Heb ik recht op een transitievergoeding? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan

Vergoeding bij ontslag

U moet minimaal 2 jaar bij uw werkgever in dienst zijn om een transitievergoeding te krijgen. Heeft u meerdere (tijdelijke) contracten gehad bij uw werkgever? En wordt u ontslagen of krijgt u geen nieuwe arbeidsovereenkomst? Dan tellen alle contracten mee zoals:

 • uw uitzendcontract
 • als u hetzelfde werk voor een andere werkgever heeft gedaan en het bedrijf is overgenomen

Onderbreking contracten

De onderbreking tussen verschillende contracten telt niet mee. Bent u langer dan 6 maanden uit dienst geweest? Dan telt dit eerdere contract niet mee voor de transitievergoeding. Tot 1 juli 2015 lag deze grens op  3 maanden, tenzij de cao anders bepaalde.

Hoogte transitievergoeding berekenen

Voor de hoogte van de transitievergoeding geldt het volgende:

 • 1/3 bruto maandsalaris per gewerkt dienstjaar in de eerste 10 jaar van uw arbeidscontract
 • 1/2 bruto maandsalaris per gewerkt dienstjaar dat u langer dan 10 jaar in dienst bent

Bent u ouder dan 50 én langer dan 10 jaar in dienst? Dan heeft u recht op één bruto maandsalaris per gewerkt dienstjaar na uw 50-ste. De werkgever moet dan wel minimaal 25 mensen in dienst hebben.

De transitievergoeding is vaak een bruto bedrag. Dit betekent dat u belasting betaalt over uw vergoeding.

Kleine werkgever

Heeft uw werkgever minder dan 25 werknemers in dienst? En krijgt u ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen? Dan telt alleen de duur van het dienstverband mee vanaf 1 mei 2013. De periode daarvoor telt niet mee. Voor de werkgever is er een overbruggingsregeling transitievergoeding. 

Wilt u weten hoeveel transitievergoeding u kunt krijgen? Bereken uw transitievergoeding.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat kan ik doen als mijn werkgever de transitievergoeding niet (volledig) betaalt?

  Betaalt uw werkgever de transitievergoeding niet of maar gedeeltelijk uit? Stuur dan een aangetekende brief naar uw werkgever. Leg daarin uit dat u recht heeft op een transitievergoeding. En geef uw werkgever een termijn van maximaal 2 weken om de vergoeding alsnog te betalen.

  Kantonrechter

  Heeft u nog steeds niets ontvangen? Start dan een procedure bij de kantonrechter. Stuur daarvoor een verzoekschrift naar de kantonrechter. Overweeg voor deze procedure een advocaat in te schakelen. Het Juridisch Loket kan u naar een gespecialiseerde advocaat doorverwijzen. Bent u lid van een vakbond of heeft u een eigen rechtsbijstandverzekering? Schakel deze dan in.

  Dien uw verzoekschrift binnen 3 maanden na het einde van uw contract in bij de kantonrechter. Bent u te laat? Dan kunt u geen betaling van de transitievergoeding meer afdwingen.

  Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
  Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
  U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
 • Heb ik bij gedeeltelijk ontslag recht op een transitievergoeding?

  Soms krijgt u ontslag en biedt de werkgever u meteen een nieuw contract met minder uren aan. Bijvoorbeeld als er onvoldoende werk is of als u deels arbeidsongeschikt bent geworden.

  Als u minder uren gaat werken, kunt u recht hebben op een gedeeltelijke transitievergoeding. Dan moet u minstens 20% minder zijn gaan werken. De urenvermindering mag niet tijdelijk zijn.

  Hoogte transitievergoeding

  U krijgt alleen een transitievergoeding over het aantal uren dat u minder werkt. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van het loon dat u verdient.

  Heeft u zelf verzocht om minder uren te werken? Dan krijgt u de transitievergoeding niet.

  Wilt u de transitievergoeding eisen? Dan kan het verstandig zijn om een advocaat in te schakelen. Neem contact op met een van onze juristen. Bent u lid van een vakbond of heeft u een eigen rechtsbijstandverzekering? Neem dan contact met hen op.

 • In welke gevallen hoeft de werkgever geen transitievergoeding te betalen?

  Er kunnen omstandigheden zijn waarin de werkgever u geen transitievergoeding hoeft te betalen. Dat kan gelden voor de volgende situaties:

  • verwijtbaar gedrag van uw kant, bijvoorbeeld diefstal of veelvuldig te laat op het werk komen
  • de werkgever geeft u een ontslagvoorstel
  • u bent jonger dan 18 jaar en werkt gemiddeld minder dan 12 uur per week
  • u krijgt ontslag vanwege AOW- of pensioenleeftijd
  • uw werkgever is failliet, heeft uitstel van betaling gekregen of is in de schuldsanering terecht gekomen
  • in de cao staat een gelijkwaardige voorziening, bijvoorbeeld een wachtgeldregeling
  • u weigert een gelijkwaardig of beter aanbod van de werkgever om uw contract te verlengen

  Uw werkgever kan bepaalde kosten verrekenen met uw transitievergoeding. Het moet gaan om kosten die werkloosheid kunnen voorkomen of verkorten, zoals omscholing, outplacement of coaching.

 • Heb ik na 2 jaar ziekte recht op een transitievergoeding?

  Als u een vast contract heeft, hoeft de werkgever maximaal 2 jaar het loon door te betalen bij ziekte. Het UWV kan de werkgever verplichten om het loon nog maximaal 1 jaar door te betalen. Na 2 jaar ziekte kan de werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Ook kan de werkgever u een beëindigingsvoorstel aanbieden. U kunt dan onderhandelen over de transitievergoeding.

  Soms doet de werkgever niets en blijft u in dienst bij de werkgever. Dit wordt een 'slapend dienstverband' genoemd. Heeft u daar vragen over? Neem contact op met een van onze juristen.

Terug naar boven Shape