Logo
Cookie Privacy

Waar moet ik op letten als ik ontslag wil nemen?

Als u zelf ontslag neemt, kan dat grote gevolgen hebben. Zo heeft u vaak geen recht op een WW-uitkering. En u kunt een boete krijgen als u ontslag neemt terwijl dat niet mag. Kijk daarom eerst welke regels voor u gelden.

Hier moet u op letten

Kijk eerst of u ontslag mag nemen

Of u ontslag mag nemen, hangt af van of u een vast of tijdelijk contract heeft. Voor uitzendkrachten gelden speciale regels.

Heeft u een vast contract?

Als u een contract heeft voor onbepaalde tijd, mag u altijd ontslag nemen.

Heeft u een tijdelijk contract?

Als u een tijdelijk contract heeft, mag u alleen ontslag nemen als:

  • in uw contract of cao staat dat u ‘tussentijds mag opzeggen’, of als

  • u in uw proeftijd zit, of als

  • uw werkgever hier schriftelijk toestemming voor geeft

Geldt dit niet voor u? Dan mag u geen ontslag nemen.

U kunt een boete krijgen

Mag u geen ontslag nemen, maar doet u dit toch? Dan moet u een boete betalen aan uw werkgever. De boete is net zo hoog als uw salaris tot aan het einde van uw contract. Loopt uw contract bijvoorbeeld tot 1 juli, en zegt u op per 1 mei? Dan is de boete 2 keer uw maandloon.

Let op

In bijzondere gevallen kunt u de rechter vragen om uw tijdelijke contract eerder te stoppen. Bijvoorbeeld als u te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. Als de rechter u gelijk geeft, kunt u eerder weg en hoeft u geen boete te betalen. Vraag advies aan uw vakbond, rechtsbijstandverzekering of advocaat.


Ontslag nemen met verblijfsvergunning

Heeft u of uw partner een verblijfsvergunning? Neem dan niet zomaar ontslag. Want dat kan gevolgen hebben voor uw verblijfsvergunning. Neem eerst contact op met een van onze juristen.

Bent u geholpen met deze informatie?

U moet zich houden aan de opzegtermijn

Heeft u een vast contract, of staat in u uw tijdelijke contract dat u eerder mag opzeggen? Dan heeft u een opzegtermijn als u ontslag neemt. Dit is de periode tussen opzeggen en het einde van uw contract. Deze periode moet u gewoon doorwerken.

Hoe lang uw opzegtermijn is, staat in uw contract of cao. Staat het daar niet in? Dan geldt de wettelijke opzegtermijn. Die is 1 maand.

Uw opzegtermijn begint meestal op de eerste dag van de volgende maand. Neemt u bijvoorbeeld op 15 juli ontslag met een opzegtermijn van 1 maand? Dan begint uw opzegtermijn op 1 augustus en is uw laatste werkdag 31 augustus.

Voor uitzendkrachten gelden speciale regels.

Heeft u nog vakantiedagen?

Meestal kunt u uw overgebleven vakantiedagen opnemen in de opzegtermijn. Heeft u geen vakantiedagen meer? Dan mag u alleen stoppen vóór het einde van de opzegtermijn als uw werkgever daar schriftelijk toestemming voor geeft.

Uw opzegtermijn bij een nulurencontract

Heeft u een nulurencontract? Dan is uw opzegtermijn 4 dagen. Of 1 dag, als dat in uw CAO staat. Uw opzegtermijn gaat meteen in. U hoeft niet te wachten tot de eerste dag van de volgende maand.

Let op

Als u in uw proeftijd zit, heeft u geen opzegtermijn. U kunt meteen stoppen met werken.


Houdt u zich niet aan de opzegtermijn?

Houdt u zich niet aan de opzegtermijn en stopt u eerder met werken? Dan moet u een boete betalen aan uw werkgever. Deze boete is net zo hoog als uw salaris tot het einde van de opzegtermijn. Eindigt uw opzegtermijn bijvoorbeeld op 31 augustus, maar stopt u op 15 juli met werken? Dan is uw boete 1,5 maandloon.

Bent u geholpen met deze informatie?

U krijgt geen WW-uitkering

Als u zelf ontslag neemt, krijgt u geen WW-uitkering. Want u krijgt alleen WW als het niet uw eigen schuld is dat u werkloos bent. Neem daarom pas ontslag als u een andere baan heeft. Zorg ervoor dat uw nieuwe baan:

  • voor minimaal 6 maanden is, en

  • voor ongeveer evenveel uren is, en

  • niet bij een concurrent is als u een concurrentiebeding heeft

Stopt deze nieuwe baan? Bijvoorbeeld omdat uw werkgever u in de proeftijd ontslaat? Dan krijgt u meestal wel een WW-uitkering.

Vindt u geen andere baan?

Lukt het niet om een andere baan te vinden, en wilt u weg bij uw werkgever? Vraag hem dan om een ‘beëindingsovereenkomst’. Hierin moet staan dat het niet uw schuld is dat u weggaat. Zo heeft u vaak toch recht op WW. Uw werkgever is niet verplicht om akkoord te gaan met uw verzoek.
Teken een beëindigingsovereenkomst niet zomaar. Gebruik onze checklist. Of vraag advies aan uw vakbond, rechtsbijstandverzekering of een advocaat.

Bent u geholpen met deze informatie?

U mag niet altijd werken voor een concurrent

Staat er een concurrentiebeding of relatiebeding in uw contract? Dan mag u niet gaan werken voor een concurrent of relatie van uw werkgever. Als u dat toch doet, moet u meestal een boete betalen aan uw werkgever. In uw contract staat hoe hoog die boete is.

Ga met uw werkgever in gesprek voordat u ontslag neemt. Vraag of hij het concurrentiebeding of relatiebeding wil weghalen. Gaat hij akkoord? Vraag dan om een schriftelijke bevestiging van de afspraken.

Bent u geholpen met deze informatie?

U moet soms opleidingskosten terugbetalen

Heeft u een opleiding of training gedaan via uw werkgever? Dan moet u soms de kosten van die opleiding terugbetalen als u ontslag neemt.

Bent u geholpen met deze informatie?

Meer informatie over dit onderwerp

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:

Ook interessant voor u

Waar moet ik op letten bij een vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst)?
Logo

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven