Heb ik recht op een WW-uitkering? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan

Recht op WW-uitkering

U heeft recht op een WW-uitkering als u:

 • werkloos bent geworden
 • verzekerd bent voor werkloosheid
 • genoeg weken heeft gewerkt
 • beschikbaar bent voor werk
 • niet verwijtbaar werkloos bent geworden

Werkloos geworden

U bent volgens de WW werkloos als:

 • u een contract heeft voor meer dan 10 uur per week en u tenminste 5 uur per week aan werk verliest
 • u een contract heeft van minder dan 10 uur per week en tenminste de helft van uw contracturen verliest

Verzekerd voor werkloosheid

Werkt u in loondienst bij een werkgever en heeft u nog niet de pensioenleeftijd? Dan bent u meestal verzekerd voor werkloosheid. Uw werkgever draagt premie af aan UWV.

Soms bent u niet verzekerd voor werkloosheid. Bijvoorbeeld als u minder dan 4 dagen per week bij een particulier in dienst bent als huishoudelijke hulp.

WW wekeneis

U moet genoeg weken hebben gewerkt om WW te krijgen. UWV gaat uit van kalenderweken van maandag tot en met zondag. Een week telt mee als u in die week minimaal 1 uur loon heeft gekregen.

Heeft u 26 van de 36 kalenderweken gewerkt voorafgaand aan de week dat u werkloos werd? Dan voldoet u aan de wekeneis. In dat geval krijgt u minimaal 3 maanden een WW-uitkering. Voor een langere WW-uitkering moet u ook voldoen aan de jareneis. De duur en hoogte van de WW-uitkering hangt af van uw dagloon en hoe lang u gewerkt heeft.

Heeft u een contract van precies 6 maanden (26 weken)? Dan voldoet u soms niet aan de wekeneis als uw contract halverwege een kalenderweek eindigt. Deze laatste week telt dan niet mee als gewerkte week. Had u voor uw aflopende contract ook werk, dan heeft u mogelijk wel voldoende weken gewerkt. Deze gewerkte weken tellen ook mee voor de wekeneis.

Beschikbaar voor werk

UWV verwacht dat u actief op zoek gaat naar ander werk. U moet daarom beschikbaar zijn om betaald werk te zoeken voor het aantal uren dat u werkloos bent geworden. Bent u minder beschikbaar, omdat u bijvoorbeeld een opleiding gaat volgen? Geef veranderingen in uw situatie meteen door aan UWV.

Geen verwijtbare werkloosheid

U bent verwijtbaar werkloos als u door uw eigen schuld werkloos bent geworden. Bijvoorbeeld als u ontslag op staande voet krijgt of als u zelf ontslag neemt. Wordt u onterecht op staande voet ontslagen? Dan moet u hiertegen protesteren. Anders verliest u uw recht op een WW-uitkering.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wanneer vraag ik een WW-uitkering aan?

  Weet u dat u werkloos wordt? Dan kunt u een WW-uitkering aanvragen vanaf 1 week voor uw laatste werkdag. U moet de WW-uitkering aanvragen binnen 1 week nadat u werkloos bent geworden.

  Vraagt u uw WW-uitkering te laat aan? Dan kan UWV besluiten u tijdelijk een lagere WW-uitkering te geven.

 • Ik word in mijn proeftijd ontslagen. Heb ik recht op WW?

  Krijgt u ontslag in de proeftijd? Dan hangt het recht op een WW-uitkering af van de reden van het ontslag. UWV kan onderzoek doen naar de reden van het ontslag in de proeftijd.

  • is de reden voor uw ontslag verwijtbaar, bijvoorbeeld steeds te laat komen of werk weigeren? Dan krijgt u geen WW-uitkering.
  • is de reden voor uw ontslag niet verwijtbaar, bijvoorbeeld dat u niet in het team past? Dan krijgt u een WW-uitkering als u ook aan de andere voorwaarden voldoet.

  Controleer altijd of uw proeftijd geldig is.

 • Mijn tijdelijke contract wordt niet verlengd. Heb ik recht op een WW-uitkering?

  Wordt uw tijdelijke contract niet verlengd om redenen die niet uw schuld zijn? Bijvoorbeeld door financiële redenen of omdat uw werkgever vindt dat het werk niet bij u past? Dan bent u niet verwijtbaar werkloos. Als u aan alle andere voorwaarden voldoet, krijgt u een WW-uitkering.

  Heeft uw werkgever een dringende reden om uw contract niet te verlengen? Bijvoorbeeld omdat u werk heeft geweigerd of van uw werkgever heeft gestolen? Dan kan UWV besluiten dat u verwijtbaar werkloos bent. U krijgt dan geen WW-uitkering.

 • Ik heb een beëindigingsvoorstel gekregen. Heb ik recht op WW als ik teken?

  Voor uw recht op een WW-uitkering moet het beëindigingsvoorstel van uw werkgever aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • uw werkgever neemt het initiatief voor de beëindiging van uw contract
  • de reden voor beëindiging van uw contract kan u niet worden verweten
  • uw werkgever houdt zich aan de juiste opzegtermijn
  • u bent niet ziek

  U bent niet verplicht om mee te werken aan een beëindigingsovereenkomst. Neem contact op met een van onze juristen voordat u tekent.

  Tijdelijk contract beëindigen

  Heeft u een tijdelijk contract? Kijk dan in uw contract of cao of u uw contract tussentijds kunt opzeggen. Staat hierover niets in uw contract of cao? Dan krijgt u mogelijk geen WW-uitkering als u een beëindigingsovereenkomst tekent.

  Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
  Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
  U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
 • Wat kan ik doen als UWV mijn aanvraag om een WW-uitkering afwijst?

  Bent u het niet eens met de beslissing van UWV? Maak dan binnen 6 weken bezwaar.

  Een advocaat is niet verplicht. Het kan wel verstandig zijn om hulp van een advocaat in te schakelen. Neem contact op met een van onze juristen voor advies of een doorverwijzing.

Terug naar boven Shape