Wat zijn mijn rechten bij het beëindigen of verlengen van mijn tijdelijk contract?

Uw rechten en de verplichtingen voor uw werkgever zijn afhankelijk van uw situatie. Zo kan uw tijdelijke arbeidscontract op verschillende momenten eindigen.

Ik heb een proeftijd

In de proeftijd kunt u of uw werkgever het tijdelijk contract opzeggen. Hiervoor is geen reden nodig. Ook geldt er geen opzegtermijn.

Mijn contract wordt eerder beëindigd

Mijn tijdelijk contract loopt binnenkort af

De werkgever moet u uiterlijk één maand voor het einde van het tijdelijk contract aangeven of het contract verlengd wordt of niet. Dit moet schriftelijk gebeuren. Doet de werkgever dit niet? Dan heeft u recht op een aanzegvergoeding. Uw werkgever moet u dan een schadevergoeding van maximaal één maandsalaris betalen. Is de werkgever te laat met aanzeggen? Dan is de vergoeding lager.

Deze verplichting heeft de werkgever niet als:

 • uw tijdelijk contract korter is dan 6 maanden;
 • u een tijdelijk contract heeft voor een project of vervanging van een zieke collega;
 • er geen einddatum in uw tijdelijk contract staat;
 • u een uitzendcontract met uitzendbeding heeft.

Bent u minimaal 2 jaar in dienst bij de werkgever? Kijk dan of u recht heeft op een transitievergoeding.

Heeft u meerdere tijdelijke contracten gehad? Kijk dan of u recht heeft op een vast contract.

Meer informatie over dit onderwerp

 • Wat moet ik doen als de werkgever de aanzegvergoeding niet betaalt?

  Heeft u recht op een aanzegvergoeding? En betaalt de werkgever deze niet of maar gedeeltelijk uit? Dan moet u binnen 3 maanden nadat de aanzegplicht is ontstaan een verzoekschrift indienen bij de rechter. Het is verstandig daarbij een advocaat in te schakelen. Neem hiervoor direct contact met ons op.

  Bijvoorbeeld: u heeft een contract met als einddatum 30 juni 2017. Dan moet de werkgever u uiterlijk 31 mei 2017 schriftelijk laten weten of uw contract verlengd wordt of niet. De aanzegtermijn begint dan op 31 mei 2017.

  Kijk voor de berekening vergoeding aanzegtermijn op de site van de Rijksoverheid.

 • Wat gebeurt er als de werkgever mij niet laat weten of het contract verlengd wordt?

  Soms laat de werkgever u niets weten over wat er met uw contract gebeurt. In dat geval is het verstandig om te blijven doorwerken. Blijft u doorwerken na afloop van uw tijdelijk contract? Dan wordt uw tijdelijk contract 'stilzwijgend' verlengd. Het contract blijft doorlopen onder dezelfde voorwaarden en voor dezelfde duur. De duur van het verlengde contract is niet langer dan 1 jaar.

  Stel: u had een contract voor 6 maanden en de werkgever laat u niets weten. Dan heeft u weer een contract voor 6 maanden met dezelfde afspraken uit uw vorige contract.

  Heeft u meerdere tijdelijke contracten gehad? Dan heeft u mogelijk recht op een vast contract.

 • Welke soorten tijdelijke contracten zijn er?

  Deze drie tijdelijke contracten komt u meestal tegen:

   1. Het contract is voor een bepaalde kalenderperiode. Vaak is dat een halfjaar of een jaar, maar elke andere periode mag ook.
   2. Het contract is voor de duur van een bepaald project. Het contract loopt dan af als het project klaar is of op een afgesproken einddatum.
   3. Het contract is er om een bepaalde medewerk(st)er te vervangen, bijvoorbeeld zolang deze ziek of zwanger is. Vaak staan in deze contracten een vaste einddatum. Het contract loopt dan af als de genoemde datum is bereikt of als de vervangen medewerk(st)er weer aan de slag gaat. Staat er een einddatum in het contract? Dan heeft de werkgever mogelijk een aanzegverplichting.