Overslaan en naar de inhoud gaan

Ik zit in mijn proeftijd

Heeft u met uw werkgever een proeftijd afgesproken? Dan kunnen zowel u als uw werkgever de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd beëindigen. De proeftijd is alleen geldig als aan een aantal regels is voldaan. Zo mag een proeftijd alleen worden afgesproken bij een contract van minimaal 7 maanden. Is de proeftijd te lang of is er geen proeftijd in het contract opgenomen? Dan is de proeftijd niet geldig. Lees meer over de proeftijd op onze pagina 'Wat is mijn maximale proeftijd?'.

Krijgt u ontslag tijdens de proeftijd? En is de proeftijd niet geldig? Dan moet u het ontslag binnen 2 maanden vernietigen. Heeft u hier hulp bij nodig? Neem dan contact met ons op.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden

Ik heb een tijdelijk contract

Ik heb een vast contract

Ik heb een uitzendovereenkomst

Heeft u een uitzendovereenkomst? Dan werkt u op basis van een fasensysteem. De fase waarin u zit, bepaalt wat voor contract u heeft én op welke manier het uitzendbureau u mag ontslaan. Meestal geldt: hoe langer u in dienst bent van het uitzendbureau, hoe sterker uw positie als werknemer is.

Kijk in uw uitzendovereenkomst welke cao op u van toepassing is. Er zijn 2 belangrijke uitzendcao's: de ABU of NBBU. Hieronder worden de verschillende fasen deze twee cao's uitgelegd.

Staat er niks in uw contract over een cao? Dan geldt automatisch de ABU.

Uitzendovereenkomst met uitzendbeding (Fase A of Fase 1,2)

Bent u korter dan 78 weken in dienst? Dan werkt u op basis van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding (Fase A of Fase 1,2), tenzij er iets anders in uw contract staat. Dit betekent dat u kunt worden ontslagen als uw opdrachtgever (het inlenende bedrijf) de opdracht beëindigt. De reden van de beëindiging doet er niet toe. Ontslag mag dus ook bij ziekte.

Overeenkomst voor bepaalde tijd (Fase B of Fase 3)

Bent u zonder onderbreking langer dan 78 weken in dienst? Dan zit u in Fase B of Fase 3. In deze fase mag het uitzendbureau u niet zomaar tussentijds ontslaan. Uw contract loopt op de einddatum af, tenzij het contract wordt verlengd. Is het contract aangegaan voor langer dan 6 maanden? Dan moet uw werkgever minimaal één maand van te voren laten weten of hij het contract wel of niet verlengd. Doet uw werkgever dit niet? Dan heeft u recht op een aanzegvergoeding.

Is er een onderbreking in uw contract van meer dan 6 maanden? Dan begint de telling opnieuw. 

Overeenkomst voor onbepaalde tijd (Fase C of Fase 4)

Uiterlijk na 4 jaar of 6 uitzendovereenkomsten voor bepaalde tijd komt u in de laatste fase terecht. In deze laatste fase krijgt u een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Uw werkgever kan u dan niet zomaar ontslaan. De werkgever moet voor ontslag dan namelijk toestemming vragen aan UWV of aan de kantonrechter.

Kijk voor meer informatie over werken als uitzendkracht op de website van Rijksoverheid. Komt u er niet uit? Of twijfelt u over welke cao van toepassing is? Neem dan contact met ons op.

Als uitzendkracht bent u in dienst bij het uitzendbureau. Dit is uw werkgever. U wordt door het uitzendbureau bij een opdrachtgever geplaatst. De opdrachtgever wordt de inlener genoemd en de werkgever de uitlener.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat moet ik doen als de werkgever mij vraagt om schriftelijk in te stemmen met ontslag?

  Vanaf 1 juli 2015 kunt u instemmen met uw ontslag door een schriftelijke verklaring. Als u zelf instemt met uw ontslag wordt het ontslag niet door UWV of de kantonrechter gecontroleerd. Stem dus nooit zomaar in met uw ontslag!

  Heeft de werkgever gevraagd of u wil instemmen met uw ontslag? Neem dan contact met ons op.

  U heeft een bedenktijd van 2 weken. Wilt u uw instemming intrekken? Stuur de werkgever binnen 2 weken een aangetekende brief of e-mail met ontvangstbevestiging. U hoeft geen reden op te geven.

  Heeft de werkgever u niet schriftelijk gewezen op de bedenktijd? Dan moet u binnen 3 weken uw instemming intrekken.

  Trekt u uw instemming in en werkt de werkgever daar niet aan mee? Dien dan binnen 2 maanden een verzoekschrift in bij de kantonrechter. U heeft daar een advocaat bij nodig. Na die termijn van twee maanden kunt u de instemming met uw ontslag niet meer ongedaan maken.

 • Wat moet ik doen als de werkgever mij een beeïndigingsovereenkomst aanbiedt?

  U kunt uw arbeidsovereenkomst ook beëindigen ‘met wederzijds goedvinden’. In deze situatie biedt uw werkgever u een beeïndigingsovereenkomst aan. U bent niet verplicht om de beëindigingsovereenkomst te tekenen.

  In de beëindigingsovereenkomst staan afspraken over het ontslag. Als deze beeïndigingsovereenkomst aan bepaalde eisen voldoet, kunt u uw recht op een WW-uitkering behouden.

  Lees meer informatie over de beeïndigingsovereenkomst op onze pagina ‘Waar moet ik op letten ik een ontslagvoorstel (beëindigingsovereenkomst) krijg?'

  Ga nooit akkoord als u ziek of zwanger bent. Uw werkgever is namelijk tijdens ziekte of zwangerschap verplicht om het loon door te betalen. Door een beëindigingsovereenkomst te tekenen doet u afstand van uw loon. Waarschijnlijk krijgt u dan geen uitkering van UWV. Bent u ziek of zwanger en heeft de werkgever een beëindigingsovereenkomst aangeboden? Neem dan contact met ons op.

  Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
  Elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
  U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
 • Ik bereik de pensioengerechtigde leeftijd. Mag mijn werkgever mij zomaar ontslaan?

  Uw werkgever mag u ook ontslaan wanneer u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.