Wat is de duur en hoogte van mijn WW-uitkering?

Het hangt af van uw situatie hoe hoog uw WW-uitkering is en hoe lang u de uitkering krijgt.

De hoogte van de uitkering

De hoogte van uw WW-uitkering is afhankelijk van de hoogte van uw salaris. Het UWV berekent uw dagloon. De hoogte van het WW is de eerste twee maanden 75% van uw dagloon en vanaf de derde maand 70% van dit berekende dagloon. Er is wel een maximum aan dagloon waarover u een WW kunt krijgen. Het maximum dagloon over 2017 bedraagt € 205,77 bruto.

De duur van de uitkering

Hoe lang u een WW-uitkering krijgt, hangt af van uw arbeidsverleden. Een WW-uitkering duurt 3 maanden als u aan de wekeneis voldoet. Als u ook aan de jareneis voldoet, dan kan uw WW verlengd worden. Kreeg u WW voor 1 januari 2016? Dan kan uw WW verlengd worden tot maximaal 38 maanden. Krijgt of kreeg u WW na 1 januari 2016? Dan wordt de maximale WW-uitkering verkort van 36 maanden naar 24 maanden. 

Meer informatie over dit onderwerp

 • Wanneer voldoe ik aan de wekeneis?

  U voldoet aan de wekeneis als u minimaal 26 van de 36 kalenderweken heeft gewerkt. U moet in die volle weken minstens één uur hebben gewerkt. Een volle week loopt van maandag t/m zondag. Wordt u op woensdag werkloos? Dan telt die laatste halve week niet mee.

  Voldoet u aan de wekeneis? Dan heeft u recht op drie maanden WW-uitkering. Dit is de basis WW-uitkering.

  Heeft u voorafgaand aan uw werkloosheid onbetaald verlof opgenomen, bent u ziek geweest of heeft u een zwangerschaps- of bevallingsuitkering gehad? Dan wordt uw referteperiode verlengd met deze weken. De referteperiode zijn de 36 kalenderweken.  

  Bijvoorbeeld:
  U heeft zwangerschaps- en bevallingsverlof gehad? Deze duurt totaal 16 weken. Als u in 26 kalenderweken van de 52 kalenderweken heeft gewerkt, voldoet aan de wekeneis. De 36 kalenderweken is met 16 weken verlengd.

 • Wanneer voldoe ik aan de jareneis?

   De jareneis is de verlengde uitkering. U voldoet u aan de jareneis als u:

  • voldoet aan de wekeneis;
  • de laatste 5 kalenderjaren voordat u werkloos werd ten minste 4 kalenderjaren heeft gewerkt;
  • minimaal 208 uur per jaar in loondienst bent geweest.

  U krijgt in dit geval een verlengde uitkering. Hiervoor kijkt UWV naar uw feitelijke en fictieve arbeidsverleden. Uw WW-uitkering duurt dan in maanden even lang als uw arbeidsverleden in jaren. U heeft nooit langer WW dan 38 maanden. 

  Arbeidsverleden

  • Het totale arbeidsverleden bestaat uit de optelsom van het feitelijke arbeidsverleden en het fictieve arbeidsverleden.
  • Uw feitelijke arbeidsverleden bestaat uit de jaren vanaf 1998 waarin u ten minste 52 dagen per jaar (vanaf 1 januari 2013 is dat 208 uur per jaar) in loondienst bent geweest. Het jaar waarin u werkloos werd, telt daarbij niet mee.
  • Uw fictieve arbeidsverleden bestaat uit de jaren vanaf het jaar dat u 18 werd tot en met 1997.


  Op de website van UWV vindt u meer achtergrond informatie over de duur van een WW-uitkering en de berekening van uw arbeidsverleden.

  Vanaf 1 januari 2016 is de opbouw van de WW veranderd. Tussen 2016 en 2019 wordt de maximale WW teruggebracht van 38 maanden naar 24 maanden. Lees meer over de afbouw WW na 1 januari 2016 op de website van UWV.

 • Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing van het UWV?

  Bent u het niet eens met de beslissing? U vindt bijvoorbeeld dat de ingangsdatum niet klopt of dat u een langer recht heeft opgebouwd? Bel dan met UWV om dit voor te leggen. U kunt bijvoorbeeld om een berekening van uw dagloon vragen. 

  Komt u er met UWV niet uit? Dan kunt u binnen 6 weken na de dagtekening van de beslissing bezwaar maken. Vaak staat er in de beslissing vóór welke datum uw bezwaar door het UWV moet zijn ontvangen.

  Dit bezwaar moet aan een aantal formele eisen voldoen. Gebruik onze voorbeeldbrief om bezwaar te maken en stuur altijd een kopie van de beslissing met uw bezwaar mee. UWV heeft ook een eigen digitaal formulier.