Overslaan en naar de inhoud gaan
Let op: Op dit moment is het drukker dan anders aan de telefoon. U kunt ook een van onze vestigingen bezoeken.
Ga meteen naar

Recht op een bijstandsuitkering

U heeft recht op een bijstandsuitkering, als u aan een aantal voorwaarden voldoet:

 • U bent Nederlander of u heeft een geldige verblijfsvergunning.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U woont in Nederland.
 • U heeft onvoldoende inkomen of vermogen om te kunnen leven.
 • U heeft geen recht op een andere uitkering.

Ook moet u laten zien dat u er alles aan doet om uw werk te houden of (opnieuw) aan het werk te gaan.

Vermogen bijstand

Als u recht heeft op een bijstandsuitkering, mag u niet te veel spaargeld of bezit hebben. De grens voor dit vermogen is voor gehuwden, samenwonenden en alleenstaande ouders € 15.210. Voor alleenstaanden is dit bedrag € 7.605. De spullen van alle gezinsleden, zoals een auto of erfenis, tellen ook mee voor het vermogen.

Ook uw huis valt onder uw vermogen. Is de waarde van de woning hoger dan uw hypotheek? Dan is er overwaarde. Het hangt af van de overwaarde van uw eigen woning of u recht heeft op bijstand.

Bijstand aanvragen

U vraagt de bijstandsuitkering aan bij het UWV. Dat kan digitaal. Verblijft u in een inrichting of heeft u geen vaste woon- of verblijfplaats? Dan vraagt u de uitkering bij de gemeente aan.

Startdatum bijstandsuitkering

De startdatum van uw bijstandsuitkering is de datum van aanvraag. U heeft vanaf deze datum recht op de uitkering. U krijgt pas betaald als de gemeente heeft bepaald dat u recht heeft op de uitkering. Soms kunt u vragen om een voorschot. U krijgt dan alvast een deel van de uitkering.

Bent u tussen de 18 en 27 jaar? Dan geldt er een wachttijd van 4 weken. Uw aanvraag duurt dus langer. Binnen die wachttijd moet u actief op zoek gaan naar werk of een (nieuwe) opleiding. Doet u dat niet? Dan heeft u geen recht op bijstand.

Hoogte bijstand

Het bedrag dat u kunt krijgen, heet de bijstandsnorm. Deze norm hangt af van uw situatie. Bent u getrouwd of woont u officieel samen? Dan krijgt u 100% van het netto minimumloon.

Als alleenstaande ontvangt u 70% van het netto minimumloon. Een alleenstaande ouder krijgt daarnaast ook een kindgebonden budget. Dit is een extra vergoeding voor kinderen tot 18 jaar.

Wonen er meer volwassenen in huis? Dan krijgt u mogelijk minder bijstand door de kostendelersnorm.

Bijstand voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar

Bent u tussen de 18 en 27 jaar? Dan gelden er extra regels voor u. Er geldt bijvoorbeeld een wachttijd van 4 weken. Uw aanvraag duurt dus langer. Binnen die wachttijd moet u actief op zoek gaan naar werk of een (nieuwe) opleiding. Doet u dat niet? Dan heeft u geen recht op bijstand.

Na 4 weken kunt u de bijstandsuitkering aanvragen. U kunt geen bijstandsuitkering krijgen als u:

 • studiefinanciering kunt ontvangen
 • door de overheid betaald onderwijs kunt volgen

Tussen de 18 en 21 jaar oud

Bent u tussen de 18 en 21 jaar oud? Dan krijgt u mogelijk een lagere uitkering, omdat uw ouders onderhoudsplichtig zijn. Dat betekent dat zij de kosten van uw levensonderhoud en studie moeten betalen.

Kostendelersnorm

Wanneer u met meerdere volwassenen een woning deelt, kunt u kosten zoals huur en energieverbruik met elkaar delen. Dan kunt u te maken krijgen met de kostendelersnorm. Hoe meer volwassen huisgenoten u heeft, hoe lager uw bijstandsuitkering wordt.

Vanaf 2023 geldt uw inwonend kind tot  27 jaar niet mee als kostendeler. Uw bijstand gaat niet omlaag.

Bent u jonger dan 27 jaar en heeft u bijstand? Dan gaat uw bijstand omlaag als u met uw ouders of andere volwassenen vanaf 27 jaar woont. Hun inkomen telt mee voor de kostendelersnorm.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wanneer heb ik geen recht op bijstand?

  Ook als u aan de voorwaarden voldoet, zijn er uitzonderingen waardoor u geen recht heeft op een bijstandsuitkering. Bijvoorbeeld als u:

  • in detentie zit
  • in detentie zou moeten zitten (maar u zich niet meldt)
  • in militaire dienst bent
  • geen inkomen heeft door een staking
  • langer dan 4 weken buiten Nederland verblijft
  • studiefinanciering kunt ontvangen of ontvangt
  • 18, 19 of 20 jaar bent én in een inrichting verblijft
  • onbetaald verlof heeft
  • jonger dan 27 jaar bent én door uw houding en gedrag uw verplichtingen niet kunt nakomen
 • Hoe lang kan ik een bijstandsuitkering krijgen?

  Als er niets verandert in uw situatie, blijft u een bijstandsuitkering ontvangen. Uw bijstandsuitkering stopt als u de pensioenleeftijd bereikt.

  Pensioenleeftijd

  Als u de pensioenleeftijd bereikt, kunt u een AOW-uitkering krijgen via de Sociale Verzekeringsbank. Soms ontvangt u ook een aanvullend pensioen dat u via uw werkgevers heeft opgebouwd.

  Aanvullende bijstand

  U kunt aanvullende bijstand aanvragen na uw pensioenleeftijd als:

  • u geen volledige AOW krijgt
  • u geen andere inkomsten krijgt
  • u niet te veel vermogen heeft

  U kunt aanvullende bijstand (AIO-aanvulling) aanvragen bij de gemeente. De hoogte van de AIO-aanvulling hangt af van:

  • of u getrouwd, samenwonend of alleenstaand bent
  • uw gezamenlijk inkomen
  • uw gezamenlijk vermogen
 • Moet ik alimentatie vragen aan mijn ex-partner als ik bijstand heb?

  Ja. De gemeente wil meestal dat u uw ex-partner om kinderalimentatie of partneralimentatie vraagt. Als u alimentatie krijgt, wordt uw bijstand lager.

  Bijstand en kinderalimentatie

  Heeft u recht op kinderalimentatie voor uw kinderen tot 21 jaar? Dan kan de gemeente u dwingen om kinderalimentatie te eisen van uw ex-partner.

  Is er een uitspraak van de rechter over de kinderalimentatie? Dan kunt u het LBIO of een deurwaarder om hulp vragen. Is er nog geen uitspraak van de rechter? Dan heeft u een advocaat nodig om kinderalimentatie te eisen. 

  Eist u geen kinderalimentatie van uw ex-partner? Dan trekt de gemeente het bedrag waar u recht op heeft af van uw bijstand. 

  Bijstand en partneralimentatie

  Waren u en uw ex-partner getrouwd? Of had u een geregistreerd partnerschap? Dan is er meestal een uitspraak van de rechter waarin staat of u partneralimentatie krijgt. U moet van de gemeente naar het LBIO of een deurwaarder als uw ex-partner de alimentatie niet betaalt.

  Is er geen uitspraak van de rechter over partneralimentatie? Dan kan de gemeente u dwingen om partneralimentatie van uw ex-partner te eisen. Hiervoor heeft u een advocaat nodig.

  Afkopen partneralimentatie

  Soms spreekt u bij de scheiding af dat u geen partneralimentatie krijgt. Of maakt u afspraken over het afkopen van partneralimentatie. Komt u na de scheiding in de bijstand? Dan kan de gemeente van u eisen dat u toch partneralimentatie vraagt aan uw ex-partner. 

  Krijgt u een brief van de gemeente over het eisen van kinderalimentatie of partneralimentatie van uw ex-partner? Neem dan contact op voor een doorverwijzing naar een advocaat

 • Mag ik naar het buitenland als ik bijstand heb?

  U mag 4 weken per jaar naar het buitenland als u recht op bijstand heeft. Heeft u de pensioenleeftijd? Dan mag u maximaal 13 weken naar het buitenland. De gemeente kan toestemming geven om langer in het buitenland te blijven. Bijvoorbeeld voor een medische behandeling.

  U bent verplicht uw verblijf in het buitenland aan uw gemeente te melden. Verblijft u langer in het buitenland dan u heeft gemeld? Dan heeft dit gevolgen voor uw uitkering.

 • Heb ik recht op bijstand zonder vaste woon- of verblijfplaats?

  Ja. Zonder vaste woon- of verblijfplaats heeft u recht op een bijstandsuitkering.

  Wel ingeschreven bij de gemeente

  Bent u ingeschreven in de Basis Registratie Personen (BRP) van een gemeente? Dan kunt u bij die gemeente bijstand aanvragen. U bent dan wel verplicht om door te geven waar u echt verblijft.

  Niet ingeschreven bij de gemeente

  Bent u niet ingeschreven in de BRP van een gemeente? Dan kunt u een daklozenuitkering aanvragen bij de gemeente waar u verblijft. U moet hiervoor een briefadres hebben. Dit is een adres van iemand anders waar u uw post ontvangt. Zo bent u zonder woonadres toch bereikbaar voor de overheid.

  Een briefadres kan het adres zijn van:

  • familie, vrienden of bekenden. U heeft toestemming nodig van degene die op het adres woont.
  • een instelling. Bijvoorbeeld het Leger des Heils. U heeft toestemming nodig van de instelling.

  Een briefadres mag geen postbus zijn.

  Lukt het niet om een briefadres te krijgen bij familie, bekenden of een instelling? Dan krijgt u een briefadres van de gemeente. Meestal is dat het adres van het gemeentehuis. Vraag bij uw gemeente hoe u zich inschrijft voor het briefadres.

Terug naar boven Shape