Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar
Stap 1

Controleer uw contract

Het hangt van uw arbeidscontract af of u iets tegen het ontslag kunt doen. Het is daarom belangrijk dat u nakijkt wat voor soort contract u heeft.

Staat er een geldige proeftijd in uw contract? Dan mag uw werkgever u tijdens de proeftijd zonder reden ontslaan.

Tijdelijk contract

Wil uw werkgever uw tijdelijke contract eerder beëindigen? Dan moet in het contract staan dat dit kan. En uw werkgever heeft een geldige reden nodig. 

Uw werkgever kan ook kiezen voor het niet verlengen van uw tijdelijke contract. Hij hoeft hiervoor geen reden te geven. En u kunt hier meestal niets tegen doen. U heeft misschien wel recht op een transitievergoeding, aanzegvergoeding of allebei.

Kreeg u meerdere tijdelijke contracten achter elkaar? Dan heeft u misschien recht op een vast contract

Heeft u een contract van 6 maanden of langer? Dan moet uw werkgever op tijd laten weten of hij uw contract verlengt. Dit moet minimaal 1 maand voor de einddatum. Anders heeft u recht op een aanzegvergoeding.

Vast contract

Heeft u een vast contract, dan mag uw werkgever u alleen ontslaan als hij een geldige reden heeft.

Uitzendcontract

Het hangt af van uw contract en cao wat uw rechten als uitzendkracht zijn bij ontslag. Bijvoorbeeld of er een uitzendbeding in uw contract staat. 

Heeft u een uitzendcontract en krijgt u ontslag? Neem dan contact op met een van onze juristen. 

Stap 2

Controleer of de reden geldig is

Bij een vast of tijdelijk contract moet uw werkgever een van deze redenen geven om u te mogen ontslaan:

 • Er is een dringende reden voor ontslag. U steelt bijvoorbeeld van uw werkgever, brengt anderen in gevaar, maakt bedrijfsgeheimen bekend of u weigert werk.
 • Het gaat financieel slecht met het bedrijf. Dit heet een bedrijfseconomische reden.
 • U bent langer dan 2 jaar ziek.
 • U bent vaak ziek.
 • U doet uw werk niet goed, en een verbetertraject heeft niet geholpen.
 • U heeft iets heel ergs gedaan of juist niet gedaan.
 • De arbeidsverhouding is verstoord. Dit betekent dat de relatie tussen u en uw werkgever of collega's al lange tijd erg slecht is. En dit komt niet meer goed.

Uw werkgever mag u zonder reden ontslaan als u de pensioenleeftijd bereikt. Er is dan geen toestemming van UWV of de kantonrechter nodig.

Uw werkgever mag u niet ontslaan als er een opzegverbod geldt.

Stap 3

Protesteer tegen het ontslag

Krijgt u van uw werkgever een ontslagvoorstel, bijvoorbeeld een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst? Dan hoeft u hier niet mee akkoord te gaan. U kunt onderhandelen, bijvoorbeeld over de transitievergoeding. 

Krijgt u geen ontslagvoorstel, of gaat u niet akkoord met het ontslagvoorstel? Dan moet de werkgever toestemming vragen aan UWV of de rechter. Doet uw werkgever dit niet? Dan blijft u gewoon in dienst.

Bent u door uw werkgever naar huis gestuurd of op staande voet ontslagen? Dan moet u snel reageren. Neem direct contact op met een advocaat. Of vraag advies aan uw rechtsbijstandverzekeraar of vakbond. 

Ontslag via UWV

De werkgever moet soms toestemming vragen aan UWV om u te mogen ontslaan. Dat is verplicht bij ontslag om deze redenen:

 • U bent langer dan 2 jaar ziek.
 • Het gaat financieel slecht met het bedrijf.

Heeft uw werkgever ontslag bij UWV aangevraagd? Dan kunt u binnen 14 dagen een verweerschrift inleveren tegen het ontslag. In het verweerschrift geeft u aan waarom u het niet eens bent met het ontslag. U krijgt dit formulier automatisch van UWV.

Ontslag via kantonrechter

Heeft uw werkgever een andere reden om u te ontslaan? Dan moet hij toestemming vragen aan de kantonrechter. U hoort via een bericht van de rechtbank hoe en waar u een verweerschrift kunt inleveren tegen het ontslag.

Juridische hulp

Het is verstandig om een advocaat om hulp te vragen bij het protesteren tegen uw ontslag. Of vraag uw rechtsbijstandverzekering of vakbond om hulp. 

Bel gratis 0800 - 8020 Gratis persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Stap 4

Controleer uw rechten na geldig ontslag

Heeft uw werkgever toestemming gekregen van het UWV of de kantonrechter voor uw ontslag? Dan moet hij zich houden aan de opzegtermijn. En u heeft vaak recht op een transitievergoeding en een uitkering.

Opzegtermijn bij ontslag

Uw werkgever moet zich houden aan de opzegtermijn. Dit is de periode tussen opzeggen en het einde van uw contract. De opzegtermijn begint meestal op de eerste dag van de maand.

De opzegtermijn voor uw werkgever staat in uw contract of cao. Staat er geen opzegtermijn in? Dan geldt de wettelijke opzegtermijn:

 • minder dan 5 jaar in dienst: 1 maand opzegtermijn
 • 5 tot 10 jaar in dienst: 2 maanden opzegtermijn
 • 10 tot 15 jaar in dienst: 3 maanden opzegtermijn
 • 15 jaar of langer in dienst: 4 maanden opzegtermijn. 

Houdt uw werkgever zich niet aan de wettelijke opzegtermijn? Neem dan contact op met een van onze juristen. 

Einddatum contract

Krijgt uw werkgever toestemming van het UWV voor uw ontslag? Dan gaat de tijd van de procedure bij het UWV van de opzegtermijn af. Er moet altijd 1 maand opzegtermijn overblijven.

Krijgt uw werkgever toestemming van de kantonrechter voor uw ontslag? Dan bepaalt de kantonrechter de einddatum van uw contract. Er moet altijd 1 maand opzegtermijn overblijven. 

Transitievergoeding na ontslag

Na een geldig ontslag heeft u vaak recht op een transitievergoedingDe hoogte van de transitievergoeding hangt af van uw loon en hoe lang u in dienst bent geweest.

Uitkering na ontslag

Na een geldig ontslag heeft u vaak recht op een WW-uitkering. Heeft u niet voldoende rechten opgebouwd voor een WW-uitkering? Dan heeft u misschien recht op een bijstandsuitkering

Bent u ziek uit dienst gegaan? Dan heeft u meestal recht op een ziektewetuitkering of een WIA-uitkering

Meer informatie over dit onderwerp
 • Kan mijn werkgever mij bij ontslag houden aan mijn concurrentiebeding of relatiebeding?

  Als in uw contract een concurrentiebeding of relatiebeding staat, blijft dit geldig bij ontslag. Dat is bijvoorbeeld het geval als u:

  • ontslag op staande voet krijgt
  • ontslag krijgt om een bedrijfseconomische reden (het gaat financieel slecht met het bedrijf)
  • zelf ontslag neemt

  Krijgt u ontslag met wederzijds goedvinden? Dan bent u het allebei eens met het ontslag. U kunt dan met uw werkgever afspreken dat het concurrentiebeding of relatiebeding niet meer geldig is.

  Ook kunt u de rechter vragen het concurrentiebeding of relatiebeding aan te passen.

 • Heb ik recht op een aanzegvergoeding?

  Aanzeggen betekent dat uw werkgever laat weten of hij uw contract wel of niet verlengt. Dit moet schriftelijk en minimaal 1 maand voor de einddatum van uw tijdelijk contract. Anders moet hij een aanzegvergoeding betalen.

  U heeft recht op een aanzegvergoeding als:

  • uw werkgever niets laat weten over het beëindigen van uw tijdelijk contract. U heeft recht op maximaal 1 maandsalaris.
  • uw werkgever te laat is met de aanzegging. U heeft recht op een vergoeding voor iedere dag dat uw werkgever te laat is. Is uw werkgever 2 weken te laat? Dan kunt u een vergoeding eisen van 2 weken salaris.

  Aanzegvergoeding vragen

  U moet de aanzegvergoeding zelf opvragen bij uw werkgever. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief aanzegvergoeding.

  Eis uw aanzegvergoeding binnen 2 maanden op nadat uw contract stopt. Daarna verliest u het recht op deze vergoeding.

  Geen aanzegplicht

  Soms hoeft uw werkgever niet aan te zeggen. Hij heeft dan geen aanzegplicht. Dit is zo als:

  • uw contract korter duurt dan 6 maanden
  • u een uitzendcontract met uitzendbeding heeft
  • er geen einddatum in uw contract staat, bijvoorbeeld wanneer u een zieke collega vervangt.

  U heeft dan geen recht op een aanzegvergoeding.

 • Heb ik recht op een transitievergoeding?

  U heeft recht op een transitievergoeding als u in loondienst werkt en uw werkgever uw contract stopt. Bijvoorbeeld door:

  • uw contract op te zeggen, na toestemming van UWV
  • uw contract via de rechter te ontbinden
  • uw tijdelijke contract niet te verlengen

  Soms heeft u ook recht op een transitievergoeding als u zelf uw contract stopt. Dit kan alleen in zeer ernstige situaties, bijvoorbeeld bij seksuele intimidatie of discriminatie door uw werkgever.

  De hoogte van de transitievergoeding hangt af van uw loon en hoe lang u in dienst bent geweest.

 • Welke opzegtermijn moet mijn werkgever gebruiken?

  Wordt u ontslagen? Dan moet uw werkgever uw contract meestal eerst officieel opzeggen. Dit moet vaak voor het einde van de maand. De opzegtermijn is de periode tussen opzeggen en het einde van uw contract.

  De opzegtermijn van uw werkgever staat in uw contract of in uw cao. Staat er geen opzegtermijn in? Dan geldt de wettelijke opzegtermijn van:

  • 1 maand, als u korter dan 5 jaar in dienst bent of als u de AOW-leeftijd heeft
  • 2 maanden, als u tussen de 5 en 10 jaar in dienst bent
  • 3 maanden, als u tussen de 10 en 15 jaar in dienst bent
  • 4 maanden, als u 15 jaar of langer in dienst bent

  Start opzegtermijn

  De opzegtermijn begint meestal op de eerste dag van de maand, die volgt nadat uw werkgever heeft opgezegd.

  Voorbeeld:
  Uw werkgever zegt op 15 januari uw contract op. Dan begint de opzegtermijn op 1 februari. Is de opzegtermijn 1 maand? Dan bent u op 1 maart uit dienst.

  In uw contract of cao kunnen andere afspraken staan over wanneer de opzegtermijn start.

  Aftrek bij procedure UWV

  Kreeg uw werkgever toestemming van UWV voor uw ontslag? Dan gaat de tijd van de procedure bij UWV van de opzegtermijn af. Er moet altijd 1 maand opzegtermijn overblijven.

  Aftrek bij procedure kantonrechter

  Kreeg uw werkgever toestemming van de kantonrechter voor uw ontslag? Dan bepaalt de kantonrechter de einddatum van uw contract. De kantonrechter houdt meestal rekening met de opzegtermijn. Ook hier gaat de tijd van de procedure bij de kantonrechter van de opzegtermijn af. Er moet altijd 1 maand opzegtermijn overblijven.

 • Wanneer geldt een opzegverbod?

  De belangrijkste situaties met een opzegverbod zijn:

  • U bent ziek.
  • U bent zwanger. Ook tijdens uw zwangerschaps- en bevallingsverlof en de eerste 6 weken daarna mag u geen ontslag krijgen.
  • U bent lid of kandidaatlid van de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of arbocommissie.
  • U bent arbodeskundige.
  • U bent functionaris gegevensbescherming.
  • U heeft een militaire dienstplicht in Nederland of in het buitenland. Of u heeft hiervoor een vervangende dienst.

  Uw werkgever mag u ook niet ontslaan om deze redenen:

  • U bent lid van een vakbond en doet mee aan vakbondsactiviteiten.
  • U wilt ouderschapsverlof of zorgverlof opnemen.
  • Het bedrijf waar u werkt, wordt overgenomen door een ander bedrijf.

  Uitzonderingen opzegverbod

  Voor deze opzegverboden gelden uitzonderingen:

  Bent u ziek? Dan mag uw werkgever u wel ontslaan in deze situaties:

  • U bent langer dan 2 jaar ziek. En uw werkgever heeft geen loonsanctie, of deze is al voorbij.
  • U heeft de AOW-leeftijd en bent langer dan 13 weken ziek.
  • U werd ziek nadat uw werkgever ontslag vroeg aan UWV.
  • U houdt zich niet aan de regels tijdens re-integratie.

  Alle opzegverboden gelden meestal niet als:

  Rechter

  Ontslaat uw werkgever u terwijl er een opzegverbod geldt? Dan moet u binnen 2 maanden na uw ontslag naar de rechter om uw ontslag terug te draaien. Neem meteen contact op met een advocaat. Of vraag advies aan uw rechtsbijstandsverzekeraar of vakbond.

 • Wat moet de werkgever mij betalen bij de eindafrekening?

  Als uw contract stopt, moet uw werkgever u alles betalen waar u nog recht op heeft. Bijvoorbeeld:

  • uw laatste loon
  • openstaande vakantiedagen
  • vakantietoeslag
  • overuren / atv-dagen / adv-dagen
  • eindejaarsuitkering / 13e maand / bonus
  • reiskosten
  • transitievergoeding
  • aanzegvergoeding

  Betaalt de werkgever niet, of mist u nog een bedrag? Vraag dan in een gesprek of per e-mail om uitleg. Komt u er samen niet uit? Stuur dan onze voorbeeldbrief eindafrekening salaris.

  Betaalt uw werkgever niet alles uit? Start dan een zaak bij de rechter

Terug naar boven Shape