af van uw contract en cao wat uw rechten als uitzendkracht zijn bij ontslag:

 • Heeft u in fase A, 1 of 2 een uitzendovereenkomst met uitzendbeding? Dan stopt uw contract vaak als de inlener geen werk meer voor u heeft. De inlener is het bedrijf waar u werkt. Uw werkgever is het uitzendbureau.
 • Heeft u in fase A, 1 of 2 een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding (detacheringscontract)? Dan kan het contract niet altijd zomaar stoppen. Neem contact op met een van onze juristen.
 • Heeft u een uitzendovereenkomst van 6 maanden of langer? Dan mag het bedrijf ervoor kiezen om uw contract niet te verlengen. Het hoeft hiervoor geen reden te geven. Het uitzendbureau moet wel minimaal 1 maand vooraf schriftelijk laten weten of het contract wordt verlengd. Anders heeft u recht op een aanzegvergoeding.
 • Heeft u meer dan 4 jaar of 6 contracten gewerkt in fase B of fase 3? Of zit u in fase C of 4? Dan heeft u een vast contract bij het uitzendbureau. Het uitzendbureau mag u pas ontslaan als hiervoor een geldige reden is.

Is het uitzendbureau geen lid van de ABU of NBBU? Dan geldt er mogelijk geen uitzendbeding na 26 gewerkte weken of heeft u eerder recht op een vast contract. Het uitzendbureau mag u dan als uitzendkracht niet zomaar ontslaan. Neem bij twijfel daarover contact met ons op. 

Stap 2

Controleer of de reden geldig is

Bij een vast of tijdelijk contract moet uw werkgever een van deze redenen geven om u te mogen ontslaan:

 • Er is een dringende reden voor ontslag. U steelt bijvoorbeeld van uw werkgever, brengt anderen in gevaar, maakt bedrijfsgeheimen bekend of u weigert werk.
 • Het gaat financieel slecht met het bedrijf. Dit heet een bedrijfseconomische reden.
 • U bent langer dan 2 jaar ziek.
 • U bent vaak ziek.
 • U doet uw werk niet goed.
 • U heeft iets heel ergs gedaan of juist niet gedaan.
 • De arbeidsverhouding is verstoord. Dit betekent dat de relatie tussen u en uw werkgever of collega's al lange tijd erg slecht is. En dit komt niet meer goed.

Uw werkgever mag u zonder reden ontslaan als u de pensioenleeftijd bereikt. Er is dan geen toestemming van UWV of de kantonrechter nodig.

Uw werkgever mag u niet ontslaan als er een opzegverbod geldt.

Stap 3

Protesteer tegen het ontslag

Krijgt u van uw werkgever een ontslagvoorstel, bijvoorbeeld een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst? Dan hoeft u hier niet mee akkoord te gaan. U kunt hier nog over onderhandelen, bijvoorbeeld over de transitievergoeding. 

Krijgt u geen ontslagvoorstel, of gaat u niet akkoord met het ontslagvoorstel? Dan moet de werkgever toestemming vragen aan UWV of de kantonrechter. Doet uw werkgever dit niet? Dan blijft u gewoon in dienst.

Bent u door uw werkgever naar huis gestuurd of op staande voet ontslagen? Dan moet u snel reageren. Neem direct contact op met een van onze juristen.

Ontslag via UWV

De werkgever moet soms toestemming vragen aan UWV om u te mogen ontslaan. Dat is verplicht bij ontslag om deze redenen:

 • U bent langer dan 2 jaar ziek.
 • Het gaat financieel slecht met het bedrijf.

Heeft uw werkgever ontslag bij UWV aangevraagd? Dan kunt u binnen 14 dagen een verweerschrift inleveren tegen het ontslag. In het verweerschrift geeft u aan waarom u het niet eens bent met het ontslag. U krijgt dit formulier automatisch van UWV.

Ontslag via kantonrechter

Heeft uw werkgever een andere reden om u te ontslaan? Dan moet hij toestemming vragen aan de kantonrechter. U hoort via een bericht van de rechtbank hoe en waar u een verweerschrift kunt inleveren tegen het ontslag.

Juridische hulp

Het is verstandig om een advocaat om hulp te vragen bij het protesteren tegen uw ontslag. Neem contact op met een van onze juristen. Heeft u een eigen rechtsbijstandverzekering of bent u lid van een vakbond? Neem dan contact met hen op.

Bel ons 0900 - 8020 Kosten € 0,10 per minuut.*
Bel maandag tot en met vrijdag 09.00 - 17.00 uur.
U krijgt een van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Kan mijn werkgever mij bij ontslag houden aan mijn concurrentiebeding of relatiebeding?

  Als in uw contract een concurrentiebeding of relatiebeding staat, blijft dit geldig bij ontslag. Dat is bijvoorbeeld het geval als u:

  • ontslag op staande voet krijgt
  • ontslag krijgt om een bedrijfseconomische reden (het gaat financieel slecht met het bedrijf)
  • zelf ontslag neemt

  Krijgt u ontslag met wederzijds goedvinden? Dan bent u het allebei eens met het ontslag. U kunt dan met uw werkgever afspreken dat het concurrentiebeding of relatiebeding niet meer geldig is.

  Ook kunt u de rechter vragen het concurrentiebeding of relatiebeding aan te passen.

 • Heb ik recht op een aanzegvergoeding?

  Aanzeggen betekent dat uw werkgever laat weten of hij uw contract wel of niet verlengt. Dit moet schriftelijk en minimaal 1 maand voor de einddatum van uw tijdelijk contract. Anders moet hij een aanzegvergoeding betalen.

  U heeft recht op een aanzegvergoeding als:

  • uw werkgever niets laat weten over het beëindigen van uw tijdelijk contract. U heeft recht op maximaal 1 maandsalaris.
  • uw werkgever te laat is met de aanzegging. U heeft recht op een vergoeding voor iedere dag dat uw werkgever te laat is. Is uw werkgever 2 weken te laat? Dan kunt u een vergoeding eisen van 2 weken salaris.

  Aanzegvergoeding vragen

  U moet de aanzegvergoeding zelf opvragen bij uw werkgever. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief aanzegvergoeding.

  Eis uw aanzegvergoeding binnen 2 maanden op nadat uw contract stopt. Daarna verliest u het recht op deze vergoeding.

  Geen aanzegplicht

  Soms hoeft uw werkgever niet aan te zeggen. Hij heeft dan geen aanzegplicht. Dit is zo als:

  • uw contract korter duurt dan 6 maanden
  • u een uitzendcontract met uitzendbeding heeft
  • er geen einddatum in uw contract staat, bijvoorbeeld wanneer u een zieke collega vervangt.

  U heeft dan geen recht op een aanzegvergoeding.

 • Heb ik recht op een transitievergoeding?

  U heeft recht op een transitievergoeding als u in loondienst werkt en uw werkgever uw contract stopt. Bijvoorbeeld door:

  • uw contract op te zeggen, na toestemming van UWV
  • uw contract via de rechter te ontbinden
  • uw tijdelijke contract niet te verlengen

  Soms heeft u ook recht op een transitievergoeding als u zelf uw contract stopt. Dit kan alleen in zeer ernstige situaties, bijvoorbeeld bij seksuele intimidatie of discriminatie door uw werkgever.

  De hoogte van de transitievergoeding hangt af van uw loon en hoe lang u in dienst bent geweest.

 • Welke opzegtermijn moet mijn werkgever gebruiken?

  Wordt u ontslagen? Dan moet uw werkgever uw contract meestal eerst officieel opzeggen. Dit moet vaak voor het einde van de maand. De opzegtermijn is de periode tussen opzeggen en het einde van uw contract.

  De opzegtermijn van uw werkgever staat in uw contract of in uw cao. Staat er geen opzegtermijn in? Dan geldt de wettelijke opzegtermijn van:

  • 1 maand, als u korter dan 5 jaar in dienst bent of als u de AOW-leeftijd heeft
  • 2 maanden, als u tussen de 5 en 10 jaar in dienst bent
  • 3 maanden, als u tussen de 10 en 15 jaar in dienst bent
  • 4 maanden, als u 15 jaar of langer in dienst bent

  Start opzegtermijn

  De opzegtermijn begint meestal op de eerste dag van de maand, die volgt nadat uw werkgever heeft opgezegd.

  Voorbeeld:
  Uw werkgever zegt op 15 januari uw contract op. Dan begint de opzegtermijn op 1 februari. Is de opzegtermijn 1 maand? Dan bent u op 1 maart uit dienst.

  In uw contract of cao kunnen andere afspraken staan over wanneer de opzegtermijn start.

  Aftrek bij procedure UWV

  Kreeg uw werkgever toestemming van UWV voor uw ontslag? Dan gaat de tijd van de procedure bij UWV van de opzegtermijn af. Er moet altijd 1 maand opzegtermijn overblijven.

  Aftrek bij procedure kantonrechter

  Kreeg uw werkgever toestemming van de kantonrechter voor uw ontslag? Dan bepaalt de kantonrechter de einddatum van uw contract. De kantonrechter houdt meestal rekening met de opzegtermijn. Ook hier gaat de tijd van de procedure bij de kantonrechter van de opzegtermijn af. Er moet altijd 1 maand opzegtermijn overblijven.

 • Wanneer geldt een opzegverbod?

  De belangrijkste situaties met een opzegverbod zijn:

  • U bent ziek.
  • U bent zwanger. Ook tijdens uw zwangerschaps- en bevallingsverlof en de eerste 6 weken daarna mag u geen ontslag krijgen.
  • U bent lid of kandidaatlid van de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of arbocommissie.
  • U bent arbodeskundige.
  • U heeft een militaire dienstplicht in Nederland of in het buitenland. Of u heeft hiervoor een vervangende dienst.

  Uw werkgever mag u ook niet ontslaan om deze redenen:

  • U bent lid van een vakbond en doet mee aan vakbondsactiviteiten.
  • U wilt ouderschapsverlof of zorgverlof opnemen.
  • U doet iets dat hoort bij uw baan als functionaris gegevensbescherming.
  • Het bedrijf waar u werkt, wordt overgenomen door een ander bedrijf.

  Uitzonderingen opzegverbod

  Voor deze opzegverboden gelden uitzonderingen:

  Bent u ziek? Dan mag uw werkgever u wel ontslaan in deze situaties:

  • U bent langer dan 2 jaar ziek. En uw werkgever heeft geen loonsanctie, of deze is al voorbij.
  • U heeft de AOW-leeftijd en bent langer dan 13 weken ziek.
  • U werd ziek nadat uw werkgever ontslag vroeg aan UWV.
  • U houdt zich niet aan de regels tijdens re-integratie.

  Alle opzegverboden gelden meestal niet als:

  Kantonrechter

  Ontslaat uw werkgever u terwijl er een opzegverbod geldt? Dan moet u binnen 2 maanden na uw ontslag naar de kantonrechter om uw ontslag terug te draaien. Neem meteen contact op met een van onze juristen. Of vraag advies aan uw rechtsbijstandsverzekeraar of vakbond.

 • Wat moet de werkgever mij betalen bij de eindafrekening?

  Als uw contract stopt, moet uw werkgever u alles betalen waar u nog recht op heeft. Bijvoorbeeld:

  • uw laatste loon
  • openstaande vakantiedagen
  • vakantietoeslag
  • overuren / atv-dagen / adv-dagen
  • eindejaarsuitkering / 13e maand / bonus
  • reiskosten
  • transitievergoeding
  • aanzegvergoeding

  Betaalt de werkgever niet, of mist u nog een bedrag? Vraag dan in een gesprek of per e-mail om uitleg. Komt u er samen niet uit? Stuur dan onze voorbeeldbrief eindafrekening salaris.

Terug naar boven Shape