Heb ik recht op een transitievergoeding? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan
Let op: Door het coronavirus zijn al onze vestigingen dicht. Heeft u een juridische vraag? Bel of mail. Excuses voor het ongemak.

Hoogte transitievergoeding

Beëindigt de werkgever uw contract? Of loopt uw tijdelijke contract af en krijgt u geen nieuwe arbeidsovereenkomst? Dan heeft u mogelijk recht op een transitievergoeding. Dit is een geldbedrag dat uw werkgever aan u betaalt.

De transitievergoeding hangt af van uw salaris en hoe lang u in dienst bent geweest bij uw werkgever. Per volledig gewerkt dienstjaar krijgt u 1/3 van uw bruto maandsalaris. Heeft u maar een deel van het jaar gewerkt? Dan wordt voor dat deel van het jaar de transitievergoeding per dag berekend.

Denk bij het bruto maandsalaris aan:

 • het bruto uurloon x het aantal werkuren per maand
 • vakantiegeld
 • ploegentoeslagen
 • overuren
 • bonussen, winst- en eindejaarsuitkeringen

Gewerkte dienstjaren

Heeft u meerdere (tijdelijke) contracten gehad bij uw werkgever? En wordt u ontslagen of krijgt u geen nieuwe arbeidsovereenkomst? Dan tellen alle contracten mee voor uw dienstjaren zoals:

 • uw uitzendcontract
 • als u hetzelfde werk voor een andere werkgever heeft gedaan en het bedrijf is overgenomen

Onderbreking contracten

Werkte u eerder bij dezelfde werkgever en was u tussen de contracten 6 maanden of minder uit dienst? Dan telt uw contract van voor de onderbreking ook mee bij het berekenen van de transitievergoeding. De periode tussen de contracten telt niet mee.

Was uw contract onderbroken voor 1 juli 2015? Dan telt uw contract van voor de onderbreking vaak mee als u minder dan 3 maanden uit dienst was.

Berekenen transitievergoeding

Wilt u weten hoeveel transitievergoeding u kunt krijgen? Bereken uw transitievergoeding. Deze berekening gaat uit van de standaard formule. Een rechter kan soms een extra vergoeding opleggen.

De transitievergoeding is een bruto bedrag. Dit betekent dat u belasting betaalt over uw vergoeding.

Ontslagen voor 2020

Soms gelden nog oude regels voor de berekening van de transitievergoeding. Neem contact op met een van onze juristen als voor 1 januari 2020:

 • uw arbeidsovereenkomst door uw werkgever is opgezegd
 • een ontbindingsverzoek bij de rechter is ingediend
 • een ontslagaanvraag bij UWV is ingediend

De transitievergoeding is vaak een bruto bedrag. Dit betekent dat u belasting betaalt over uw vergoeding.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,10 p/min.*
Bel maandag tot en met donderdag 09.00 – 12.30 uur en 13.30 - 17.00 uur.
Op vrijdag 9.00 - 13.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat kan ik doen als mijn werkgever de transitievergoeding niet (volledig) betaalt?

  Betaalt uw werkgever de transitievergoeding niet of gedeeltelijk? Stuur dan een aangetekende brief naar uw werkgever. Leg daarin uit dat u recht heeft op een transitievergoeding. En geef uw werkgever een termijn van maximaal 2 weken om de vergoeding alsnog te betalen.

  Betalen in termijnen

  Een werkgever mag de transitievergoeding in delen betalen als:

  • hij de transitievergoeding niet in 1 keer kan betalen, en
  • betaling van de transitievergoeding de bedrijfsvoering zal schaden

  Binnen 6 maanden moet het volledige bedrag zijn betaald.

  Kantonrechter

  Betaalt uw werkgever de vergoeding niet? Start dan een procedure bij de kantonrechter. Het Juridisch Loket kan u hiervoor naar een advocaat doorverwijzen. Bent u lid van een vakbond of heeft u een rechtsbijstandverzekering? Neem dan met hen contact op.

  De kantonrechter moet uw verzoek binnen 3 maanden na het einde van uw contract ontvangen. Bent u te laat? Dan kunt u geen betaling van de transitievergoeding meer afdwingen.

  Bel ons 0900 - 8020 € 0,10 p/min.*
  Bel maandag tot en met donderdag 09.00 – 12.30 uur en 13.30 - 17.00 uur.
  Op vrijdag 9.00 - 13.00 uur.
  U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
 • Heb ik bij gedeeltelijk ontslag recht op een transitievergoeding?

  Soms krijgt u ontslag en biedt de werkgever u meteen een nieuw contract met minder uren aan. Bijvoorbeeld als er onvoldoende werk is of als u deels arbeidsongeschikt bent geworden.

  Als u minder uren gaat werken, kunt u recht hebben op een gedeeltelijke transitievergoeding. Dan moet u minstens 20% minder zijn gaan werken. De urenvermindering mag niet tijdelijk zijn.

  Hoogte transitievergoeding

  U krijgt alleen een transitievergoeding over het aantal uren dat u minder werkt. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van het loon dat u verdient.

  Heeft u zelf verzocht om minder uren te werken? Dan krijgt u de transitievergoeding niet.

 • In welke gevallen hoeft de werkgever geen transitievergoeding te betalen?

  Er kunnen omstandigheden zijn waarin de werkgever u geen transitievergoeding hoeft te betalen. Dat kan gelden voor de volgende situaties:

  • verwijtbaar gedrag van uw kant, bijvoorbeeld diefstal of vaak te laat komen
  • de werkgever geeft u een ontslagvoorstel
  • u bent jonger dan 18 jaar en werkt gemiddeld minder dan 12 uur per week
  • u krijgt ontslag vanwege AOW- of pensioenleeftijd
  • uw werkgever is failliet, heeft uitstel van betaling gekregen of is in de schuldsanering terecht gekomen
  • in de cao staat een regeling die lijkt op de transitievergoeding, bijvoorbeeld een wachtgeldregeling
  • u weigert een zelfde of beter aanbod van de werkgever om uw contract te verlengen

  Uw werkgever kan bepaalde kosten verrekenen met uw transitievergoeding. Het moet gaan om kosten die werkloosheid kunnen voorkomen of verkorten, zoals omscholing, outplacement of coaching. Ook opleidingskosten voor een andere functie binnen hetzelfde bedrijf mogen van de transitievergoeding worden afgetrokken.

 • Heb ik na 2 jaar ziekte recht op een transitievergoeding?

  Als u een vast contract heeft, hoeft de werkgever maximaal 2 jaar het loon door te betalen bij ziekte. UWV kan uw werkgever verplichten om uw loon nog maximaal 1 jaar door te betalen.

  Na 2 jaar ziekte kan de werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij UWV. Ook kan uw werkgever een beëindigingsvoorstel aanbieden. U kunt dan onderhandelen over de transitievergoeding.

  Soms doet de werkgever niets en blijft u in dienst bij de werkgever. Dit wordt een 'slapend dienstverband' genoemd en zorgt er soms voor dat u onterecht geen transitievergoeding krijgt. Heeft u daar vragen over? Neem contact op met een van onze juristen.

Terug naar boven Shape