Logo Het Juridisch Loket
Cookie Privacy

Heb ik recht op een WIA-uitkering?

Als u langer dan 2 jaar ziek bent, kunt u een WIA-uitkering krijgen. U moet dan minimaal 35% arbeidsongeschikt zijn. U kunt 2 soorten WIA-uitkeringen krijgen: de IVA-uitkering en de WGA-uitkering. Als u niet kunt werken, krijgt u een IVA-uitkering. Kunt u wel werken? Dan krijgt u vaak een WGA-uitkering.

Ga meteen naar

Veelgestelde vragen

Voorwaarden WIA-uitkering

Als u ziek bent, heeft u mogelijk recht op loon van uw werkgever of op een ziektewetuitkering. Na 2 jaar ziekte stopt meestal uw recht op loon en ziektewetuitkering. U kunt dan een WIA-uitkering krijgen.

Er zijn 2 soorten WIA-uitkeringen. Dat zijn de IVA-uitkering en de WGA-uitkering. Voor allebei de uitkeringen gelden deze voorwaarden:

 • U bent na 2 jaar ziekte nog steeds minimaal 35% arbeidsongeschikt. En u kunt met werken niet meer dan 65% van uw oude loon verdienen.

 • Er geldt geen uitzondering voor u. Er kan een uitzondering zijn omdat u bijvoorbeeld een zwangerschaps- of bevallingsuitkering ontvangt of de AOW-leeftijd heeft.

 • U moet zich houden aan de regels. Zo moet u op zoek gaan naar passend werk als u voor een deel kunt werken.

WIA-uitkering aanvragen

Bent u bijna 2 jaar ziek? Dan krijgt u van UWV een brief waarmee u een WIA-uitkering kunt aanvragen. U moet dan binnen 4 weken de WIA-uitkering aanvragen bij UWV.

Soms kunt u eerder een WIA-uitkering aanvragen. Dat is mogelijk als duidelijk is dat u door uw ziekte nooit meer kunt werken.

Had u een werkgever tijdens uw eerste 2 jaar ziekte? En deed hij niet genoeg aan uw re-integratie? Dan kan UWV hem een loonsanctie geven. Dat betekent dat uw werkgever uw loon maximaal 1 jaar langer moet doorbetalen. In die tijd moeten u en uw werkgever zorgen dat u toch nog volgens de regels probeert te re-integreren. U kunt tijdens de loonsanctie nog geen WIA-uitkering krijgen.

Hoogte IVA-uitkering

Bent u 80 tot 100% arbeidsongeschikt en is er geen of een kleine kans dat u beter wordt? Dan krijgt u een IVA-uitkering. De hoogte van de IVA-uitkering is 75% van het maandloon.

Hoogte WGA-uitkering

Bent u tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt? Of is er kans dat u beter wordt? Dan krijgt u een WGA-uitkering. U kunt 3 soorten WGA-uitkeringen krijgen:

 • loongerelateerde uitkering

 • loonaanvullingsuitkering

 • vervolguitkering

Loongerelateerde uitkering

Als u minimaal een half jaar werkte voordat u ziek werd, krijgt u een loongerelateerde uitkering. U krijgt dan de eerste 2 maanden 75% van uw maandloon. Daarna krijgt u 70%. Hoelang u deze uitkering krijgt, hangt af van de periode die u werkte voordat u ziek werd.

Loonaanvullingsuitkering of vervolguitkering

Stopt uw loongerelateerde uitkering? Of werkte u korter dan een half jaar voordat u ziek werd? Dan krijgt u een van deze uitkeringen:

 • een loonaanvullingsuitkering van 70% van uw maandloon. Afhankelijk van uw ziekte bepaalt UWV hoeveel u nog kunt verdienen. Verdient u minstens de helft van dat bedrag? Dan krijgt u deze uitkering.

 • een vervolguitkering. Verdient u minder dan de helft van het loon dat u volgens UWV nog kunt verdienen? Dan krijgt u deze uitkering. De vervolguitkering is een deel van het minimumloon. De hoogte hangt af van hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent. Verdiende u minder dan het minimumloon? Dan is deze uitkering een deel van uw maandloon.

Als uw uitkering laag is, kunt u mogelijk een toeslag aanvragen bij UWV.

Einde WIA-uitkering

Uw WGA-loongerelateerde uitkering stopt op de einddatum die UWV aan het begin heeft bepaald.

Uw IVA-uitkering, WGA-loonaanvullingsuitkering of WGA-vervolguitkering stopt als u:

 • beter wordt en met werken 65% of meer van uw oude loon kunt verdienen

 • gaat wonen in het buitenland

 • langer dan 4 weken op vakantie gaat

 • langer dan 1 maand in de gevangenis zit

 • overlijdt

Heeft u geen recht op een WIA-uitkering? Of stopt uw WIA-uitkering? Dan kunt u mogelijk bijstand krijgen.

Bent u geholpen met deze informatie?

Bel gratis

Bel gratis

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Bekijk alle contactmogelijkheden

Meer informatie over dit onderwerp

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:

Ook interessant voor u

Hoe werkt een bezwaarprocedure bij UWV?
Logo Het Juridisch Loket

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso
Logo Ministerie van Justitie en Veiligheid

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven