Heb ik recht op een transitievergoeding?

De transitievergoeding is een vergoeding bij ontslag of einde contract. De vergoeding is bedoeld om u te helpen een andere baan te vinden. Bekijk of u in uw situatie recht heeft op een transitievergoeding.

U heeft recht op een transitievergoeding als:

 • u minimaal 2 jaar in dienst bent en;
 • er sprake is van onvrijwillig ontslag.

Onvrijwillig ontslag
Er is sprake van onvrijwillig ontslag als:

 • uw werkgever uw arbeidsovereenkomst opzegt;
 • uw arbeidsovereenkomst op verzoek van uw werkgever wordt ontbonden;
 • uw werkgever uw tijdelijke contract niet verlengt en ook geen nieuw contract aanbiedt;
 • u zelf ontslag neemt vanwege ernstig verwijtbaar gedrag van uw werkgever, bijvoorbeeld seksuele intimidatie of discriminatie.

Minimaal 2 jaar in dienst
Om te bepalen of u recht heeft op een transitievergoeding moet u meer dan 2 jaar in dienst zijn van uw werkgever. Heeft u meerdere (tijdelijke) contracten gehad bij uw werkgever? Dan tellen alle contracten mee. Er zijn een aantal uitzonderingen:

 • Bent u vóór 1 juli 2015 langer dan 3 maanden tussentijds uit dienst geweest? Dan telt dit contract niet mee voor de transitievergoeding.
 • Bent u na 1 juli 2015 langer dan 6 maanden tussentijds uit dienst geweest? Dan telt dit contract niet mee voor de transitievergoeding. 
 • Heeft uw werkgever minder dan 25 werknemers in dienst? En krijgt u ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen? Dan telt alleen de duur van het dienstverband mee vanaf 1 mei 2013. De periode daarvoor blijft buiten beschouwing.
 • Gold er een cao met een afwijkende onderbreking? Dan telt een eerder contract niet mee als de onderbreking langer was dan de afwijking in de cao.


Doet u langer dan 2 jaar hetzelfde werk, maar via een andere werkgever? Dan tellen de jaren bij uw vorige werkgever mogelijk ook mee, als uw huidige werkgever u heeft overgenomen van uw vorige werkgever. Heeft u hierover vragen? Neem dan contact op met één van onze juristen om uw situatie te bespreken.

Bent u langer dan 2 jaar ziek, dan heeft u bij ontslag ook recht op een transitievergoeding.

Heeft u recht op een transitievergoeding? En betaalt uw werkgever deze niet of maar gedeeltelijk uit? Dan moet u binnen drie maanden na het einde van uw contract een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter. Het is verstandig om dan een advocaat in te schakelen. Neem hiervoor contact met ons op.

Meer informatie vindt u in de factsheet WWZ: de transitievergoeding van de Rijksoverheid.

Meer informatie over dit onderwerp

 • In welke gevallen hoeft de werkgever geen transitievergoeding te betalen?

  Er kunnen omstandigheden zijn waarin de werkgever u geen transitievergoeding hoeft te betalen.

  Het kan daarbij gaan om de volgende situaties:

  • verwijtbaar gedrag van uw kant, bijvoorbeeld diefstal of veelvuldig te laat op het werk komen;
  • de werkgever geeft u een beeïndigingsovereenkomst;
  • u bent jonger dan 18 jaar en werkt gemiddeld minder dan 12 uur per week;
  • u krijgt ontslag vanwege AOW- of pensioenleeftijd;
  • uw werkgever is failliet, heeft uitstel van betaling gekregen of is in de schuldsanering terecht gekomen;
  • in de cao staat een gelijkwaardige voorziening, bijvoorbeeld een wachtgeldregeling;
  • u weigert een gelijkwaardig of beter aanbod van de werkgever om uw contract te verlengen.
 • Hoe bereken ik de hoogte van de transitievergoeding?

  Voor de hoogte van de transitievergoeding geldt het volgende:

  •  1/3 bruto maandsalaris per gewerkt dienstjaar in de eerste 10 jaar van uw arbeidscontract;
  •  1/2 bruto maandsalaris per gewerkt dienstjaar dat u langer dan 10 jaar werkt.

  Bent u ouder dan 50 én langer dan 10 jaar in dienst? Dan heeft u recht op één bruto maandsalaris per gewerkt dienstjaar na uw 50ste. De werkgever moet wel minimaal 25 mensen in dienst hebben.

  Bereken de hoogte van de transitievergoeding op Mijnwerkenzekerheid.nl.