Wat moet ik doen als ik ontslag wil nemen? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe ontslag nemen

U kunt op verschillende manieren ontslag nemen. Bijvoorbeeld in een gesprek met uw werkgever, via een e-mail of ontslagbrief.

U moet kunnen bewijzen dat uw werkgever uw ontslag heeft ontvangen. Schrijf daarom een ontslagbrief met daarin de datum van uw opzegging en de datum dat u uit dienst gaat. Vraag ook om een ontvangstbevestiging van uw werkgever.

Heeft u een tijdelijk contract? Dan kunt u alleen voor de einddatum ontslag nemen als dat in het contract of in de CAO staat. Staat er niet in dat u tussentijds kunt stoppen? Dan kunt u alleen ontslag nemen als u toestemming van uw werkgever heeft. U krijgt dan meestal geen WW uitkering.

Wettelijke opzegtermijn

Het is niet verstandig om per direct ontslag te nemen. U heeft namelijk een minimale opzegtermijn. Dit is de periode tussen uw ontslagbrief en uw laatste werkdag. In uw CAO of arbeidsovereenkomst staat wat uw opzegtermijn is en wanneer deze begint.

Staat er geen opzegtermijn in uw CAO of arbeidsovereenkomst? Dan geldt de wettelijke opzegtermijn van 1 maand. Die begint de eerste dag van de kalendermaand, nadat uw werkgever uw opzegging heeft ontvangen.

Concurrentiebeding of relatiebeding

Staat in uw contract een concurrentiebeding of relatiebeding? Dan mag u na ontslag niet voor een concurrent of relatie werken. Als u dit wel doet, moet u waarschijnlijk een boete betalen aan uw werkgever.

Probeer in dat geval eerst met uw werkgever af te spreken dat het concurrentiebeding vervalt, voordat u ontslag neemt.

Eindafrekening zonder ontslagvergoeding

Als u ontslag neemt, stopt uw arbeidsovereenkomst. Dat betekent dat uw werkgever uw eindafrekening moet betalen. Een eindafrekening bestaat uit uw loon, vergoeding van overuren, openstaande vakantiedagen, atv-dagen en vakantiegeld. Meestal betaalt uw werkgever de eindafrekening binnen een maand, nadat uw baan is gestopt.

U krijgt geen ontslagvergoeding als u zelf ontslag neemt. Misschien krijgt u wel een ontslagvergoeding als u uw contract stopt met een vaststellingsovereenkomst.

Betaalt uw werkgever de eindafrekening niet binnen een maand? Dan kunt u dit misschien opeisen.

Uitkering na ontslag

Als u zelf ontslag neemt, krijgt u meestal geen uitkering. Het mag namelijk niet uw schuld zijn dat u werkloos bent. Daarom is het verstandig om geen ontslag te nemen zolang u nog geen andere baan heeft.

Heeft u nog geen andere baan, maar wilt u wel weg bij uw werkgever? Dan kunt u soms een vaststellingsovereenkomst afspreken. U legt dan schriftelijk vast dat het niet uw schuld is dat u werkloos bent. Daardoor houdt u meestal recht op WW.

Teken een vaststellingsovereenkomst niet direct, maar neem eerst contact op met een van onze juristen.

Neem geen ontslag als u ziek bent. Uw werkgever betaalt bij ziekte namelijk uw loon 2 jaar door. Als u ontslag neemt, krijgt u geen salaris meer. Een uitkering krijgt u dan waarschijnlijk ook niet. Neem contact op met een van onze juristen als u ontslag wil nemen tijdens ziekte.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
  • Kan ik mijn ontslag ongedaan maken?

    Als u ontslag neemt, kunt u dit meestal niet ongedaan maken. Er zijn situaties waarin dit soms toch kan. Bijvoorbeeld omdat u in een boze bui ontslag heeft genomen en hier snel op terugkomt. Neem contact op met een van onze juristen.

    Ook als u een vaststellingsovereenkomst heeft getekend, kunt u soms terugkomen op uw beslissing. U heeft dan namelijk een bedenktermijn van 14 dagen. U kunt zich binnen 21 dagen bedenken als uw werkgever u bij een vaststellingsovereenkomst niet wijst op de bedenktermijn.

  • Heb ik recht op WW als ik na een nieuwe baan werkloos wordt?

    Het mag niet uw schuld zijn dat u werkloos wordt. Als u een nieuwe baan heeft, bent u nog niet werkloos. Een nieuwe baan levert wel een risico op. Bijvoorbeeld omdat er een proeftijd is afgesproken. Of omdat het nieuwe contract maar tijdelijk is.

    Spreek met uw nieuwe werkgever een contract af van minimaal 26 weken. Er ontstaat dan mogelijk een nieuw WW-recht. Het maakt niet uit of er een proeftijd is afgesproken. Belangrijk is dat u zicht heeft op 26 weken werk.

Terug naar boven Shape