Logo Het Juridisch Loket
Cookie Privacy

Moet mijn werkgever loon doorbetalen bij ziekte?

Volgens de wet moet uw werkgever u 2 jaar minimaal 70% van uw loon doorbetalen als u ziek bent. Is het wettelijk minimumloon hoger dan die 70%? Dan moet de werkgever dit bedrag betalen tijdens uw eerste ziektejaar. Soms staan in uw contract of cao maximaal 2 ‘wachtdagen’. Over die wachtdagen hoeft uw werkgever geen loon te betalen.

Kies uw situatie:

Ik heb een vast contract
Ik heb een tijdelijk contract
Ik ben uitzendkracht
Ik ben oproepkracht
Ik ben payrollkracht

Ik heb een vast contract

Als u ziek bent moet uw werkgever meestal maximaal 2 jaar uw loon doorbetalen. U heeft dan recht op minimaal 70% van uw loon.

In het eerste jaar dat u ziek bent, heeft u recht op minimaal het minimumloon, ook als dit meer is dan 70% van uw loon. In het tweede ziektejaar mag uw loon minder zijn dan het minimumloon.

Staat in uw contract of cao dat uw werkgever meer dan 70% loon moet betalen bij ziekte? Dan moet uw werkgever zich hieraan houden.

Derde ziektejaar

Bent u na 2 jaar nog steeds ziek? Dan hoeft uw werkgever u geen loon meer te betalen. Mogelijk heeft u recht op een WIA-uitkering of WW-uitkering.

Soms heeft u wel recht op loon na 2 jaar ziekte:

  • Vindt UWV dat uw werkgever niet genoeg deed aan uw re-integratie? Dan kan hij een 'loonsanctie' krijgen. Hij moet u dan nog maximaal 1 jaar doorbetalen tijdens uw ziekte. U krijgt dan meestal 70% van uw loon.

  • U doet ander werk voor de werkgever dan u deed voordat u ziek werd. En u sprak met de werkgever af dat u dit werk in de toekomst blijft doen. U kreeg bijvoorbeeld een nieuw contract voor die andere functie. U heeft dan recht op het loon dat hoort bij dat nieuwe werk. In uw contract of cao staat hoeveel loon u moet krijgen. U heeft hier recht op totdat uw contract stopt.

  • U werkt minder uren dan u deed voordat u ziek werd. En u sprak met de werkgever af dat u dit lagere aantal uren zult blijven werken, bijvoorbeeld 20 uur in de week in plaats van 40 uur. U heeft dan recht op het loon dat hoort bij die nieuwe uren. In uw contract of cao staat hoeveel loon u moet krijgen. U heeft hier recht op totdat uw contract stopt.

Bent u geholpen met deze informatie?

Ik heb een tijdelijk contract

Zolang uw tijdelijk contract loopt, moet uw werkgever uw loon blijven betalen, ook als u ziek bent.

U heeft maximaal 2 jaar recht op 70% van uw loon. Staat in uw contract of cao dat u recht heeft op meer? Dan gelden die afspraken. Is dit minder dan het minimumloon? Dan moet uw werkgever minimaal het minimumloon betalen. Uw werkgever moet meer betalen als in uw contract of cao staat dat u recht heeft op meer.

Einde contract

Loopt uw contract af? Dan heeft u mogelijk recht op een ziektewetuitkering. Uw werkgever moet aan UWV melden dat u ziek uit dienst gaat. Doet uw werkgever dat niet, dan kunt u dat zelf doen bij UWV:

Bent u geholpen met deze informatie?

Ik ben uitzendkracht

Bent u uitzendkracht en wordt u ziek? Dan maakt het voor uw recht op loon uit of de cao van ABU of NBBU voor u geldt. Deze cao geldt voor u als:

  • dit in uw contract staat, of als

  • uw uitzendbureau lid is van ABU of NBBU

Geldt de cao van ABU of NBBU voor u?

Als de cao van ABU of NBBU voor u geldt, heeft u recht op loon zolang uw contract loopt. Bij ziekte wordt u maximaal 2 jaar doorbetaald.

Het eerste jaar dat u ziek bent, betaalt het uitzendbureau 90% van uw loon. Is dat minder dan het minimumloon? Dan heeft u het eerste jaar recht op het minimumloon. Het tweede jaar dat u ziek bent, krijgt u 80% van uw loon.

U heeft 1 wachtdag. Dit betekent dat u de eerste dag van uw ziekte geen loon krijgt.

Geldt de cao van ABU of NBBU niet voor u?

Wordt u ziek en geldt de cao van ABU of NBBU niet voor u? Dan stopt uw contract als u een uitzendbeding heeft. Het bedrijf waar u werkt, moet laten weten dat uw contract stopt. U krijgt geen loon meer. Meestal heeft u recht op een ziektewetuitkering. Die is 70% van uw loon.

Als u geen uitzendbeding heeft

Geldt de cao van ABU of NBBU niet voor u, en heeft u geen uitzendbeding? Of laat het bedrijf waar u werkt niet weten dat uw contract stopt? Dan heeft u recht op loon zolang uw contract loopt. Bij ziekte wordt u maximaal 2 jaar doorbetaald.

U heeft tijdens uw ziekte recht op minimaal 70% van uw loon. Is dat minder dan het minimumloon? Dan krijgt u het eerste ziektejaar het minimumloon. In uw contract of cao kan staan dat u tijdens uw ziekte recht heeft op meer dan 70% van uw loon. Bijvoorbeeld 80% of 90%.

In uw contract of cao kan staan dat er 1 of 2 wachtdagen zijn. Over die dagen krijgt u geen loon.

Loopt uw uitzendcontract af?

Loopt uw uitzendcontract af terwijl u ziek bent? Dan meldt het uitzendbureau u ziek bij UWV. U krijgt dan een ziektewetuitkering. Die is 70% van uw loon.

Het uitzendbureau vult uw ziektewetuitkering aan tot 80% of 90% van uw loon als:

  • de cao van de ABU of NBBU voor u geldt, én

  • u in fase A, fase 1 of fase 2 zit

U krijgt dan 90% van uw loon tijdens uw eerste ziektejaar en 80% tijdens uw tweede ziektejaar.

Na 2 jaar ziekte mag het uitzendbureau u ontslaan. Mogelijk heeft u recht op een WIA-uitkering of WW-uitkering.

Bent u geholpen met deze informatie?

Ik ben oproepkracht

Min-maxcontract

U heeft een min-maxcontract als er een minimaal en een maximaal aantal uren in uw contract staat. U heeft bijvoorbeeld een contract voor minimaal 12 en maximaal 24 uur. Bij ziekte krijgt u minimaal 70% van uw loon betaald over het minimumaantal uren in uw contract. 

Nulurencontract

Bij een nulurencontract heeft u geen vast aantal uren in uw contract staan. Als u ziek bent en niet werkt, heeft u geen recht op loon. Behalve als u al ingepland stond om te werken. Dan heeft u recht op minimaal 70% van het loon dat u zou krijgen voor de periode die u zou werken.

Staat in uw contract dat u niet verplicht bent om te komen werken als u wordt opgeroepen? Dan heeft u alleen recht op loon als u de oproep accepteert en daarna ziek wordt.

Vaste uren

Bent u ziek en roept uw werkgever u niet meer op? En werkt u minimaal 3 maanden bij uw werkgever? Dan heeft u mogelijk recht op een vast aantal uren. Deze uren krijgt u doorbetaald als u ziek bent.

Bent u geholpen met deze informatie?

Ik ben payrollkracht

Bent u payrollkracht en wordt u ziek? Dan moet het payrollbedrijf u doorbetalen. U krijgt het eerste jaar minimaal 70% van uw loon. Is dat minder dan het minimumloon? Dan krijgt u het minimumloon. In uw contract of cao kan staan dat u meer krijgt dan 70%.

Loon tot de einddatum van uw contract

Bij ziekte krijgt u loon tot de einddatum van uw contract, met een maximum van 2 jaar. Na 2 jaar ziekte heeft u recht op een ziektewetuitkering of WIA.

Bent u geholpen met deze informatie?

Meer informatie over dit onderwerp

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:

Ook interessant voor u

Welke regels gelden voor werknemer en werkgever bij ziekteverzuim?
Logo Het Juridisch Loket

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso
Logo Ministerie van Justitie en Veiligheid

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven