Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar

Voorwaarden WIA-uitkering

Als u ziek bent, heeft u mogelijk recht op loon van uw werkgever of op een ziektewetuitkering. Na 2 jaar ziekte stopt meestal uw recht op loon en ziektewetuitkering. U kunt dan een WIA-uitkering krijgen.

Er zijn 2 soorten WIA-uitkeringen. Dat zijn de IVA-uitkering en de WGA-uitkering. Voor allebei de uitkeringen gelden deze voorwaarden:

 • U bent na 2 jaar ziekte nog steeds minimaal 35% arbeidsongeschikt. En u kunt met werken niet meer dan 65% van uw oude loon verdienen.
 • Er geldt geen uitzondering voor u. Er kan een uitzondering zijn omdat u bijvoorbeeld een zwangerschaps- of bevallingsuitkering ontvangt of de AOW-leeftijd heeft.
 • U moet zich houden aan de regels. Zo moet u op zoek gaan naar passend werk als u voor een deel kunt werken.

WIA-uitkering aanvragen

Bent u bijna 2 jaar ziek? Dan krijgt u van UWV een brief waarmee u een WIA-uitkering kunt aanvragen. U moet dan binnen 4 weken de WIA-uitkering aanvragen bij UWV.

Soms kunt u eerder een WIA-uitkering aanvragen. Dat is mogelijk als duidelijk is dat u door uw ziekte nooit meer kunt werken.

Had u een werkgever tijdens uw eerste 2 jaar ziekte? En deed hij niet genoeg aan uw re-integratie? Dan kan UWV hem een loonsanctie geven. Dat betekent dat uw werkgever uw loon maximaal 1 jaar langer moet doorbetalen. In die tijd moeten u en uw werkgever zorgen dat u toch nog volgens de regels probeert te re-integreren. U kunt tijdens de loonsanctie nog geen WIA-uitkering krijgen.

Hoogte IVA-uitkering

Bent u 80 tot 100% arbeidsongeschikt en is er geen of een kleine kans dat u beter wordt? Dan krijgt u een IVA-uitkering. De hoogte van de IVA-uitkering is 75% van het maandloon.

Hoogte WGA-uitkering

Bent u tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt? Of is er kans dat u beter wordt? Dan krijgt u een WGA-uitkering. U kunt 3 soorten WGA-uitkeringen krijgen:

 • loongerelateerde uitkering
 • loonaanvullingsuitkering
 • vervolguitkering

Loongerelateerde uitkering

Als u minimaal een half jaar werkte voordat u ziek werd, krijgt u een loongerelateerde uitkering. U krijgt dan de eerste 2 maanden 75% van uw maandloon. Daarna krijgt u 70%. Hoelang u deze uitkering krijgt, hangt af van de periode die u werkte voordat u ziek werd.

Loonaanvullingsuitkering of vervolguitkering

Stopt uw loongerelateerde uitkering? Of werkte u korter dan een half jaar voordat u ziek werd? Dan krijgt u een van deze uitkeringen:

 • een loonaanvullingsuitkering van 70% van uw maandloon. Afhankelijk van uw ziekte bepaalt UWV hoeveel u nog kunt verdienen. Verdient u minstens de helft van dat bedrag? Dan krijgt u deze uitkering.
 • een vervolguitkering. Verdient u minder dan de helft van het loon dat u volgens UWV nog kunt verdienen? Dan krijgt u deze uitkering. De vervolguitkering is een deel van het minimumloon. De hoogte hangt af van hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent. Verdiende u minder dan het minimumloon? Dan is deze uitkering een deel van uw maandloon.

Als uw uitkering laag is, kunt u mogelijk een toeslag aanvragen bij UWV.

Einde WIA-uitkering

Uw WGA-loongerelateerde uitkering stopt op de einddatum die UWV aan het begin heeft bepaald.

Uw IVA-uitkering, WGA-loonaanvullingsuitkering of WGA-vervolguitkering stopt als u:

 • beter wordt en met werken 65% of meer van uw oude loon kunt verdienen
 • gaat wonen in het buitenland
 • langer dan 4 weken op vakantie gaat
 • langer dan 1 maand in de gevangenis zit
 • overlijdt

Heeft u geen recht op een WIA-uitkering? Of stopt uw WIA-uitkering? Dan kunt u mogelijk bijstand krijgen.

Bel gratis 0800 - 8020 Gratis persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Hoe berekent UWV de hoogte van mijn maandloon?

  De hoogte van de WIA-uitkering hangt af van uw dagloon. Het dagloon is het loon dat u gemiddeld per dag verdiende. UWV berekent het dagloon aan de hand van uw loon in het jaar voordat u ziek werd. Dit wordt het SV-loon genoemd. Het bestaat uit uw brutoloon, uw vakantiegeld en mogelijke toeslagen.

  Met uw dagloon kunt u uw maandloon berekenen. Uw maandloon is uw dagloon keer 21,75. Er is een maximumdagloon.

  Werkt u naast uw WIA-uitkering? Dan trekt UWV een deel van dit loon van uw uitkering af.

 • Wat kan ik doen als ik het oneens ben met de beslissing over mijn WIA-uitkering?

  Soms beslist UWV dat u geen WIA-uitkering krijgt of dat u voor een deel nog kunt werken. U kunt dan binnen 6 weken bezwaar maken bij UWV. Als UWV uw bezwaar afwijst, kunt u in beroep bij de rechtbank. Dit moet u ook binnen 6 weken doen.

  Een advocaat kan u helpen met het bezwaar of beroep. Dit is niet verplicht, maar wel verstandig. Neem contact op met een van onze juristen voor een doorverwijzing. Heeft u een eigen rechtsbijstandverzekering of bent u lid van een vakbond? Neem dan met hen contact op.

 • Wat kan ik verwachten bij een keuring voor een WIA-uitkering?

  U krijgt een gesprek met een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige van UWV. De verzekeringsarts bekijkt wat uw klachten zijn en waar u moeite mee heeft. De arbeidsdeskundige bekijkt welk werk u nog kunt doen. En wat u met dit werk kunt verdienen.

  Tot 1 januari 2024 kunnen 60-plussers een WIA-keuring zonder verzekeringsarts krijgen. De arbeidsdeskundige zoekt 3 functies waarmee u het meest kunt verdienen. UWV berekent hoeveel procent loon u minder kunt verdienen dan vroeger. Dit is het aantal procent dat u arbeidsongeschikt bent. Bent u minder dan 35% arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen WIA-uitkering. U kunt dan mogelijk een WW-uitkering of bijstand krijgen.

  Herbeoordeling

  Als uw gezondheid verandert, kunt u soms meer of minder werken. Mogelijk beoordeelt UWV u dan opnieuw. Blijkt uit de nieuwe beoordeling dat u meer of minder arbeidsongeschikt bent? Dan past UWV uw uitkering aan. Een loongerelateerde uitkering loopt altijd door tot de einddatum.

 • Wat zijn de regels als ik een WIA-uitkering krijg?

  U moet zich aan een aantal regels houden als u een WIA-uitkering krijgt. De belangrijkste zijn:

  • U moet belangrijke veranderingen doorgeven aan UWV, bijvoorbeeld veranderingen in uw gezondheid of inkomen. Dit heet de inlichtingenplicht.
  • U moet passend werk accepteren als u kunt werken. UWV beoordeelt wat voor u passend werk is. UWV kijkt bijvoorbeeld naar uw gezondheid, wat voor werk u eerder deed en wat u nog meer kunt.
  • U heeft een plicht tot re-integratie. U moet er alles aan doen om te zorgen dat u beter wordt. Ook moet u meewerken aan een opleiding of een proefplaatsing om uw kans op werk groter te maken.

  Als u zich niet houdt aan de regels, kan UWV uw uitkering voor een deel of helemaal stopzetten.

 • Heb ik recht op een WAO-uitkering?

  Voor invoering van de WIA-uitkering, bestond de WAO-uitkering. Was u voor 1 januari 2004 ziek? Dan kon u een WAO-uitkering krijgen als u langer dan 1 jaar ziek was. Als u voor 2004 een WAO-uitkering kreeg, heeft u die mogelijk nog steeds.

  Is uw WAO-uitkering gestopt? Dan kan uw WAO-uitkering weer ingaan als u binnen 5 jaar na stopzetting opnieuw ziek wordt. U moet door dezelfde oorzaak ziek zijn.

Terug naar boven Shape