Overslaan en naar de inhoud gaan

Ik zit in mijn proeftijd

Heeft u met uw werkgever een proeftijd afgesproken? Dan kunnen zowel u als uw werkgever de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd beëindigen. De proeftijd is alleen geldig als aan een aantal regels is voldaan. Zo mag een proeftijd alleen worden afgesproken bij een contract van minimaal 7 maanden. Is de proeftijd te lang of is er geen proeftijd in het contract opgenomen?

Ongeldige proeftijd

Krijgt u ontslag tijdens de proeftijd? En is de proeftijd niet geldig? Dan moet u het ontslag binnen 2 maanden vernietigen. Heeft u hier hulp bij nodig? Neem dan snel contact op met een van onze juristen.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden

Ik heb een tijdelijk contract

 • Mijn contract wordt niet verlengd

 • Mijn contract wordt beëindigd voor de einddatum

Ik heb een vast contract

 • Ik ben ziek

 • Het gaat slecht met het bedrijf

 • Er is sprake van slecht functioneren

 • Er is sprake van onbehoorlijk gedrag

 • Er is sprake van een verstoorde arbeidsrelatie

Ik heb een uitzendovereenkomst

Heeft u een uitzendovereenkomst? Dan werkt u op basis van een fasensysteem. De fase waarin u zit, bepaalt wat voor contract u heeft én op welke manier het uitzendbureau u mag ontslaan. Meestal geldt: hoe langer u in dienst bent van het uitzendbureau, hoe sterker uw positie als werknemer is.

Kijk in uw uitzendovereenkomst welke cao op u van toepassing is. Er zijn 2 belangrijke uitzendcao's: de ABU of NBBU. Hieronder worden de verschillende fasen deze twee cao's uitgelegd.

Staat er niks in uw contract over een cao? Dan geldt automatisch de ABU.

Uitzendovereenkomst met uitzendbeding (Fase A of Fase 1,2)

Bent u korter dan 78 weken in dienst? Dan werkt u op basis van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding (Fase A of Fase 1,2), tenzij er iets anders in uw contract staat. Dit betekent dat u kunt worden ontslagen als uw opdrachtgever (het inlenende bedrijf) de opdracht beëindigt. De reden van de beëindiging doet er niet toe. Ontslag mag dus ook bij ziekte.

Overeenkomst voor bepaalde tijd (Fase B of Fase 3)

Bent u zonder onderbreking langer dan 78 weken in dienst? Dan zit u in Fase B of Fase 3. In deze fase mag het uitzendbureau u niet zomaar tussentijds ontslaan. Uw contract loopt op de einddatum af, tenzij het contract wordt verlengd. Is het contract aangegaan voor langer dan 6 maanden? Dan moet uw werkgever minimaal één maand van te voren laten weten of hij het contract wel of niet verlengd. Doet uw werkgever dit niet? Dan heeft u recht op een aanzegvergoeding.

Is er een onderbreking in uw contract van meer dan 6 maanden? Dan begint de telling opnieuw. 

Overeenkomst voor onbepaalde tijd (Fase C of Fase 4)

Uiterlijk na 4 jaar of 6 uitzendovereenkomsten voor bepaalde tijd komt u in de laatste fase terecht. In deze laatste fase krijgt u een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Uw werkgever kan u dan niet zomaar ontslaan. De werkgever moet voor ontslag dan namelijk toestemming vragen aan UWV of aan de kantonrechter.

Heeft u vragen over werken als uitzendkracht? Of twijfelt u over welke cao van toepassing is? Neem dan contact met ons op.

Als uitzendkracht bent u in dienst bij het uitzendbureau. Dit is uw werkgever. U wordt door het uitzendbureau bij een opdrachtgever geplaatst. De opdrachtgever wordt de inlener genoemd en de werkgever de uitlener.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat moet ik doen als de werkgever mij een beeïndigingsovereenkomst aanbiedt?

  U kunt uw arbeidsovereenkomst ook beëindigen ‘met wederzijds goedvinden’. In deze situatie biedt uw werkgever u een beeïndigingsovereenkomst aan. U bent niet verplicht om de beëindigingsovereenkomst te tekenen.

  In de beëindigingsovereenkomst staan afspraken over het ontslag. Als deze beeïndigingsovereenkomst aan bepaalde eisen voldoet, kunt u uw recht op een WW-uitkering behouden.

  Ga nooit akkoord als u ziek of zwanger bent. Uw werkgever is namelijk tijdens ziekte of zwangerschap verplicht om het loon door te betalen. Door een beëindigingsovereenkomst te tekenen doet u afstand van uw loon. Waarschijnlijk krijgt u dan geen uitkering van UWV. Bent u ziek of zwanger en heeft de werkgever een beëindigingsovereenkomst aangeboden? Neem dan  snel contact op met een van onze juristen.

  Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
  Elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
  U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
 • Ik bereik de pensioengerechtigde leeftijd. Mag mijn werkgever mij zomaar ontslaan?

  Uw werkgever mag u ook ontslaan wanneer u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Terug naar boven Shape