Overslaan en naar de inhoud gaan
Let op: Door het coronavirus werken wij anders. Heeft u een juridische vraag? Bel of mail. Onze jurist kan besluiten een afspraak met u te maken.
Ga meteen naar
Waar u op moet letten:

Opzegtermijn

Het is niet verstandig om per direct ontslag te nemen. U heeft namelijk een minimale opzegtermijn. Dit is de periode tussen uw ontslagbrief en uw laatste werkdag. Uw opzegtermijn staat in uw contract of cao.

Staat er geen opzegtermijn in uw contract of cao? Dan geldt de wettelijke opzegtermijn van 1 maand. Die begint op de eerste dag van de kalendermaand nadat uw werkgever uw opzegging ontvangt.

Wilt u zo snel mogelijk ontslag nemen? Dat kan als uw werkgever toestemming geeft. Gaat u zonder toestemming eerder weg? Dan kan het zijn dat u het loon over de opzegtermijn moet terugbetalen.

Tijdelijk contract

Als u een tijdelijk contract heeft, kunt u niet altijd voor de einddatum ontslag nemen. Dit mag alleen als in uw contract of cao staat dat u tussentijds kunt opzeggen. Staat dit er niet in? Dan kunt u alleen ontslag nemen met toestemming van uw werkgever.

Nulurencontract

Heeft u een nulurencontract? Dan heeft u een opzegtermijn van maximaal 4 dagen. Een langere opzegtermijn dan 4 dagen is niet geldig.  

Bel ons 0900 - 8020 Kosten € 0,10 per minuut.*
Bel maandag tot en met vrijdag 09.00 - 17.00 uur.
U krijgt een van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden

Concurrentiebeding of relatiebeding

Staat in uw contract een concurrentiebeding of relatiebeding? Dan mag u na ontslag meestal niet voor een concurrent of relatie van uw werkgever werken. Als u dit wel doet, moet u vaak een boete betalen aan uw werkgever.

Probeer daarom met uw werkgever af te spreken dat het concurrentiebeding na uw ontslag niet meer geldt. Doe dit voordat u ontslag neemt. 

Eindafrekening zonder ontslagvergoeding

Als u ontslag neemt, stopt uw arbeidsovereenkomst. Uw werkgever moet dan de eindafrekening maken en alles betalen waar u nog recht op heeft. Bijvoorbeeld:

 • uw laatste loon
 • openstaande vakantiedagen
 • vakantietoeslag
 • overuren / atv-dagen / adv-dagen
 • eindejaarsuitkering / 13e maand / bonus
 • reiskosten

Meestal betaalt de werkgever de eindafrekening binnen een maand nadat uw baan stopt. Betaalt uw werkgever de eindafrekening niet binnen 1 maand? Dan kunt u dit eisen.

Ontslagvergoeding

Als u zelf ontslag neemt, krijgt u geen ontslagvergoeding. Misschien krijgt u wel een ontslagvergoeding als uw contract stopt met een vaststellingsovereenkomst.

Uitkering na ontslag

Als u zelf ontslag neemt, krijgt u meestal geen uitkering. Het mag namelijk niet uw schuld zijn dat u werkloos bent. Daarom is het verstandig om pas ontslag te nemen als u een andere baan heeft.

Heeft u geen andere baan, maar wilt u wel weg bij uw werkgever? Dan kunt u soms een vaststellingsovereenkomst afspreken. U legt dan schriftelijk vast dat het niet uw schuld is dat u werkloos bent. Daardoor houdt u recht op WW.

Opzeggen tijdens ziekte

Neem geen ontslag als u ziek bent. U krijgt daarna meestal geen loon en geen uitkering.

Teken geen vaststellingsovereenkomst tijdens de eerste 2 jaar van uw ziekte. U heeft dan geen recht op een WW-uitkering of ziektewetuitkering. Bent u langer dan 2 jaar ziek? Dan hangt het van uw situatie af of u recht heeft op een uitkering.

Wilt u ontslag nemen tijdens ziekte? Neem dan contact op met een van onze juristen.

Ontslag nemen

Geef uw ontslag schriftelijk door aan uw werkgever via een e-mail of ontslagbrief. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief ontslag nemen. Noem hierin de datum van opzegging en de datum waarop u uit dienst wilt.

Vraag om een bewijs van ontvangst. Daarmee bewijst u dat uw werkgever uw opzegging heeft ontvangen. U kunt uw ontslagbrief ook aangetekend versturen. Dit is ook een bewijs.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Kan ik mijn ontslag terugdraaien?

  Als u zelf ontslag neemt, kunt u dit meestal niet terugdraaien. Er zijn situaties waarin dit soms toch kan. Bijvoorbeeld omdat u in een boze bui ontslag nam en hier snel op terugkomt. Neem contact op met een van onze juristen.

  Ook als u een vaststellingsovereenkomst tekent, kunt u soms terugkomen op uw beslissing. U heeft namelijk een bedenktermijn van 14 dagen. Staat deze bedenktermijn niet in uw vaststellingsovereenkomst? Dan geldt er een bedenktermijn van 21 dagen.

 • Als mijn nieuwe baan stopt, heb ik dan nog recht op een WW-uitkering?

  Spreek met uw nieuwe werkgever een contract af van minimaal 26 weken. U heeft dan mogelijk recht op een WW-uitkering als de nieuwe baan stopt. Het maakt niet uit of er een proeftijd is afgesproken. Belangrijk is dat u zicht heeft op 26 weken werk.

Terug naar boven Shape