Wanneer krijg ik een ziektewetuitkering? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan

Ik heb werk

Als u in loondienst bent, dan moet uw werkgever loon doorbetalen als u ziek wordt. Er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld als u uitzendkracht of oproepkracht bent.

Ik word ontslagen

Tijdelijk contract loopt af

Wordt uw tijdelijke arbeidscontract bij uw werkgever niet verlengd en bent u ziek? Dan moet de werkgever u ziek uit dienst melden bij UWV. Zo wordt uw ziektewetuitkering aangevraagd. U krijgt binnen 4 weken een beslissing van UWV over uw ziektewetuitkering.

Proeftijd

Zit u in uw proeftijd en wordt u ziek? Dan mag uw werkgever uw arbeidscontract beëindigen als u ziek bent. In de proeftijd geldt er geen opzegverbod bij ziekte. Als u wordt ontslagen, kunt u zich melden bij UWV. Er gelden dan 2 wachtdagen. Zijn deze verstreken, dan kunt u een ziektewetuitkering krijgen.

Uw werkgever mag niet altijd een proeftijd afspreken. Dit hangt af van de duur van uw contract.

Einde uitzendcontract

Geldt er een cao (bijvoorbeeld de ABU-cao of NBBU-cao)? De regels uit uw contract en cao bepalen uw rechten bij ziekte. Staat er een uitzendbeding in uw contract? Dan kan uw uitzendcontract eindigen als u ziek bent. Het uitzendbureau is dan niet verplicht uw loon door te betalen. Dat geldt ook als uw tijdelijke uitzendcontract afloopt en niet verlengd wordt. U krijgt dan een ziektewetuitkering.

Ik krijg een WW-uitkering

Meld u zo snel mogelijk ziek bij UWV als u een WW-uitkering heeft.

 • Heeft u korter van 4 weken WW? Meld uw ziekte dan direct de eerste ziektedag.
 • Heeft u langer dan 4 weken WW? Geef uw ziekmelding uiterlijk uw tweede ziektedag. U heeft dan een wachtperiode. 

Korter dan 4 weken WW

Krijgt u een WW-uitkering en wordt u binnen 4 weken ziek nadat uw arbeidscontract is beëindigd? Meldt u zich direct de eerste ziektedag bij UWV. U heeft waarschijnlijk recht op een ziektewetuitkering. De eerste 2 dagen zijn wachtdagen. Vanaf de derde ziektedag krijgt u een ziektewetuitkering.

Langer dan 4 weken WW

Heeft u langer dan 4 weken een WW-uitkering? Meld u dan uiterlijk de tweede ziektedag bij UWV ziek. U krijgt de eerste 13 weken van uw ziekte een WW-uitkering. Tijdens deze periode moet u zich ook houden aan de verplichtingen vanuit de WW, zoals uw sollicitatieverplichting.

Bent u na 13 weken nog steeds ziek? Dan komt u in aanmerking voor een ziektewetuitkering. U bent dan niet meer verplicht om te solliciteren. UWV zal u wel (medisch) keuren om vast te stellen of u ziek bent.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat kan ik doen als mijn werkgever mij niet ziek uit dienst meldt?

  Heeft uw werkgever u niet ziek uit dienst gemeld bij het UWV? Dan kan het UWV ook geen beslissing nemen of u in aanmerking komt voor een ziektewetuitkering.

  1. Vraag eerst (schriftelijk) aan uw werkgever of hij u alsnog ziek uit dienst wilt melden bij UWV. Hiervoor kunt u gebruikmaken van onze voorbeeldbrief ziek uit dienst melden.
  2. Reageert de werkgever vervolgens niet of negatief op uw brief? Stuur dan onze voorbeeldbrief ziek melden en aanvragen ziektewetuitkering UWV waarin u aangeeft dat u zich ziek meldt en u een ziektewetuitkering aanvraagt.
 • Hoe lang kan ik een ziektewetuitkering krijgen?

  U kunt maximaal 2 jaar een ziektewetuitkering krijgen. Uw ziektewetuitkering stopt eerder als u:

  • weer beter bent (en volledig kan werken)
  • na 1 jaar minder dan 35% arbeidsongeschikt bent
  • recht heeft op een WIA-uitkering
  • overlijdt
  • de AOW-gerechtigde leeftijd heeft
  • meer dan 1 maand in detentie zit

  Bent u niet meer ziek, maar wordt u na 4 weken opnieuw ziek? Dan heeft u opnieuw recht op maximaal 2 jaar Ziektewet en is er sprake van een nieuwe ziekteperiode.

 • Hoe hoog is de ziektewetuitkering?

  De hoogte van de ziektewetuitkering is 70% van het dagloon. Het dagloon is het gemiddelde loon dat u per dag verdiende gebaseerd op het inkomen één jaar voordat u ziek werd.

  WW en ziek

  Ontvangt u een WW-uitkering en wordt u ziek? Dan betaalt UWV de eerste 13 weken van uw ziekte gewoon uw WW-uitkering door. De hoogte van een WW-uitkering is ook 70% van het dagloon. De hoogte van de ziektewetuitkering is gelijk aan die van uw WW-uitkering.

  Er zit een klein verschil in de hoogte van uw WW-uitkering en uw ziektewetuitkering. Bij een WW-uitkering ontvangt u 1 keer per jaar vakantiegeld. Bij een ziektewetuitkering wordt het vakantiegeld per maand uitbetaald. Hierdoor wordt het bedrag dat u maandelijks krijgt, iets hoger.

  Zwanger en ziek

  Bent u zwanger en ziek óf bent u ziek als gevolg van een bevalling? Dan krijgt u 100% van het dagloon doorbetaald. Uw ziektewetuitkering wordt 1 keer per week uitbetaald.

 • Wanneer krijg ik als oproepkracht een ziektewetuitkering?

  Het hangt van uw contract af of u als oproepkracht een ziektewetuitkering krijgt.

  1. Controleer of u verplicht bent om te verschijnen. Bent u volgens uw arbeidscontract verplicht om te werken bij een oproep? Dan moet uw werkgever uw loon doorbetalen voor de duur van de oproep als u ziek wordt.
  2. Bent u, volgens uw contract, niet verplicht om te verschijnen? Dan kunt u mogelijk het gemiddeld aantal gewerkte uren vragen als u niet kunt werken door ziekte. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief loondoorbetaling bij ziekte oproepkracht.
  3. Eindigt uw werkgever uw contract en blijft u ziek? Dan heeft u recht op een ziektewetuitkering. Uw werkgever moet u dan wel ziek uit dienst melden bij UWV.

  Heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met een van onze juristen.

Terug naar boven Shape