Heb ik recht op een WIA-uitkering? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan
Let op: Door het coronavirus zijn al onze vestigingen dicht. Heeft u een juridische vraag? Bel of mail. Excuses voor het ongemak.

Voorwaarden WIA-uitkering

Als u ziek bent, heeft u mogelijk recht op loon van uw werkgever. Na 2 jaar ziekte eindigt uw recht op loon. U kunt dan mogelijk een WIA-uitkering krijgen.

Als u geen recht (meer) heeft op loon, heeft u mogelijk recht op een ziektewetuitkering. Na 2 jaar ziekte eindigt uw recht. Ook dan kunt u mogelijk een WIA-uitkering krijgen.

De volgende voorwaarden gelden voor beide vormen van de WIA-uitkering, namelijk de IVA-uitkering en de WGA-uitkering:

 • U bent na 104 weken (2 jaar) ziekte nog steeds minimaal 35% arbeidsongeschikt. U kunt met werken niet meer dan 65% van uw oude loon verdienen.
 • U zit niet in een situatie waarvoor een uitzondering geldt. Bijvoorbeeld als u een zwangerschaps- of bevallingsuitkering ontvangt of de AOW-leeftijd bereikt.
 • U moet zich houden aan de verplichtingen. Zo moet u op zoek gaan naar passend werk als u voor een deel kunt werken.

WIA-uitkering aanvragen

Als u bijna 2 jaar ziek bent, krijgt u van UWV een brief om een WIA-uitkering aan te vragen. Vraag binnen 4 weken een WIA-uitkering aan bij UWV.

Soms hoeft u niet 2 jaar te wachten, voordat u een WIA-uitkering kunt aanvragen. Namelijk als duidelijk is dat u door uw ziekte nooit meer kunt werken.

Had u een werkgever tijdens uw eerste 2 jaar ziekte? En heeft hij niet genoeg gedaan aan uw re-integratie? Dan kan UWV hem een loonsanctie geven. Dat betekent dat uw werkgever uw loon maximaal 1 jaar langer moet doorbetalen. U kunt tijdens de loonsanctie nog geen WIA-uitkering krijgen.

IVA-uitkering

Er zijn twee vormen van de WIA-uitkering. Bent u 80 tot 100% arbeidsongeschikt en is er geen of een kleine kans dat u beter wordt? Dan krijgt u een IVA-uitkering. De hoogte van de IVA-uitkering is 75% van het maandloon.

WGA-uitkering

Bent u tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt en/of is er kans dat u beter wordt? Dan krijgt u mogelijk een WGA-uitkering. De WGA heeft 3 soorten uitkeringen:

 • een loongerelateerde uitkering. Als u minimaal een half jaar gewerkt heeft voordat u ziek werd, krijgt u de eerste 2 maanden 75% en daarna 70% van uw maandloon. De duur van deze uitkering hangt af van hoelang u gewerkt heeft.

Daarna (of als u te kort heeft gewerkt) krijgt u:

 • een loonaanvullingsuitkering van 70% van uw maandloon. Deze uitkering krijgt u als u minimaal de helft van uw oude loon kunt verdienen.
 • een vervolguitkering die een percentage is van het wettelijk minimumloon. Of een percentage van uw maandloon als dat lager is dan het wettelijk minimumloon. Deze uitkering krijgt u als u minder dan de helft van uw oude loon kunt verdienen.

Als uw uitkering laag is, kunt u mogelijk toeslag aanvragen.

Einde WIA-uitkering

Uw WGA-loongerelateerde uitkering eindigt op de einddatum die UWV aan het begin heeft bepaald.

Uw IVA-uitkering, WGA-loonaanvullingsuitkering of WGA-vervolguitkering eindigt als u:

 • beter wordt en met werken 65% of meer van uw oude loon kunt verdienen
 • gaat wonen in het buitenland
 • langer dan 4 weken op vakantie gaat
 • langer dan 1 maand in detentie zit
 • overlijdt

Heeft u geen recht (meer) op een WIA-uitkering? Dan kunt u mogelijk bijstand krijgen.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,10 p/min.*
Bel maandag tot en met donderdag 09.00 – 12.30 uur en 13.30 - 17.00 uur.
Op vrijdag 9.00 - 13.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Hoe berekent UWV de hoogte van mijn WIA-uitkering?

  De hoogte van de WIA-uitkering hangt af van uw dagloon. UWV berekent het dagloon aan de hand van het verdiende loon in het jaar voordat u ziek werd. Dit wordt het SV-loon genoemd en bestaat uit uw brutoloon, inclusief vakantiegeld en eventuele toeslagen.

  Het maandloon berekent u door het dagloon met 21,75 te vermenigvuldigen. Er geldt een maximumdagloon. Werkt u naast uw WIA-uitkering? Dan verrekent UWV uw loon met uw uitkering.

 • Wat kan ik doen als ik het oneens ben met de beslissing over mijn WIA-aanvraag?

  Soms beslist UWV dat u geen WIA-uitkering krijgt of dat u gedeeltelijk nog kunt werken. U kunt dan binnen 6 weken in bezwaar bij UWV. Als uw bezwaar wordt afgewezen, kunt u in beroep bij de rechtbank. Dit moet u ook binnen 6 weken doen.

  Een advocaat kan u helpen met het bezwaar of beroep. Dit is niet verplicht, maar wel verstandig. Neem contact op met een van onze juristen voor een doorverwijzing. Heeft u een eigen rechtsbijstandverzekering of bent u lid van een vakbond? Schakel hen dan in.

 • Wat kan ik bij een keuring voor een WIA-uitkering verwachten?

  U krijgt altijd een gesprek met een verzekeringsarts en arbeidsdeskundige van UWV. De verzekeringsarts bekijkt wat uw klachten en beperkingen zijn.

  De arbeidsdeskundige bekijkt welk werk u nog kunt doen en wat u met dit werk kunt verdienen. Daarbij zoekt de arbeidsdeskundige naar 3 functies waarmee u het meest kunt verdienen.

  UWV vergelijkt het loon dat u vroeger verdiende met het loon wat u nog kunt verdienen. Dit wordt uitgedrukt in een percentage. Dit percentage bepaalt hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent. Bent u minder dan 35% arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen WIA-uitkering. U kunt dan mogelijk een WW-uitkering of bijstand krijgen.

  Herbeoordeling

  Als uw gezondheid verandert, kunt u soms meer of minder werken. Mogelijk krijgt u dan een herbeoordeling. Blijkt uit de herbeoordeling dat u meer of minder arbeidsongeschikt bent? Dan wordt uw uitkering aangepast. Een loongerelateerde uitkering loopt altijd door tot de einddatum.

 • Welke verplichtingen heb ik als ik een WIA-uitkering krijg?

  U heeft een aantal plichten om uw WIA-uitkering te houden. Bijvoorbeeld:

  • u heeft een inlichtingenplicht. U moet het bijvoorbeeld melden aan UWV als uw gezondheid wijzigt of uw inkomen verandert.
  • u moet passend werk accepteren als u kunt werken.
  • u heeft een plicht tot re-integratie. U moet er alles aan doen om te zorgen dat u beter wordt. Ook moet u meewerken aan scholing of een proefplaatsing om uw kans op werk te vergroten.

  Als u uw verplichtingen niet nakomt, kan UWV uw uitkering (voor een deel) stopzetten.

 • Heb ik recht op een WAO-uitkering?

  Voor invoering van de WIA-uitkering, bestond de WAO-uitkering. Was u voor 1 januari 2004 ziek? Dan kon u een WAO-uitkering krijgen als u langer dan 1 jaar ziek was. Als u voor 2004 een WAO-uitkering heeft gekregen, heeft u die mogelijk nog steeds.

  Is uw WAO-uitkering gestopt? Dan kan uw WAO-uitkering herleven als u binnen 5 jaar na stopzetting opnieuw ziek wordt. De oorzaak van de ziekte moet wel dezelfde zijn.

Terug naar boven Shape