Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar

Recht op transitievergoeding

De transitievergoeding is een geldbedrag dat uw werkgever aan u betaalt. U heeft recht op een transitievergoeding als u in loondienst werkt en uw werkgever uw contract stopt. Bijvoorbeeld door:

 • uw contract op te zeggen, na toestemming van UWV
 • uw contract via de rechter te ontbinden
 • uw tijdelijke contract niet te verlengen
 • uw contract op te zeggen in de proeftijd

Soms heeft u ook recht op een transitievergoeding als u zelf uw contract stopt. Dit kan alleen in zeer ernstige situaties. Bijvoorbeeld bij seksuele intimidatie of discriminatie door uw werkgever.

Hoogte transitievergoeding

Hoe hoog de vergoeding is, hangt af van uw salaris en hoe lang u bij uw werkgever werkt. Daarom is de vergoeding voor iedereen anders. Per gewerkt jaar krijgt u 1/3 van uw bruto maandsalaris. Per gewerkte maand krijgt u 1/36 van uw bruto maandsalaris.

Bruto maandsalaris

Uw bruto maandsalaris staat op uw loonstrook. Het is uw salaris voor aftrek van belastingen. Dat is dus een ander bedrag dan wat er op uw rekening wordt gestort.

Voor het berekenen van de hoogte van uw ontslagvergoeding, telt u bij uw maandsalaris ook op:

 • uw vakantiegeld. Dat is geld dat u krijgt voor uw vakantie. Dit is 8% van uw jaarloon.
 • sommige toeslagen. Dat is geld dat u naast uw normale salaris krijgt. Wilt u weten of u een toeslag mag meetellen? Neem contact op met een van onze juristen.

Gewerkte dienstjaren

Had u meer contracten bij uw werkgever? Dan tellen alle contracten mee, bijvoorbeeld:

 • uw uitzendcontract
 • een contract voor hetzelfde werk, als het bedrijf is overgenomen 

Tijd tussen contracten

Was u tussen 2 contracten 6 maanden of langer uit dienst? Dan tellen uw oude contracten niet mee bij het berekenen van de transitievergoeding.

Was u minder dan 6 maanden uit dienst? Dan tellen de oude contracten wel mee. De periode tussen de contracten telt niet mee.

Berekenen transitievergoeding

Met de rekenhulp van de Rijksoverheid berekent u uw transitievergoeding. 

De transitievergoeding is vaak een bruto bedrag. U betaalt dus nog belasting over uw vergoeding.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat kan ik doen als mijn werkgever de transitievergoeding niet betaalt?

  Betaalt uw werkgever de transitievergoeding niet of niet helemaal? Stuur dan onze voorbeeldbrief transitievergoeding naar uw werkgever en vraag om betaling binnen 7 dagen. 

  Kreeg u van uw werkgever geen eindafrekening van bijvoorbeeld uw loon en openstaande vakantiedagen? Stuur dan onze voorbeeldbrief eindafrekening salaris naar uw werkgever.

  Betalingsregeling

  Uw werkgever mag uw transitievergoeding in delen betalen, als het bedrijf anders in grote problemen komt. Dit heet een 'betalingsregeling'. U moet de volledige vergoeding betaald krijgen binnen 6 maanden na uw laatste werkdag.

  Naar de rechter

  Komt u er met uw werkgever niet uit? Ga dan binnen 3 maanden na het einde van uw contract naar de rechter. Anders krijgt u de transitievergoeding niet. Neem hiervoor contact op met een advocaat. Of vraag advies aan uw rechtsbijstandverzekeraar of vakbond. 

 • Heb ik bij gedeeltelijk ontslag recht op een transitievergoeding?

  Soms krijgt u ontslag en biedt de werkgever u meteen een nieuw contract aan met minder uren. Bijvoorbeeld als er niet genoeg werk is of als u voor een deel arbeidsongeschikt bent geworden.

  Als u minder uren gaat werken, kunt u recht hebben op een gedeeltelijke transitievergoeding. Dan moet u minstens 20% minder zijn gaan werken. Het minder werken mag niet tijdelijk zijn.

  Hoogte transitievergoeding

  U krijgt alleen een transitievergoeding over het aantal uren dat u minder werkt. Gaat u bijvoorbeeld van 40 uur per week naar 30 uur? Dan verliest u 25% van uw uren. U krijgt dan 25% van de transitievergoeding die u bij een volledig ontslag zou krijgen.

  Heeft u zelf gevraagd om minder uren te werken? Dan krijgt u de transitievergoeding niet.

 • Wanneer hoeft de werkgever geen transitievergoeding te betalen?

  Soms maakt uw werkgever kosten om u snel aan ander werk te helpen. Bijvoorbeeld bij omscholing, begeleiding bij ontslag (outplacement) of coaching. Deze kosten mag hij van uw transitievergoeding afhalen. U krijgt dan een lagere transitievergoeding.

  Uw werkgever hoeft geen transitievergoeding te betalen als: 

  • het ontslag uw schuld is, bijvoorbeeld omdat u iets heeft gestolen
  • hij u een beëindigingsovereenkomst geeft en hierin geen transitievergoeding wordt afgesproken
  • u jonger bent dan 18 jaar en meestal minder dan 12 uur per week werkt
  • uw contract stopt op uw AOW- of pensioenleeftijd
  • uw werkgever failliet is, uitstel van betaling krijgt of in de schuldsanering komt
  • in de cao staat dat u een vergoeding krijgt die lijkt op de transitievergoeding, bijvoorbeeld een wachtgeldregeling
  • u verlenging weigert van een zelfde of een beter contract  
 • Heb ik na 2 jaar ziekte recht op een transitievergoeding?

  Bent u langer dan 2 jaar ziek? Dan mag uw werkgever uw contract stoppen. Hij moet hiervoor een ontslagvergunning aanvragen bij UWV. U heeft dan recht op een transitievergoeding.

  Uw werkgever mag u ook een beëindigingsovereenkomst aanbieden. Dat is een ontslagvoorstel. U kunt dan onderhandelen over de transitievergoeding.

  Slapend dienstverband

  Soms doet de werkgever niets en blijft u in dienst bij uw werkgever. U krijgt alleen geen loon meer. Dit heet een 'slapend dienstverband'. Bij een slapend dienstverband krijgt u geen transitievergoeding. Dat is onterecht.

  Uw werkgever moet namelijk zorgen dat uw contract stopt en dat u een transitievergoeding krijgt. Behalve als er een kans is dat u toch nog kunt re-integreren.

  Bent u langer dan 2 jaar ziek en doet uw werkgever niets om uw contract te stoppen? Neem dan contact op met een advocaat. Of vraag uw rechtsbijstandverzekering of vakbond om hulp. 

 • Op welke andere vergoedingen kan ik recht hebben bij het einde van mijn arbeidscontract?

  Bovenop de transitievergoeding kunt u recht hebben op een:

  • aanzegvergoeding
  • billijke vergoeding
  • gefixeerde schadevergoeding

  U moet deze vergoedingen aan de kantonrechter vragen binnen 2 maanden na het einde van uw arbeidscontract. Stopt de rechter uw contract? Vraag dan tijdens deze rechtszaak om de vergoeding.

  Bij een beëindigingsovereenkomst heeft u geen recht op deze vergoedingen. U kunt wel zelf een bedrag afspreken met uw werkgever.

  Aanzegvergoeding

  U heeft recht op een ‘aanzegvergoeding’ als uw werkgever u niet laat weten of hij uw tijdelijke contract wel of niet verlengt. Of als hij dit te laat doet. Hij moet dit laten weten per brief, e-mail of app-bericht, uiterlijk 1 maand voor uw contract stopt.

  De aanzegvergoeding is:

  • als uw werkgever niets laat weten over uw verlenging: 1 maand bruto salaris
  • als uw werkgever niet op tijd laat weten of hij uw contract wel of niet verlengt: uw bruto salaris over iedere dag dat uw werkgever te laat is. Is uw werkgever bijvoorbeeld 2 weken te laat? Dan kunt u een vergoeding eisen van 2 weken salaris.

  Billijke vergoeding

  U heeft recht op een ‘billijke vergoeding’ als uw werkgever zich ‘ernstig verwijtbaar’ gedroeg. Dat betekent dat hij iets ergs deed. Of hij deed juist iets niet. Bijvoorbeeld:

  De rechter bepaalt of uw werkgever een billijke vergoeding moet betalen. Hoe hoog de vergoeding is, hangt af van uw situatie. Bijvoorbeeld hoe lang u bij uw werkgever werkte. En wat de gevolgen van het ontslag voor u zijn.

  Gefixeerde schadevergoeding

  Als uw werkgever uw contract te vroeg stopt, dan heeft u recht op een ‘gefixeerde schadevergoeding’. Andersom geldt dit ook. Houdt u zich niet aan de opzegtermijn en zegt u te vroeg op? Dan kan uw werkgever een gefixeerde schadevergoeding aan u vragen.

  Hoogte gefixeerde schadevergoeding

  De hoogte van de gefixeerde schadevergoeding hangt af van het soort contract dat u heeft.

  Heeft u een tijdelijk contract dat niet mag stoppen voor de einddatum? Dan is de schadevergoeding even hoog als uw bruto salaris over de rest van uw contract. Is dit langer dan 3 maanden? Dan kan de rechter de vergoeding verlagen tot 3 maanden salaris.

  Heeft u een tijdelijk contract dat wel mag stoppen voor de einddatum? Of heeft u een vast contract? Dan is de gefixeerde schadevergoeding even hoog als uw bruto salaris over de rest van de opzegtermijn.

Terug naar boven Shape