Overslaan en naar de inhoud gaan

Ik heb een vast contract

Als u ziek bent moet uw werkgever meestal maximaal 2 jaar uw loon doorbetalen. U heeft dan recht op minimaal 70% van uw loon.

In het eerste jaar dat u ziek bent, heeft u recht op minimaal het minimumloon, ook als dit meer is dan 70% van uw loon. In het tweede ziektejaar mag uw loon minder zijn dan het minimumloon.

Staat in uw contract of cao dat uw werkgever meer dan 70% loon moet betalen bij ziekte? Dan moet uw werkgever zich hieraan houden.

Derde ziektejaar

Bent u na 2 jaar nog steeds ziek? Dan hoeft uw werkgever u geen loon meer te betalen. Mogelijk heeft u recht op een WIA-uitkering of WW-uitkering.

Soms heeft u wel recht op loon na 2 jaar ziekte:

 • Vindt UWV dat uw werkgever niet genoeg deed aan uw re-integratie? Dan kan hij een 'loonsanctie' krijgen. Hij moet u dan nog maximaal 1 jaar doorbetalen tijdens uw ziekte. U krijgt dan meestal 70% van uw loon.
 • U doet ander werk voor de werkgever dan u deed voordat u ziek werd. En u sprak met de werkgever af dat u dit werk in de toekomst blijft doen. U kreeg bijvoorbeeld een nieuw contract voor die andere functie. U heeft dan recht op het loon dat hoort bij dat nieuwe werk. In uw contract of cao staat hoeveel loon u moet krijgen. U heeft hier recht op totdat uw contract stopt.
 • U werkt minder uren dan u deed voordat u ziek werd. En u sprak met de werkgever af dat u dit lagere aantal uren zult blijven werken, bijvoorbeeld 20 uur in de week in plaats van 40 uur. U heeft dan recht op het loon dat hoort bij die nieuwe uren. In uw contract of cao staat hoeveel loon u moet krijgen. U heeft hier recht op totdat uw contract stopt.

Ik heb een tijdelijk contract

Zolang uw tijdelijk contract loopt, moet uw werkgever uw loon blijven betalen, ook als u ziek bent.

U heeft maximaal 2 jaar recht op 70% van uw loon. Staat in uw contract of cao dat u recht heeft op meer? Dan gelden die afspraken. Is dit minder dan het minimumloon? Dan moet uw werkgever minimaal het minimumloon betalen. Uw werkgever moet meer betalen als in uw contract of cao staat dat u recht heeft op meer.

Einde contract

Loopt uw contract af? Dan heeft u mogelijk recht op een ziektewetuitkering. Uw werkgever moet aan UWV melden dat u ziek uit dienst gaat. Doet uw werkgever dat niet, dan kunt u dat zelf doen bij UWV:

Ik ben uitzendkracht

Bent u uitzendkracht en wordt u ziek? Dan hangt het af van uw uitzendbureau en van uw contract of u recht heeft op loon.

Uitzendbureau is lid van ABU of NBBU

Is het uitzendbureau waarvoor u werkt lid van de ABU of NBBU? Dan heeft u als u ziek bent recht op loon tot het einde van uw contract. Het maakt niet uit of u wel of niet een uitzendbeding heeft. U heeft 1 wachtdag. Dit betekent dat u de eerste dag van uw ziekte geen loon krijgt.  

Uitzendbureau is geen lid van ABU of NBBU

Is uw uitzendbureau geen lid van de ABU of NBBU? Dan krijgt u bij ziekte geen loon als er een uitzendbeding in uw contract staat. Uw contract stopt. Dit geldt alleen als het bedrijf waar u werkt laat weten dat uw contract eindigt.

Staat er geen uitzendbeding in uw contract? Dan wordt u bij ziekte doorbetaald zolang uw contract loopt. 

In uw contract of cao staat hoeveel loon u krijgt als uitzendkracht tijdens ziekte

Ik ben oproepkracht

Min-maxcontract

U heeft een min-maxcontract als er een minimaal en een maximaal aantal uren in uw contract staat. U heeft bijvoorbeeld een contract voor minimaal 12 en maximaal 24 uur. Bij ziekte krijgt u minimaal 70% van uw loon betaald over het minimumaantal uren in uw contract. 

Nulurencontract

Bij een nulurencontract heeft u geen vast aantal uren in uw contract staan. Als u ziek bent en niet werkt, heeft u geen recht op loon. Behalve als u al ingepland stond om te werken. Dan heeft u recht op minimaal 70% van het loon dat u zou krijgen voor de periode die u zou werken.

Staat in uw contract dat u niet verplicht bent om te komen werken als u wordt opgeroepen? Dan heeft u alleen recht op loon als u de oproep accepteert en daarna ziek wordt.

Vaste uren

Bent u ziek en roept uw werkgever u niet meer op? En werkt u minimaal 3 maanden bij uw werkgever? Dan heeft u mogelijk recht op een vast aantal uren. Deze uren krijgt u doorbetaald als u ziek bent.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat moet ik doen als mijn werkgever mijn loon tijdens ziekte niet uitbetaalt?

  Controleer in uw contract en cao of uw werkgever uw loon tijdens ziekte moet blijven betalen. Vraag uw werkgever waarom hij uw loon niet betaalt. Geeft uw werkgever geen duidelijke reden? Stuur dan onze voorbeeldbrief loondoorbetaling bij ziekte.

  Reageert uw werkgever niet? Of betaalt hij u nog steeds niet, of te weinig? Neem dan contact op met een van onze juristen. Heeft u een rechtsbijstandverzekering of bent u lid van een vakbond? Neem dan met hen contact op.

 • Wat kan ik doen als mijn werkgever mijn ziekmelding niet accepteert?

  U moet zich eerst ziekmelden volgens de regels van uw bedrijf. Deze regels staan in uw contract of in de bedrijfsregels. Of vraag deze op bij uw werkgever.

  Accepteert uw werkgever uw ziekmelding niet? Meldt u zich dan schriftelijk ziek met onze voorbeeldbrief bij weigeren ziekmelding door werkgever. Uw werkgever moet dan bewijzen dat u niet ziek bent.

  Oordeel bedrijfsarts

  Vraagt uw werkgever zich af of u echt ziek bent? Dan moet uw werkgever de bedrijfsarts vragen om een oordeel. U bent dan verplicht om naar de bedrijfsarts te gaan.

 • Word ik doorbetaald als ik ziek ben tijdens mijn zwangerschap?

  Als u ziek bent tijdens uw zwangerschap, krijgt u óf loon doorbetaald, óf u krijgt een ziektewetuitkering. Dit hangt af van de oorzaak van uw ziekmelding. 

  Bent u ziek door uw zwangerschap?

  Als u ziek bent door uw zwangerschap, krijgt u een ziektewetuitkering van UWV. Ook als uw contract afloopt tijdens uw ziekte.

  De ziektewetuitkering is 100% van uw loon en duurt maximaal 2 jaar. U krijgt de ziektewetuitkering via uw werkgever, u hoeft hem niet zelf aan te vragen.

  Bent u ziek door een andere oorzaak?

  Komt uw ziekmelding niet door uw zwangerschap? Heeft u bijvoorbeeld een gebroken been? Dan moet uw werkgever minimaal 70% van uw loon doorbetalen.

  Als uw contract afloopt terwijl u ziek bent, heeft u vanaf dat moment recht op een ziektewetuitkering. Die is meestal 70% van uw loon

  Goed om te weten

  Zodra u met zwangerschaps- of bevallingsverlof gaat, krijgt u een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van UWV. Die is 100% van uw loon. Het maakt niet uit of u ziek bent of niet.

 • Wat als ik niet kan rondkomen van mijn inkomen?

  Vaak krijgt u minder loon als u ziek bent. Is het lagere loon zo laag dat u hier niet van kunt leven? Dan komt uw inkomen mogelijk onder het sociaal minimum. Bekijk dan of u een toeslag van UWV kunt krijgen.

Terug naar boven Shape