Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar
Stap 1

Maak op tijd bezwaar

U moet op tijd bezwaar maken. U heeft hier 6 weken voor. Soms heeft u korter de tijd, bijvoorbeeld bij bezwaar tegen een beslissing over uw ziektewetuitkering. In de brief van UWV staat hoeveel tijd u heeft om bezwaar te maken.

Is uw bezwaar te laat? Dan is uw bezwaar ‘niet ontvankelijk’ en zal UWV uw bezwaar niet behandelen.

Voordat u officieel bezwaar maakt, kunt u UWV per telefoon om uitleg vragen. UWV kan uitleggen waarom deze beslissing is genomen. Deze informatie kunt u gebruiken bij het schrijven van uw bezwaar. Of u kunt ervoor kiezen om niet in bezwaar te gaan.

Wilt u bezwaar maken? Neem dan contact op voor een doorverwijzing naar een advocaat

Stap 2

Schrijf uw bezwaarschrift

U kunt op 2 manieren bezwaar maken:

Het adres vindt u in de brief met de beslissing van UWV.

Bewijsstukken meesturen

Als u bezwaar maakt, moet u uitleggen waarom u het niet eens bent met de beslissing. Heeft u hier bewijs voor zoals een loonstrook? Stuur dit mee met uw bezwaarschrift. Zijn er medische redenen waarom u bezwaar maakt? Stuur de bewijzen hiervan apart mee.

Stap 3

Wacht op reactie van UWV

U ontvangt een bevestiging van UWV. Hierin staat op welke datum UWV uw bezwaarschrift heeft ontvangen. Een medewerker van UWV kijkt opnieuw naar uw situatie.

UWV bespreekt uw bezwaar soms per telefoon met u. U kunt dan:

 • uw bezwaar intrekken
 • via mediation een oplossing vinden
 • een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek

Trekt u uw bezwaar in? Dan stopt uw bezwaarprocedure. U gaat akkoord met de beslissing over uw uitkering.

Stap 4

Hoorzitting bij UWV

De hoorzitting is een persoonlijk gesprek op een kantoor van UWV. Een medewerker van UWV bespreekt uw bezwaarschrift met u en kan u vragen stellen. U kunt ook UWV vragen stellen.

Tijdens de hoorzitting kunt u getuigen of experts meenemen. U moet dit vooraf melden.

Vraag UWV om een verslag van de hoorzitting. Zo kunt u rustig nalezen wat er is besproken.

Stap 5

Beslissing over uw bezwaar

UWV beslist binnen 13 weken over uw bezwaar. Bij een bezwaar om medische redenen is dit 17 weken. Deze termijn begint op het moment dat de bezwaartermijn voorbij is (de tijd die u had voor uw bezwaar). U krijgt de beslissing altijd per brief.

Lukt het niet om op tijd te beslissen? Dan kan UWV de termijn uitstellen. U hoort dan per brief wanneer u de beslissing kunt verwachten.

Beroep bij de rechter

Bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u hiertegen in beroep bij de rechter. U heeft daarvoor een advocaat nodig.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Kan ik extra tijd krijgen om mijn bezwaarschrift te schrijven?

  Heeft u meer tijd nodig om uw redenen voor bezwaar te omschrijven of bewijsstukken te verzamelen? Of bent u bijna te laat? Stuur dan binnen de bezwaartermijn een voorlopig bezwaarschrift.

  Met een voorlopig bezwaar laat u UWV alvast weten dat u bezwaar wilt maken. Maar u hoeft nog niet uit te leggen waarom. U krijgt dan langer de tijd om uw redenen voor bezwaar uit te leggen. UWV laat u weten hoeveel tijd u krijgt. Meestal is dit 4 weken.

 • Wat kost bezwaar maken?

  Het behandelen van een bezwaar kost u niets als u het zelf doet. U betaalt alleen de kosten voor het versturen van uw bezwaarschrift.

  Wilt u hulp van een advocaat? Dan betaalt u deze kosten zelf. Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u misschien gefinancierde rechtsbijstand krijgen. De overheid betaalt de kosten van een advocaat dan voor u. U moet wel een eigen bijdrage betalen.

  Kosten terugvragen

  Geeft UWV u gelijk? Dan kunt u UWV vragen bepaalde kosten te vergoeden, zoals uw reiskosten voor de hoorzitting. U moet hier in uw bezwaarschrift om vragen.

 • Krijg ik mijn uitkering tijdens een bezwaarprocedure?

  Maakt u bezwaar omdat uw uitkering is gestopt? Dan krijgt u geen uitkering tijdens de bezwaarprocedure. De nieuwe beslissing is direct geldig. Uw bezwaar verandert hier niets aan.

  Heeft u geen ander inkomen? Dan heeft u 2 mogelijkheden:

  • een voorlopige voorziening aanvragen
  • bijstand aanvragen

  Voorlopige voorziening aanvragen

  U kunt een voorlopige voorziening vragen via de rechter. Dit is een tijdelijke beslissing in dringende situaties. U betaalt hiervoor griffiekosten. De rechter kan bepalen dat u een deel van uw uitkering alvast krijgt, tot UWV een beslissing neemt.

  Geeft UWV u gelijk? Dan wordt uw uitkering verrekend met het deel dat u van de rechter kreeg. Is UWV het niet eens met uw bezwaar? Dan moet u terugbetalen wat u via de rechter kreeg.

  Bijstand aanvragen

  U kunt tijdelijk een bijstandsuitkering aanvragen.

  Is UWV het eens met uw bezwaar? Dan moet u uw bijstand terugbetalen. Krijgt u geen gelijk? Dan houdt u uw recht op bijstand.

  Heeft u plichten tijdens uw uitkering, zoals een sollicitatieplicht? Houdt u zich dan aan deze plichten tijdens de bezwaarprocedure.

 • Wat kan ik doen als UWV niet op tijd een beslissing neemt over mijn bezwaar?

  Kreeg u na 13 weken geen beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u mogelijk een boete eisen. Is er een medische beoordeling nodig? Dan kunt u na 17 weken mogelijk een boete eisen.

Terug naar boven Shape