Wanneer heb ik recht op bijstand?

Heeft u geen werk of verdient u niet genoeg om uzelf of uw gezin te onderhouden? Dan krijgt u misschien van uw gemeente een bijstandsuitkering. Voor recht op bijstand moet u aan de voorwaarden voldoen.

U heeft recht op een bijstandsuitkering, als u aan een aantal voorwaarden voldoet:

 1. U bent Nederlander of u heeft een geldige verblijfsvergunning;
 2. U woont in Nederland;
 3. U heeft onvoldoende inkomen of vermogen om te kunnen leven;
 4. U heeft geen recht op een andere uitkering (voorliggende voorziening).


U kunt een bijstandsuitkering krijgen, als u de gemeente laat zien dat u aan deze voorwaarden voldoet. Daarnaast moet u vóór aanvang van de bijstand laten zien dat u aan de arbeidsverplichting en aan de re-integratieverplichting hebt voldaan.

Meer informatie over dit onderwerp

 • Wat is de kostendelersnorm?

  Wanneer u met meerdere volwassenen een woning deelt, kunt u kosten zoals huur en energieverbruik met elkaar delen. De hoogte van uw bijstandsuitkering wordt hierop aangepast. Hoe meer meerderjarige huisgenoten u heeft, hoe lager uw bijstandsuitkering wordt.

  Meer informatie over de kostendelersnorm vindt u op de website van de Rijksoverheid.

 • Wanneer heb ik geen recht op bijstand?

  Wanneer u toch aan deze voorwaarden voldoet, kan er toch een uitzondering zijn, waardoor u toch geen recht op bijstand heeft.

  Uitzonderingen zijn als u:

  • in detentie zit.
  • in detentie zou moeten zitten (maar u zich niet meldt).
  • in militaire dienst bent.
  • geen inkomen heeft door een staking.
  • langer dan 4 weken buiten Nederland verblijft.
  • jonger bent dan 18 jaar.
  • studiefinanciering (kan) ontvangen.
  • 18, 19 of 20 jaar bent én in een inrichting verblijft.
  • onbetaald verlof heeft.
  • jonger bent dan 27 jaar én door uw houding en gedrag uw verplichtingen niet kan nakomen.
 • Mag ik naar het buitenland als ik bijstand heb?

  U mag 4 weken per jaar in het buitenland verblijven als u recht op bijstand heeft. Heeft u de pensioengerechtigde leeftijd? Dan mag u maximaal 13 weken in het buitenland verblijven.

  U bent verplicht uw verblijf in het buitenland aan uw gemeente te melden. Verblijft u langer in het buitenland? Dan heeft dit gevolgen voor uw uitkering.