Concurrentiebeding: alles wat u moet weten | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan
Let op: Door het coronavirus zijn al onze vestigingen gesloten. Heeft u een juridische vraag? Bel of mail. De wachttijd aan de telefoon is langer dan normaal.
Stap 1

Kijk in uw arbeidscontract

Als u een arbeidscontract sluit, kunt u met uw werkgever een concurrentiebeding afspreken. Vreest uw werkgever dat u uw kennis en ervaring gebruikt voor een andere werkgever of een eigen bedrijf? Dan kan uw werkgever u aan uw concurrentiebeding houden. Zelfs bij ontslag in de proeftijd of als u zelf ontslag neemt.

Geldigheid concurrentiebeding

Uw concurrentiebeding is geldig tijdens uw contract, maar ook nadat uw contract is beëindigd. De looptijd is in het concurrentiebeding vastgelegd.

Een concurrentiebeding is alleen geldig als deze in uw arbeidscontract staat én u meerderjarig bent als uw contract ingaat.

Heeft u een tijdelijk contract? Dan is uw concurrentiebeding alleen geldig als uw werkgever zich aan extra regels houdt.  

Staat uw concurrentiebeding in uw personeelsreglement? Dan gelden er specifieke voorwaarden. Neem contact op met een van onze juristen. 

Staat er een relatiebeding in uw contract? Dan geldt dit stappenplan ook in uw situatie.

Stap 2

Ga in gesprek met uw (ex-)werkgever

Soms zijn de afspraken in het concurrentiebeding te streng, waardoor u bijvoorbeeld problemen heeft bij het vinden van een nieuwe baan of in uw ontwikkeling als werknemer.

Wilt u bij een andere werkgever werken of een eigen bedrijf opstarten? En heeft u een concurrentiebeding? Ga dan eerst met uw (ex-) werkgever in gesprek. Misschien houdt hij u niet aan het concurrentiebeding. Soms is hij bereid om andere afspraken met u te maken of uw concurrentiebeding te laten afkopen. Zorg er altijd voor dat nieuwe afspraken op papier worden gezet. 

Stap 3

Schakel een mediator in

Komt u niet met uw (ex-)werkgever tot een oplossing? Stel dan mediation voor. Een onafhankelijke derde begeleidt u bij het vinden van een goede regeling. U maakt bijvoorbeeld afspraken over welke relaties u met rust laat. Of uw nieuwe werkgever betaalt uw ex-werkgever een vergoeding. Zo kan u alsnog aan de slag voor de nieuwe werkgever. De mediator legt afspraken op papier vast.  

Overweegt u om een mediator in te schakelen? Neem contact op met een van onze juristen.

Stap 4

Stap naar de rechter

Wilt u uw concurrentiebeding veranderen? Dan kunt u vooraf zelf een procedure bij de kantonrechter over het concurrentiebeding beginnen. U doet dit dus vóór u ontslag neemt. U vraagt de rechter uw concurrentiebeding:

 • ongedaan te maken
 • (in uw voordeel) aan te passen. Bijvoorbeeld als het concurrentiebeding zo uitgebreid is dat u geen mogelijkheden meer heeft om ergens anders te werken. De rechter kan ook de door uw werkgever opgelegde boete aanpassen als hij uw concurrentiebeding matigt.

Belangenafweging

De rechter weegt de belangen van u en uw werkgever af. De rechter houdt rekening met wat er in het concurrentiebeding is afgesproken en wat u en uw werkgever verwachtten toen u het contract aanging.

Wilt u de rechter vragen om wijziging van uw concurrentiebeding? Neem contact op met een van onze juristen. We kunnen u doorverwijzen naar een advocaat.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat is een concurrentiebeding?

  Een concurrentiebeding is een bepaling in uw arbeidscontract. In deze bepaling staat waar u zich aan moet houden als u bij een andere werkgever gaat werken of als u zelf een bedrijf start. Ook als u een nieuwe functie bij een andere werkgever krijgt, moet u zich vaak hieraan houden.

  Een concurrentiebeding wordt meestal afgesproken voordat uw arbeidscontract begint. Ook de looptijd ervan wordt daarin vastgelegd. Het concurrentiebeding geldt zowel tijdens uw contract, als wanneer uw contract is beëindigd. 

  Beperkingen

  Een concurrentiebeding bevat meestal één of meer beperkingen over:

  • het soort werkzaamheden dat u mag uitvoeren. U mag bijvoorbeeld niet uw oude werkzaamheden bij een nieuwe werkgever uitvoeren.
  • het type nieuwe werkgever. U mag bijvoorbeeld niet werken bij een directe concurrent.
  • de plaats. U mag bijvoorbeeld niet (meteen) hetzelfde werk doen binnen een bepaalde regio.
  • de tijd. U mag bijvoorbeeld niet binnen 1 of 2 jaar bij een concurrerend bedrijf hetzelfde werk doen of een eigen bedrijf starten.

  Een relatiebeding kan deel uitmaken van uw concurrentiebeding: u mag dan geen klanten meenemen naar uw nieuwe werkgever of deze benaderen.

 • Welke regels gelden voor het concurrentiebeding als ik een tijdelijk contract heb?

  Heeft u een tijdelijk contract? Dan gelden er strengere regels voor uw concurrentiebeding. In een tijdelijk contract mag geen concurrentiebeding staan, tenzij:

  • er een noodzaak is bij het aangaan van uw contract én nadat uw contract is beëindigd
  • er een noodzaak is wegens zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen

  Extra uitleg

  Uw werkgever moet het concurrentiebeding altijd extra uitleggen. Dit moet bekend zijn voordat het contract is afgesloten. Uw werkgever moet uitleggen:

  • dat het gaat over specifieke kennis of bedrijfsinformatie
  • waarom er een noodzaak is om een concurrentiebeding af te spreken

  Uw werkgever moet er belang bij hebben om een concurrentiebeding met u af te spreken. Dit belang moet er zijn tijdens het afspreken van het concurrentiebeding, maar ook nadat uw contract is beëindigd. 

 • Wat gebeurt er als ik mij niet aan mijn concurrentiebeding houd?

  Houdt u zich niet aan de afspraken uit uw concurrentiebeding? Dan kan uw werkgever u een boete opleggen.  De hoogte van de boete staat vaak in uw arbeidscontract. Meestal staat dit in het beding zelf, maar deze kan ook in een apart artikel staan (een 'boetebeding').

  Het concurrentiebeding geldt als u zelf ontslag neemt, maar meestal ook als uw werkgever u ontslaat. Wordt uw contract eerder beëindigd of niet verlengd? Dan blijft het concurrentiebeding geldig. Soms kunt u bij een vaststellingsovereenkomst onderhandelen over het schrappen van het concurrentiebeding.

Terug naar boven Shape