Wanneer krijg ik een Ziektewet-uitkering?

Bent u arbeidsongeschikt én heeft u geen werkgever? Dan krijgt u misschien een Ziektewet-uitkering. UWV beoordeelt of u hier recht op heeft. Kies hieronder uw situatie.

Ik krijg een WW-uitkering

 • Ziek binnen 4 weken na einde arbeidscontract

  Krijgt u een WW-uitkering en wordt u binnen 4 weken ziek nadat uw arbeidscontract is beëindigd? Meldt u zich direct de eerste ziektedag bij UWV. U heeft waarschijnlijk recht op een Ziektewet-uitkering. De eerste twee dagen zijn wachtdagen. Vanaf de derde ziektedag krijgt u een Ziektewet-uitkering

 • Ziek na 4 weken einde arbeidscontract

  Krijgt u een WW-uitkering en wordt u ziek na 4 weken nadat uw arbeidscontract is beëindigd? Dan moet u zich uiterlijk de tweede ziektedag ziek melden bij UWV. De eerste 13 weken van uw ziekte krijgt u nog een WW-uitkering. In deze periode moet u zich ook houden aan de verplichtingen vanuit de WW, zoals bijvoorbeeld een sollicitatieverplichting.

  Bent u na 13 weken nog steeds ziek? Dan komt u in aanmerking voor een Ziektewet-uitkering. U bent dan niet meer verplicht om te solliciteren. UWV zal u wel (medisch) keuren om vast te stellen of u ziek bent.

Ik heb werk

Als u in loondienst bent dan moet uw werkgever loon doorbetalen als u ziek wordt. Er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld als uitzendkracht of oproepkracht bent.

Ik word ontslagen

 • Mijn tijdelijk contract loopt af

  Wordt uw tijdelijke arbeidscontract bij uw werkgever niet verlengd en bent u ziek? Dan moet uw werkgever u ziek uit dienst melden bij UWV. Op deze manier wordt uw Ziektewet-uitkering aangevraagd. U krijgt binnen 4 weken een beslissing van UWV over uw Ziektewet-uitkering.

 • Mijn uitzendcontract is beëindigd

  Geldt er een cao (bijvoorbeeld de ABU-cao of de NBBU-cao)? De regels uit uw contract en cao bepalen uw rechten bij ziekte. Staat er een uitzendbeding in uw contract? Dan eindigt vaak uw uitzendcontract als u ziek bent. Het uitzendbureau is in deze situatie niet verplicht uw loon door te betalen. Dat geldt ook als uw tijdelijke uitzendcontract afloopt en niet verlengd wordt. U krijgt dan een Ziektewet-uitkering.

 • Ik ben ontslagen in de proeftijd

  Zit u in uw proeftijd en wordt u ziek? Dan mag uw werkgever uw arbeidscontract beëindigen omdat u ziek bent. In de proeftijd geldt er geen opzegverbod bij ziekte. Als u wordt ontslagen, kunt u zich melden bij UWV. Er gelden dan 2 wachtdagen. Zijn deze verstreken, dan kunt u een Ziektewet-uitkering krijgen.

  Uw werkgever mag niet altijd een proeftijd opnemen in uw arbeidscontract. Dit hangt af van de duur van uw contract.

Meer informatie over dit onderwerp

 • Wat kan ik doen als mijn werkgever mij niet ziek uit dienst meldt?

  Heeft uw werkgever u niet ziek uit dienst gemeld bij UWV? Dan kan UWV ook geen beslissing nemen of u in aanmerking komt voor een Ziektewet-uitkering.

  Vraag eerst (schriftelijk) aan uw werkgever of hij u alsnog ziek uit dienst wilt melden bij UWV. Hiervoor kunt u gebruikmaken van onze voorbeeldbrief verzoek werkgever ziekmelding UWV.

  Reageert de werkgever vervolgens niet of negatief op uw brief? Stuur dan een brief (voorbeeldbrief ziekmelding en aanvraag Ziektewet-uitkering UWV) aan UWV waarin u aangeeft dat u zich ziek meldt en u een Ziektewet-uitkering aanvraagt.

 • Hoe lang kan ik een Ziektewet-uitkering krijgen?

  U kunt maximaal 104 weken (2 jaar) een Ziektewet-uitkering (ZW-uitkering) krijgen. Uw ZW-uitkering stopt eerder als u:

  • weer beter bent (en volledig kan werken);
  • na één jaar minder dan 35% arbeidsongeschikt bent;
  • recht heeft op een WIA-uitkering;
  • overlijdt;
  • de AOW-gerechtigde leeftijd heeft;
  • meer dan één maand in detentie zit.

  Bent u niet meer ziek, maar wordt u na 4 weken opnieuw ziek? Dan heeft u opnieuw recht op maximaal 104 weken Ziektewet. Er is sprake van een nieuwe ziekteperiode.

 • Hoe hoog is de Ziektewet-uitkering?

  De hoogte van de Ziektewet-uitkering is 70% van het dagloon. Het dagloon is het gemiddelde loon dat u per dag verdiende gebaseerd op het inkomen één jaar voordat u ziek werd.

  Ontvangt u een Werkloosheidsuitkering en wordt u ziek? Dan betaalt UWV de eerste 13 weken van uw ziekte gewoon uw WW-uitkering door. De hoogte van een Werkloosheidsuitkering is ook 70% van het dagloon. De hoogte van de Ziektewet-uitkering is gelijk aan die van uw Werkloosheidsuitkering.

  Er zit een klein verschil in de hoogte van uw WW-uitkering en uw Ziektewet-uitkering. Bij een WW-uitkering ontvangt u één keer per jaar vakantiegeld. Bij een Ziektewet-uitkering wordt het vakantiegeld per maand uitbetaald. Hierdoor wordt het bedrag dat u maandelijks krijgt iets hoger.

  Bent u zwanger en ziek óf bent u ziek als gevolg van een bevalling? Dan krijgt u 100% van het dagloon doorbetaald. Uw Ziektewet-uitkering wordt één keer per week uitbetaald.