Overslaan en naar de inhoud gaan
Stap 1

Neem eerst telefonisch contact op met UWV

Voordat u bezwaar maakt, kunt u UWV telefonisch om uitleg vragen. Een medewerker kan u uitleggen waarom de beslissing is genomen. Bent u het niet eens met deze uitleg? Dan moet u officieel bezwaar maken.

Als u gebeld heeft, geldt dit niet als bezwaar. U moet uw bezwaarschrift schriftelijk indienen. Als u telefonisch contact opneemt, zorg dan dat de bezwaartermijn niet verloopt.

Stap 2

Maak op tijd bezwaar

Zorg ervoor dat UWV uw bezwaarschrift op tijd heeft ontvangen. U heeft een termijn van 6 weken. In de brief van UWV staat meestal dat u bezwaar kan maken en voor welke datum dat moet gebeuren. Verstuur daarom uw bezwaarschrift op tijd. Een medewerker van de afdeling bezwaar en beroep van UWV behandelt uw bezwaarschrift en er wordt nogmaals naar de beslissing gekeken.

De nieuwe beslissing is direct geldig. Uw bezwaarschrift verandert hier niets aan. Heeft u plichten tijdens uw uitkering? Zoals een sollicitatieplicht? Blijf dan tijdens de bezwaarprocedure wel solliciteren.

Maakt u bezwaar tegen uw ziektewetuitkering? Dan geldt er mogelijk een kortere termijn. De termijn waarbinnen u bezwaar moet maken staat in uw beslissing.

Heeft u meer tijd nodig om uw bezwaargronden te omschrijven of bewijsstukken te verzamelen? Of dreigt de termijn te verlopen? Stuur dan binnen de bezwaartermijn een ‘voorlopig bezwaarschrift’. Hiermee laat u UWV alvast weten dat u bezwaar wilt maken. U hoeft in een voorlopig bezwaarschrift nog niet uit te leggen waarom u het niet eens bent met de beslissing. U krijgt 4 weken om uw bezwaarredenen uit te leggen.

Is uw bezwaarschrift te laat? Dan wordt uw bezwaar ‘niet ontvankelijk’ verklaard. UWV zal uw bezwaarschrift dan niet behandelen.

Stap 3

Schrijf uw bezwaarschrift

U kunt uw bezwaar op 3 manieren insturen:

 1. Via het online formulier van UWV.
 2. Via het bezwaarformulier van UWV.
 3. Via een brief per post (schriftelijk).

Schrijft u uw bezwaarschrift zelf? Zorg dan dat uw bezwaarschrift aan een aantal eisen voldoet. In uw bezwaarschrift vermeldt u minimaal:

 • uw naam, uw adres en uw BSN-nummer;
 • de datum van uw bezwaarschrift;
 • de beslissing waar u het niet mee eens bent (het kenmerk, de datum en een kopie van de beslissing);
 • de bezwaargronden. Dit zijn de redenen waarom u het niet eens bent met de beslissing;
 • uw (elektronische) handtekening.


Heeft u bewijsstukken voor uw bezwaarredenen? Dan kunt u deze meesturen met uw bezwaarschrift. Zijn er medische redenen waarom u bezwaar maakt? Stuur de bewijsstukken hiervan apart mee.

Geef duidelijk aan dat het om een bezwaarschrift gaat. Schrijf daarom het woord ‘Bezwaarschrift’ op uw enveloppe en bovenaan uw brief. Wilt u er zeker van zijn dat alle kenmerken in uw schriftelijke bezwaarschrift staan? Gebruik dan ons voorbeeld bezwaarschrift.

Stap 4

UWV behandelt uw bezwaarschrift

U ontvangt een bevestiging van UWV. Hierin staat op welke dag UWV uw bezwaarschrift heeft ontvangen en dat UWV (mogelijk) telefonisch contact met u opneemt.

Tijdens de bezwaarprocedure door het UWV wordt uw situatie nogmaals bekeken door een medewerker van de afdeling bezwaar en beroep van UWV. Neemt UWV telefonisch contact met u op? Dan kunt u uw bezwaar uitleggen. N.a.v. het gesprek kunt u:

 • uw bezwaarschrift intrekken, als u tijdens het gesprek een oplossing heeft gevonden. Dit betekent dat u geen bezwaar meer heeft en dat u het eens bent met de beslissing.
 • samen met UWV via mediation een oplossing vinden voor uw bezwaar. Wilt u mediation? Dan blijft uw bezwaarschrift geldig, tot u een oplossing gevonden heeft.
 • een afspraak maken voor een hoorzitting.
Stap 5

De hoorzitting

De hoorzitting is een persoonlijk gesprek op een kantoor van UWV. Tijdens de hoorzitting wordt uw bezwaarschrift besproken. UWV kan u vragen stellen over uw bezwaarredenen en u kunt UWV vragen stellen. Tijdens de hoorzitting kunt u getuigen of deskundigen meenemen. U moet dit vooraf melden.

Vraag UWV om een verslag van de hoorzitting. Zo kunt u rustig nalezen wat er tijdens de hoorzitting besproken is.

Stap 6

De beslissing op uw bezwaar

UWV neemt binnen 13 weken een beslissing op uw bezwaarschrift. Deze termijn start vanaf het moment dat UWV uw bezwaarschrift heeft ontvangen. U ontvangt de beslissing altijd schriftelijk. Zijn er medische redenen voor uw bezwaarschrift? Dan heeft UWV meer tijd nodig. UWV neemt dan binnen 17 weken een beslissing op uw bezwaarschrift.

Heeft u na 13 weken geen beslissing op uw bezwaarschrift ontvangen? Dan kunt u UWV in gebreke stellen op grond van de Wet dwangsom

Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u hiertegen in beroep.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat kost bezwaar?

  U hoeft niet te betalen voor het behandelen van uw bezwaarschrift. Voert u zelf uw bezwaarprocedure? Dan kost het bezwaar u niets. U betaalt enkel de kosten voor het versturen van uw bezwaarschrift.

  Wilt u hulp van een advocaat? Dan betaalt u deze kosten zelf. Heeft u een laag inkomen? Mogelijk komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand.

  Wordt uw bezwaar gegrond verklaard? Dan kunt u UWV vragen bepaalde onkosten te vergoeden, zoals uw reiskosten voor de hoorzitting. U moet hier in uw bezwaarschrift om vragen. 

 • Kan ik een uitkering krijgen tijdens een bezwaarprocedure?

  Maakt u bezwaar omdat u geen uitkering meer krijgt? Dan wordt uw uitkering tijdens de bezwaarprocedure niet uitbetaald. Heeft u geen (ander) inkomen? Dan heeft u twee mogelijkheden:

  1. U kunt een voorlopige voorziening vragen via de rechter. U moet hiervoor griffiekosten betalen. U krijgt dan tijdelijk toch uw uitkering, tot er een beslissing is genomen op uw bezwaarschrift. Is uw bezwaarschrift gegrond? Dan wordt uw uitkering met de voorlopige voorziening verrekend. Is uw bezwaarschrift ongegrond? Dan moet u de voorlopige voorziening terug betalen.

  2. U kunt tijdelijk een bijstandsuitkering aanvragen. Is uw bezwaarschrift gegrond? Dan moet u uw bijstand terugbetalen. Is uw bezwaarschrift ongegrond? Dan houdt u uw recht op bijstand.
Terug naar boven Shape