Overslaan en naar de inhoud gaan

Ik heb een vast contract

Uw werkgever moet uw salaris bij ziekte doorbetalen. Staat er in uw contract of cao een meer gunstige regeling? Dan moet uw werkgever zich hieraan houden.

Toeslag UWV

Bent u langdurig ziek? Dan moet uw werkgever u de eerste 52 weken minimaal het minimumloon doorbetalen. Ook als dit meer is dan 70% van uw loon. In het tweede ziektejaar mag dat ook minder zijn dan het minimumloon. Komt uw inkomen onder het sociaal minimum? Vraag dan een toeslag aan bij het UWV.

Doet uw werkgever onvoldoende aan re-integratie? Dan kan UWV aan uw werkgever een loonsanctie opleggen en wordt u mogelijk langer doorbetaald.

 

Ik heb een contract voor bepaalde tijd

Zolang uw tijdelijk contract loopt, moet uw werkgever bij ziekte uw loon doorbetalen. Staat er in uw contract of cao een meer gunstige regeling? Dan moet uw werkgever zich hieraan houden. 

Loopt uw contract af? Dan heeft u mogelijk recht op een ziektewetuitkering. Wordt uw tijdelijke contract niet verlengd? Dan moet uw werkgever u ziek uit dienst melden. Doet uw werkgever dat niet, dan kunt u dat zelf doen bij UWV.

 1. Stuur eerst een brief aan uw werkgever met het verzoek u ziek uit dienst te melden. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief ziek uit dienst melden.
 2. Weigert uw werkgever u ziek uit dienst te melden? Dan kunt u zelf een brief naar UWV sturen. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief ziek melden en aanvragen ziektewetuitkering UWV.

Ik ben uitzendkracht

Of het uitzendbureau uw salaris moet doorbetalen is afhankelijk van uw uitzendcontract en de cao die voor u geldt.

Geldt er een uitzendbeding? Dan hoeft het uitzendbureau u niet door te betalen. Uw uitzendovereenkomst stopt onmiddellijk bij ziekte omdat u niet meer beschikbaar bent om te werken. Of voor u een uitzendbeding geldt, hangt af van hoe lang u voor hetzelfde uitzendbureau werkt en onder welke cao u valt.

Uitzendbeding

Staat er geen uitzendbeding in uw uitzendovereenkomst? Dan moet het uitzendbureau uw loon mogelijk doorbetalen.

Betaalt het uitzendbureau uw salaris niet door? Dan heeft u mogelijk wél recht op een ziektewetuitkering.

Heeft u vragen hierover? Neem dan snel contact op met een van onze juristen.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden

Ik ben oproepkracht

 • Ik heb een min-maxcontract

 • Ik heb een nulurencontract

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat kan ik doen als mijn werkgever mijn ziekmelding niet accepteert?

  1. U moet zich eerst ziek melden volgens de regels die binnen uw bedrijf gelden. De procedure over ziek melden staat in uw contract of in een apart reglement. Kent u de regels over ziekteverzuim niet? Dan is het verstandig deze bij uw werkgever op te vragen.

  2. Weigert uw werkgever uw ziekmelding te accepteren? Stuur dan onze voorbeeldbrief bij weigeren ziekmelding door werkgever, waarin u zich schriftelijk ziek meldt. U krijgt dan een bewijs dat u de brief verstuurd heeft. Het is aan uw werkgever om aan te tonen dat u niet ziek bent.

  Oordeel bedrijfsarts

  Twijfelt uw werkgever aan uw ziekmelding? Dan moet uw werkgever de bedrijfsarts vragen om een oordeel. Het is belangrijk dat u aangeeft dat u bereid bent hieraan mee te werken.

 • Wanneer hoeft mijn werkgever mij niet door te betalen bij ziekte?

  In een aantal gevallen hoeft uw werkgever uw loon niet door te betalen nadat u zich heeft ziekgemeld:

  1. Wanneer de bedrijfsarts vindt dat u wél kunt werken, maar u dat weigert. Uw werkgever kan dan uw loon stoppen of ‘opschorten’ totdat u wel meewerkt. Bent u van mening dat u wel arbeidsongeschikt bent? Dan kunt u een onafhankelijk oordeel (deskundigenoordeel) vragen aan een arts van UWV. In sommige gevallen kunt u ook een second opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts. Wilt u weten of u dit ook kan? Neem dan snel contact op met een van onze juristen.

  2. Als u zonder goede reden uw genezing belemmert of vertraagt. Bijvoorbeeld het niet raadplegen van een arts kan een belemmering of vertraging van uw genezing zijn. Ook het niet of onvoldoende meewerken aan uw  re-integratietraject of het weigeren van passende werkzaamheden waarvoor de bedrijfsarts u wél geschikt vindt.

  3. Als uw arbeidsongeschiktheid met opzet door uzelf is veroorzaakt. Dit geldt meestal niet voor sportblessures: ook bij risicovolle sporten is een blessure meestal niet de opzet.

  Gaat u niet werken? En vindt de bedrijfsarts dat u wel kunt werken? Dan kan de werkgever dat zien als werkweigering. Werkweigering is een reden voor ontslag op staande voet. Neem dan snel contact op met een van onze juristen. Ook als de werkgever uw loon heeft opgeschort of stopgezet.

  Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
  Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
  U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
 • Wat zijn de regels als ik binnen een korte periode vaker ziek ben?

  Bent u hersteld en wordt u binnen 4 weken opnieuw ziek? Dan loopt de periode van 104 weken loondoorbetaling gewoon door vanaf de eerste ziekmelding. Het maakt niet uit of u om dezelfde reden ziek bent.

  Zit er méér dan 4 weken tussen twee ziekmeldingen? Dan begint de telling van 104 weken opnieuw vanaf de tweede ziekmelding. Werkt u gedeeltelijk? Dan wordt er gerekend vanaf een gehele herstelmelding. Werken op arbeidstherapeutische basis en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid tellen voor deze regel als volledig arbeidsongeschikt.

  Heeft u zwangerschaps- of bevallingsverlof gehad? Dan wordt de ziekteperiode doorbroken. De reden van ziekte vóór en na het verlof bepaalt of uw ziekteperiode blijft doorlopen.

Terug naar boven Shape