Wanneer krijg ik een WW-uitkering?

Raakt u uw baan kwijt? Vaak kunt u bij het UWV een WW-uitkering aanvragen. Het hangt af van uw situatie of u een WW-uitkering krijgt. Het UWV beoordeelt uw aanvraag.

Ik ben in mijn proeftijd ontslagen

Of u een WW-uitkering krijgt, hangt af van de reden van het ontslag binnen de proeftijd.

Is deze reden verwijtbaar? U komt bijvoorbeeld meermalen te laat of u weigert werk? Dan zult u geen WW-uitkering krijgen.

Is de reden niet verwijtbaar? U past bijvoorbeeld niet binnen het team? Dan heeft u mogelijk wel recht op een WW-uitkering.

Controleer altijd of uw proeftijd klopt.

Ik ben op staande voet ontslagen

Als u op staande voet bent ontslagen, heeft u geen recht op een WW-uitkering. Bij een ontslag op staande voet heeft u zich zo misdragen, dat de werkgever u per direct mag ontslaan. Voorbeelden van dit soort gedrag zijn diefstal, mishandeling, grove belediging, werkweigering. De werkgever moet u dan onmiddellijk ontslaan en de reden van het ontslag op staande voet aan u melden.

Een terecht ontslag op staande voet levert voor de UWV een verwijtbare werkloosheid op. U heeft dan geen recht op een WW-uitkering. Als het ontslag op staande voet onterecht gegeven is, moet u hiertegen protesteren.

U heeft misschien wél recht op een bijstandsuitkering wanneer u op staande voet bent ontslagen.

De bijstandsuitkering kan worden verlaagd bij verwijtbare werkloosheid.

 

Ik heb zelf ontslag genomen

Als u zelf ontslag heeft genomen, bent u verwijtbaar werkloos. U krijgt dan geen WW-uitkering.

Einde contract dmv beëindigingsovereenkomst

Als de beëindigingsovereenkomst aan de voorwaarden van het UWV voldoet, heeft u recht op een WW-uitkering. Het initiatief moet bijvoorbeeld van uw werkgever uitgaan en u mag niets te verwijten zijn. Daarnaast is het belangrijk dat uw opzegtermijn klopt, zodat uw WW-uitkering op een juist moment in kan gaan. Belangrijk is dat u niet ziek bent. 

Lees meer informatie over de beëindigingsovereenkomst en alle voorwaarden op onze pagina: 'Waar moet ik op letten als ik een ontslagvoorstel (beëindigingsovereenkomst) krijg?'.

Het is belangrijk dat u juridisch advies inwint, vóórdat u een beëindigingsovereenkomst ondertekent. Neem daarom contact met ons op.

Einde contract voor bepaalde tijd

Of u recht heeft op een WW-uitkering is afhankelijk van de reden waarom het contract niet wordt verlengd. Het UWV kan onderzoeken wat de reden van uw ex-werkgever is om uw contract niet te verlengen.

Als blijkt dat u zich negatief heeft opgesteld tegenover uw werkgever, dan kan UWV u dit verwijten. U kon dan immers verwachten dat uw contract niet zou worden verlengd. U bent dan verwijtbaar werkloos. U heeft dan geen recht op een WW-uitkering.

Als uw contract niet wordt verlengd om redenen die u niet kwalijk te nemen zijn, heeft u recht op een WW-uitkering. Bijvoorbeeld als uw werkgever niet kan verlengen vanwege bedrijfseconomische redenen. Een contract voor bepaalde tijd mag niet oneindig vaak worden verlengd. Als blijkt dat u eigenlijk voor onbepaalde tijd in dienst bent, krijgt u geen WW-uitkering. Uw werkgever moet u dan loon betalen. Lees meer over contractverlenging op onze pagina 'Kan een arbeidscontract voor bepaalde tijd worden verlengd?'.

Als uw werkgever uw contract eerder wil beëindigen dan de einddatum in het contract, kan dit gevolgen hebben voor uw recht op WW. De mogelijkheid om voortijdig te beëindigen, moet namelijk wel in uw contract staan om WW te kunnen krijgen. Neem daarom eerst contact met ons op voor advies.

Meer informatie over dit onderwerp

 • Aan welke voorwaarden moet ik voldoen voor een WW-uitkering?

  U krijgt een WW-uitkering als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent verzekerd voor werkloosheid.
  • U bent werkloos.
  • U bent direct beschikbaar voor betaald werk.
  • U voldoet aan de wekeneis.
  • U bent niet verwijtbaar werkloos.


  Als u aan alle voorwaarden voldoet kunt u een WW-uitkering krijgen.

  Verzekerd voor werkloosheid

  Als u werknemer bent, dan bent u verplicht tegen werkloosheid verzekerd. Uw werkgever houdt de premie voor de WW-uitkering in op uw loon. U kunt dit controleren op uw loonstroken.

  Wanneer werkloos?

  U bent volgens de regels van UWV werkloos als u uw werk geheel of voor een deel bent kwijtgeraakt. Werkt u 10 uur of meer per week? Dan bent u volgens UWV werkloos als u tenminste 5 uur per week verliest. Werkt u minder dan 10 uur per week? Dan bent u volgens UWV werkloos, als u tenminste de helft van uw uren verliest. Daarnaast moet u ook beschikbaar zijn om ander werk te doen.

  Wekeneis

  Om een WW-uitkering te krijgen, moet u voldoen aan de wekeneis. Als u voorafgaand aan de week dat u werkloos werd, minimaal 26 van de 36 kalenderweken als werknemer minstens een arbeidsuur heeft gewerkt, voldoet u aan de wekeneis. De kalenderweek eindigt op zondag.

  Als u voldoet aan deze wekeneis, krijgt u minimaal 3 maanden een WW-uitkering. Voor langere WW-uitkering moet u ook nog voldoen aan de jareneis.

  Kijk voor meer informatie over de voorwaarden voor een WW-uitkering op de site van het UWV.

  Als u een contract heeft van precies 6 maanden (26 weken) kan het voorkomen dat u niet aan de wekeneis voldoet. Als uw eerste of laatste week midden in de week valt, telt deze week niet mee voor de wekeneis, omdat UWV van kalenderweken uitgaat. Wanneer u voorafgaand aan uw aflopende contract werk had, voldoet u mogelijk wel aan de wekeneis. Deze gewerkte weken tellen ook mee voor de wekeneis.

 • Wanneer ben ik verwijtbaar werkloos?

  U bent verwijtbaar werkloos als u door eigen schuld werkloos bent geworden. U bent in ieder geval verwijtbaar werkloos als u op staande voet bent ontslagen en als u zelf ontslag heeft genomen. Wordt u onterecht op staande voet ontslagen? Dan moet u hiertegen protesteren.

  Bent u binnen uw proeftijd ontslagen? Of is uw tijdelijke contract niet verlengd? Dan hangt het af van de reden waarom u niet meer in dienst bent. Komt u bijvoorbeeld meermalen te laat of u weigert werk? Dan zult u geen WW-uitkering krijgen. Past u bijvoorbeeld niet binnen het team? Dan heeft u mogelijk wel recht op een WW-uitkering.

  Controleer altijd of uw proeftijd klopt. Klopt deze niet? Dan bent u mogelijk nog bij uw werkgever in dienst. U kunt dan geen WW-uitkering krijgen.

  Bent u verwijtbaar werkloos? Dan heeft u misschien wél recht op een bijstandsuitkering. De bijstandsuitkering kan worden verlaagd bij verwijtbare werkloosheid.

  Wilt u weten of u verwijtbaar werkloos bent? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen u adviseren over de mogelijkheden binnen uw situatie.

  Als u een contract heeft van precies 6 maanden (26 weken) kan het voorkomen dat u niet aan de wekeneis voldoet. Als uw eerste of laatste week midden in de week valt, telt deze week niet mee voor de wekeneis, omdat UWV van kalenderweken uitgaat. Wanneer u voorafgaand aan uw aflopende contract werk had, voldoet u mogelijk wel aan de wekeneis. Deze gewerkte weken tellen ook mee voor de wekeneis.

 • Kan ik een WW-uitkering krijgen als mijn werkgever mij ontslag aanbiedt?

  Als uw werkgever ontslag aanbiedt met een beëindigingsovereenkomst die aan de voorwaarden van UWV voldoet, dan heeft u recht op een WW-uitkering. Het initiatief moet van uw werkgever uitgaan. U mag niets te verwijten zijn. Daarnaast is het belangrijk dat uw opzegtermijn klopt, zodat uw WW-uitkering op een juist moment in kan gaan. Belangrijk is dat u niet ziek bent. Als de vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst aan alle voorwaarden voldoet, hoeft u dus niet te protesteren tegen het ontslag.

  Wanneer uw ex-werkgever u tijdens uw proeftijd ontslaat of uw contract niet verlengt, kan het misschien wel verstandig zijn te protesteren. Twijfelt u of u moet protesteren tegen uw ontslag? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.  

  Heeft u een tijdelijk contract en wil uw werkgever uw contract eerder beëindigen dan de einddatum in het contract? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw recht op WW. De mogelijkheid om voortijdig uw contract te beëindigen, moet wel in uw contract staan om een WW-uitkering te kunnen krijgen. Neem daarom eerst contact met ons op voor advies.

  Meer informatie over de beëindigingsovereenkomst en alle voorwaarden vindt u op onze pagina: 'Waar moet ik op letten als ik een ontslagvoorstel (beëindigingsovereenkomst) krijg?'.