Mag mijn werkgever loon verrekenen? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan

Loon inhouden of verrekenen

Uw werkgever mag alleen de volgende bedragen met uw loon verrekenen:

 • u moet schadevergoeding aan uw werkgever betalen. Bijvoorbeeld omdat u opzettelijk een bedrijfseigendom van uw werkgever heeft vernield.
 • u heeft tijdens werktijd een verkeersovertreding begaan. U moet deze verkeersboete zelf betalen, ook als de bekeuring op naam van uw werkgever staat. De werkgever mag de boete verrekenen tot een maximum van 10% van het loon. U kunt in uw arbeidscontract afspreken dat uw werkgever de bekeuringen betaalt. In dat geval mag uw werkgever de verkeersboete niet verrekenen met uw loon.
 • uw werkgever heeft u eerder een voorschot op uw loon gegeven. Deze lening moet schriftelijk zijn vastgelegd.
 • uw werkgever heeft te veel loon aan u betaald. Uw werkgever kan niet altijd het teveel betaalde loon terugvragen. Neem contact op met een van onze juristen.
 • u huurt van uw werkgever bijvoorbeeld een woning of gereedschap. Als er een schriftelijke huurovereenkomst is, mag uw werkgever de huurprijs verrekenen.

Buiten deze gevallen mag uw werkgever geen geld met uw loon verrekenen. Doet de werkgever dat toch? Stuur dan uw werkgever onze voorbeeldbrief loonvordering.

Eindafrekening

Is uw dienstverband beëindigd of stopt uw contract binnenkort? Dan mag uw werkgever alle bedragen verrekenen die hij van u tegoed heeft, bijvoorbeeld studiekosten of een lening. Of een boete omdat u het concurrentiebeding uit uw arbeidscontract heeft overtreden. Uw werkgever verrekent deze bedragen vaak bij de eindafrekening.

Schriftelijk bewijs

Uw werkgever mag alleen loon inhouden of verrekenen als hij daarvan schriftelijk bewijs heeft. Bij het verrekenen van studiekosten moet er bijvoorbeeld een studieovereenkomst zijn. Hierin moet staan dat de studieschuld daalt naarmate uw arbeidsovereenkomst langer doorloopt.

Min-uren

Uw werkgever moet in principe het loon over uw contracturen betalen. Ook als u niet bent ingeroosterd. Soms mag uw werkgever min-uren verrekenen. Dat mag alleen als:

 • in uw contract is afgesproken dat uw werkgever de eerste 6 maanden geen loon hoeft te betalen als u niet werkt
 • dit in uw cao is vastgelegd.
 • vanwege redenen die voor uw rekening komen, bijvoorbeeld als u de min-uren zelf veroorzaakt

Verrekent de werkgever te veel of onterecht uw loon? Stuur de werkgever de voorbeeldbrief eindafrekening salaris.

Volledig loon inhouden

Uw werkgever mag niet uw volledige loon inhouden als u nog kosten aan uw werkgever moet betalen. Uw werkgever moet altijd rekening houden met de beslagvrije voet. Dit bedrag moet u iedere maand als loon ontvangen. Het bedrag boven uw beslagvrije voet mag uw werkgever inhouden.

Ook bij verrekening van uw loon aan het einde van uw dienstverband zal uw werkgever rekening moeten houden met de beslagvrije voet.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Mag mijn werkgever ziektekostenpremie of kosten voor huisvesting op mijn salaris inhouden?

  Via een schriftelijke volmacht kunt u de werkgever toestemming geven om een bedrag in te houden op uw loon. Zonder uw volmacht kan de werkgever niets inhouden.

  Als de werkgever salaris inhoudt, mag u meestal niet minder ontvangen dan het minimumloon.

 • In mijn contract staat dat mijn werkgever andere bedragen met mijn loon mag verrekenen. Mag dit?

  Nee, hiermee hoeft u niet akkoord te gaan. In de wet staat dat u die bepaling in uw arbeidscontract kunt 'vernietigen'. Dit doet u door een brief te schrijven naar uw werkgever, waarin u meldt dat hij deze bedragen niet met uw loon mag verrekenen. Dit moet u binnen 6 maanden doen.

  Verrekent de werkgever toch uw loon? Neem contact op met een van onze juristen.

Terug naar boven Shape