Kan mijn werkgever mij aan mijn concurrentiebeding houden?

In een concurrentiebeding staat waaraan u zich moet houden als u bij een andere werkgever gaat werken of zelf een bedrijf start. Uw (ex-)werkgever mag u niet altijd houden aan een concurrentiebeding. Lees hieronder wat u kunt doen.

Stap 1

Kijk in uw arbeidscontract

Een concurrentiebeding is alleen geldig als deze in uw arbeidscontract staat én u meerderjarig bent als uw contract ingaat.

In een tijdelijk contract mag geen concurrentiebeding staan, tenzij:

 • er een noodzaak is én
 • die noodzaak komt door zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

De werkgever moet het concurrentiebeding dus extra toelichten. Ging uw tijdelijke contract vóór 2015 in? Dan hoeft uw werkgever uw concurrentiebeding niet toe te lichten.                                               

Heeft u een vast contract? En staat er een concurrentiebeding in bijvoorbeeld een personeelsreglement? Dan kan de werkgever u alleen aan dit beding houden onder specifieke voorwaarden. Neem in dat geval contact met ons op.

Stap 2

Ga in gesprek met uw (ex-)werkgever

Soms zijn de afspraken in het concurrentiebeding te streng, waardoor u bijvoorbeeld problemen heeft bij het vinden van een nieuwe baan of in uw ontwikkeling als werknemer.

Wilt u bij een andere werkgever gaan werken of een eigen bedrijf opstarten? En heeft u een concurrentiebeding? Ga dan eerst met uw (ex-) werkgever in gesprek. Misschien houdt hij u niet aan het concurrentiebeding. Soms is hij bereid om andere afspraken met u te maken of uw concurrentiebeding te laten afkopen. Zorg ervoor dat de nieuwe afspraken op papier komen.  

Stap 3

Schakel een mediator in

Komt u niet met uw (ex-)werkgever tot een oplossing? Stel dan mediation voor. Een onafhankelijke derde begeleidt u dan bij het vinden van een goede regeling. U maakt dan bijvoorbeeld afspraken over welke relaties u met rust laat. Of uw nieuwe werkgever betaalt uw ex-werkgever een vergoeding. Zo kan u alsnog aan de slag voor de nieuwe werkgever. De mediator legt afspraken op papier vast.  

Overweegt u om een mediator in te schakelen? Neem dan contact met ons op.

Stap 4

Stap naar de rechter

Bent u nog niet in dienst van uw nieuwe werkgever? Dan kunt u vooraf (dus vóór u ontslag neemt) zelf een procedure bij de kantonrechter beginnen. U vraagt de rechter om een uitspraak te doen over de geldigheid van het concurrentie- of relatiebeding. Ook mag u vragen het concurrentiebeding ongedaan te maken of te matigen. De rechter kan ook de mogelijke boete matigen als hij uw concurrentiebeding matigt.

De rechter weegt de belangen van zowel de werkgever als die van uzelf af. De rechter houdt rekening met wat u en uw werkgever in het concurrentiebeding hebben afgesproken en verwachten.

Komt u er met de werkgever niet uit? Neem dan contact met ons op. We kunnen u doorverwijzen naar een advocaat.

Heeft u een eigen rechtsbijstandverzekering of bent u lid van een vakbond? Neem in dat geval contact met hen op.

Meer informatie over dit onderwerp

 • Wat is een concurrentiebeding?

  Een concurrentiebeding is een bepaling in uw arbeidscontract. In deze bepaling staat waar u zich aan moet houden als u bij een andere werkgever gaat werken of als u zelf een bedrijf start. Een concurrentiebeding wordt meestal bij het aangaan van een arbeidscontract afgesproken.

  Beperkingen

  Een concurrentiebeding bevat meestal één of meer van de volgende beperkingen:

  • Over het soort werkzaamheden die u mag uitvoeren. U mag bijvoorbeeld niet uw oude werkzaamheden bij een nieuwe werkgever uitvoeren.
  • Over het type nieuwe werkgever. U mag bijvoorbeeld niet werken bij een directe concurrent.
  • Over de plaats. U mag bijvoorbeeld niet (meteen) hetzelfde werk doen binnen een bepaalde regio.
  • Over de tijd. U mag bijvoorbeeld niet binnen 1 of 2 jaar bij een concurrerend bedrijf hetzelfde werk gaan doen of een eigen bedrijf starten.

  Een relatiebeding kan deel uitmaken van uw concurrentiebeding: u mag dan geen 'klanten meenemen' naar uw nieuwe werkgever of deze benaderen.

 • Wat gebeurt er als ik mij niet aan mijn concurrentiebeding houd?

  Houdt u zich niet aan de afspraken uit uw concurrentiebeding? Dan kan uw werkgever u een boete opleggen. Het concurrentiebeding geldt als u zelf ontslag neemt, maar meestal ook als uw werkgever u ontslaat. De hoogte van de boete staat vaak in uw arbeidscontract. Meestal staat dit in het beding zelf, maar de boete kan ook in een apart artikel staan. Dit heet een 'boetebeding'.