Kan ik worden ontslagen tijdens mijn zwangerschap?

Tijdens zwangerschap geldt een opzegverbod. Uw werkgever mag u dan in principe niet ontslaan, tot 6 weken na uw zwangerschaps- en bevallingsverlof. Er zijn uitzonderingen. Bekijk welke situatie voor u van toepassing is.

Ontslag tijdens mijn proeftijd

Speelde uw zwangerschap geen rol bij het ontslag tijdens proeftijd? Dan is het proeftijdontslag rechtsgeldig gegeven.

Als u in uw proeftijd ontslagen bent vanwege uw zwangerschap, handelt de werkgever in strijd met de wetgeving over gelijke behandeling. De wet verbiedt het om in een arbeidssituatie onderscheid te maken tussen mannen en vrouwen.

Controleer of uw proeftijd rechtsgeldig is.

Ontslag na tijdelijk contract

Bij een tijdelijk contract is vooraf afgesproken wanneer deze zal eindigen. Dat u intussen zwanger bent geworden, verandert daar niets aan.

Uw werkgever heeft wel een ‘aanzegverplichting’. Heeft uw contract langer dan 6 maanden geduurd? Dan moet uw werkgever u minimaal één maand voor afloop van het contract schriftelijk laten weten of deze verlengd wordt.

Ontslag op staande voet

Uw werkgever meent een dringende reden te hebben voor ontslag op staande voet. Bijvoorbeeld als u van de werkgever gestolen heeft.

Bij ontslag op staande voet is het belangrijk dat u direct contact met ons opneemt. U heeft 2 maanden de tijd om het ontslag bij de kantonrechter ongedaan te maken. Daar heeft u een advocaat bij nodig. Heeft u een rechtsbijstandverzekering of bent u lid van een vakbond, dan is het raadzaam om daarmee contact op te nemen.

Lees meer over ontslag op staande voet op onze pagina ‘Ik ben op staande voet ontslagen. Wat nu?’.

Ontslag tijdens uitzendbeding

Tijdens zwangerschap mag u net als andere werknemers niet ontslagen worden omdat u zwanger bent. De gevolgen van uw zwangerschap (misselijkheid, niet meer kunnen tillen) kunnen aanleiding zijn voor uw inlenende bedrijf om de opdracht met u te eindigen, omdat u uw werk niet goed kunt doen. Het bedrijf waar u werkt kan bijvoorbeeld aangeven dat er geen werk meer is.

Staat er een uitzendbeding in uw uitzendovereenkomst? Dan kan het uitzendbureau uw uitzendovereenkomst beëindigen.

Twijfelt u of er een uitzendbeding geldt? Neem dan contact op met één van onze juristen.

 

Meer informatie over dit onderwerp

 • Wat moet ik doen als mijn werkgever mij ontslaat vanwege mijn zwangerschap?

  Als uw werkgever van één van de genoemde uitzonderingen gebruik maakt vanwege uw zwangerschap, dan kunt u de kwestie voorleggen aan het College voor de Rechten van de Mens. U dient dan slechts een vermoeden aannemelijk te maken dat de werkgever een verboden onderscheid heeft gemaakt. Een oordeel van of aanbeveling van het College is niet juridisch bindend, maar wordt meestal opgevolgd.

  Volgt uw werkgever het advies of de aanbeveling niet op? Dan kunt u het ontslag aan de rechter voorleggen. Deze weegt het oordeel van het College mee bij de uitspraak.

  Deze procedures kunnen ertoe leiden dat u een schadevergoeding krijgt ter hoogte van bijvoorbeeld het gemiste loon of ziektewet-uitkering. Het ontslag blijft dan in stand.

 • Mag ik worden ontslagen als mijn werkgever een ontslagvergunning heeft?

  Met een ontslagvergunning van het UWV heeft een werkgever toestemming om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Tijdens uw zwangerschap geldt een opzegverbod en mag uw werkgever uw arbeidsovereenkomst niet opzeggen:

  • als u zwanger bent,
  • als u zwangerschaps- of bevallingsverlof krijgt,
  • binnen 6 weken nadat u zwangerschapsverlof heeft gehad.


  Geldt er een opzegverbod? Dan geeft UWV in principe geen toestemming om uw arbeidsovereenkomst op te zeggen. Een uitzondering hierop is bij een bedrijfssluiting; als uw werkgever het bedrijf volledig stopt, kan hij uw arbeidscontract wel opzeggen tijdens uw zwangerschap. Uw werkgever moet wel een ontslagvergunning van UWV hebben.

  Zegt uw werkgever uw contract tijdens uw zwangerschap, verlofperiode of ziekte wegens uw zwangerschap toch op? En bent u van mening dat dit niet terecht is? Dan kunt u de rechter vragen om de opzegging ongedaan te maken of om een vergoeding toe te kennen.

  Neem zo snel mogelijk contact op met één van onze juristen. U moet namelijk in beide gevallen binnen 2 maanden een verzoek indienen bij de kantonrechter. U heeft daar een advocaat bij nodig.

 • Mag ik ontslagen worden als ik nog ziek ben van mijn bevalling of zwangerschap?

  Nee, als u ziek bent als gevolg van de zwangerschap of bevalling geldt er een opzegverbod. De arbeidsovereenkomst kan wel eindigen op de afgesproken einddatum. U wordt in dat geval door de werkgever ziek uit dienst gemeld bij UWV. 

  Uw werkgever heeft wel de verplichting om u minimaal een maand van tevoren schriftelijk te laten weten dat het contract afloopt als uw arbeidscontract minimaal 6 maanden heeft geduurd.

  Lees meer over ontslag bij ziekte op onze pagina 'Kan ik ontslagen worden als ik ziek ben?'.