Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar

Verplichte opleiding

In de wet staat dat uw werkgever moet zorgen dat u uw werk goed kunt blijven doen. Daarom moet hij u blijven opleiden. Denk bijvoorbeeld aan een opleiding om uw kennis bij te houden. Of een cursus over een nieuw computersysteem.

Ook moet uw werkgever u een opleiding geven als u uw werk niet goed doet. Of als uw functie wegvalt. Vaak staat in de wet of cao welke opleiding uw werkgever u moet geven.

Twijfelt u of een opleiding verplicht is? Neem dan contact op met een van onze juristen.

Kosten opleiding

Als u voor uw werk een opleiding moet volgen, dan betaalt uw werkgever de kosten. U hoeft niets terug te betalen. U mag de opleiding onder werktijd doen. Is uw opleiding buiten werktijd? Dan moet uw werkgever deze tijd vergoeden in geld of uren.

Wilt u een opleiding doen die niet nodig of verplicht is voor uw werk? Dan kiest uw werkgever er soms toch voor om de studiekosten voor u te betalen. Want als u nieuwe kennis en vaardigheden in uw werk gebruikt, heeft hij voordeel van uw opleiding.

Uw werkgever mag met u afspreken dat u deze kosten terugbetaalt als u stopt met werken. Deze afspraak staat in een 'studiekostenbeding'.

Uw werkgever mag geen studiekostenbeding met u afspreken voor een verplichte opleiding.

Afspraken studiekostenbeding

In een studiekostenbeding moet een aantal afspraken staan:

 • U betaalt alleen studiekosten terug als u zelf ontslag neemt. Of als u een verlenging van uw tijdelijke contract niet accepteert.
 • U spreekt een periode af waarin uw werkgever voordeel heeft van de opleiding. Stopt u binnen deze periode met werken? Dan betaalt u studiekosten terug.
 • U spreekt het precieze bedrag af dat u moet terugbetalen.
 • U spreekt een glijdende schaal af. Dit betekent dat het bedrag dat u terugbetaalt met de tijd steeds lager wordt. U betaalt bijvoorbeeld na 1 jaar 75% van het bedrag terug. Na 2 jaar betaalt u 50% terug.

Uw werkgever moet bewijzen dat het studiekostenbeding aan alle voorwaarden voldoet. En dat u hiermee akkoord ging. Kan hij dit niet bewijzen? Dan is het studiekostenbeding niet geldig en hoeft u de studiekosten niet terug te betalen.

Studiekosten terugbetalen

Als u studiekosten moet terugbetalen, dan verrekent de werkgever dit meestal in de eindafrekening. Uw werkgever trekt de studiekosten dan af van uw laatste loon, vakantiegeld en nog openstaande vakantiedagen. Uw eindafrekening mag niet lager zijn dan uw beslagvrije voet of het minimumloon.

Als u na de eindafrekening nog kosten moet betalen, krijgt u een rekening van uw werkgever. Kunt u de kosten niet in 1 keer betalen? Vraag uw werkgever dan om een betalingsregeling. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief betalingsregeling

Verandert u van baan? Vraag uw nieuwe werkgever dan om de studiekosten over te nemen.

Heeft u een studiekostenbeding voor een verplichte opleiding? Dan is het studiekostenbeding niet geldig. U hoeft niets terug te betalen.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat moet ik doen als het studiekostenbeding niet voldoet aan de voorwaarden?

  Betaal de studiekosten niet en ga met uw werkgever in gesprek. Leg uit aan welke voorwaarden het studiekostenbeding niet voldoet. Of dat het om een verplichte opleiding gaat en dat u daarom geen studiekosten hoeft terug te betalen.

  Trekt uw werkgever de studiekosten toch af van uw laatste loon? Vraag uw werkgever dan om het missende loon terug te storten. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief eindafrekening salaris.

 • Moet ik studiekosten terugbetalen als ik mijn diploma niet haal?

  Meestal moet u alleen studiekosten terugbetalen als u nalatig bent geweest. Dat betekent dat het uw eigen schuld was dat u bijvoorbeeld het diploma niet (op tijd) haalde.

  Controleer wat voor afspraken u hierover maakte in uw studiekostenbeding.

Terug naar boven Shape