Overslaan en naar de inhoud gaan
Kies uw situatie

Recht op WW-uitkering

U heeft recht op een WW-uitkering als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent werkloos

  U bent volgens de WW werkloos als:

  • u een contract heeft voor meer dan 10 uur per week en u tenminste 5 uur per week aan werk verliest;
  • u een contract heeft van minder dan 10 uur per week en tenminste de helft van uw contracturen verliest.
 • U bent verzekerd voor de Werkloosheidwet

  Uw werkgever houdt verplicht de premie voor de WW-uitkering in op uw bruto-loon. Het bedrag wordt vervolgens afgedragen aan UWV. Op deze manier bent u als werknemer verzekerd voor de WW. U kunt dit controleren op uw loonstrook

 • U bent direct beschikbaar voor betaald werk

  UWV verwacht dat u actief op zoek gaat naar ander werk. U moet daarom beschikbaar zijn om nieuw betaald werk te zoeken voor het aantal uren dat u werkloos bent geworden. Bent u minder beschikbaar, omdat u bijvoorbeeld een opleiding gaat volgen? Geef veranderingen in uw situatie meteen door aan UWV.

 • U voldoet aan de wekeneis

  U voldoet aan de wekeneis als u voorafgaand aan de week dat u werkloos werd, 26 van de 36 kalenderweken heeft gewerkt. Een week telt mee als u minimaal één uur in deze week heeft gewerkt. De kalenderweek eindigt op zondag.

  Als u voldoet aan deze wekeneis, krijgt u minimaal 3 maanden een WW-uitkering. Voor een langere WW-uitkering moet u ook nog voldoen aan de jareneis. Lees meer onder Wat is de duur en hoogte van mijn WW-uitkering?.

  Heeft u een contract van precies 6 maanden (26 weken)? Dan kan het zo zijn dat u niet aan de wekeneis voldoet. Als uw laatste werkweek halverwege de week eindigt, tellen de werkdagen in deze week niet mee, omdat UWV van kalenderweken uitgaat. Wanneer u voorafgaand aan uw aflopende contract werk had, voldoet u mogelijk wel aan de wekeneis. Deze gewerkte weken tellen ook mee voor de wekeneis.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Ik word in mijn proeftijd ontslagen. Heb ik recht op een WW-uitkering?

  Of u een WW-uitkering krijgt, hangt af van de reden van het ontslag binnen de proeftijd.

  • Is deze reden verwijtbaar? Bijvoorbeeld omdat u meermalen te laat komt of u weigert werk? Dan zult u geen WW-uitkering krijgen. UWV kan hier onderzoek naar doen.
  • Is de reden niet verwijtbaar? U past bijvoorbeeld niet binnen het team? Dan heeft u recht op een WW-uitkering als u ook aan de andere voorwaarden voldoet.

  Controleer altijd of uw proeftijd wel juist is. Lees onze pagina 'Wat is mijn maximale proeftijd?'

 • Mijn tijdelijke contract wordt niet verlengd. Heb ik recht op een WW-uitkering?

  Wordt uw tijdelijke contract niet verlengd om redenen die u niet zijn kwalijk te nemen? Dan bent u niet verwijtbaar werkloos. Als u aan de overige voorwaarden voldoet, krijgt u een WW-uitkering.

  Is er een dringende reden om uw contract niet te verlengen? Bijvoorbeeld omdat u zich zeer negatief tegenover de werkgever heeft opgesteld. Dan bent u verwijtbaar werkloos. UWV kan hier onderzoek naar doen en uw aanvraag voor een WW-uitkering afwijzen.

 • Ik heb een beëindigingsvoorstel van mijn werkgever gehad? Heb ik recht op een WW-uitkering als ik teken?

  U heeft recht op een WW-uitkering als het beëindigingsvoorstel voldoet aan de voorwaarden die UWV eraan stelt:

  • Het initiatief gaat uit van uw werkgever.
  • U mag niets te verwijten zijn wat betreft de aanleiding voor het voorstel. 
  • Uw opzegtermijn klopt, zodat uw WW-uitkering op een juist moment in kan gaan.
  • U bent niet ziek.

  Als de beëindigingsovereenkomst aan alle voorwaarden voldoet, kunt u een WW-uitkering krijgen.

  De beëindigingsovereenkomst bevat, naast de voorwaarden van UWV, nog andere punten. Denk aan een de afspraak over de vakantiedagen of over een lease-auto. Over deze punten kunt u onderhandelen met uw werkgever. Teken dus niet zomaar voor akkoord en neem contact met ons op voor meer advies en informatie.

  Heeft u een tijdelijk contract en wil de werkgever deze tussentijds beëindigen met een beëindigingsvoorstel? Dit kan niet altijd zonder risico’s. Staat er in uw contract de mogelijkheid om tussentijds te beëindigen. Dan is er niets aan de hand. Is dit niet het geval? Dan heeft dit gevolgen voor de ingangsdatum van uw WW-uitkering. Neem voor advies hierover contact met ons op.

  Meer informatie over een beëindigingsovereenkomst en alle voorwaarden vindt u op onze pagina: 'Waar moet ik op letten als ik een ontslagvoorstel (beëindigingsovereenkomst) krijg?'

  Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.
  Vandaag zijn we bereikbaar tussen 09.00 - 17.00 uur.
  U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
 • Mijn aanvraag voor een WW-uitkering is afgewezen. Wat nu?

  Bent u het niet eens met de afwijzing door UWV? Dan kunt u bezwaar maken. De bezwaartermijn is 6 weken.

  Een advocaat kan u helpen met een bezwaarschrift. Misschien komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

  Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.
  Vandaag zijn we bereikbaar tussen 09.00 - 17.00 uur.
  U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden