Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar

Sollicitatieplicht

Als u een WW-uitkering krijgt, moet u zich aan de sollicitatieplicht houden. Dat betekent dat u minstens 4 keer per 4 weken moet solliciteren. Ook moet u uw cv op werk.nl plaatsen.

UWV kan andere afspraken met u maken over solliciteren. Bijvoorbeeld als u ook vrijwilligerswerk doet.

Passend werk

U moet passend werk zoeken en accepteren. Dit is werk:

 • dat aansluit bij uw opleiding en het werk dat u in het verleden deed
 • waarmee u minimaal 70% van uw oude loon verdient
 • waarvoor u maximaal 2 uur per dag moet reizen

Na 6 maanden moet u al het werk accepteren. U moet dan werk met een lager opleidingsniveau of een lager loon accepteren. Ook werk waarvoor u maximaal 3 uur per dag moet reizen, is dan passend.

Heeft u uw opleiding net afgerond of bent u gestopt met uw studie? Dan is al het werk meteen passend.

Informatieplicht naar UWV 

Om uw WW-uitkering te houden, moet u alle wijzigingen in uw situatie doorgeven aan UWV. Zo moet u het melden als u verhuist of op vakantie gaat. Ook vrijwilligerswerk moet u melden aan UWV.

Werkt u, of heeft u andere inkomsten naast uw WW-uitkering? Dan moet u aan UWV doorgeven dat u werkt en om hoeveel uren het gaat. Daarvoor vult u een inkomensverklaring in. Het UWV trekt het inkomen van uw uitkering af. Als u meer dan 87,5% van uw oude loon verdient, stopt de WW-uitkering.

Zijn er wijzigingen in uw situatie? Gebruik hiervoor het wijzigingsformulier WW.

Andere plichten 

Er zijn nog andere regels waar u zich aan moet houden als u een WW-uitkering ontvangt. U moet bijvoorbeeld:

 • als werkzoekende ingeschreven blijven staan bij werk.nl
 • de taken uitvoeren uit uw digitale werkmap van UWV
 • op afspraken komen van UWV
 • meewerken aan controles van UWV
Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat gebeurt er als ik mij niet houdt aan mijn plichten voor de WW?

  Het UWV kan:

  • u een waarschuwing geven
  • uw uitkering verlagen
  • uw uitkering stoppen als blijkt dat u hier geen recht op heeft, of als het UWV niet kan bepalen of u hier recht op heeft
  • geld terugvragen, als u te veel WW-uitkering kreeg
  • u een boete geven

  U ontvangt hierover een beslissing van UWV. Bent u het niet eens met deze beslissing? Maak dan binnen 6 weken bezwaar.

 • Wanneer hoef ik niet te solliciteren?

  Soms hoeft u niet te solliciteren. Bijvoorbeeld als u:

  • al minimaal het aantal uren werkt waarover u WW krijgt
  • binnen een jaar uw pensioenleeftijd bereikt
  • een opleiding volgt die nodig is om weer aan het werk te komen
  • met toestemming van UWV op vakantie bent
  • iets ernstigs overkomt, bijvoorbeeld het overlijden van een familielid
  • mantelzorg geeft
  • met toestemming van UWV een eigen bedrijf start

  U krijgt een brief van UWV als u vrijgesteld bent van de sollicitatieplicht en dus niet hoeft te solliciteren. 

Terug naar boven Shape