Overslaan en naar de inhoud gaan
Hier moet u op letten

Kijk eerst of u ontslag mag nemen

Of u ontslag mag nemen, hangt af van of u een vast of tijdelijk contract heeft. Voor uitzendkrachten gelden speciale regels.

Heeft u een vast contract?

Als u een contract heeft voor onbepaalde tijd, mag u altijd ontslag nemen.

Heeft u een tijdelijk contract?

Als u een tijdelijk contract heeft, mag u alleen ontslag nemen als:

 • in uw contract of cao staat dat u ‘tussentijds mag opzeggen’, of als
 • u in uw proeftijd zit, of als
 • uw werkgever hier schriftelijk toestemming voor geeft

Geldt dit niet voor u? Dan mag u geen ontslag nemen.

U kunt een boete krijgen

Mag u geen ontslag nemen, maar doet u dit toch? Dan moet u een boete betalen aan uw werkgever. De boete is net zo hoog als uw salaris tot aan het einde van uw contract. Loopt uw contract bijvoorbeeld tot 1 juli, en zegt u op per 1 mei? Dan is de boete 2 keer uw maandloon.

In bijzondere gevallen kunt u de rechter vragen om uw tijdelijke contract eerder te stoppen. Bijvoorbeeld als u te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. Als de rechter u gelijk geeft, kunt u eerder weg en hoeft u geen boete te betalen. Vraag advies aan uw vakbond, rechtsbijstandverzekering of advocaat.

Ontslag nemen met verblijfsvergunning

Heeft u of uw partner een verblijfsvergunning? Neem dan niet zomaar ontslag. Want dat kan gevolgen hebben voor uw verblijfsvergunning. Neem eerst contact op met een van onze juristen.

U moet zich houden aan de opzegtermijn

Heeft u een vast contract, of staat in u uw tijdelijke contract dat u eerder mag opzeggen? Dan heeft u een opzegtermijn als u ontslag neemt. Dit is de periode tussen opzeggen en het einde van uw contract. Deze periode moet u gewoon doorwerken.

Hoe lang uw opzegtermijn is, staat in uw contract of cao. Staat het daar niet in? Dan geldt de wettelijke opzegtermijn. Die is 1 maand.

Uw opzegtermijn begint meestal op de eerste dag van de volgende maand. Neemt u bijvoorbeeld op 15 juli ontslag met een opzegtermijn van 1 maand? Dan begint uw opzegtermijn op 1 augustus en is uw laatste werkdag 31 augustus.

Voor uitzendkrachten gelden speciale regels.

Heeft u nog vakantiedagen?

Meestal kunt u uw overgebleven vakantiedagen opnemen in de opzegtermijn. Heeft u geen vakantiedagen meer? Dan mag u alleen stoppen vóór het einde van de opzegtermijn als uw werkgever daar schriftelijk toestemming voor geeft.

Uw opzegtermijn bij een nulurencontract

Heeft u een nulurencontract? Dan is uw opzegtermijn 4 dagen. Of 1 dag, als dat in uw CAO staat. Uw opzegtermijn gaat meteen in. U hoeft niet te wachten tot de eerste dag van de volgende maand.

Als u in uw proeftijd zit, heeft u geen opzegtermijn. U kunt meteen stoppen met werken.

Houdt u zich niet aan de opzegtermijn?

Houdt u zich niet aan de opzegtermijn en stopt u eerder met werken? Dan moet u een boete betalen aan uw werkgever. Deze boete is net zo hoog als uw salaris tot het einde van de opzegtermijn. Eindigt uw opzegtermijn bijvoorbeeld op 31 augustus, maar stopt u op 15 juli met werken? Dan is uw boete 1,5 maandloon.

U krijgt geen WW-uitkering

Als u zelf ontslag neemt, krijgt u geen WW-uitkering. Want u krijgt alleen WW als het niet uw eigen schuld is dat u werkloos bent. Neem daarom pas ontslag als u een andere baan heeft. Zorg ervoor dat uw nieuwe baan:

 • voor minimaal 6 maanden is, en
 • voor ongeveer evenveel uren is, en
 • niet bij een concurrent is als u een concurrentiebeding heeft

Stopt deze nieuwe baan? Bijvoorbeeld omdat uw werkgever u in de proeftijd ontslaat? Dan krijgt u meestal wel een WW-uitkering.

Vindt u geen andere baan?

Lukt het niet om een andere baan te vinden, en wilt u weg bij uw werkgever? Vraag hem dan om een ‘beëindingsovereenkomst’. Hierin moet staan dat het niet uw schuld is dat u weggaat. Zo heeft u vaak toch recht op WW. Uw werkgever is niet verplicht om akkoord te gaan met uw verzoek.
Teken een beëindigingsovereenkomst niet zomaar. Gebruik onze checklist. Of vraag advies aan uw vakbond, rechtsbijstandverzekering of een advocaat.

U mag niet altijd werken voor een concurrent

Staat er een concurrentiebeding of relatiebeding in uw contract? Dan mag u niet gaan werken voor een concurrent of relatie van uw werkgever. Als u dat toch doet, moet u meestal een boete betalen aan uw werkgever. In uw contract staat hoe hoog die boete is.

Ga met uw werkgever in gesprek voordat u ontslag neemt. Vraag of hij het concurrentiebeding of relatiebeding wil weghalen. Gaat hij akkoord? Vraag dan om een schriftelijke bevestiging van de afspraken.

U moet soms opleidingskosten terugbetalen

Heeft u een opleiding of training gedaan via uw werkgever? Dan moet u soms de kosten van die opleiding terugbetalen als u ontslag neemt.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Hoe neem ik ontslag?

  Vertel uw werkgever of leidinggevende eerst in een persoonlijk gesprek dat u ontslag neemt. Geef daarna uw ontslag per brief of e-mail door aan uw werkgever. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief ontslag nemen. Vraag om een ontvangstbewijs van uw brief.

 • Mag ik ontslag nemen als ik ziek ben?

  Ja, u mag ontslag nemen als u ziek bent. Maar dit is niet verstandig. Want dan krijgt u geen WW-uitkering of ziektewetuitkering. Uw werkgever moet tijdens uw ziekte namelijk uw loon doorbetalen. Door ontslag te nemen, zegt u nee tegen uw loon. Omdat dit uw eigen keuze is, heeft u geen recht op een uitkering.

  Bent u al langer dan 2 jaar ziek? Dan heeft u soms wel recht op een uitkering. Vraag hierover advies aan uw vakbond, rechtsbijstandsverzekering of een advocaat.

 • Wat moet mijn werkgever betalen als ik ontslag neem?

  Als u ontslag neemt, stopt uw contract. Uw werkgever moet dan een eindafrekening maken. Dat is uw laatste salarisstrook. Hierop staat alles waar u nog recht op heeft.

  Als u zelf ontslag neemt, heeft u geen recht op een transitievergoeding

 • Kan ik mijn ontslag terugdraaien?

  U kunt uw ontslag niet terugdraaien. Behalve in bijzondere gevallen. Bijvoorbeeld als u in een boze bui ontslag neemt. En uw werkgever weet dat u niet echt weg wil.

  Laat uw werkgever zo snel mogelijk schriftelijk weten dat u toch wil blijven. Gaat uw werkgever hier niet mee akkoord? Neem dan direct contact op met uw vakbond, rechtsbijstandverzekering of een advocaat.

  Als u een beëindigingsovereenkomst heeft getekend, heeft u 2 weken bedenktijd. Tijdens de bedenktijd mag u uw beslissing terugdraaien. Staat de bedenktijd niet in de vaststellingsovereenkomst? Dan heeft u 3 weken bedenktijd.

 • Kan ik ontslag nemen als uitzendkracht?

  Of u als uitzendkracht ontslag kunt nemen, hangt af van 3 dingen:

  Heeft u een uitzendbeding?

  Als er een uitzendbeding in uw contract staat, mag u ontslag nemen. U moet uw werkgever minstens 1 werkdag van tevoren melden dat u ontslag neemt. U heeft geen opzegtermijn en kunt meteen stoppen met werken.

  Staat er geen uitzendbeding in uw contract? Kijk dan of de cao van ABU of NBBU voor u geldt. Deze cao geldt voor u als:

  • dit in uw contract staat, of als
  • uw uitzendbureau lid is van ABU of NBBU

  Als de cao van ABU of NBBU voor u geldt

  Geldt de cao van ABU of NBBU voor u? Dan mag u ontslag nemen als:

  • u een vast contract heeft
  • u een tijdelijk contract heeft. Behalve als in uw contract staat dat u niet voor de einddatum mag opzeggen.

  Uw opzegtermijn is 1 maand. De opzegtermijn gaat in op de eerste werkdag na uw opzegging.

  Is er geen werk, en krijgt u daarom geen loon? Dan kunt u per direct opzeggen. U heeft geen opzegtermijn.

  Als de cao van ABU of NBBU niet voor u geldt

  Geldt de cao van ABU of NBBU niet voor u? Dan mag u alleen ontslag nemen als:

  • u een vast contract heeft
  • u een tijdelijk contract heeft waar in staat dat u voor de einddatum mag opzeggen

  In uw contract staat hoe lang uw opzegtermijn is. Staat dit niet in uw contract? Dan is uw opzegtermijn 1 maand. Uw opzegtermijn begint meestal op de eerste dag van de volgende maand.

  U kunt een boete krijgen

  Neemt u ontslag terwijl dat niet mag? Dan kunt u een boete krijgen van het uitzendbureau. De boete is net zo hoog als uw loon tot het einde van uw contract.

  Mag u wel ontslag nemen, maar houdt u zich niet aan de opzegtermijn? Dan kunt u ook een boete krijgen van het uitzendbureau. Deze boete is net zo hoog als uw loon tot het einde van uw opzegtermijn.

Terug naar boven Shape