Overslaan en naar de inhoud gaan
Let op: Door het coronavirus zijn onze vestigingen dicht. Heeft u een juridische vraag? Bel of mail. De wachttijd is langer dan normaal. Sorry voor het ongemak.
Ga meteen naar

Recht op transitievergoeding

De transitievergoeding is een geldbedrag dat uw werkgever aan u betaalt. U heeft recht op een transitievergoeding als u in loondienst werkt en uw werkgever uw contract stopt. Bijvoorbeeld door:

 • uw contract op te zeggen, na toestemming van UWV
 • uw contract via de rechter te ontbinden
 • uw tijdelijke contract niet te verlengen

Soms heeft u ook recht op een transitievergoeding als u zelf uw contract stopt. Dit kan alleen in zeer ernstige situaties. Bijvoorbeeld bij seksuele intimidatie of discriminatie door uw werkgever.

Hoogte transitievergoeding

Hoe hoog de vergoeding is, hangt af van uw salaris en hoe lang u bij uw werkgever werkt. Daarom is de vergoeding voor iedereen anders. Per gewerkt jaar krijgt u 1/3 van uw bruto maandsalaris. Per gewerkte maand krijgt u 1/36 van uw bruto maandsalaris.

Bruto maandsalaris

Uw bruto maandsalaris staat op uw loonstrook. Het is uw salaris voor aftrek van belastingen. Dat is dus een ander bedrag dan wat er op uw rekening wordt gestort.

Voor het berekenen van de hoogte van uw ontslagvergoeding, telt u bij uw maandsalaris ook op:

 • uw vakantiegeld. Dat is geld dat u krijgt voor uw vakantie. Dit is 8% van uw jaarloon.
 • sommige toeslagen. Dat is geld dat u naast uw normale salaris krijgt. Wilt u weten of u een toeslag mag meetellen? Neem contact op met een van onze juristen.

Gewerkte dienstjaren

Had u meer contracten bij uw werkgever? Dan tellen alle contracten mee, bijvoorbeeld:

 • uw uitzendcontract
 • een contract voor hetzelfde werk, als het bedrijf is overgenomen 

Tijd tussen contracten

Was u tussen 2 contracten in 6 maanden of langer uit dienst? Dan tellen uw oude contracten niet mee bij het berekenen van de transitievergoeding.

Was u minder dan 6 maanden uit dienst? Dan tellen de oude contracten wel mee. De periode tussen de contracten telt niet mee.

Was u voor 1 juli 2015 minder dan 3 maanden uit dienst? Dan tellen die contracten ook mee.

Berekenen transitievergoeding

Met de rekenhulp van de Rijksoverheid berekent u uw transitievergoeding. 

De transitievergoeding is vaak een bruto bedrag. U betaalt dus nog belasting over uw vergoeding.

Bel ons 0900 - 8020 Kosten € 0,10 per minuut.*
Bel maandag tot en met vrijdag 09.00 - 17.00 uur.
U krijgt een van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat kan ik doen als mijn werkgever de transitievergoeding niet, of niet helemaal betaalt?

  Betaalt uw werkgever de transitievergoeding niet? Stuur dan een brief naar uw werkgever. Schrijf in de brief:

  • dat u recht heeft op een transitievergoeding
  • dat uw werkgever de transitievergoeding binnen 2 weken moet betalen

  Stuur de brief aangetekend op. U krijgt dan bewijs wanneer uw werkgever de brief ontvangt.

  Betalingsregeling

  Soms komt een bedrijf in grote problemen door het betalen van een transitievergoeding. Uw werkgever mag de vergoeding dan in delen betalen. Dat heet een betalingsregeling. Wel moet de volledige vergoeding zijn betaald binnen 6 maanden na uw laatste werkdag.

  Kantonrechter

  Komt u er met uw werkgever niet uit? Dan moet u op tijd naar de rechter. Anders krijgt u de transitievergoeding niet.

  Binnen 3 maanden na het einde van uw contract moet uw zaak al bij de rechter zijn. U heeft dus maar kort de tijd. Neem contact op met een van onze juristen. Wij kunnen u doorverwijzen naar een advocaat. 

 • Heb ik bij gedeeltelijk ontslag recht op een transitievergoeding?

  Soms krijgt u ontslag en biedt de werkgever u meteen een nieuw contract aan met minder uren. Bijvoorbeeld als er niet genoeg werk is of als u voor een deel arbeidsongeschikt bent geworden.

  Als u minder uren gaat werken, kunt u recht hebben op een gedeeltelijke transitievergoeding. Dan moet u minstens 20% minder zijn gaan werken. Het minder werken mag niet tijdelijk zijn.

  Hoogte transitievergoeding

  U krijgt alleen een transitievergoeding over het aantal uren dat u minder werkt. Gaat u bijvoorbeeld van 40 uur per week naar 30 uur? Dan verliest u 25% van uw uren. U krijgt dan 25% van de transitievergoeding die u bij een volledig ontslag zou krijgen.

  Heeft u zelf gevraagd om minder uren te werken? Dan krijgt u de transitievergoeding niet.

 • Wanneer hoeft de werkgever geen transitievergoeding te betalen?

  Soms maakt uw werkgever kosten om u snel aan ander werk te helpen. Bijvoorbeeld bij omscholing, begeleiding bij ontslag (outplacement) of coaching. Deze kosten mag hij van uw transitievergoeding afhalen. U krijgt dan een lagere transitievergoeding.

  Uw werkgever hoeft geen transitievergoeding te betalen als: 

  • het ontslag uw schuld is, bijvoorbeeld omdat u iets heeft gestolen
  • hij u een beëindigingsovereenkomst geeft en hierin geen transitievergoeding wordt afgesproken
  • u jonger bent dan 18 jaar en meestal minder dan 12 uur per week werkt
  • uw contract stopt op uw AOW- of pensioenleeftijd
  • uw werkgever failliet is, uitstel van betaling krijgt of in de schuldsanering komt
  • in de cao staat dat u een vergoeding krijgt die lijkt op de transitievergoeding, bijvoorbeeld een wachtgeldregeling
  • u verlenging weigert van een zelfde of een beter contract  
 • Heb ik na 2 jaar ziekte recht op een transitievergoeding?

  Bent u langer dan 2 jaar ziek? Dan mag uw werkgever uw contract stoppen. Hij moet hiervoor een ontslagvergunning aanvragen bij UWV. U heeft dan recht op een transitievergoeding.

  Uw werkgever mag ook een beëindigingsovereenkomst aanbieden. Dat is een ontslagvoorstel. U kunt dan onderhandelen over de transitievergoeding.

  Soms doet de werkgever niets en blijft u in dienst bij de werkgever. Dit heet een 'slapend dienstverband'. Door een slapend dienstverband krijgt u soms geen transitievergoeding. Dat is niet altijd terecht. Heeft u daar vragen over? Neem contact op met een van onze juristen.

 • Op welke andere vergoedingen kan ik recht hebben bij het einde van mijn arbeidscontract?

  In sommige gevallen heeft u bovenop de transitievergoeding nog recht op:

  • een billijke vergoeding
  • een extra vergoeding

  Billijke vergoeding

  In heel bijzondere gevallen kan de rechter beslissen dat het eerlijk is dat u nog een vergoeding krijgt als uw arbeidscontract stopt. Dit heet een ‘billijke vergoeding’. Dat kan alleen als uw werkgever zich ‘ernstig verwijtbaar’ gedroeg. Hij deed dan iets ergs, of hij deed juist iets niet, bijvoorbeeld:

  • Uw werkgever ontslaat u zonder toestemming van UWV of de kantonrechter, terwijl dit wel nodig is. 
  • Uw werkgever ontslaat u, terwijl dit niet mag door een opzegverbod. 
  • Uw werkgever houdt zich niet aan de wederindiensttredingsvoorwaarde
  • Uw werkgever discrimineert u. 
  • Uw werkgever eindigt uw tijdelijke contract vóór de einddatum. 
  • Uw contract eindigde door een uitspraak van de kantonrechter, maar in hoger beroep draait de rechter dit terug. 
  • U krijgt onterecht ontslag op staande voet. 
  • Uw werkgever ontslaat u in uw proeftijd, maar de afgesproken proeftijd is niet geldig. 

  Vergoeding of baan

  U moet de billijke vergoeding binnen 2 maanden na het einde van uw arbeidscontract aan de rechter vragen. U kunt dan kiezen:

  • U wilt uw arbeidscontract terug.
  • U wilt een billijke vergoeding.

  Hoe hoog de billijke vergoeding is, hangt af van uw situatie. Bijvoorbeeld:

  • hoelang u bij de werkgever werkte
  • de hoogte van uw loon
  • waarom u kiest voor een vergoeding en niet voor uw baan
  • de gevolgen van het ontslag voor u

  U heeft geen recht op een billijke vergoeding als uw arbeidscontract eindigt door een beëindigingsovereenkomstU kunt in de beëindigingsovereenkomst wel zelf een vergoeding afspreken met uw werkgever.

  Extra vergoeding

  Uw werkgever moet een wettelijke reden hebben voor uw ontslag. Heeft uw werkgever niet 1 duidelijke reden, maar van meer redenen een beetje? Dan mag uw werkgever u sinds 1 januari 2020 soms ook ontslaan. U kunt de rechter dan vragen om een ‘extra vergoeding’. De rechter bepaalt hoe hoog uw vergoeding is. Hij kijkt daarbij naar uw situatie. De extra vergoeding is maximaal 50% van uw transitievergoeding.

Terug naar boven Shape