Alle voorbeeldbrieven

Hebt u een geschil met een persoon of instantie? Of een klacht over een product of dienst? Ga zelf aan de slag en gebruik onze gratis voorbeeldbrieven om uw recht te halen.

Hieronder vindt u verschillende voorbeeldbrieven die u helpen zelf een goede brief te schrijven. Bedenk bij het schrijven van uw brief dat het belangrijker is dat de andere partij weet waar het over gaat en wat u wilt, dan dat u foutloos Nederlands schrijft!

Met de volgende voorbeelden kunt u zelf een goede brief schrijven:

Algemeen

Werk

Uitkeringen & Toeslagen

Consumenten

Meer voorbeeldbrieven voor consumenten vindt u op de website van Consuwijzer.

Schulden en incasso

Wonen

Schade & Letsel

Politie en Justitie

Brief versturen

Verstuur de brief aangetekend en per gewone post. Bewaar zelf ook een kopie van uw brief. Wanneer u de brief aangetekend verstuurt, heeft u zekerheid van verzending (verzendbewijs) én zekerheid van ontvangst (handtekening van ontvangst). Dan kunt u achteraf bewijzen wat u heeft gestuurd. Een aangetekende brief wordt pas overhandigd, nadat de geadresseerde voor ontvangst heeft getekend. Dat is handtekening voor ontvangst. Op de website van het postbedrijf kunt u via de barcode op het verzendbewijs de verzending volgen en de handtekening van de ontvanger bekijken. Bewaar het verzendbewijs en de ontvangstbevestiging goed.

Voor het aangetekend versturen van uw brief moet u extra betalen. Vraag bij het postbedrijf na wat de kosten hiervoor zijn.

Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.