Mag er loonbeslag gelegd worden op mijn loon of uitkering?

Alleen met een vonnis of dwangbevel mag een deurwaarder beslag leggen op uw loon of uitkering. Uw werkgever of uitkeringsinstantie is verplicht hieraan mee te werken. Een deel van uw loon of uitkering gaat rechtstreeks naar de deurwaarder om uw schuld in te lossen. De deurwaarder neemt de volgende stappen bij het leggen van een loonbeslag:

Stap 1

U ontvangt het vonnis of dwangbevel

Als u een rekening niet heeft betaald, kan een schuldeiser de rechter vragen om u toch de rekening te laten betalen. Als de rechter heeft besloten dat u de rekening moet betalen, komen daar ook hoge kosten voor de procedure bij. De rechter zet zijn uitspraak in een vonnis.

De deurwaarder betekent (bezorgt) eerst het vonnis aan u. De deurwaarder mag het ook bij uw huisgenoten of in uw brievenbus achterlaten. Is het vonnis ‘uitvoer bij voorraad’? Dan kan de deurwaarder direct beslag leggen nadat u het vonnis ontvangen heeft. ‘Uitvoerbaar bij voorraad’ betekent dat het vonnis wordt uitgevoerd ondanks dat u nog in beroep kan. 

Bent u geld verschuldigd aan een overheidsinstantie? Dan heeft de deurwaarder een dwangbevel nodig om beslag op uw inkomen te mogen leggen.

Heeft de deurwaarder een vonnis of dwangbevel? Dan kunt u het beslag niet meer voorkomen. U kunt nog wel een betalingsregeling aanbieden als het beslag nog niet is uitgevoerd. De deurwaarder is niet verplicht om uw betalingsregeling te accepteren. Doe daarom een redelijk voorstel. U kunt de beslagvrije voet gebruiken om te laten zien wat in uw situatie redelijk is. Zo laat u de deurwaarder weten dat hij geen extra kosten hoeft te maken om de schuld te innen.

Stap 2

De deurwaarder legt beslag

De deurwaarder legt beslag bij uw werkgever of uitkeringsinstantie. Hij geeft daar een kopie van het vonnis en een beslagexploot af. Dit is een officieel stuk waarin staat dat hij beslag legt. Binnen 8 dagen nadat uw werkgever het beslagexploot heeft ontvangen ontvangt u een kopie hiervan. 

Stap 3

Verklaring van uw werkgever of uitkeringsinstantie

Na 4 weken geeft uw werkgever of uitkeringsinstantie informatie over uw inkomen en gezinssituatie aan de deurwaarder. Dit wordt een verklaring genoemd. De deurwaarder stuurt u binnen 3 dagen een kopie van de verklaring. De deurwaarder meldt u ook welke beslagvrije voet hij hanteert.

Niet alle werkgevers en uitkeringsinstanties hebben uw volledige of juiste informatie. Controleer de verklaring en de beslagvrije voet. Klopt uw beslagvrije voet niet? Laat de deurwaarder dit zo snel mogelijk weten.

Meer informatie over uw beslagvrije voet vindt u onder de vraag: ‘Wat is mijn beslagvrije voet?

Stap 4

U ontvangt minder inkomen

Uw werkgever of uitkeringsinstantie maakt uw beslagvrije voet aan u over. De rest van uw salaris of uitkering wordt aan de deurwaarder overgemaakt.

Meer informatie over dit onderwerp

 • Mag de deurwaarder mijn hele inkomen in beslag nemen?

  De deurwaarder moet rekening houden met uw beslagvrije voet. Dit is het gedeelte van uw inkomen dat u nodig heeft om van te kunnen leven. De deurwaarder zal daarom maandelijks een gedeelte van uw salaris of uitkering inhouden, totdat u de hele schuld betaald heeft. Uw werkgever of uitkeringsinstantie maakt dit gedeelte rechtstreeks aan de deurwaarder over.

 • Op welke inkomsten mag de deurwaarder geen beslag leggen?

  De deurwaarder kan beslag leggen op ‘periodieke inkomsten’. Wanneer u bepaalde inkomsten (of uitkeringen) ontvangt met een bepaald doel, kan er een ‘beslagverbod’ gelden.

  Een aantal inkomsten waarop een beslagverbod gelden zijn:

  • Kinderbijslag: dit is bedoeld als bijdrage in de verzorging van kinderen;
  • Bijzondere bijstand: dit is met een bepaald doel toegewezen;
  • Studiefinanciering of tegemoetkoming schoolkosten: dit is bedoeld om schoolkosten te betalen;
  • Onkostenvergoeding: dit is direct voor het vergoeden van onkosten, zoals reiskosten;
  • Zorgtoeslag: tenzij uw zorgverzekering uw schuldeiser is;
  • Huurtoeslag: tenzij uw verhuurder uw schuldeiser is;
  • Kinderopvangtoeslag: tenzij de kinderopvang uw schuldeiser is;
  • Voorzieningen van de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning), zoals uw persoonsgebonden budget.

  Wordt er beslag gelegd op uw bankrekening waar deze inkomsten op gestort worden? Dan vallen deze inkomsten wel onder het bankbeslag. Heeft u hier vragen over? Neem dan telefonisch contact op met één van onze juristen om uw situatie te bespreken.

 • Zijn er kosten verbonden aan loonbeslag?

  Bij loonbeslag moet de deurwaarder meerdere officiële stukken afgeven. Hierdoor kunnen de kosten van het beslag oplopen. De hoogte van deze kosten zijn wettelijk vastgelegd.

  De deurwaarder rekent onder andere kosten voor het afgeven van:

  • het vonnis aan u (€ 77,39);
  • het vonnis en het beslagexploot bij uw werkgever of uitkeringsinstantie (€ 119,97);
  • het beslagexploot bij u (€ 68,09).


  Daarnaast rekent de deurwaarder voor het innen van een gedeelte van uw inkomen maandelijks kosten. Zijn er meerdere deurwaarders die beslag hebben gelegd op uw inkomen? Dan rekent de deurwaarder ook kosten om het gedeelte van uw inkomen te verdelen.

  De hoogte van deze kosten zijn wettelijk vastgelegd in het ‘Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarder’.