Wanneer heb ik recht op ouderschapsverlof?

U heeft recht op ouderschapsverlof voor uw biologische kinderen, adoptie-, pleeg-, en stiefkinderen.

Een belangrijke voorwaarde is dat u ouder of verzorger bent van het kind. Als u alleen verzorger bent dan moet het kind ingeschreven staan op uw adres. Ook mag het kind niet ouder zijn dan 8 jaar.

Vanaf 1 januari 2015 hoeft u niet meer minimaal één jaar bij de werkgever in dienst te zijn om ouderschapsverlof te kunnen aanvragen. Wanneer er meerdere kinderen binnen het gezin wonen kunt u ook meerdere malen ouderschapsverlof aanvragen.

Het ouderschapsverlof wordt geregeld in de Wet Arbeid en Zorg. Het is echter wel van belang om in uw cao na te gaan of er afwijkende regelingen over het ouderschapsverlof zijn opgenomen. Op een aantal punten mag deze namelijk ten nadele van de werknemer afwijken.

Meer informatie over dit onderwerp

 • Hoe lang heb ik recht op ouderschapsverlof?

  U heeft recht op ouderschapsverlof voor 26 maal de hoogte van uw wekelijkse arbeidsduur. U dient in overleg te gaan met de werkgever hoe en wanneer u het verlof wilt opnemen. Uw werkgever mag uw verzoek om ouderschapsverlof op te nemen niet weigeren behalve als het bedrijf van uw werkgever hierdoor ernstig in de problemen komt. Uw werkgever kan dan met u een andere verdeling afspreken.

 • Hoe vraag ik ouderschapsverlof aan?

  Het ouderschapsverlof vraagt u ten minste 2 maanden voordat het verlof van start aan bij uw werkgever. Sommige werkgevers hebben een formulier voor het aanvragen van ouderschapsverlof. Als dit niet aanwezig is, moet u het verzoek schriftelijk indienen. Om aan uw verzoek te kunnen voldoen, heeft uw werkgever de volgende informatie nodig:

  • de datum waarop u het verlof in wilt laten gaan;
  • hoeveel verlof u wilt opnemen;
  • op welke dagen u het verlof wilt opnemen;
  • over welke periode u het verlof wilt laten duren.
 • Wat zijn de gevolgen voor mijn inkomen over de periode dat ik ouderschapsverlof opneem?

  Cao
  Het ouderschapsverlof is onbetaald verlof. Dit betekent dat u geen salaris ontvangt over de uren dat u verlof opneemt. Het is wel mogelijk dat er in de voor u geldende cao of aanvullende arbeidsvoorwaarden apart iets voor geregeld is. Neem hiervoor contact op met uw werkgever. Daarnaast wordt er geen vakantie opgebouwd over de uren dat u ouderschapsverlof opneemt.

  Belastingdienst toeslagen
  Als uw inkomen minder wordt vanwege het ouderschapsverlof, kan dit gevolgen hebben voor de toeslagen die u ontvangt van de Belastingdienst. Deze toeslagen zijn afhankelijk van uw geschatte inkomen over het lopende belastingjaar. Geef daarom de wijziging in uw inkomen door aan de Belastingdienst als u toeslagen ontvangt.