Wanneer kan mijn werkgever mij ontslaan?

Wanneer uw werkgever u mag ontslaan hangt af van de situatie en uw arbeidscontract. Uw werkgever kan u vragen om in te stemmen met het ontslag. Of hij vraagt toestemming voor uw ontslag via UWV of de kantonrechter. Bekijk voor uw situatie welke route uw werkgever moet volgen.

Ik zit in mijn proeftijd

U kunt met uw werkgever een proeftijd afspreken in uw arbeidscontract. Tijdens deze proeftijd kan zowel u als uw werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen. Als uw werkgever het arbeidscontract beëindigt, hoeft hij geen reden te hebben voor uw ontslag.

Lees meer informatie over de proeftijd op onze pagina ‘Hoe lang mag mijn proeftijd zijn?’.  Of u recht heeft op een WW-uitkering kunt u lezen op onze pagina 'Wanneer krijg ik een WW-uitkering?'

Ik heb een tijdelijk contract

Ik heb een vast contract

Ik heb een uitzendovereenkomst

De uitzendbranche werkt met twee cao's: de NBBU en de ABU. In uw contract staat welke cao geldt. Beide cao's kennen een fasensysteem. De fase waarin u zit, bepaalt wat voor contract u heeft én op welke manier het uitzendbureau u mag ontslaan. Meestal geldt: hoe langer u in dienst bent van het uitzendbureau, hoe sterker uw positie als werknemer is.

Staat er niks in uw contract over een cao? Dan geldt automatisch de ABU.

Uitzendovereenkomst met uitzendbeding

Bent u nog niet zo lang in dienst? Dan werkt u op basis van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding, tenzij er iets ander staat in uw contract. Deze fase duurt 78 weken. Een uitzendovereenkomst met uitzendbeding betekent dat u kunt worden ontslagen als uw opdrachtgever (het inlenende bedrijf) de opdracht beëindigt. De reden van de beëindiging doet er niet toe. Beëindiging mag in dit geval ook bij ziekte.

Overeenkomst voor bepaalde tijd

Bij deze vorm mag het uitzendbureau u niet zomaar tussentijds ontslaan. Het uitgangspunt is dat uw contract tot de einddatum duurt. Deze kan na de einddatum door het uitzendbureau worden verlengd of niet. In de ABU wordt deze contractsvorm ook wel een detacheringsovereenkomst genoemd.

Overeenkomst voor onbepaalde tijd

Heeft u een overeenkomst van onbepaalde tijd? Dan gelden voor het uitzendbureau de ontslagregels die ook gelden in het gewone arbeidsrecht. Kijk voor meer informatie onder de optie 'Ik heb een vast contract'.

Als uitzendkracht bent u in dienst bij het uitzendbureau. Dit is uw werkgever. U wordt door het uitzendbureau bij een opdrachtgever geplaatst. De opdrachtgever wordt de inlener genoemd en de werkgever de uitlener.

Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over de verschillende uitzendovereenkomsten. Komt u er niet uit? Neem dan contact met ons op.

Meer informatie over dit onderwerp

 • Wat moet ik doen als de werkgever mij vraagt om schriftelijk in te stemmen met ontslag?

  Vanaf 1 juli 2015 kunt u instemmen met uw ontslag door een schriftelijke verklaring. Als u zelf instemt met uw ontslag toetst het UWV of de kantonrechter niet of  herplaatsing mogelijk is en of de ontslagreden juist is.

  U heeft een bedenktijd van 2 weken. Uw werkgever moet u hier schriftelijk op wijzen. Doet uw werkgever dit niet? Dan wordt deze bedenktijd verlengd tot 3 weken. Wilt u uw instemming  intrekken? Dan doet u dit schriftelijk via een aangetekende brief of mail met ontvangstbevestiging.

  Dit dient binnen 2 weken te gebeuren als u schriftelijk bent gewezen op de bedenktijd. Bent u niet schriftelijk gewezen op de bedenktijd, dan moet u binnen 3 weken uw instemming intrekken. U hoeft daarbij geen reden op te geven.

  Trekt u uw instemming in en werkt de werkgever daar niet aan mee? In dat geval heeft u slechts twee maanden om een verzoekschrift in te dienen bij de kantonrechter. U heeft daar een advocaat bij nodig. Na die termijn van twee maanden kunt u de instemming met uw ontslag niet meer ongedaan maken. 

  Neem voordat u schriftelijk instemt met ontslag altijd eerst contact met ons op.

  Als u instemt met uw ontslag, heeft u mogelijk recht op een transitievergoeding.

 • Wat moet ik doen als de werkgever mij een beeïndigingsovereenkomst aanbiedt?

  U kunt uw arbeidsovereenkomst ook beëindigen ‘met wederzijds goedvinden’. In deze situatie biedt uw werkgever u een beeïndigingsovereenkomst aan. Hierin maakt u afspraken over het ontslag. Als deze beeïndigingsovereenkomst aan bepaalde eisen voldoet, kunt u uw recht op een WW-uitkering behouden.

  Ga nooit akkoord als u ziek of zwanger bent.

  Lees meer informatie over de beeïndigingsovereenkomst op onze pagina ‘Waar moet ik op letten ik een ontslagvoorstel (beëindigingsovereenkomst) krijg?'

 • Ik bereik de pensioengerechtigde leeftijd. Mag mijn werkgever mij zomaar ontslaan?

  Uw werkgever mag u ook ontslaan wanneer u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.