Wat moet ik doen als ik ontslag krijg? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan
Stap 1

Bekijk uw arbeidscontract

Tijdelijk contract

In een tijdelijk contract staat een einddatum. De werkgever hoeft dit contract niet te verlengen. Ook hoeft uw werkgever hier geen reden voor te geven.

Heeft u een contract van 6 maanden of langer? Dan moet uw werkgever minimaal 1 maand voor de einddatum laten weten of het contract verlengd wordt of niet. Als uw werkgever dit niet (op tijd) doet, heeft u recht op een aanzegvergoeding.

Wil uw werkgever uw tijdelijke contract eerder eindigen? Dan moet in het contract staan dat dit kan en heeft uw werkgever een geldige reden nodig. Vaak geldt een opzegtermijn van een maand.

Vast contract

Bij een vast contract staat geen einddatum in uw contract. U heeft dan een contract voor onbepaalde tijd. De werkgever mag uw contract opzeggen als er een geldige reden is.

Uitzendcontract

U heeft andere rechten als uitzendkracht dan werknemers die rechtstreeks in dienst zijn bij een bedrijf. Als uitzendkracht werkt u vaak op basis van een fasencontract. De fase en cao bepalen wat uw rechten zijn. Uw positie als uitzendkracht is sterker als u langer in dienst bent bij het uitzendbureau.

Heeft u in fase A, 1 of 2 een uitzendovereenkomst met uitzendbeding? Dan eindigt uw contract vaak bij ziekte of als de inlener geen werk meer voor u heeft.

Bij een contract zonder uitzendbeding (detacheringscontract) kan het contract niet altijd zomaar eerder eindigen. Vaak moet het uitzendbureau u uiterlijk een maand van tevoren laten weten dat het contract wel of niet wordt verlengd.

Na 4 jaar of 6 contracten in fase B of fase 3 bent u in vaste dienst bij het uitzendbureau. 

Stap 2

Bekijk wat de reden is voor ontslag

Proeftijd

Heeft u een geldige proeftijd in uw contract? Dan mag uw werkgever u zonder reden ontslaan, tenzij er sprake is van bijvoorbeeld discriminatie of zwangerschap.

Tijdelijk of vast

Heeft u een vast of een tijdelijk contract dat uw werkgever eerder wil eindigen? Dan moet uw werkgever een geldige reden hebben om u te mogen ontslaan. Bijvoorbeeld:

 • er is een dringende reden voor ontslag
 • u bent langer dan 2 jaar ziek
 • er is een bedrijfseconomische reden
 • u bent vaak ziek
 • u functioneert slecht
 • er is sprake van onbehoorlijk gedrag
 • er is een verstoorde arbeidsverhouding

Uw werkgever mag u ook ontslaan als u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Er is dan geen toestemming van het UWV of de kantonrechter nodig.

Uw werkgever mag u niet ontslaan, omdat u ziek bent. Soms kan de werkgever u toch ontslaan, terwijl u ziek bent.

Tijdens zwangerschap geldt een opzegverbod. Uw werkgever mag u in principe niet ontslaan als u zwanger bent. Ook niet tijdens en 6 weken na uw zwangerschapsverlof. Er zijn uitzonderingen bij ontslag als u zwanger bent.

Stap 3

Schakel een advocaat in

Ontslag via UWV of kantonrechter

De werkgever moet toestemming vragen aan het UWV:

 • als u langer dan 2 jaar ziek bent
 • als er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag

U kunt dan binnen 14 dagen een verweerschrift indienen tegen het ontslag.

In alle andere gevallen moet de werkgever toestemming vragen aan de kantonrechter. De werkgever dient dan een verzoekschrift in. Krijgt de werkgever toestemming voor ontslag? Dan geldt er een opzegtermijn voor uw werkgever. Uw opzegtermijn hangt af van de lengte van uw dienstverband. In uw arbeidscontract of cao kan een andere opzegtermijn staan.

Het is verstandig om een advocaat in te schakelen die u kan bijstaan. Neem contact op met een van onze juristen. Heeft u een eigen rechtsbijstandverzekering of bent u lid van een vakbond?  Neem dan contact met hen op.

Beëindigingsvergoeding

Krijgt u van de werkgever een ontslagvoorstel? Dan bent u niet verplicht dit voorstel te ondertekenen. U kunt daarover zelf onderhandelen of via een advocaat, bijvoorbeeld over een transitievergoeding.

Transitievergoeding

Als u minimaal 2 jaar in dienst bent geweest bij uw werkgever heeft u recht op een transitievergoeding als u ontslagen wordt. De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van het aantal dienstjaren dat u heeft gewerkt en uw bruto maandsalaris. Als u ouder bent dan 50 jaar, krijgt u mogelijk een hogere vergoeding. Er zijn situaties waarin de werkgever de transitievergoeding niet hoeft te betalen.

Staat er geen mogelijkheid in uw tijdelijk contract om dit eerder te beëindigen? Teken dan niet voor ontslag met wederzijds goedvinden. U krijgt mogelijk pas een WW-uitkering na afloop van het contract.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Kan mijn werkgever mij bij ontslag houden aan mijn concurrentiebeding of relatiebeding?

  Als in uw contract een concurrentiebeding of relatiebeding staat, vervalt dit niet bij ontslag. Het concurrentie- of relatiebeding blijft bijvoorbeeld geldig als:

  Indien u ontslag krijgt met wederzijds goedvinden kunt u met de werkgever onderhandelen over het schrappen van het concurrentiebeding of relatiebeding. Ook kunt u aan de rechter vragen om bijvoorbeeld het concurrentiebeding te schrappen of matigen.

  U kunt hiervoor een advocaat inschakelen. Neem contact op met een van onze juristen. Heeft u een eigen rechtsbijstandverzekering of bent u lid van een vakbond? Schakel hen dan in.

 • Heb ik recht op een aanzegvergoeding?

  Een tijdelijk contract heeft een einddatum. Op deze einddatum loopt het contract automatisch af. Uw werkgever moet uiterlijk schriftelijk en 1 maand voor deze einddatum laten weten of uw contract wordt verlengd. Dit heet 'aanzeggen'.

  U heeft recht op een aanzegvergoeding als:

  • uw werkgever niets laat weten over uw beëindiging. U heeft recht op maximaal 1 maandsalaris.
  • uw werkgever te laat is met de aanzegging. U heeft recht op een vergoeding voor iedere dag dat uw werkgever te laat is. Is uw werkgever 2 weken te laat? Dan kunt u een vergoeding eisen van 2 weken salaris.

  Eis uw aanzegvergoeding binnen 2 maanden nadat uw contract stopt. Daarna verliest u het recht op deze vergoeding.

  Geen aanzegplicht

  De aanzegplicht geldt niet als:

  • uw contract korter duurt dan 6 maanden
  • u een uitzendcontract met uitzendbeding heeft
  • er geen einddatum in uw contract staat. Bijvoorbeeld wanneer u een zieke collega vervangt.

  U heeft dan ook geen recht op een aanzegvergoeding.

Terug naar boven Shape