Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar

Recht op transitievergoeding

De transitievergoeding is een geldbedrag dat uw werkgever aan u betaalt. U heeft recht op een transitievergoeding als u in loondienst werkt en uw werkgever uw contract stopt. Bijvoorbeeld door:

 • uw contract op te zeggen, na toestemming van UWV
 • uw contract via de rechter te ontbinden
 • uw tijdelijke contract niet te verlengen

Soms heeft u ook recht op een transitievergoeding als u zelf uw contract stopt. Dit kan alleen in zeer ernstige situaties. Bijvoorbeeld bij seksuele intimidatie of discriminatie door uw werkgever.

Hoogte transitievergoeding

Hoe hoog de vergoeding is, hangt af van uw salaris en hoe lang u bij uw werkgever werkt. Daarom is de vergoeding voor iedereen anders. Per gewerkt jaar krijgt u 1/3 van uw bruto maandsalaris. Per gewerkte maand krijgt u 1/36 van uw bruto maandsalaris.

Bruto maandsalaris

Uw bruto maandsalaris staat op uw loonstrook. Het is uw salaris voor aftrek van belastingen. Dat is dus een ander bedrag dan wat er op uw rekening wordt gestort.

Voor het berekenen van de hoogte van uw ontslagvergoeding, telt u bij uw maandsalaris ook op:

 • uw vakantiegeld. Dat is geld dat u krijgt voor uw vakantie. Dit is 8% van uw jaarloon.
 • sommige toeslagen. Dat is geld dat u naast uw normale salaris krijgt. Wilt u weten of u een toeslag mag meetellen? Neem contact op met een van onze juristen.

Gewerkte dienstjaren

Had u meer contracten bij uw werkgever? Dan tellen alle contracten mee, bijvoorbeeld:

 • uw uitzendcontract
 • een contract voor hetzelfde werk, als het bedrijf is overgenomen 

Tijd tussen contracten

Was u tussen 2 contracten 6 maanden of langer uit dienst? Dan tellen uw oude contracten niet mee bij het berekenen van de transitievergoeding.

Was u minder dan 6 maanden uit dienst? Dan tellen de oude contracten wel mee. De periode tussen de contracten telt niet mee.

Berekenen transitievergoeding

Met de rekenhulp van de Rijksoverheid berekent u uw transitievergoeding. 

De transitievergoeding is vaak een bruto bedrag. U betaalt dus nog belasting over uw vergoeding.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat kan ik doen als mijn werkgever de transitievergoeding niet betaalt?

  Betaalt uw werkgever de transitievergoeding niet? Of alleen een deel hiervan? Stuur dan onze voorbeeldbrief transitievergoeding naar uw werkgever en vraag om betaling binnen 7 dagen. 

  Kreeg u van uw werkgever geen eindafrekening van bijvoorbeeld uw loon en openstaande vakantiedagen? Stuur dan onze voorbeeldbrief eindafrekening salaris naar uw werkgever.

  Betalingsregeling

  Uw werkgever mag uw transitievergoeding in delen betalen, als het bedrijf anders in grote problemen komt. Dat heet een betalingsregeling. Wel moet u de volledige vergoeding betaald krijgen binnen 6 maanden na uw laatste werkdag.

  Kantonrechter

  Komt u er met uw werkgever niet uit? Dan moet uw zaak binnen 3 maanden na het einde van uw contract bij de rechter zijn. Anders krijgt u de transitievergoeding niet.

  U heeft dus maar kort de tijd. Neem contact op met een van onze juristen. Of vraag advies aan uw rechtsbijstandverzekeraar of vakbond.

 • Heb ik bij gedeeltelijk ontslag recht op een transitievergoeding?

  Soms krijgt u ontslag en biedt de werkgever u meteen een nieuw contract aan met minder uren. Bijvoorbeeld als er niet genoeg werk is of als u voor een deel arbeidsongeschikt bent geworden.

  Als u minder uren gaat werken, kunt u recht hebben op een gedeeltelijke transitievergoeding. Dan moet u minstens 20% minder zijn gaan werken. Het minder werken mag niet tijdelijk zijn.

  Hoogte transitievergoeding

  U krijgt alleen een transitievergoeding over het aantal uren dat u minder werkt. Gaat u bijvoorbeeld van 40 uur per week naar 30 uur? Dan verliest u 25% van uw uren. U krijgt dan 25% van de transitievergoeding die u bij een volledig ontslag zou krijgen.

  Heeft u zelf gevraagd om minder uren te werken? Dan krijgt u de transitievergoeding niet.

 • Wanneer hoeft de werkgever geen transitievergoeding te betalen?

  Soms maakt uw werkgever kosten om u snel aan ander werk te helpen. Bijvoorbeeld bij omscholing, begeleiding bij ontslag (outplacement) of coaching. Deze kosten mag hij van uw transitievergoeding afhalen. U krijgt dan een lagere transitievergoeding.

  Uw werkgever hoeft geen transitievergoeding te betalen als: 

  • het ontslag uw schuld is, bijvoorbeeld omdat u iets heeft gestolen
  • hij u een beëindigingsovereenkomst geeft en hierin geen transitievergoeding wordt afgesproken
  • u jonger bent dan 18 jaar en meestal minder dan 12 uur per week werkt
  • uw contract stopt op uw AOW- of pensioenleeftijd
  • uw werkgever failliet is, uitstel van betaling krijgt of in de schuldsanering komt
  • in de cao staat dat u een vergoeding krijgt die lijkt op de transitievergoeding, bijvoorbeeld een wachtgeldregeling
  • u verlenging weigert van een zelfde of een beter contract  
 • Heb ik na 2 jaar ziekte recht op een transitievergoeding?

  Bent u langer dan 2 jaar ziek? Dan mag uw werkgever uw contract stoppen. Hij moet hiervoor een ontslagvergunning aanvragen bij UWV. U heeft dan recht op een transitievergoeding.

  Uw werkgever mag ook een beëindigingsovereenkomst aanbieden. Dat is een ontslagvoorstel. U kunt dan onderhandelen over de transitievergoeding.

  Soms doet de werkgever niets en blijft u in dienst bij de werkgever. Dit heet een 'slapend dienstverband'. Door een slapend dienstverband krijgt u soms geen transitievergoeding. Dat is niet altijd terecht. Heeft u daar vragen over? Neem contact op met een van onze juristen.

 • Op welke andere vergoedingen kan ik recht hebben bij het einde van mijn arbeidscontract?

  Bovenop de transitievergoeding kunt u recht hebben op een:

  • billijke vergoeding
  • extra vergoeding
  • gefixeerde schadevergoeding
  • aanzegvergoeding

  U moet deze vergoedingen aan de kantonrechter vragen binnen 2 maanden na het einde van uw arbeidscontract. Stopt de rechter uw arbeidscontract? Vraag dan in deze rechtszaak om de vergoeding.

  Bij een beëindigingsovereenkomst heeft u geen recht op deze vergoedingen. U kunt wel zelf een vergoeding afspreken met uw werkgever. Een beëindigingsovereenkomst kan gevolgen hebben voor uw uitkering.

  Billijke vergoeding

  In heel bijzondere gevallen kan de rechter beslissen dat het eerlijk is dat u nog een vergoeding krijgt als uw arbeidscontract stopt. Dit heet een ‘billijke vergoeding’. Dat kan alleen als uw werkgever zich ‘ernstig verwijtbaar’ gedroeg. Hij deed dan iets ergs, of hij deed juist iets niet, bijvoorbeeld:

  • Uw werkgever ontslaat u zonder toestemming van UWV of de kantonrechter, terwijl dit wel nodig is.
  • Uw werkgever ontslaat u, terwijl dit niet mag door een opzegverbod.
  • Uw werkgever houdt zich niet aan de wederindiensttredingsvoorwaarde.
  • Uw werkgever discrimineert u.
  • U krijgt onterecht ontslag op staande voet.
  • Uw werkgever ontslaat u in uw proeftijd, maar de afgesproken proeftijd is niet geldig.

  Hoe hoog de billijke vergoeding is, hangt af van uw situatie. Bijvoorbeeld:

  • hoelang u bij de werkgever werkte
  • de hoogte van uw loon
  • waarom u kiest voor een vergoeding en niet voor uw baan
  • de gevolgen van het ontslag voor u

  Extra vergoeding

  Soms heeft uw werkgever niet 1 reden waarom hij uw contract wil stoppen, maar heeft hij van meer redenen een beetje. Sinds 1 januari 2020 mag uw werkgever u soms ook ontslaan als hij van genoeg redenen een beetje heeft.

  U kunt de rechter dan vragen om een ‘extra vergoeding’. De rechter bepaalt hoe hoog uw vergoeding is. Hij kijkt daarbij naar uw situatie. De extra vergoeding is maximaal 50% van uw transitievergoeding.

  Gefixeerde schadevergoeding

  Als uw werkgever uw arbeidscontract te vroeg stopt, dan heeft u recht op een gefixeerde schadevergoeding. Andersom geldt dit ook. Zegt u te vroeg uw arbeidscontract op, dan mag uw werkgever een gefixeerde schadevergoeding aan u vragen.

  Dit kan in 3 situaties:

  • Een tijdelijk contract dat niet mag stoppen voor de einddatum, stopt toch.
  • Een tijdelijk contract dat wel mag stoppen voor de einddatum, stopt eerder dan de opzegtermijn.
  • Een vast contract stopt eerder dan de opzegtermijn.

  Heeft u een tijdelijk contract dat niet mag stoppen voor de einddatum? Dan is de gefixeerde schadevergoeding even hoog als het bruto salaris over de rest van uw arbeidscontract. Is dit meer dan 3 maanden? Dan kan de rechter de vergoeding verlagen tot 3 maanden salaris.

  Heeft u een tijdelijk contract wel mag stoppen voor de einddatum? Of heeft u een vast contract? Dan is de gefixeerde schadevergoeding even hoog als het bruto salaris over het deel van de opzegtermijn waar u zich niet aan houdt.

  Aanzegvergoeding

  U heeft recht op een ‘aanzegvergoeding’ als uw werkgever u niet laat weten of hij uw tijdelijke contract verlengt. Of als hij dit te laat doet. Hij moet dit doen per brief, uiterlijk 1 maand voor uw contract stopt.

  De aanzegvergoeding is:

  • als uw werkgever niets laat weten over uw verlenging: 1 maand bruto salaris
  • als uw werkgever te laat laat weten of hij uw contract verlengt: uw bruto salaris over iedere dag dat uw werkgever te laat was. Is uw werkgever bijvoorbeeld 2 weken te laat? Dan kunt u een vergoeding eisen van 2 weken salaris.
Terug naar boven Shape