Logo
Cookie Privacy

Wat moet ik doen als ik ontslag krijg?

Krijgt u ontslag? Of verlengt uw werkgever uw contract niet? Controleer dan of uw werkgever zich aan alle afspraken houdt. Krijgt u ontslag via UWV of de rechter? Vraag dan hulp van een advocaat.

Ga meteen naar

Veelgestelde vragen
Stap 1

Controleer uw contract

Het hangt van uw arbeidscontract af of u iets tegen het ontslag kunt doen. Het is daarom belangrijk dat u nakijkt wat voor soort contract u heeft.

Let op

Staat er een geldige proeftijd in uw contract? Dan mag uw werkgever u tijdens de proeftijd zonder reden ontslaan.


Tijdelijk contract

Wil uw werkgever uw tijdelijke contract eerder beëindigen? Dan moet in het contract staan dat dit kan. En uw werkgever heeft een geldige reden nodig. 

Uw werkgever kan ook kiezen voor het niet verlengen van uw tijdelijke contract. Hij hoeft hiervoor geen reden te geven. En u kunt hier meestal niets tegen doen. U heeft misschien wel recht op een transitievergoeding, aanzegvergoeding of allebei.

Kreeg u meerdere tijdelijke contracten achter elkaar? Dan heeft u misschien recht op een vast contract

Heeft u een contract van 6 maanden of langer? Dan moet uw werkgever op tijd laten weten of hij uw contract verlengt. Dit moet minimaal 1 maand voor de einddatum. Anders heeft u recht op een aanzegvergoeding.

Vast contract

Heeft u een vast contract, dan mag uw werkgever u alleen ontslaan als hij een geldige reden heeft.

Uitzendcontract

Het hangt af van uw contract en cao wat uw rechten als uitzendkracht zijn bij ontslag. Bijvoorbeeld of er een uitzendbeding in uw contract staat. 

Heeft u een uitzendcontract en krijgt u ontslag? Neem dan contact op met een van onze juristen. 

Bent u geholpen met deze informatie?
Stap 2

Controleer of de reden geldig is

Bij een vast of tijdelijk contract moet uw werkgever een van deze redenen geven om u te mogen ontslaan:

 • Er is een dringende reden voor ontslag. U steelt bijvoorbeeld van uw werkgever, brengt anderen in gevaar, maakt bedrijfsgeheimen bekend of u weigert werk.

 • Het gaat financieel slecht met het bedrijf. Dit heet een
   bedrijfseconomische reden.

 • U bent langer dan 2 jaar ziek.

 • U bent vaak ziek.

 • U doet uw werk niet goed, en een verbetertraject niet geholpen.

 • U heeft iets heel ergs gedaan of juist niet gedaan.

 • De arbeidsverhouding is verstoord. Dit betekent dat de relatie tussen u en uw werkgever of collega's al lange tijd erg slecht is. En dit komt niet meer goed.

Uw werkgever mag u zonder reden ontslaan als u de pensioenleeftijd bereikt. Er is dan geen toestemming van UWV of de kantonrechter nodig.

Uw werkgever mag u niet ontslaan als er een opzegverbod geldt.

Bent u geholpen met deze informatie?
Stap 3

Protesteer tegen het ontslag

Krijgt u van uw werkgever een ontslagvoorstel, bijvoorbeeld een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst? Dan hoeft u hier niet mee akkoord te gaan. U kunt onderhandelen, bijvoorbeeld over de transitievergoeding. 

Krijgt u geen ontslagvoorstel, of gaat u niet akkoord met het ontslagvoorstel? Dan moet de werkgever toestemming vragen aan UWV of de rechter. Doet uw werkgever dit niet? Dan blijft u gewoon in dienst.

Bent u door uw werkgever naar huis gestuurd of op staande voet ontslagen? Dan moet u snel reageren. Neem direct contact op met een advocaat. Of vraag advies aan uw rechtsbijstandverzekeraar of vakbond. 

Ontslag via UWV

De werkgever moet soms toestemming vragen aan UWV om u te mogen ontslaan. Dat is verplicht bij ontslag om deze redenen:

 • U bent langer dan 2 jaar ziek.

 • Het gaat financieel slecht met het bedrijf.

Heeft uw werkgever ontslag bij UWV aangevraagd? Dan kunt u binnen 14 dagen een verweerschrift inleveren tegen het ontslag. In het verweerschrift geeft u aan waarom u het niet eens bent met het ontslag. U krijgt dit formulier automatisch van UWV.

Ontslag via kantonrechter

Heeft uw werkgever een andere reden om u te ontslaan? Dan moet hij toestemming vragen aan de kantonrechter. U hoort via een bericht van de rechtbank hoe en waar u een verweerschrift kunt inleveren tegen het ontslag.

Juridische hulp

Het is verstandig om een advocaat om hulp te vragen bij het protesteren tegen uw ontslag. Of vraag uw rechtsbijstandverzekering of vakbond om hulp. 

Bent u geholpen met deze informatie?

Bel gratis

Bel gratis

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Bekijk alle contactmogelijkheden

Stap 4

Controleer uw rechten na geldig ontslag

Heeft uw werkgever toestemming gekregen van het UWV of de kantonrechter voor uw ontslag? Dan moet hij zich houden aan de opzegtermijn. En u heeft vaak recht op een transitievergoeding en een uitkering.

Opzegtermijn bij ontslag

Uw werkgever moet zich houden aan de opzegtermijn. Dit is de periode tussen opzeggen en het einde van uw contract. De opzegtermijn begint meestal op de eerste dag van de maand.

De opzegtermijn voor uw werkgever staat in uw contract of cao. Staat er geen opzegtermijn in? Dan geldt de wettelijke opzegtermijn:

 • minder dan 5 jaar in dienst: 1 maand opzegtermijn
 • 5 tot 10 jaar in dienst: 2 maanden opzegtermijn
 • 10 tot 15 jaar in dienst: 3 maanden opzegtermijn
 • 15 jaar of langer in dienst: 4 maanden opzegtermijn. 

Houdt uw werkgever zich niet aan de wettelijke opzegtermijn? Neem dan contact op met een van onze juristen. 

Einddatum contract

Krijgt uw werkgever toestemming van het UWV voor uw ontslag? Dan gaat de tijd van de procedure bij het UWV van de opzegtermijn af. Er moet altijd 1 maand opzegtermijn overblijven.

Krijgt uw werkgever toestemming van de kantonrechter voor uw ontslag? Dan bepaalt de kantonrechter de einddatum van uw contract. Er moet altijd 1 maand opzegtermijn overblijven. 

Transitievergoeding na ontslag

Na een geldig ontslag heeft u vaak recht op een transitievergoedingDe hoogte van de transitievergoeding hangt af van uw loon en hoe lang u in dienst bent geweest.

Uitkering na ontslag

Na een geldig ontslag heeft u vaak recht op een WW-uitkering. Heeft u niet voldoende rechten opgebouwd voor een WW-uitkering? Dan heeft u misschien recht op een bijstandsuitkering

Bent u ziek uit dienst gegaan? Dan heeft u meestal recht op een ziektewetuitkering of een WIA-uitkering

Bent u geholpen met deze informatie?

Meer informatie over dit onderwerp

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:

Ook interessant voor u

Mag ontslag tijdens ziekte?
Logo

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven