Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar

Opzegtermijn

Soms wilt u per direct ontslag nemen. Dit is niet verstandig. U heeft namelijk een minimale opzegtermijn. De opzegtermijn is de periode waarover u nog moet doorwerken. Deze gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin u opzegt. Houdt u zich niet aan deze opzegtermijn en komt u niet werken? Dan kan de werkgever besluiten iemand anders voor uw werk in te huren. Hij kan de kosten hiervoor op u verhalen. 

Voorbeeld:

U stuurt uw ontslagbrief op 13 juli. De opzegtermijn gaat dan in op 1 augustus. Deze duurt meestal een maand. 31 augustus is dan uw laatste werkdag.

Uw opzegtermijn staat in uw contract of cao. Is dat bij u niet zo? Dan geldt vaak een opzegtermijn van 1 maand. 

Eerder weg

Wilt u niet alle dagen van uw opzegtermijn blijven doorwerken? Dat kan als uw werkgever toestemming geeft. Maak hier met hem duidelijke en schriftelijke afspraken over.

Tijdelijk contract

Heeft u een tijdelijk contract? Dan kunt u niet altijd ontslag nemen vóór de einddatum die hierin genoemd wordt. Dit mag alleen als in uw contract of cao staat dat u eerder of tussentijds kunt opzeggen. Staat dit er niet in? Dan kunt u alleen ontslag nemen met toestemming van uw werkgever. Maak vooraf duidelijke en schriftelijke afspraken hierover met uw werkgever. 

Heeft u een nulurencontract? Dan geldt voor u een opzegtermijn van 4 dagen als u eerder dan de einddatum kunt opzeggen. In de cao kan staan dat deze termijn 1 dag is. Heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met een van onze juristen. 

Concurrentiebeding of relatiebeding

Staat in uw contract een concurrentiebeding of relatiebeding? Dan mag u na ontslag meestal niet voor een concurrent of relatie van uw werkgever werken. Als u dit wel doet, moet u vaak een boete betalen aan uw werkgever. 

Probeer daarom met uw werkgever af te spreken dat het concurrentiebeding na uw ontslag niet meer geldt. Doe dit voordat u ontslag neemt. 

Studiekostenbeding

Soms staat er een studiekostenbeding in uw contract of cao. De kosten voor studie of scholing die uw werkgever had moet u dan terugbetalen.

Heeft u afspraken over het terugbetalen van studiekosten? Controleer dan of dit studiekostenbeding geldig is. Uw werkgever moet namelijk aan een aantal voorwaarden voldoen om de kosten terug te kunnen vragen. Neem bij vragen of twijfel daarover contact met ons op.   

Meer informatie over dit onderwerp
 • Hoe neem ik zelf ontslag?

  Geef uw ontslag schriftelijk door aan uw werkgever via een e-mail of ontslagbrief. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief ontslag nemen. Noem hierin de datum van opzegging en de datum waarop u uit dienst wilt. 

  Vraag om een bewijs van ontvangst als u ontslag neemt. Daarmee bewijst u dat uw werkgever uw opzegging heeft ontvangen. U kunt uw ontslagbrief ook aangetekend versturen. Dit is ook een bewijs. 

  Neem geen ontslag als u ziek bent. Teken ook geen vaststellingsovereenkomst tijdens de eerste 2 jaar van uw ziekte. U krijgt dan meestal geen uitkering van UWV. Bent u langer dan 2 jaar ziek? Dan hangt het van uw situatie af of u recht heeft op een uitkering. Wilt u ontslag nemen tijdens ziekte? Neem dan contact op met een van onze juristen. 

 • Heb ik recht op een WW-uitkering als ik ontslag neem?

  Als u zelf ontslag neemt, krijgt u meestal geen WW-uitkering. Het mag namelijk niet uw schuld zijn dat u werkloos bent. Daarom is het verstandig om pas ontslag te nemen als u een andere baan heeft. 

  Heeft u geen andere baan, maar wilt u toch al weg bij uw werkgever? Dan kunt u soms een vaststellingsovereenkomst afspreken. U legt dan schriftelijk vast dat het niet uw schuld is dat u werkloos bent. Daardoor houdt u recht op WW

 • Als mijn nieuwe baan stopt, heb ik dan nog recht op een WW-uitkering?

  Spreek met uw nieuwe werkgever een contract af van minimaal 26 weken. U heeft dan mogelijk recht op een WW-uitkering als de nieuwe baan stopt. Het maakt niet uit of er een proeftijd is afgesproken. Belangrijk is dat u zicht heeft op 26 weken werk.

 • Wat moet mijn werkgever betalen als ik ontslag neem?

  Als u ontslag neemt, stopt uw contract. Uw werkgever moet dan de eindafrekening maken en alles waar u nog recht op heeft. Bijvoorbeeld:

  • uw laatste loon
  • openstaande vakantiedagen
  • vakantiegeld
  • overuren/ atv-dagen/ adv-dagen
  • eindejaarsuitkering/ 13e maand/ bonus
  • reiskosten
  • studiekosten

  Meestal betaalt de werkgever de eindafrekening binnen een maand nadat uw contract stopt. Betaalt uw werkgever de eindafrekening niet binnen 1 maand? Dan kunt u dit eisen

  Neemt u zelf ontslag? Dan krijgt u vaak geen ontslagvergoeding. 

 • Kan ik mijn ontslag terugdraaien?

  Als u zelf ontslag neemt, kunt u dit meestal niet terugdraaien. Er zijn situaties waarin dit soms toch kan. Bijvoorbeeld omdat u in een boze bui ontslag nam en hier snel op terugkomt. Neem contact op met een van onze juristen.

  Ook als u een vaststellingsovereenkomst tekent, kunt u soms terugkomen op uw beslissing. U heeft namelijk een bedenktermijn van 14 dagen. Staat deze bedenktermijn niet in uw vaststellingsovereenkomst? Dan geldt er een bedenktermijn van 21 dagen.

Terug naar boven Shape