Wanneer heb ik recht op bijstand?

Heeft u geen werk of verdient u niet genoeg om uzelf of uw gezin te onderhouden? Dan krijgt u misschien van uw gemeente een bijstandsuitkering. Voor recht op bijstand moet u aan voorwaarden voldoen.

U heeft recht op een bijstandsuitkering, als u aan een aantal voorwaarden voldoet:

 1. U bent Nederlander of u heeft een geldige verblijfsvergunning;
 2. U woont in Nederland;
 3. U heeft onvoldoende inkomen of vermogen om te kunnen leven;
 4. U heeft geen recht op een andere uitkering

Ook als u aan bovengenoemde voorwaarden voldoet, moet u laten zien dat u er alles aan doet gedaan heeft om uw werk te houden of opnieuw aan het werk te gaan.

Vermogensgrens

De vermogensgrenzen voor gehuwden, samenwonenden en alleenstaande ouders is € 11.880 (vanaf 1 januari 2017). Voor alleenstaanden is dit bedrag € 5.940. Alle bezittingen zoals een auto of erfenis tellen mee voor het vermogen.

Ook uw huis valt onder uw vermogen. Op de website van Rijksoverheid vindt u meer informatie over eigen woning en bijstand.

Meer informatie over dit onderwerp

 • Hoeveel bijstand kan ik krijgen?

  De hoogte van uw bijstandsuitkering is afhankelijk van uw situatie. De bijstandsnormen (vanaf 1 januari 2017) vindt u op de website van de Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Ook is mogelijk de kostendelersnorm op u van toepassing.

  Kostendelersnorm                                                                                                                           Wanneer u met meerdere volwassenen een woning deelt, kunt u kosten zoals huur en energieverbruik met elkaar delen. De hoogte van uw bijstandsuitkering wordt hierop aangepast. Hoe meer meerderjarige huisgenoten u heeft, hoe lager uw bijstandsuitkering wordt. 

  Meer informatie over de kostendelersnorm vindt u op de website van de Rijksoverheid.

                                                                                                                  

 • Wanneer heb ik geen recht op bijstand?

  Ook als u aan de voorwaarden voldoet, zijn er uitzonderingen waardoor u geen recht heeft op een bijstand. Bijvoorbeeld als u:

  • in detentie zit.
  • in detentie zou moeten zitten (maar u zich niet meldt).
  • in militaire dienst bent.
  • geen inkomen heeft door een staking.
  • langer dan 4 weken buiten Nederland verblijft.
  • jonger dan 18 jaar bent.
  • studiefinanciering kunt ontvangen of ontvangt.
  • 18, 19 of 20 jaar bent én in een inrichting verblijft.
  • onbetaald verlof heeft.
  • jonger dan 27 jaar bent én door uw houding en gedrag uw verplichtingen niet kunt nakomen.
 • Mag ik naar het buitenland als ik bijstand heb?

  U mag 4 weken per jaar in het buitenland verblijven als u recht op bijstand heeft. Heeft u de pensioengerechtigde leeftijd? Dan mag u maximaal 13 weken in het buitenland verblijven.

  U bent verplicht uw verblijf in het buitenland aan uw gemeente te melden. Verblijft u langer in het buitenland dan gemeld? Dan heeft dit gevolgen voor uw uitkering.