Hoe worden vakantiedagen opgebouwd?

Elke werknemer bouwt vakantiedagen op. Er zijn twee soorten vakantiedagen: de wettelijke vakantiedagen en de bovenwettelijke vakantiedagen.

Wettelijke vakantiedagen

De wettelijke vakantiedagen zijn voor elke werknemer gelijk. Dit is geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Elke werknemer bouwt jaarlijks 4 keer het aantal vakantiedagen op wat er wekelijks wordt gewerkt. Het aantal vakantiedagen is dus afhankelijk van het aantal uur dat u gemiddeld per week werkt.

Bijvoorbeeld, wanneer de omvang van uw contract 40 uur en 5 dagen per week is, heeft u recht op 4 keer 40 uur (160 uur per jaar) of 4 keer 5 dagen (20 dagen per jaar) aan vakantie.

Bovenwettelijke vakantiedagen

De bovenwettelijke dagen zijn extra vakantiedagen die u opbouwt. Deze vakantiedagen zijn vaak geregeld in uw arbeidsovereenkomst of CAO.

Meer informatie over dit onderwerp

 • Wanneer kan ik mijn vakantiedagen opnemen?

  Opname wettelijke vakantiedagen
  Vóór 1 januari 2012 hadden de wettelijke vakantiedagen een verjaringstermijn van 5 jaar. Per 1 januari 2012 is deze regeling veranderd. De vakantiedagen die in 2012 worden opgebouwd, krijgen een verjaringstermijn van 6 maanden. Dit betekent dat u de opgebouwde vakantiedagen van 2012 vóór juli 2013 moet opnemen.

  Als de vakantiedagen niet binnen 6 maanden zijn opgenomen, vervallen deze vakantiedagen. Wanneer er echter geen mogelijkheid is geweest om de vakantiedagen op te nemen, komen deze niet te vervallen. Dit moet u wel kunnen aantonen. Het is ook mogelijk dat de vervaltermijn van 6 maanden in onderling overleg met uw werkgever kan worden  verlengd.

  Opname bovenwettelijke vakantiedagen
  De bovenwettelijke vakantiedagen verjaren nog steeds pas na 5 jaar. Dus u moet de bovenwettelijke vakantiedagen binnen 5 jaar na het opgebouwde jaar opnemen.

  NB. De vakantiedagen die u opneemt, zijn de vakantiedagen die het eerst verjaren.

 • Wat gebeurt er met de vakantiedagen die ik vóór 1 januari 2012 heb opgebouwd?

  Voor vakantiedagen die vóór 1 januari 2012 zijn opgebouwd, geldt een verjaringstermijn van 5 jaar. De opgebouwde vakantiedagen van 2011 moet u dus voor 1 januari 2017 opnemen. Heeft u nog vakantiedagen over uit 2010? Dan moet u die voor 1 januari 2016 opnemen.

 • Hoe worden mijn vakantiedagen opgebouwd als ik ziek ben?

  Voor 1 januari 2012 bouwden zieke werknemers alleen vakantiedagen op over de laatste zes maanden van de ziekteperiode. Per 1 januari 2012 is dit veranderd. Nu bouwen zieke werknemers net zoveel wettelijke vakantiedagen op als de werknemers die niet ziek zijn.

  Wanneer u voor 1 januari 2012 ziek was, bouwt u alleen de laatste zes maanden vakantiedagen op. Wanneer u na 1 januari 2012 nog steeds ziek bent, bouwt u evenveel wettelijke vakantiedagen op als de werknemers die niet ziek zijn. Dus wanneer u in 2012 meer dan 6 maanden ziek bent, heeft u voordeel uit deze wetswijziging.

  Over de bovenwettelijke vakantiedagen kunt u samen met uw werkgever andere afspraken maken.