Kan ik worden ontslagen als ik ziek ben?

Tijdens ziekte is er een opzegverbod. Uw werkgever mag u dan in principe niet ontslaan. Er zijn uitzonderingen. Bekijk welke situatie op u van toepassing is.

Uitzendovereenkomst

Ja, in sommige gevallen kunt u met een uitzendovereenkomst ontslagen worden. Dit hangt wel af van het soort uitzendovereenkomst.

Meestal geldt, hoe langer u in dienst bent bij het uitzendbureau, hoe sterker uw positie is. Bent u kort in dienst, dan is er vaak sprake van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding. Dit betekent dat u kunt worden ontslagen als uw opdrachtgever (het inlenende bedrijf) de opdracht beëindigt. De reden maakt hierbij niet uit. Dit mag dus ook bij ziekte.

Wilt u weten of u werkt op basis van een uitzendbeding? Kijk goed wat er staat vermeld in uw contract. Komt u er zelf niet uit? Neem dan contact met ons op.

Uw contract loopt af

Loopt uw tijdelijke contract af tijdens uw ziekte, dan hoeft uw werkgever uw contract niet te verlengen. Uw ziekmelding is dan niet van invloed op de beëindiging van uw arbeidsovereenkomst. Uw werkgever moet u wel ziek uit dienst melden zodat u bij het UWV een Ziektewet-uitkering kunt aanvragen.

Uw werkgever moet hierbij ook rekening houden met de aanzegtermijn als uw contract minimaal 6 maanden heeft geduurd.  Deze aanzegplicht houdt in dat uw werkgever u minstens een maand vóór afloop van het contract moet aangeven of het contract eindigt of niet. Doet uw werkgever dit niet of niet op tijd, dan moet hij u een boete betalen per dag dat de uiterlijke aanzegdatum is overschreden. De boete is gelijk aan één dag loon per dag met een maximumboete van een bruto maandsalaris.

Meer weten? Lees de factsheet ‘ontslag van een werknemer met een tijdelijk contract' op de website van Rijksoverheid.

Proeftijd

In deze periode mag uw werkgever u zonder reden ontslaan. Het maakt niet uit of u op het moment dat u het ontslag krijgt ziek bent of niet. De werkgever mag echter niet discrimineren of de ziekte als reden opgeven voor het ontslag. Doet hij dit toch, dan kunt u daartegen protesteren.

Controleer wel of uw proeftijd klopt. Bent u ziek tijdens de proeftijd, dan kunt u een Ziektewet-uitkering krijgen.

Na langdurige ziekte

Bent u langer dan 2 jaar ziek en gaat u niet akkoord met een beëindigingsovereenkomst? Dan moet de werkgever toestemming voor ontslag vragen bij UWV als u langdurig ziek bent en:

 • herstel binnen 26 weken niet te verwachten is, én
 • het werk niet in aangepaste vorm kan worden verricht, én
 • herplaatsing in een andere passende functie niet mogelijk is.


De werkgever is na twee jaar arbeidsongeschiktheid niet meer verplicht om uw loon door te betalen. Heeft de werkgever te weinig gedaan aan de re-integratie? In dat geval kan UWV de werkgever verplichten om nog maximaal één jaar het loon door te betalen.

Na ontslag is UWV verplicht tot re-integratie. Dit is echter anders als uw werkgever ‘eigenrisicodrager’ is, zoals bij de overheid en het onderwijs. In dat geval is de werkgever verplicht om ervoor te zorgen dat u kunt re-integreren.

Meer weten? Lees de factsheet 'ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid’ op de website van Rijksoverheid.

Ontslag op staande voet

U kunt ook tijdens ziekte op staande voet ontslagen worden. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als u zich niet aan de verplichtingen tijdens ziekte houdt of omdat uw werkgever een andere dringende reden heeft.  

Om het ontslag ongedaan te maken dient er binen 2 maanden na het ontslag een verzoekschrift te worden ingediend bij de kantonrechter. Na die termijn van 2 maanden heeft u geen mogelijkheid meer om het ontslag ongedaan te maken.

Neem bij een ontslag op staande voet direct contact op met het Juridisch Loket of een rechtsbijstandverlener (uw vakbond of rechtsbijstandsverzekeraar). 

Lees voor meer informatie ook onze pagina 'Wat moet ik doen bij ontslag op staande voet?'

Meer informatie over dit onderwerp

 • Ik ben ziek en heb een beëindigingsvoorstel gehad. Wat moet ik doen?

  Als u akkoord gaat met ontslag tijdens ziekte, heeft u in principe geen recht op een Ziektewet-uitkering. Kunt u door uw ziekte niet op zoek naar een nieuwe baan? Dan heeft u ook geen recht op een Werkloosheidsuitkering. Ga daarom niet akkoord met uw ontslag als u niet kunt werken door ziekte. Teken de beëindigingsovereenkomst dus niet.

  Overweegt u toch om in te gaan op een beëindigingsovereenkomst? Overleg dat altijd met een rechtsbijstandverzekering, vakbond of gespecialiseerde advocaat.

  Lees voor meer informatie onze pagina 'Waar moet ik op letten als ik een ontslagvoorstel (beëindigingsovereenkomst) krijg?'

 • Ik ga met pensioen en ik ben ziek. Wat nu?

  Als u de AOW-leeftijd of pensioenleeftijd bereikt, kan uw werkgever u ontslaan. Hiervoor heeft uw werkgever geen ontslagvergunning van het UWV nodig, ook geen toestemming van de kantonrechter en ook niet uw instemming. In dit geval geldt het opzegverbod bij ziekte niet. Uw arbeidsovereenkomst moet wel vóór uw AOW-leeftijd of pensioenleeftijd zijn gesloten.

  Lees meer over de pensioengerechtigde leeftijd op onze pagina 'Krijg ik automatisch ontslag als ik AOW krijg?'

 • Mag ik worden ontslagen als het niet goed gaat met het bedrijf en ik ziek ben?

  Uw werkgever kan een ontslagvergunning aanvragen voor één of meerdere werknemers als het economisch slecht gaat met het bedrijf. Ook dan geldt het ontslagverbod bij ziekte.

  Er geldt wel één uitzondering. Als uw werkgever een ontslagvergunning vraagt omdat het bedrijf sluit, dan geldt het opzegverbod tijdens ziekte niet.

  Kijk voor meer informatie op onze pagina 'Wanneer kan mijn werkgever mij ontslaan?' en in de factsheet 'ontslag wegens bedrijfseconomische redenen’ op de website van Rijksoverheid.

  Wordt u ziek nadat de werkgever een ontslagvergunning heeft aangevraagd, dan geldt er geen opzegverbod.