Logo
Cookie Privacy

Wanneer heb ik recht op een WW-uitkering?

Raakt u uw baan kwijt, dan kunt u bij UWV een werkloosheidswetuitkering (WW) aanvragen. U moet aan een aantal voorwaarden voldoen om een WW-uitkering te krijgen. UWV beslist of u WW krijgt.

Ga meteen naar

Veelgestelde vragen

Voorwaarden WW-uitkering

U heeft recht op een WW-uitkering als u:

  • werkloos bent geworden

  • verzekerd bent voor werkloosheid

  • genoeg weken heeft gewerkt

  • beschikbaar bent voor werk

  • niet verwijtbaar (door eigen schuld) werkloos bent geworden

Werkloos geworden

Om werkloos te zijn voor de WW hoeft u niet altijd uw baan kwijt te raken. Soms kunt u ook WW krijgen als u een deel van uw uren verliest. U bent werkloos als u minimaal 5 contracturen per week verliest.

Heeft u een contract van 10 uur of minder? Dan bent u voor de WW werkloos als u de helft of meer van uw uren verliest.

Verzekerd voor werkloosheid

Werkt u in loondienst bij een werkgever en heeft u nog niet de pensioenleeftijd? Dan bent u meestal verzekerd voor werkloosheid. Uw werkgever betaalt hiervoor een bedrag aan UWV.

In sommige gevallen bent u niet verzekerd voor werkloosheid:

  • U werkt minder dan 4 dagen per week als hulp in de huishouding, oppas of tuinman. Als u wordt betaald uit een pgb, bent u wel verzekerd voor werkloosheid. 

  • U werkt, maar u heeft geen geldige verblijfsvergunning meer. 

  • U bent langer dan 18 maanden met onbetaald verlof bij uw werkgever. 

Bent u niet verzekerd voor werkloosheid? Of bent u zelfstandige? Dan heeft u misschien recht op bijstand

Wekeneis

U moet genoeg weken hebben gewerkt om WW te krijgen. UWV gaat uit van kalenderweken. Dit is van maandag tot en met zondag. Een week telt mee als u in die week minimaal 1 uur loon heeft gekregen.

Minimaal 26 weken

Om recht op WW te hebben, moet u aan de wekeneis voldoen. U voldoet aan de wekeneis als u 26 weken heeft gewerkt. Deze 26 weken moet u hebben gewerkt in een periode van 36 weken voor de week van uw werkloosheid. In dat geval krijgt u minimaal 3 maanden een WW-uitkering.

Soms heeft u recht op een langere WW-uitkering. Hoelang u WW krijgt en hoe hoog de WW voor u is, hangt af van uw loon en hoe lang u gewerkt heeft.

Niet alleen de weken bij uw laatste werkgever tellen mee. Had u daarvoor ook werk? Dan kunnen deze weken ook meetellen. 

Let op

Heeft u een contract van precies 6 maanden (26 weken)? Dan voldoet u soms niet aan de wekeneis als uw contract midden in een kalenderweek stopt. Deze laatste week telt dan niet mee als gewerkte week. Kijk dan of contracten bij vorige werkgevers meetellen. 


Beschikbaar voor werk

UWV verwacht dat u actief op zoek gaat naar ander werk. U moet daarom beschikbaar zijn voor het aantal uren dat u werkloos bent geworden.

Bent u minder beschikbaar, omdat u bijvoorbeeld een opleiding gaat volgen? Dan kunnen er soms uitzonderingen voor u worden gemaakt. Geef veranderingen in uw situatie daarom meteen door aan UWV.

Verwijtbaar werkloos

U bent verwijtbaar werkloos als u door uw eigen schuld werkloos bent geworden. Bijvoorbeeld als u ontslag op staande voet krijgt of als u zelf ontslag neemt.

Wordt u onterecht op staande voet ontslagen? Dan moet u hiertegen protesteren. Anders verliest u uw recht op een WW-uitkering. Neem in dat geval contact op met een van onze juristen. 

Bent u geholpen met deze informatie?

Meer informatie over dit onderwerp

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:

Ook interessant voor u

Wat moet ik doen bij ontslag op staande voet?
Logo

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven