Heb ik recht op een WW-uitkering? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan
Let op: Vrijdag 24 mei 2019 zijn wij gesloten. Excuses voor het ongemak.

Recht op WW-uitkering

U heeft recht op een WW-uitkering als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

U bent werkloos

U bent volgens de WW werkloos als:

 • u een contract heeft voor meer dan 10 uur per week en u tenminste 5 uur per week aan werk verliest
 • u een contract heeft van minder dan 10 uur per week en tenminste de helft van uw contracturen verliest

U bent verzekerd voor de Werkloosheidswet

Uw werkgever houdt verplicht de premie voor de WW-uitkering in op uw bruto-loon. Het bedrag wordt vervolgens afgedragen aan UWV. Op deze manier bent u als werknemer verzekerd voor de WW. U kunt dit controleren op uw loonstrook.

U bent direct beschikbaar voor betaald werk

UWV verwacht dat u actief op zoek gaat naar ander werk. U moet daarom beschikbaar zijn om nieuw betaald werk te zoeken voor het aantal uren dat u werkloos bent geworden. Bent u minder beschikbaar, omdat u bijvoorbeeld een opleiding gaat volgen? Geef veranderingen in uw situatie meteen door aan UWV.

U voldoet aan de wekeneis

U voldoet aan de wekeneis als u voorafgaand aan de week dat u werkloos werd, 26 van de 36 kalenderweken heeft gewerkt. Een week telt mee als u minimaal één uur in deze week heeft gewerkt. De kalenderweek eindigt op zondag.

Als u voldoet aan deze wekeneis, krijgt u minimaal 3 maanden een WW-uitkering. Voor een langere WW-uitkering moet u ook nog voldoen aan de jareneis. De duur en hoogte van de WW-uitkering hangt af van uw dagloon en hoe lang u gewerkt heeft.

Heeft u een contract van precies 6 maanden (26 weken)? Dan kan het zo zijn dat u niet aan de wekeneis voldoet. Als uw laatste werkweek halverwege de week eindigt, tellen de werkdagen in deze week niet mee, omdat UWV van kalenderweken uitgaat. Wanneer u voorafgaand aan uw aflopende contract werk had, voldoet u mogelijk wel aan de wekeneis. Deze gewerkte weken tellen ook mee voor de wekeneis.

U bent niet verwijtbaar werkloos

U bent verwijtbaar werkloos als u door uw eigen schuld werkloos bent geworden. U bent in ieder geval verwijtbaar werkloos als u op staande voet bent ontslagen en als u zelf ontslag heeft genomen. Wordt u onterecht op staande voet ontslagen? Dan moet u hiertegen protesteren, want anders verliest u uw recht op een WW-uitkering.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Ik word in mijn proeftijd ontslagen. Heb ik recht op een WW-uitkering?

  Of u een WW-uitkering krijgt, hangt af van de reden van het ontslag binnen de proeftijd.

  • Is deze reden verwijtbaar? Bijvoorbeeld omdat u meermalen te laat komt of werk weigert? Dan zult u geen WW-uitkering krijgen. UWV kan hier onderzoek naar doen.
  • Is de reden niet verwijtbaar? U past bijvoorbeeld niet binnen het team? Dan heeft u recht op een WW-uitkering als u ook aan de andere voorwaarden voldoet.

  Controleer altijd of uw proeftijd wel juist is.

 • Mijn tijdelijke contract wordt niet verlengd. Heb ik recht op een WW-uitkering?

  Wordt uw tijdelijke contract niet verlengd om redenen die u niet zijn kwalijk te nemen? Dan bent u niet verwijtbaar werkloos. Als u aan de overige voorwaarden voldoet, krijgt u een WW-uitkering.

  Is er een dringende reden om uw contract niet te verlengen? Bijvoorbeeld omdat u zich zeer negatief tegenover de werkgever heeft opgesteld. Dan bent u verwijtbaar werkloos. UWV kan hier onderzoek naar doen en uw aanvraag voor een WW-uitkering afwijzen.

 • Ik heb een beëindigingsvoorstel van mijn werkgever gehad. Heb ik recht op een WW-uitkering als ik teken?

  U heeft recht op een WW-uitkering als het beëindigingsvoorstel voldoet aan de voorwaarden die UWV eraan stelt:

  • het initiatief gaat uit van uw werkgever
  • u mag niets te verwijten zijn wat betreft de aanleiding voor het voorstel 
  • uw opzegtermijn klopt, zodat uw WW-uitkering op een juist moment in kan gaan
  • u bent niet ziek

  Onderhandel met uw werkgever

  Als de beëindigingsovereenkomst aan alle voorwaarden voldoet, kunt u een WW-uitkering krijgen.

  De beëindigingsovereenkomst bevat, naast de voorwaarden van UWV, nog andere punten. Denk aan een de afspraak over de vakantiedagen of over een lease-auto. Over deze punten kunt u onderhandelen met uw werkgever. Teken dus niet zomaar voor akkoord en neem contact op met een van onze juristen. 

  Heeft u een tijdelijk contract en wil de werkgever deze tussentijds beëindigen met een beëindigingsvoorstel? Dit kan niet altijd zonder risico’s. Staat er in uw contract de mogelijkheid om tussentijds te beëindigen. Dan is er niets aan de hand. Is dit niet het geval? Dan heeft dit gevolgen voor de ingangsdatum van uw WW-uitkering. Neem contact op met een van onze juristen.

  Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
  Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
  U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
 • Mijn aanvraag voor een WW-uitkering is afgewezen. Wat nu?

  Bent u het niet eens met de afwijzing door UWV? Dan kunt u bezwaar maken. De bezwaartermijn is 6 weken.

  Een advocaat kan u helpen met een bezwaarschrift. Misschien komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp? Neem contact op met een van onze juristen.

  Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
  Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
  U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
Terug naar boven Shape