Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar

Voorwaarden WW-uitkering

U heeft recht op een WW-uitkering als u:

 • werkloos bent geworden
 • verzekerd bent voor werkloosheid
 • genoeg weken heeft gewerkt
 • beschikbaar bent voor werk
 • niet verwijtbaar (door eigen schuld) werkloos bent geworden

Werkloos geworden

Om werkloos te zijn voor de WW hoeft u niet altijd uw baan kwijt te raken. Soms kunt u ook WW krijgen als u een deel van uw uren verliest. U bent werkloos als u minimaal 5 contracturen per week verliest.

Heeft u een contract van 10 uur of minder? Dan bent u voor de WW werkloos als u de helft of meer van uw uren verliest.

Verzekerd voor werkloosheid

Werkt u in loondienst bij een werkgever en heeft u nog niet de pensioenleeftijd? Dan bent u meestal verzekerd voor werkloosheid. Uw werkgever betaalt hiervoor een bedrag aan UWV.

In sommige gevallen bent u niet verzekerd voor werkloosheid:

 • U werkt minder dan 4 dagen per week als hulp in de huishouding, oppas of tuinman. Als u wordt betaald uit een pgb, bent u wel verzekerd voor werkloosheid. 
 • U werkt, maar u heeft geen geldige verblijfsvergunning meer. 
 • U bent langer dan 18 maanden met onbetaald verlof bij uw werkgever. 

Bent u niet verzekerd voor werkloosheid? Of bent u zelfstandige? Dan heeft u misschien recht op bijstand

Wekeneis

U moet genoeg weken hebben gewerkt om WW te krijgen. UWV gaat uit van kalenderweken. Dit is van maandag tot en met zondag. Een week telt mee als u in die week minimaal 1 uur loon heeft gekregen.

Minimaal 26 weken

Om recht op WW te hebben, moet u aan de wekeneis voldoen. U voldoet aan de wekeneis als u 26 weken heeft gewerkt. Deze 26 weken moet u hebben gewerkt in een periode van 36 weken voor de week van uw werkloosheid. In dat geval krijgt u minimaal 3 maanden een WW-uitkering.

Soms heeft u recht op een langere WW-uitkering. Hoelang u WW krijgt en hoe hoog de WW voor u is, hangt af van uw loon en hoe lang u gewerkt heeft.

Niet alleen de weken bij uw laatste werkgever tellen mee. Had u daarvoor ook werk? Dan kunnen deze weken ook meetellen. 

Heeft u een contract van precies 6 maanden (26 weken)? Dan voldoet u soms niet aan de wekeneis als uw contract midden in een kalenderweek stopt. Deze laatste week telt dan niet mee als gewerkte week. Kijk dan of contracten bij vorige werkgevers meetellen. 

Beschikbaar voor werk

UWV verwacht dat u actief op zoek gaat naar ander werk. U moet daarom beschikbaar zijn voor het aantal uren dat u werkloos bent geworden.

Bent u minder beschikbaar, omdat u bijvoorbeeld een opleiding gaat volgen? Dan kunnen er soms uitzonderingen voor u worden gemaakt. Geef veranderingen in uw situatie daarom meteen door aan UWV.

Verwijtbaar werkloos

U bent verwijtbaar werkloos als u door uw eigen schuld werkloos bent geworden. Bijvoorbeeld als u ontslag op staande voet krijgt of als u zelf ontslag neemt.

Wordt u onterecht op staande voet ontslagen? Dan moet u hiertegen protesteren. Anders verliest u uw recht op een WW-uitkering. Neem in dat geval contact op met een van onze juristen. 

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wanneer vraag ik een WW-uitkering aan?

  Weet u zeker dat u werkloos wordt? Dan kunt u een WW-uitkering aanvragen vanaf 1 week voor uw laatste werkdag. U moet de WW-uitkering aanvragen binnen 1 week nadat u werkloos bent geworden.

  Vraagt u uw WW-uitkering te laat aan? Dan kan UWV besluiten u tijdelijk een lagere WW-uitkering te geven.

 • Heb ik recht op WW als ik in mijn proeftijd word ontslagen?

  Krijgt u ontslag in uw proeftijd? Dan hangt uw recht op een WW-uitkering af van de reden van het ontslag. UWV kan onderzoek doen naar deze reden.

  • Is de reden voor uw ontslag 'verwijtbaar' (uw eigen schuld), bijvoorbeeld steeds te laat komen of werk weigeren? Dan krijgt u geen WW-uitkering.
  • Is de reden voor uw ontslag niet verwijtbaar? U past bijvoorbeeld niet in het team? Dan krijgt u een WW-uitkering als u ook aan de andere voorwaarden voldoet.

  Controleer altijd of ontslag in de proeftijd mag.

 • Heb ik recht op WW als mijn tijdelijke contract niet wordt verlengd?

  Is het niet uw schuld dat u geen verlenging krijgt? Dan krijgt u een WW-uitkering als u ook aan alle andere voorwaarden voldoet. 

  Heeft uw werkgever een dringende reden om niet te verlengen? Bijvoorbeeld omdat u werk weigerde of iets heeft gestolen? Dan kan UWV besluiten dat u verwijtbaar werkloos bent. U krijgt dan geen WW-uitkering.

 • Heb ik recht op WW als ik een beëindigingsovereenkomst teken?

  U heeft recht op een WW-uitkering als het beëindigingsvoorstel van uw werkgever voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • In het voorstel staat dat uw werkgever de eerste stap neemt om uw contract te stoppen.
  • Het is niet uw schuld dat uw werkgever het contract stopt.
  • Uw werkgever houdt zich aan de opzegtermijn in uw contract.
  • U bent niet ziek.

  U bent niet verplicht om mee te werken aan een beëindigingsovereenkomst. Neem contact op met een van onze juristen voordat u tekent.

  Tijdelijk contract beëindigen

  Heeft u een tijdelijk contract? Dan is er nog een extra voorwaarde. Er moet in uw contract of cao staan dat u uw contract voor de einddatum mag opzeggen. Staat hierover niets in uw contract of cao? Of staat er dat u niet voor de einddatum mag opzeggen? Dan krijgt u pas een WW-uitkering nadat uw tijdelijke contract zou stoppen.

 • Wat kan ik doen als UWV mijn aanvraag om een WW-uitkering afwijst?

  UWV kan beslissen dat u geen recht heeft op een WW-uitkering. Bent u het niet eens met de beslissing? Maak dan binnen 6 weken bezwaar. In de brief van UWV staat hoe u dit doet.

  Het kan verstandig zijn om hulp van een advocaat te vragen bij het maken van uw bezwaar. Neem contact op met een van onze juristen voor advies of voor een doorverwijzing naar een advocaat.

Terug naar boven Shape