Wanneer krijg ik een ziektewetuitkering? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan

Ik heb werk

Heeft u een vast contract bij uw werkgever? Dan moet uw werkgever loon doorbetalen als u ziek wordt. Er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld als u uitzendkracht of oproepkracht bent.

Wil uw werkgever uw vaste contract beëindigen, terwijl u ziek bent? Dat kan niet zomaar. Neem contact op met een van onze juristen.

Ik krijg ontslag tijdens proeftijd

Heeft u een proeftijd in uw arbeidscontract? Dan mag uw werkgever tijdens de proeftijd uw arbeidscontract beëindigen. Dit mag ook als u ziek bent. Tijdens de proeftijd geldt geen opzegverbod bij ziekte. Uw werkgever mag u niet ontslaan, omdat u ziek bent.

Krijgt u ontslag tijdens proeftijd? Dan moet uw werkgever u ziek uit dienst melden bij UWV. UWV beslist over uw ziektewetuitkering.

Ik heb een oproepcontract

Het is afhankelijk van uw oproepcontract of u recht heeft op een ziektewetuitkering. Soms moet uw werkgever uw salaris doorbetalen als u ziek wordt. Bijvoorbeeld als u:

  • verplicht moet werken als u wordt opgeroepen
  • langer dan 3 maanden in dienst bent en niet meer wordt opgeroepen, omdat u ziek bent

U kunt uw werkgever vragen uw gemiddelde aantal uren bij ziekte uit te betalen.

Hoeft uw werkgever uw salaris niet door te betalen of eindigt uw oproepcontract? Dan heeft u mogelijk recht op een ziektewetuitkering.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden

Mijn tijdelijke contract loopt af

Uw werkgever meldt u ziek bij UWV als u ziek bent en uw tijdelijke arbeidscontract niet wordt verlengd. Uw werkgever geeft uw ziekmelding door op uw laatste werkdag. U hoeft niet zelf uw ziektewetuitkering aan te vragen.

Soms wordt u ziek binnen 4 weken nadat uw contract is afgelopen. Ook dan heeft u recht op een ziektewetuitkering

Heeft u recht op een ziektewetuitkering? Dan ontvangt u uw eerste uitkering uiterlijk 4 weken na uw ziekmelding.

Mijn uitzendcontract is geëindigd

De regels uit uw uitzendcontract en cao bepalen uw rechten bij ziekte. Uw uitzendcontract eindigt als u ziek bent en:

  • een uitzendbeding geldt
  • uw tijdelijke uitzendcontract niet wordt verlengd

Het uitzendbureau is dan niet verplicht uw loon door te betalen. U krijgt dan mogelijk een ziektewetuitkering. Twijfelt u of u recht heeft op loon van het uitzendbureau? Neem dan contact op met een van onze juristen.

Ik krijg een WW-uitkering

Als u een WW-uitkering heeft, moet u zich ziek melden bij UWV. Geef uw ziekmelding uiterlijk uw tweede ziektedag door aan UWV.

De eerste 13 weken tijdens ziekte houdt u een WW-uitkering. U moet zich ook houden aan uw plichten uit de WW, zoals de sollicitatieplicht.

Bent u na 13 weken nog steeds ziek? Dan kunt u een ziektewetuitkering krijgen. UWV zal u (medisch) keuren om vast te stellen of u ziek bent.

Meer informatie over dit onderwerp
Terug naar boven Shape