Logo
Cookie Privacy

Hoe werkt een bezwaarprocedure bij UWV?

Soms krijgt u een beslissing van UWV over uw uitkering. Bent u het daar niet mee eens? Maak dan bezwaar tegen deze beslissing. UWV bekijkt uw situatie dan opnieuw en kan u uitnodigen voor een persoonlijk gesprek.

Ga meteen naar

Veelgestelde vragen
Stap 1

Maak op tijd bezwaar

U moet op tijd bezwaar maken. U heeft hier 6 weken voor. Soms heeft u korter de tijd, bijvoorbeeld bij bezwaar tegen een beslissing over uw ziektewetuitkering. In de brief van UWV staat hoeveel tijd u heeft om bezwaar te maken.

Is uw bezwaar te laat? Dan is uw bezwaar ‘niet ontvankelijk’ en zal UWV uw bezwaar niet behandelen.

Voordat u officieel bezwaar maakt, kunt u UWV per telefoon om uitleg vragen. UWV kan uitleggen waarom deze beslissing is genomen. Deze informatie kunt u gebruiken bij het schrijven van uw bezwaar. Of u kunt ervoor kiezen om niet in bezwaar te gaan.

Let op

Wilt u bezwaar maken? Neem dan contact op voor een doorverwijzing naar een advocaat


Bent u geholpen met deze informatie?

Bekijk onze video op youtube.com

Ik heb een boete van UWV. Wat kan ik doen?

Stap 2

Schrijf uw bezwaarschrift

U kunt op 2 manieren bezwaar maken:

  • via het online bezwaarformulier van UWV
  • via een brief per post

Het adres vindt u in de brief met de beslissing van UWV.

Bewijsstukken meesturen

Als u bezwaar maakt, moet u uitleggen waarom u het niet eens bent met de beslissing. Heeft u hier bewijs voor zoals een loonstrook? Stuur dit mee met uw bezwaarschrift. Zijn er medische redenen waarom u bezwaar maakt? Stuur de bewijzen hiervan apart mee.

Bent u geholpen met deze informatie?

Stuur een aangetekende brief

Voorbeeld bezwaarschrift

Stap 3

Wacht op reactie van UWV

U ontvangt een bevestiging van UWV. Hierin staat op welke datum UWV uw bezwaarschrift heeft ontvangen. Een medewerker van UWV kijkt opnieuw naar uw situatie.

UWV bespreekt uw bezwaar soms per telefoon met u. U kunt dan:

  • uw bezwaar intrekken
  • via mediation een oplossing vinden
  • een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek

Trekt u uw bezwaar in? Dan stopt uw bezwaarprocedure. U gaat akkoord met de beslissing over uw uitkering.

Bent u geholpen met deze informatie?
Stap 4

Hoorzitting bij UWV

De hoorzitting is een persoonlijk gesprek op een kantoor van UWV. Een medewerker van UWV bespreekt uw bezwaarschrift met u en kan u vragen stellen. U kunt ook UWV vragen stellen.

Tijdens de hoorzitting kunt u getuigen of experts meenemen. U moet dit vooraf melden.

Let op

Vraag UWV om een verslag van de hoorzitting. Zo kunt u rustig nalezen wat er is besproken.


Bent u geholpen met deze informatie?
Stap 5

Beslissing over uw bezwaar

UWV beslist binnen 13 weken over uw bezwaar. Bij een bezwaar om medische redenen is dit 17 weken. Deze termijn begint op het moment dat de bezwaartermijn voorbij is (de tijd die u had voor uw bezwaar). U krijgt de beslissing altijd per brief.

Lukt het niet om op tijd te beslissen? Dan kan UWV de termijn uitstellen. U hoort dan per brief wanneer u de beslissing kunt verwachten.

Beroep bij de rechter

Bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u hiertegen in beroep bij de rechter. U heeft daarvoor een advocaat nodig.

Bent u geholpen met deze informatie?

Meer informatie over dit onderwerp

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:

Ook interessant voor u

Wat is de duur en hoogte van mijn WW-uitkering?
Logo

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven