Heb ik recht op een WIA-uitkering? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan

Voorwaarden WIA-uitkering

Na 2 jaar ziekte kunt u een WIA-uitkering krijgen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U moet minimaal 35% arbeidsongeschikt zijn. U kunt met werken niet meer dan 65% van uw oude loon verdienen.
 • Er is geen reden om uw WIA-uitkering te weigeren. Bijvoorbeeld als u een zwangerschaps- of bevallingsuitkering ontvangt of de AOW-leeftijd bereikt.
 • U moet zich houden aan de verplichtingen. Zo moet u op zoek gaan naar passend werk als u voor een deel kunt werken.

WIA-uitkering aanvragen

Als u bijna 2 jaar ziek bent, krijgt u van UWV een brief om een WIA-uitkering aan te vragen. Vraag binnen 4 weken een WIA-uitkering aan bij UWV.

Soms hoeft u niet 2 jaar te wachten voordat u een WIA-uitkering kunt aanvragen. Bijvoorbeeld als meteen duidelijk is dat u door ziekte nooit meer kunt werken.

Heeft uw werkgever niet genoeg gedaan aan uw re-integratie? Dan kan UWV uw werkgever een loonsanctie geven. Dat betekent dat uw werkgever uw loon maximaal 1 jaar langer moet doorbetalen. U kunt dan nog geen WIA-uitkering krijgen.

IVA-uitkering

Bent u helemaal (80-100%) arbeidsongeschikt en is er geen of een kleine kans dat u beter wordt? Dan krijgt u een IVA-uitkering. De hoogte van de IVA-uitkering is 75% van het maandloon.

Hoogte uitkering

De hoogte van de WIA-uitkering hangt af van uw dagloon. Het UWV berekent het dagloon aan de hand van het verdiende SV-loon in het jaar voordat u ziek werd. Het SV-loon bestaat uit uw brutoloon, inclusief vakantiegeld en eventuele toeslagen.

Het maandloon berekent u door het dagloon met 21,75 te vermenigvuldigen. Er geldt een maximumdagloon. Werkt u naast uw WIA-uitkering? Dan verrekent UWV uw loon met uw uitkering.

WGA-uitkering

Bent u tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt en is er kans dat u beter wordt? Dan krijgt u een WGA-uitkering. De WGA heeft 3 soorten uitkeringen:

 • een loongerelateerde uitkering. Als u minimaal een half jaar gewerkt heeft voordat u ziek werd, krijgt u de eerste 2 maanden 75% en daarna 70% van uw maandloon. De duur van deze uitkering hangt af van hoelang u gewerkt heeft.

Daarna of als u te kort gewerkt heeft, krijgt u:

 • een loonaanvullingsuitkering van 70% van uw maandloon. Deze uitkering krijgt u als u minimaal de helft van uw oude loon kunt verdienen.
 • een vervolguitkering welke een percentage is van het wettelijk minimumloon (of het lagere loon). Deze uitkering krijgt u als u minder dan helft van uw oude loon kunt verdienen.

Als uw uitkering laag is, kunt u mogelijk toeslag aanvragen.

WAO-uitkering

Was u voor 1 januari 2004 ziek? Dan kon u een WAO-uitkering krijgen als u langer dan 1 jaar ziek was. Is uw WAO-uitkering gestopt? Dan kan uw WAO-uitkering herleven als u binnen 5 jaar opnieuw ziek wordt. De oorzaak van de ziekte moet wel hetzelfde zijn.

Was u al op jonge leeftijd of had u een handicap? Dan kunt u soms een Wajong-uitkering krijgen. 

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat kan ik doen als ik het oneens ben met de beslissing over mijn WIA-aanvraag?

  Soms beslist UWV dat u geen WIA-uitkering krijgt of dat u gedeeltelijk nog kunt werken. U kunt dan binnen 6 weken in bezwaar bij UWV. Als uw bezwaar wordt afgewezen, kunt u in beroep bij de rechtbank. Dit moet u ook binnen 6 weken doen.

  Een advocaat kan u helpen met het bezwaar of beroep. Dit is niet verplicht, maar wel verstandig. Neem contact op met een van onze juristen voor een doorverwijzing.

 • Wat kan ik bij een keuring voor een WIA-uitkering verwachten?

  U krijgt altijd een gesprek met een verzekeringsarts en arbeidsdeskundige van UWV. De verzekeringsarts bekijkt wat uw klachten en beperkingen zijn.

  De arbeidsdeskundige bekijkt welk werk u nog kunt doen en wat u met dit werk kunt verdienen. Daarbij zoekt de arbeidsdeskundige naar 3 functies waarmee u het meest kunt verdienen.

  UWV vergelijkt het loon dat u vroeger verdiende met het loon wat u nog kunt verdienen. Dit wordt uitgedrukt in een percentage. Dit percentage bepaalt hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent. Bent u minder dan 35% arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen WIA-uitkering. U kunt dan mogelijk een WW-uitkering of bijstand krijgen.

  Herbeoordeling

  Als uw gezondheid verandert, kunt u soms meer of minder werken. Mogelijk krijgt u dan een herbeoordeling. Blijkt uit de herbeoordeling dat u meer of minder arbeidsongeschikt bent? Dan wordt uw uitkering aangepast. Een loongerelateerde uitkering loopt altijd door tot de einddatum.

 • Welke verplichtingen heb ik als ik een WIA-uitkering krijg?

  U heeft een aantal plichten om uw WIA-uitkering te houden. Bijvoorbeeld:

  • u heeft een inlichtingenplicht. U moet bijvoorbeeld melden aan UWV als uw gezondheid wijzigt of uw inkomsten veranderen.
  • u moet passend werk accepteren als u kunt werken.
  • u heeft een plicht tot re-integratie. Zo moet u er alles aan doen zodat u beter wordt. Ook moet u meewerken aan scholing of een proefplaatsing om uw kans op werk te vergroten.

  Als u uw verplichtingen niet nakomt, kan UWV uw uitkering (voor een deel) stopzetten.

 • Wanneer heb ik geen recht meer op een WIA-uitkering?

  Uw WIA-uitkering eindigt als u:

  • beter wordt en met werken 65% of meer van uw oude loon kunt verdienen
  • gaat wonen in het buitenland
  • langer dan 4 weken op vakantie gaat
  • langer dan 1 maand in detentie zit
  • overlijdt

  Uw WIA-uitkering stopt meestal na 2 maanden. Heeft u een loongerelateerde WIA-uitkering? Dan stopt deze uitkering op de einddatum. Mogelijk kunt u dan bijstand krijgen.

Terug naar boven Shape