Overslaan en naar de inhoud gaan

Ik heb werk

Heeft u een contract bij uw werkgever en bent u ziek? Dan heeft u geen recht op een ziektewetuitkering van UWV. Uw werkgever moet uw loon doorbetalen als u ziek wordt. Er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld als u werkt als oproepkracht of uitzendcontract.

Bent u ziek door uw zwangerschap? Dan heeft u wel recht op een ziektewetuitkering van UWV. Uw werkgever vraagt deze voor u aan. U krijgt de uitkering via uw werkgever betaald.

Wil uw werkgever uw contract beëindigen terwijl u ziek bent? Dat kan niet zomaar. Neem contact op met een van onze juristen.

Ik krijg ontslag tijdens mijn proeftijd

Krijgt u ontslag in uw proeftijd terwijl u ziek bent? Dan heeft u vaak recht op een ziektewetuitkering van UWV. Uw werkgever moet u ziek uit dienst melden bij UWV op uw laatste werkdag. Uw ziektewetuitkering wordt dan automatisch aangevraagd.

Uw werkgever mag u in de proeftijd ontslaan als u ziek bent. Maar uw ziekte mag niet de reden zijn van het ontslag.

Ik heb een oproepcontract

Bent u oproepkracht? Dan moet uw werkgever soms salaris doorbetalen als u ziek wordt. Dit hangt af van het soort contract dat u heeft.

 • Bij een min-maxcontract heeft u recht op salaris van uw werkgever over het minimaal aantal uren.
 • Bij een nulurencontract heeft u geen recht op salaris tijdens ziekte. Bent u langer dan 3 maanden in dienst? Dan kunt u wel salaris vragen over het gemiddeld aantal uren dat u werkte voordat u ziek werd.

Hoeft uw werkgever uw salaris niet door te betalen? Of eindigt uw oproepcontract? Dan heeft u recht op een ziektewetuitkering.

Mijn tijdelijke contract loopt af

Stopt uw tijdelijke arbeidsovereenkomst terwijl u ziek bent? Dan heeft u recht op een ziektewetuitkering van UWV. Uw werkgever meldt u ziek uit dienst bij UWV op uw laatste werkdag. Uw ziektewetuitkering wordt dan automatisch aangevraagd.

Werd u ziek binnen 4 weken na afloop van uw contract? Ook dan heeft u recht op een ziektewetuitkering van UWV.

Mijn uitzendcontract is gestopt

Stopt uw uitzendcontract terwijl u ziek bent? Dan heeft u recht op een ziektewetuitkering van UWV.

Tijdens ziekte kan uw uitzendcontract op 2 manieren stoppen:

 • Er staat een uitzendbeding in uw contract.
 • Uw tijdelijke uitzendcontract wordt niet verlengd.

Soms geldt er geen uitzendbeding na 26 gewerkte weken. Bijvoorbeeld als het uitzendbureau geen lid is van de ABU of NBBU. Uw contract kan dan niet zomaar stoppen. Twijfelt u of u recht heeft op loon van het uitzendbureau? Neem dan contact op met een van onze juristen.

Ik krijg ontslag om bedrijfseconomische redenen

U heeft recht op een ziektewetuitkering als u ziek wordt na de aanvraag van uw bedrijfseconomisch ontslag.

Was u al ziek voordat uw werkgever uw bedrijfseconomisch ontslag aanvroeg bij UWV of de ontslagcommissie? Dan heeft u alleen recht op een ziektewetuitkering als:

 • het bedrijf waar u werkt sluit
 • u korter dan 2 jaar ziek bent 

Zet geen handtekening onder een ontslagvoorstel als u ziek bent. U heeft dan mogelijk geen recht op een ziektewetuitkering. 

Ik heb zelf ontslag genomen

Nam u zelf ontslag en bent u ziek? Dan heeft u meestal geen recht op een ziektewetuitkering.

Heeft u helemaal geen inkomen? Dan heeft u soms recht op bijstand.

Ik krijg een WW-uitkering

Krijgt u een WW-uitkering en bent u ziek? Dan houdt u tijdens de eerste 13 weken ziekte uw WW-uitkering. U moet zich ook houden aan uw plichten voor de WW, zoals de sollicitatieplicht.

Bent u na 13 weken nog steeds ziek? Dan kunt u een ziektewetuitkering krijgen. UWV beslist of u ziek bent.

Als u ziek bent, moet u dit melden bij UWV. Geef uw ziekmelding uiterlijk op uw tweede ziektedag door aan UWV.

Ik heb een bijstandsuitkering

Ontvangt u van uw gemeente een bijstandsuitkering en bent u ziek? Dan heeft u geen recht op een ziektewetuitkering van UWV.

Als u ziek bent, moet u dit melden bij de gemeente. Als u door uw ziekte niet kunt zoeken naar betaald werk, kan de gemeente u vrijstellen van deze plicht. U hoeft dan tijdelijk niet te zoeken naar betaald werk.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat kan ik doen als mijn werkgever mij niet ziek uit dienst meldt?

  Uw werkgever moet u ziek uit dienst melden bij UWV als u ziek bent en uw contract stopt. Doet hij dit niet? Dan kan UWV geen beslissing nemen over uw ziektewetuitkering.

  Vraag uw werkgever schriftelijk om u toch nog ziek uit dienst te melden bij UWV. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief ziek uit dienst melden.

  Aanvraag UWV

  Meldt uw werkgever u nog steeds niet ziek uit dienst? Stuur dan zelf een bericht naar UWV. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief ziek melden en aanvragen ziektewetuitkering UWV. Hiermee meldt u zich zelf ziek bij UWV en vraagt u een ziektewetuitkering aan.

 • Wat is de hoogte en duur van mijn ziektewetuitkering?

  De ziektewetuitkering is 70% van uw dagloon. Het dagloon is het gemiddelde dat u per dag verdiende in het jaar, voordat u ziek werd. Een ziektewetuitkering krijgt u maximaal 2 jaar. Waar u precies recht op heeft, hangt af van uw situatie.

Terug naar boven Shape