Wat zijn de voorwaarden en gevolgen van een concurrentiebeding?

In een concurrentiebeding staat waaraan u zich moet houden als u bij een andere werkgever gaat werken of zelf een bedrijf start. Uw werkgever mag niet altijd een concurrentiebeding in uw contract zetten.

Sommige bedrijven werken met standaard arbeidscontracten waarin een concurrentiebeding staat. U bent niet verplicht daarmee akkoord te gaan als u het er niet mee eens bent.

Spreekt u een concurrentiebeding af? Dan is uw concurrentiebeding geldig als:

 • deze schriftelijk in uw arbeidscontract staat;
 • u meerderjarig bent bij aanvang van het arbeidscontract;
 • u een vast contract heeft.

 

Krijgt u een tijdelijk contract? Dan mag er in principe geen concurrentiebeding worden afgesproken. Hierop geldt één uitzondering: uw werkgever moet in uw tijdelijke contract toelichten waarom er zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zijn om u aan het concurrentiebeding te houden. Ging uw tijdelijke contract vóór 2015 in? Dan hoeft uw werkgever uw concurrentiebeding niet toe te lichten.

Meer informatie over dit onderwerp

 • Wat is een concurrentiebeding?

  Uw werkgever wil meestal een concurrentiebeding afspreken, omdat hij bang is dat u bij het einde van het arbeidscontract uw kennis en ervaring gebruikt bij een andere (concurrerende) werkgever. Of voor het opstarten van een eigen bedrijf.

  Een concurrentiebeding is een bepaling in uw arbeidscontract. In deze bepaling staat waar u zich aan moet houden als u bij een andere werkgever wilt gaan werken of als u zelf een bedrijf wilt starten. Een concurrentiebeding wordt meestal bij het aangaan van een arbeidscontract afgesproken. U kunt het concurrentiebeding ook later met uw werkgever afspreken.

  Een concurrentiebeding bevat meestal één of meer van de volgende beperkingen:

  • Over het soort werkzaamheden die u mag uitvoeren. U mag bijvoorbeeld niet uw oude werkzaamheden bij een nieuwe werkgever uitvoeren.
  • Over het type nieuwe werkgever. U mag bijvoorbeeld niet werken bij een directe concurrent.
  • Over de plaats. U mag bijvoorbeeld niet (meteen) hetzelfde werk doen binnen een bepaalde regio.
  • Over de tijd. U mag bijvoorbeeld niet binnen 1 of 2 jaar bij een concurrerend bedrijf hetzelfde werk gaan doen of een eigen bedrijf starten.

  Een relatiebeding kan deel uitmaken van uw concurrentiebeding: u mag dan geen ‘klanten meenemen’ naar uw nieuwe werkgever of benaderen.

 • Kan ik van het concurrentiebeding afkomen?

  Soms zijn de afspraken in het concurrentiebeding te streng, waardoor u zich er niet aan kunt houden. Bijvoorbeeld, als u hierdoor wordt belemmerd in het vinden van een nieuwe baan of in uw ontwikkeling als werknemer. Wilt u van uw concurrentiebeding af? Dan kunt u hierover met de werkgever afspraken maken of u kunt naar de rechter gaan.

  Samen oplossen
  Wilt u bij een andere werkgever gaan werken of een eigen bedrijf opstarten? En is dit in strijd met het concurrentiebeding? Dan kunt u eerst met de ex-werkgever in gesprek gaan. Misschien houdt deze u niet aan het concurrentiebeding, of is hij bereid om een minder streng concurrentiebeding met u af te spreken. Zorg ervoor dat de nieuwe afspraken op papier komen.
   
  Als het niet lukt om met uw ex-werkgever tot een oplossing te komen, kunt u mediation voorstellen. Een onafhankelijke derde begeleidt u dan bij het vinden van een goede oplossing.
   
  Probeer eventueel ook uw nieuwe werkgever bij het overleg te betrekken. Misschien komt u er gezamenlijk wel uit. Er kunnen bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over welke relaties u met rust laat. Of uw nieuwe werkgever betaalt uw ex-werkgever een vergoeding zodat u alsnog voor de nieuwe werkgever mag gaan werken.
   
  Naar de rechter
  Bent u nog niet in dienst van uw nieuwe werkgever, dan kunt u vooraf (dus vóór u ontslag neemt) zelf een procedure bij de kantonrechter beginnen. U kunt de rechter vragen een uitspraak te doen over de geldigheid van het concurrentiebeding. Ook kunt u vragen het concurrentiebeding ongedaan te maken of te matigen. De rechter kan ook de boete matigen als hij uw concurrentiebeding matigt. 
   
  Wanneer de geldigheid van een concurrentiebeding aan de rechter wordt voorgelegd, zal deze de belangen van zowel de werkgever als die van u afwegen. De rechter houdt rekening met wat u en uw werkgever bij het aangaan van het concurrentiebeding hebben verklaard en verwacht.
   
  Bij dit alles speelt ook nog mee dat de vrijheid van arbeidskeuze een grondrecht is in Nederland.

 • Wat gebeurt er als ik mij niet aan mijn concurrentiebeding houd?

  Houdt u zich niet aan de afspraken uit uw concurrentiebeding? Dan kan uw werkgever u een boete opleggen. Het concurrentiebeding geldt als u zelf ontslag neemt, maar meestal ook als uw werkgever u ontslaat. De hoogte van de boete staat vaak in uw arbeidscontract. Meestal staat dit in het concurrentiebeding zelf, maar de boete kan ook in een apart artikel staan. Dat wordt een 'boetebeding' genoemd.