Krijg ik loon doorbetaald bij ziekte? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan
Let op: Door het coronavirus zijn al onze vestigingen dicht. Heeft u een juridische vraag? Bel of mail. Excuses voor het ongemak.

Ik heb een vast contract

Uw werkgever moet bij ziekte uw salaris voor minimaal 70% doorbetalen. In de eerste 52 weken van uw ziekte moet uw werkgever minimaal het minimumloon doorbetalen. Ook als dit meer is dan 70% van uw loon. In het tweede ziektejaar mag het loon minder zijn dan het minimumloon.

Staat er in uw contract of cao dat uw werkgever meer loon moet doorbetalen? Dan moet uw werkgever zich hieraan houden.

Toeslag UWV

komt uw inkomen onder het sociaal minimum? Vraag dan een toeslag aan bij UWV.

Ik heb een tijdelijk contract

Zolang uw tijdelijk contract loopt, moet uw werkgever bij ziekte uw loon doorbetalen. Dat is in de eerste 52 weken minimaal 70% van uw loon. Is dit minder dan het minimumloon? Dan moet uw werkgever het minimumloon betalen. Uw werkgever betaalt meer als in uw contract of cao een betere regeling staat.

Loopt uw contract af? Dan heeft u mogelijk recht op een ziektewetuitkering. Uw werkgever moet u ziek uit dienst melden. Doet uw werkgever dat niet, dan kunt u dat zelf doen bij UWV.

 1. Stuur eerst een brief aan uw werkgever met de vraag om u ziek uit dienst te melden. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief ziek uit dienst melden.
 2. Weigert uw werkgever u ziek uit dienst te melden? Dan kunt u zelf een brief naar UWV sturen. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief ziek melden en aanvragen ziektewetuitkering UWV.

Ik ben uitzendkracht

Of u als uitzendkracht recht heeft op loon, hangt af van de fase en cao.

Staat er een uitzendbeding in uw contract? Dan heeft u geen recht op loon als u ziek wordt als uitzendkracht. Mogelijk krijgt u een ziektewetuitkering via UWV.

Detacheringscontract

Heeft u als uitzendkracht een detacheringscontract? Dan moet de werkgever uw loon doorbetalen als u ziek wordt. Loopt dit tijdelijk contract af? En bent u dan nog steeds ziek? Dan heeft u mogelijk recht op een ziektewetuitkering.

Vaste dienst

Bent u in vaste dienst als uitzendkracht? Dan moet het uitzendbureau uw loon doorbetalen.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,10 p/min.*
Bel maandag tot en met donderdag 09.00 – 12.30 uur en 13.30 - 17.00 uur.
Op vrijdag 9.00 - 13.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden

Ik ben oproepkracht

Min-maxcontract

U heeft een min-maxcontract als u voor minimaal een bepaald aantal uren en maximaal een hoger aantal uren in dienst bent. Bij ziekte krijgt u in ieder geval over het minimaal aantal overeengekomen uren uw loon doorbetaald. Dit is minimaal 70% van uw loon.

Nulurencontract

Bij een nulurencontract heeft u geen vaste uren in uw contract staan. Wordt u tijdens een oproep ziek? Dan heeft u recht op loon voor in ieder geval 70% van uw loon over de afgesproken periode die u zou werken.

Soms staat er in uw contract dat u niet verplicht bent om te verschijnen als u wordt opgeroepen. Ook dan heeft u alleen recht op loon als u de oproep accepteert en ziek wordt.

Gemiddeld gewerkte uren

Roept uw werkgever u bij een nulurencontract tijdens ziekte niet meer op? En heeft u minimaal drie maanden bij de werkgever gewerkt? Dan heeft u mogelijk recht op doorbetaling van het gemiddeld aantal gewerkte uren. Vraag uw werkgever het aantal uren in uw contract te wijzigen. Doet uw werkgever dat niet? Stuur dan onze voorbeeldbrief loondoorbetaling bij ziekte oproepkracht.

Heeft u een min-maxcontract? En heeft u structureel gemiddeld meer gewerkt dan het minimum aantal uren? Ook dan kunt u soms de werkgever vragen om het aantal uren in uw contract te wijzigen.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat moet ik doen als mijn werkgever mijn loon tijdens ziekte niet uitbetaalt?

  Controleer in uw contract of cao of uw werkgever het loon tijdens ziekte moet doorbetalen. Vraag uw werkgever waarom uw loon niet is uitbetaald. Geeft uw werkgever geen of een onduidelijke reden? Stuur dan onze voorbeeldbrief loondoorbetaling bij ziekte.

  Reageert uw werkgever niet? Of betaalt uw werkgever onterecht uw loon tijdens ziekte niet uit? Neem dan contact op met een van onze juristen.

  Heeft u een rechtsbijstandverzekering of bent u lid van een vakbond? Neem dan met hen contact op.

 • Wat kan ik doen als mijn werkgever mijn ziekmelding niet accepteert?

  U moet zich eerst ziek melden volgens de regels die binnen uw bedrijf gelden. De procedure over ziek melden staat in uw contract of in een apart reglement. Kent u de regels over ziekteverzuim niet? Dan is het verstandig deze bij uw werkgever op te vragen.

  Weigert uw werkgever uw ziekmelding te accepteren? Stuur dan onze voorbeeldbrief bij weigeren ziekmelding door werkgever waarin u zich schriftelijk ziek meldt. Het is aan uw werkgever om aan te tonen dat u niet ziek bent.

  Oordeel bedrijfsarts

  Twijfelt uw werkgever aan uw ziekmelding? Dan moet uw werkgever de bedrijfsarts vragen om een oordeel. Het is belangrijk dat u aangeeft dat u bereid bent hieraan mee te werken.

 • Wanneer hoeft mijn werkgever mij niet door te betalen bij ziekte?

  In een aantal gevallen hoeft uw werkgever uw loon niet door te betalen nadat u zich heeft ziek gemeld. Bijvoorbeeld:

  1. De bedrijfsarts vindt dat u wél kunt werken, maar u weigert dat. Uw werkgever kan dan uw loon stoppen of ‘opschorten’ totdat u wel meewerkt.

  Bent u van mening dat u wel arbeidsongeschikt bent? Dan kunt u een onafhankelijk oordeel (deskundigenoordeel) vragen aan een arts van UWV. In sommige gevallen kunt u ook een second opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts. Wilt u weten of u dit ook kan? Neem contact op met een van onze juristen.

  2. U belemmert of vertraagt zonder goede reden uw genezing door:

  • geen arts te raadplegen
  • niet of onvoldoende mee te werken aan uw re-integratietraject of
  • passende werkzaamheden te weigeren waarvoor de bedrijfsarts u wel geschikt acht

  3. Uw arbeidsongeschiktheid is met opzet door uzelf veroorzaakt. Dit geldt meestal niet voor sportblessures: ook bij risicovolle sporten is een blessure meestal niet de opzet.

  Gaat u niet werken? En vindt de bedrijfsarts dat u wel kunt werken? Dan kan de werkgever dat zien als werkweigering. Werkweigering is een reden voor ontslag op staande voet. Neem contact op met een van onze juristen. Ook als de werkgever uw loon heeft opgeschort of stopgezet.

  Bel ons 0900 - 8020 € 0,10 p/min.*
  Bel maandag tot en met donderdag 09.00 – 12.30 uur en 13.30 - 17.00 uur.
  Op vrijdag 9.00 - 13.00 uur.
  U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
 • Wat zijn de regels als ik binnen een korte periode vaker ziek ben?

  Bent u hersteld en wordt u binnen 4 weken opnieuw ziek? Dan loopt de ziekteperiode gewoon door vanaf de eerste ziekmelding. Het maakt niet uit of u om dezelfde reden ziek bent.

  Zit er meer dan 4 weken tussen 2 ziekmeldingen? Dan begint bij de tweede ziekmelding een nieuwe ziekteperiode.

  Werkt u gedeeltelijk? Dan wordt er gerekend vanaf een gehele herstelmelding. Werken op arbeidstherapeutische basis en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid tellen voor deze regel als volledig arbeidsongeschikt.

  Zwangerschap- of bevallingsverlof

  Heeft u zwangerschaps- of bevallingsverlof gehad? Dan wordt de ziekteperiode doorbroken. De reden van ziekte voor en na het verlof bepaalt of uw ziekteperiode blijft doorlopen.

 • Moet mijn werkgever loon betalen als ik ziek ben door mijn zwangerschap?

  Bent u ziek door zwangerschap of bevalling? Dan krijgt u een ziektewetuitkering van UWV. Soms betaalt uw werkgever deze aan u uit.

  Heeft uw ziekte niets te maken met uw zwangerschap of bevalling? Dan betaalt uw werkgever uw loon door.

  Ziekteperioden voor en na het zwangerschaps- en bevallingsverlof worden samengeteld. De reden van de ziekte moet wel te maken hebben met de zwangerschap of bevalling.  

Terug naar boven Shape