Kan ik als oproepkracht een vast aantal uren van mijn werkgever eisen?

Soms staat niet in uw arbeidscontract hoeveel uren u werkt. U heeft bijvoorbeeld een oproepcontract of een 0-urencontract. Werkt u als oproepkracht langer dan 3 maanden een aantal uren per week? Vraag dan uw werkgever de uren in uw contract aan te passen.

Inroepen rechtsvermoeden
Het verzoek om aanpassing van uw contract, wordt ook wel het 'inroepen van het rechtsvermoeden' genoemd.

Heeft u minimaal 3 maanden voor uw werkgever gewerkt? Vraag dan uw werkgever om uw contracturen te veranderen in het aantal uren dat u gemiddeld in de 3 voorafgaande maanden werkte. Soms kunt u ook een beroep doen op deze regeling als u een vast aantal uren in uw contract hebt, maar u werkt structureel over.

Wordt u opeens minder opgeroepen? Dan kunt u eisen om volgens uw gemiddelde gewerkte uren ingepland te worden en betaald te krijgen. Ook als u ziek bent moet uw werkgever dan over dit gemiddelde aantal contracturen salaris doorbetalen.

Uw werkgever mag de eerste 6 maanden andere afspraken maken over het uitbetalen van uw salaris als u niet werkt. Deze regeling kan in uw contract of uw CAO staan. Bijvoorbeeld dat gekeken wordt naar het gemiddeld aantal gewerkte uren op jaarbasis, in plaats van de afgelopen 3 maanden. In dat geval is het niet altijd mogelijk om een beroep te doen op het rechtsvermoeden.

Heeft u een uitzendovereenkomst? Dan werkt u weliswaar op oproepbasis, maar kunt u vaak alleen salaris krijgen als u werkt. Het is dan ook niet zinvol om een beroep te doen op het rechtsvermoeden. Neem voor meer informatie contact op met een van onze juristen.

 

Meer informatie over dit onderwerp

 • Hoe wordt het rechtsvermoeden berekend?

  Volgens de wet wordt er gekeken naar uw gewerkte uren in de voorgaande 3 maanden.

  In de maand juni werkte u 50 uur, in de maand juli 60 uur en in de maand augustus 80 uur.  U vraagt per september om aanpassing van uw contracturen. Dan telt u de gewerkte uren van de 3 afgelopen maanden bij elkaar op (50+60+80 = 190 uur) en deelt u door 3. U werkte gemiddeld 63,6 uren per maand. U vraagt dan om aanpassing van uw contract naar 63,6 uren per maand.

  Wordt u door uw werkgever ineens minder opgeroepen? Of heeft u een periode minder gewerkt, door ziekte of vakantie? Dan kunt u kijken naar een periode die ligt vóór de datum waarop u de werkgever een verzoek doet.

 • Wat moet ik doen om mijn contractsuren te wijzigen?

  Allereerst moet u met uw werkgever in overleg gaan. Vervolgens kunt u uw verzoek tot aanpassing van uw arbeidsuren schriftelijk (voorbeeldbrief) bevestigen.

  Reageert uw werkgever afwijzend op uw verzoek? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen dan vervolgstappen met u doornemen en/of u verwijzen naar een advocaat. De rechter kan uiteindelijk een uitspraak doen over uw verzoek.

 • Is mijn werkgever verplicht om in te stemmen met mijn verzoek om mijn contract te wijzigen?

  Nee. Uw werkgever is niet verplicht om in te stemmen met uw verzoek tot aanpassing van het aantal contracturen. Uw werkgever kan aangeven dat dit niet het geval is.

  Uw werkgever kan stellen dat de afgelopen 3 maanden geen goede afspiegeling is van de werkelijkheid. Zo kan de werkgever bijvoorbeeld aangeven dat de afgelopen periode extreem druk was, waardoor u extra heeft moeten werken. Uw werkgever zal ook dit moeten bewijzen.