Hoe werkt een bezwaarprocedure bij UWV? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan
Let op: Door het coronavirus zijn al onze vestigingen gesloten. Heeft u een juridische vraag? Bel of mail. De wachttijd aan de telefoon is langer dan normaal.
Stap 1

Maak op tijd bezwaar

U moet op tijd bezwaar maken. U heeft hier 6 weken voor. Soms gelden kortere termijnen. Bijvoorbeeld bij bezwaar tegen uw ziektewetuitkering. De termijn om bezwaar te maken staat in de brief van UWV.

Is uw bezwaar te laat? Dan is uw bezwaar ‘niet ontvankelijk’ en zal UWV uw bezwaar niet behandelen.

Voordat u officieel bezwaar maakt, kunt u UWV telefonisch om uitleg vragen.

Neem contact op met een van onze juristen om uw bezwaar te bespreken. Mogelijk kunt u hulp krijgen van een advocaat.

Stap 2

Schrijf uw bezwaarschrift

U kunt uw bezwaar op verschillende manieren insturen:

Bewijsstukken

Heeft u bewijsstukken voor uw bezwaarredenen? Stuur deze mee met uw bezwaarschrift. Zijn er medische redenen waarom u bezwaar maakt? Stuur de bewijsstukken hiervan apart mee.

Het adres vindt u in de brief met de beslissing van het UWV.

Stap 3

Wacht op reactie van UWV

U ontvangt een bevestiging van UWV. Hierin staat op welke datum UWV uw bezwaarschrift heeft ontvangen. Tijdens de bezwaarprocedure door het UWV wordt uw situatie nogmaals bekeken door een medewerker van de afdeling bezwaar en beroep van UWV.

UWV neemt (mogelijk) telefonisch contact met u op om uw bezwaar te bespreken. U kunt vervolgens:

 • uw bezwaar intrekken
 • via mediation een oplossing vinden
 • een afspraak maken voor een hoorzitting

Trekt u uw bezwaar in? Dan heeft u geen bezwaar meer en bent u het eens met de beslissing over uw uitkering. 

Stap 4

Hoorzitting bij UWV

De hoorzitting is een persoonlijk gesprek op een kantoor van UWV. Tijdens de hoorzitting wordt uw bezwaarschrift besproken. UWV kan u vragen stellen over uw bezwaarredenen en u kunt UWV vragen stellen.

Tijdens de hoorzitting kunt u getuigen of deskundigen meenemen. U moet dit vooraf melden.

Vraag UWV om een verslag van de hoorzitting. Zo kunt u rustig nalezen wat er tijdens de hoorzitting is besproken.

Stap 5

Beslissing op uw bezwaar

UWV neemt binnen 13 weken een beslissing op uw bezwaarschrift. Deze termijn start vanaf het moment dat UWV uw bezwaarschrift heeft ontvangen. U ontvangt de beslissing altijd schriftelijk.

Zijn er medische redenen voor uw bezwaarschrift? Dan heeft UWV meer tijd nodig. UWV neemt dan binnen 17 weken een beslissing op uw bezwaarschrift.

Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u hiertegen in beroep.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Kan ik extra tijd krijgen om mijn bezwaarschrift te schrijven?

  Heeft u meer tijd nodig om uw bezwaargronden te omschrijven of bewijsstukken te verzamelen? Of dreigt de termijn te verlopen? Stuur dan binnen de bezwaartermijn een ‘voorlopig bezwaarschrift’.

  Voorlopig bezwaarschrift

  Met een voorlopig bezwaarschrift laat u UWV alvast weten dat u bezwaar wilt maken. U hoeft nog niet uit te leggen waarom u het niet eens bent met de beslissing. U krijgt 4 weken om uw bezwaarredenen uit te leggen.

 • Wat kost bezwaar maken?

  U hoeft niet te betalen voor het behandelen van uw bezwaarschrift. Voert u zelf uw bezwaarprocedure? Dan kost het bezwaar u niets. U betaalt enkel de kosten voor het versturen van uw bezwaarschrift.

  Wilt u hulp van een advocaat? Dan betaalt u deze kosten zelf. Heeft u een laag inkomen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand.

  Wordt uw bezwaar gegrond verklaard? Dan kunt u UWV vragen bepaalde onkosten te vergoeden, zoals uw reiskosten voor de hoorzitting. U moet hier in uw bezwaarschrift om vragen. 

 • Krijg ik mijn uitkering tijdens een bezwaarprocedure?

  De nieuwe beslissing is direct geldig. Uw bezwaarschrift verandert hier niets aan.

  Maakt u bezwaar omdat u geen uitkering meer krijgt? Dan wordt uw uitkering tijdens de bezwaarprocedure niet uitbetaald. Heeft u geen (ander) inkomen? Dan heeft u twee mogelijkheden:

  Voorlopige voorziening aanvragen

  U kunt een voorlopige voorziening vragen via de rechter. U moet hiervoor griffiekosten betalen. De rechter kan bepalen dat u uw WW-uitkering krijgt, tot UWV een beslissing neemt op uw bezwaarschrift.

  Is uw bezwaarschrift gegrond? Dan wordt uw uitkering met de voorlopige voorziening verrekend. Is uw bezwaarschrift ongegrond? Dan moet u de voorlopige voorziening terugbetalen.

  Bijstand aanvragen

  U kunt tijdelijk een bijstandsuitkering aanvragen.

  Is uw bezwaarschrift gegrond? Dan moet u uw bijstand terugbetalen. Is uw bezwaarschrift ongegrond? Dan houdt u uw recht op bijstand.

  Heeft u plichten tijdens uw uitkering, zoals een sollicitatieplicht? Blijf dan tijdens de bezwaarprocedure solliciteren.

 • Wat kan ik doen als UWV niet op tijd een beslissing neemt op mijn bezwaar?

  Heeft u na 13 weken geen beslissing op uw bezwaarschrift ontvangen? Dan kunt u mogelijk een boete eisen.

Terug naar boven Shape