Kan mijn werkgever mij aan mijn concurrentiebeding of relatiebeding houden?

In een concurrentie- of relatiebeding staat staat waaraan u zich moet houden als u bij een andere werkgever gaat werken of zelf een bedrijf start. Uw (ex-)werkgever mag u niet altijd houden aan een dergelijk beding. Lees hieronder wat u kunt doen.

Stap 1

Kijk in uw arbeidscontract

Een concurrentie- of relatiebeding is alleen geldig als deze in uw arbeidscontract staat én u meerderjarig bent als uw contract ingaat.

Bij een tijdelijk contract mag er in principe geen concurrentie- of relatiebeding worden afgesproken. Hierop geldt een uitzondering:

 • er moet een noodzaak zijn én
 • die noodzaak moet blijken uit zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

De werkgever moet het concurrentiebeding dus extra toelichten. Ging uw tijdelijke contract vóór 2015 in? Dan hoeft uw werkgever uw concurrentiebeding niet toe te lichten.                                               

Heeft u een vast contract? En staat er een concurrentie- of relatiebeding in een personeelsreglement? Dan kan de werkgever u alleen aan dit beding houden onder specifieke voorwaarden. Neem in dat geval contact met ons op.

Stap 2

Ga in gesprek met uw (ex-)werkgever

Soms zijn de afspraken in uw concurrentie- of relatiebeding te streng, waardoor u er zich niet aan kunt houden. Bijvoorbeeld, als u hierdoor wordt belemmerd bij het vinden van een nieuwe baan of in uw ontwikkeling als werknemer.

Wilt u bij een andere werkgever gaan werken of een eigen bedrijf opstarten? En is dit in strijd met het concurrentie- of relatiebeding? Ga dan eerst met uw (ex-) werkgever in gesprek. Misschien houdt deze u niet aan het concurrentie- of relatiebeding. Soms is hij bereid om een minder streng concurrentie- of relatiebeding met u af te spreken of deze te laten afkopen. Zorg ervoor dat de nieuwe afspraken op papier komen.  

Stap 3

Schakel een mediator in

Lukt het niet om met uw (ex-)werkgever tot een oplossing te komen? Stel dan mediation voor. Een onafhankelijke derde begeleidt u dan bij het vinden van een goede oplossing. Er kunnen bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over welke relaties u met rust laat. Of uw nieuwe werkgever betaalt uw ex-werkgever een vergoeding zodat u alsnog voor de nieuwe werkgever mag gaan werken. De mediator zorgt ervoor dat de onderlinge afspraken op papier komen te staan.

Overweegt u om een mediator in te schakelen? Neem dan contact met ons op.

Stap 4

Stap naar de rechter

Bent u nog niet in dienst van uw nieuwe werkgever, dan kunt u vooraf (dus vóór u ontslag neemt) zelf een procedure bij de kantonrechter beginnen. U kunt de rechter vragen een uitspraak te doen over de geldigheid van het concurrentie- of relatiebeding. Ook kunt u vragen om het concurrentie- of relatiebeding ongedaan te maken of te matigen. De rechter kan ook de boete matigen als hij uw concurrentie- of relatiebeding matigt.

Wanneer de geldigheid van het beding aan de rechter wordt voorgelegd, zal deze de belangen van zowel de werkgever als die van uzelf afwegen. De rechter houdt rekening met wat u en uw werkgever bij het aangaan van het concurrentie- of relatiebeding hebben verklaard en verwacht.

Komt u er met de werkgever niet uit, neem dan dan contact met ons op. We kunnen u desgewenst doorverwijzen naar een advocaat

Heeft u een eigen rechtsbijstandverzekering of bent u lid van een vakbond. Neem in dat geval contact met hen op.

Meer informatie over dit onderwerp

 • Wat is een concurrentie- of relatiebeding?

  Uw werkgever wil meestal een concurrentiebeding afspreken, omdat hij bang is dat u bij het einde van het arbeidscontract uw kennis en ervaring gebruikt bij een andere (concurrerende) werkgever. Of voor het opstarten van een eigen bedrijf.

  Een concurrentiebeding is een bepaling in uw arbeidscontract. In deze bepaling staat waar u zich aan moet houden als u bij een andere werkgever wilt gaan werken of als u zelf een bedrijf wilt starten. Een concurrentiebeding wordt meestal bij het aangaan van een arbeidscontract afgesproken. U kunt het concurrentiebeding ook later met uw werkgever afspreken.

  Een concurrentiebeding bevat meestal één of meer van de volgende beperkingen:

  • Over het soort werkzaamheden die u mag uitvoeren. U mag bijvoorbeeld niet uw oude werkzaamheden bij een nieuwe werkgever uitvoeren.
  • Over het type nieuwe werkgever. U mag bijvoorbeeld niet werken bij een directe concurrent.
  • Over de plaats. U mag bijvoorbeeld niet (meteen) hetzelfde werk doen binnen een bepaalde regio.
  • Over de tijd. U mag bijvoorbeeld niet binnen 1 of 2 jaar bij een concurrerend bedrijf hetzelfde werk gaan doen of een eigen bedrijf starten.

  Een relatiebeding kan deel uitmaken van uw concurrentiebeding: u mag dan geen 'klanten meenemen' naar uw nieuwe werkgever of deze benaderen.

 • Wat gebeurt er als ik mij niet aan mijn concurrentie- of relatiebeding houd?

  Houdt u zich niet aan de afspraken uit uw concurrentie- of relatiebeding? Dan kan uw werkgever u een boete opleggen. Het concurrentie- of relatiebeding geldt als u zelf ontslag neemt, maar meestal ook als uw werkgever u ontslaat. De hoogte van de boete staat vaak in uw arbeidscontract. Meestal staat dit in het beding zelf, maar de boete kan ook in een apart artikel staan. Dat wordt een 'boetebeding' genoemd.