Overslaan en naar de inhoud gaan
Let op: Door het coronavirus werken wij anders. Heeft u een juridische vraag? Bel of mail. Onze jurist kan besluiten een afspraak met u te maken.

Ik heb een vast contract

Als u ziek bent moet uw werkgever meestal maximaal 2 jaar uw loon doorbetalen. U heeft dan recht op minimaal 70% van uw loon.

In de eerste 52 weken van uw ziekte heeft u recht op minimaal het minimumloon, ook als dit meer is dan 70% van uw loon. In het tweede ziektejaar mag uw loon minder zijn dan het minimumloon.

Staat in uw contract of cao dat uw werkgever meer dan 70% loon moet betalen bij ziekte? Dan moet uw werkgever zich hieraan houden.

Derde ziektejaar

Bent u na 2 jaar nog steeds ziek? Dan hoeft uw werkgever u geen loon meer te betalen. Mogelijk heeft u recht op een WIA-uitkering of WW-uitkering.

Soms heeft u wel recht op loon na 2 jaar ziekte:

 • Vindt UWV dat uw werkgever niet genoeg deed aan uw re-integratie? Dan kan hij een loonsanctie krijgen. Hij moet u dan nog maximaal 1 jaar doorbetalen tijdens uw ziekte. U krijgt dan meestal 70% van uw loon.
 • U doet ander werk voor de werkgever dan u deed voordat u ziek werd. En u sprak met de werkgever af dat u dit werk in de toekomst blijft doen. U kreeg bijvoorbeeld een nieuw contract voor die andere functie. U heeft dan recht op het loon dat hoort bij dat nieuwe werk. In uw contract of cao staat hoeveel loon u moet krijgen. U heeft hier recht op totdat uw contract stopt.
 • U werkt minder uren dan u deed voordat u ziek werd. En u sprak met de werkgever af dat u dit lagere aantal uren zult blijven werken, bijvoorbeeld 20 uur in de week in plaats van 40 uur. U heeft dan recht op het loon dat hoort bij die nieuwe uren. In uw contract of cao staat hoeveel loon u moet krijgen. U heeft hier recht op totdat uw contract stopt.

Neem contact op met een van onze juristen voor advies.

Ik heb een tijdelijk contract

Zolang uw tijdelijk contract loopt, moet uw werkgever uw loon blijven betalen, ook als u ziek bent.

U heeft maximaal 2 jaar recht op 70 procent van uw loon. Staat in uw contract of cao dat u recht heeft op meer? Dan gelden die afspraken. Is dit minder dan het minimumloon? Dan moet uw werkgever minimaal het minimumloon betalen. Uw werkgever moet meer betalen als in uw contract of cao staat dat u recht heeft op meer.

Einde contract

Loopt uw contract af? Dan heeft u mogelijk recht op een ziektewetuitkering. Uw werkgever moet aan UWV melden dat u ziek uit dienst gaat. Doet uw werkgever dat niet, dan kunt u dat zelf doen bij UWV:

Ik ben uitzendkracht

Bent u een uitzendkracht en wordt u ziek? Dan hangt het af van de fase en cao van uw uitzendcontract of u recht heeft op loon.

Staat er een uitzendbeding in uw contract? Dan stopt uw contract als u ziek wordt en heeft u geen recht op loon. Dit staat in de cao. De rechter kan hier anders over denken.

Soms geldt het uitzendbeding niet nadat u 26 weken gewerkt heeft. Bijvoorbeeld als uw uitzendbureau geen lid is van de ABU of NBBU. U heeft als uitzendkracht dan recht op loon via het uitzendbureau. Neem bij twijfel daarover contact met ons op. 

Uitzendcontract zonder uitzendbeding

Staat er geen uitzendbeding in uw contract? Dan blijft u in dienst als u ziek wordt en heeft u recht op loon. Dit geldt voor contracten met en zonder einddatum.

Gaat u ziek uit dienst? Dan heeft u mogelijk recht op een ziektewetuitkering.

Vast contract

Bent u in vaste dienst als uitzendkracht? Dan moet het uitzendbureau uw loon doorbetalen.

Bel ons 0900 - 8020 Kosten € 0,10 per minuut.*
Bel maandag tot en met vrijdag 09.00 - 17.00 uur.
U krijgt een van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden

Ik ben oproepkracht

Min-maxcontract

U heeft een min-maxcontract als er een minimaal en een maximaal aantal uren in uw contract staat. U heeft bijvoorbeeld een contract voor minimaal 12 en maximaal 24 uur. Bij ziekte krijgt u minimaal 70% van uw loon betaald over het minimumaantal uren in uw contract. 

Nulurencontract

Bij een nulurencontract heeft u geen vast aantal uren in uw contract staan. U heeft dan ook geen recht op loon. Wordt u ziek terwijl u ingepland staat om te werken? Dan heeft u recht op minimaal 70% van het loon dat u zou krijgen voor de periode die u zou werken.

Soms staat in uw contract dat u niet verplicht bent om te komen werken als u wordt opgeroepen. Dan heeft u alleen recht op loon als u de oproep accepteert en daarna ziek wordt.

Vaste uren

Roept uw werkgever u tijdens ziekte niet meer op? En werkt u minimaal 3 maanden bij de werkgever? Dan heeft u mogelijk recht op vaste uren. Over deze vaste uren heeft u recht op loon tijdens ziekte.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat moet ik doen als mijn werkgever mijn loon tijdens ziekte niet uitbetaalt?

  Controleer in uw contract en cao of uw werkgever uw loon tijdens ziekte moet blijven betalen. Vraag uw werkgever waarom hij uw loon niet betaalt. Geeft uw werkgever geen duidelijke reden? Stuur dan onze voorbeeldbrief loondoorbetaling bij ziekte.

  Reageert uw werkgever niet? Of betaalt hij u nog steeds niet, of te weinig? Neem dan contact op met een van onze juristen. Heeft u een rechtsbijstandverzekering of bent u lid van een vakbond? Neem dan met hen contact op.

 • Wat kan ik doen als mijn werkgever mijn ziekmelding niet accepteert?

  U moet zich eerst ziekmelden volgens de regels van uw bedrijf. Deze regels staan in uw contract of in de bedrijfsregels. Of vraag deze op bij uw werkgever.

  Accepteert uw werkgever uw ziekmelding niet? Meldt u zich dan schriftelijk ziek met onze voorbeeldbrief bij weigeren ziekmelding door werkgever. Uw werkgever moet dan bewijzen dat u niet ziek bent.

  Oordeel bedrijfsarts

  Vraagt uw werkgever zich af of u echt ziek bent? Dan moet uw werkgever de bedrijfsarts vragen om een oordeel. U bent dan verplicht om naar de bedrijfsarts te gaan.

 • Wanneer hoeft mijn werkgever mij niet door te betalen bij ziekte?

  In een aantal gevallen hoeft uw werkgever uw loon niet te betalen na uw ziekmelding, bijvoorbeeld:

  • U werkt niet, terwijl de bedrijfsarts zegt dat u wel kunt werken. Ben u het niet eens met de bedrijfsarts? Dan kunt u een second opinion of deskundigenoordeel aanvragen.
  • U vertraagt het beter worden of u werkt het beter worden tegen. U neemt bijvoorbeeld geen contact op met een arts, u werkt onvoldoende mee aan uw re-integratietraject, of u weigert werk dat u volgens de bedrijfsarts wel kunt doen.
  • U veroorzaakte expres uw arbeidsongeschiktheid. Dit geldt meestal niet voor sportblessures: ook bij risicovolle sporten is een blessure meestal niet uw bedoeling.

  Werkweigering

  Gaat u niet werken? En vindt de bedrijfsarts dat u wel kunt werken? Dan kan de werkgever dat zien als werkweigering.

  Werkweigering is een reden voor ontslag op staande voet. Neem contact op met een van onze juristen. Doe dit ook als uw werkgever door uw werkweigering uw loon niet uitbetaalt of dit uitstelt.

  Bel ons 0900 - 8020 Kosten € 0,10 per minuut.*
  Bel maandag tot en met vrijdag 09.00 - 17.00 uur.
  U krijgt een van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
 • Moet mijn werkgever loon betalen als ik ziek ben door mijn zwangerschap?

  Bent u niet met zwangerschapsverlof of bevallingsverlof? En wordt u ziek door uw zwangerschap? Dan krijgt u een ziektewetuitkering van UWV. Uw werkgever betaalt deze aan u uit. Er gelden geen wachtdagen en u heeft recht op 100% van uw dagloon.

  Bent u ziek in de periode van 6 weken tot 4 weken voordat u bent uitgerekend? Dan zal UWV deze dagen aftrekken van uw verlof na de bevalling.

  Bel ons 0900 - 8020 Kosten € 0,10 per minuut.*
  Bel maandag tot en met vrijdag 09.00 - 17.00 uur.
  U krijgt een van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
 • Wat als ik niet kan rondkomen van mijn inkomen?

  Vaak krijgt u minder loon als u ziek bent. Is het lagere loon zo laag dat u hier niet van kunt leven? Dan komt uw inkomen mogelijk onder het sociaal minimum. Bekijk dan of u een toeslag van UWV kunt krijgen.

Terug naar boven Shape