Overslaan en naar de inhoud gaan

Recht op bijstand

U heeft recht op een bijstandsuitkering, als u aan een aantal voorwaarden voldoet:

 1. U bent Nederlander of u heeft een geldige verblijfsvergunning.
 2. U woont in Nederland.
 3. U heeft onvoldoende inkomen of vermogen om te kunnen leven.
 4. U heeft geen recht op een andere uitkering.

Ook moet u laten zien dat u er alles aan doet om uw werk te houden of opnieuw aan het werk te gaan.

Kijk voor meer informatie over de voorwaarden voor recht op bijstand op de website van Rijksoverheid.

Vermogensgrens

De vermogensgrenzen voor gehuwden, samenwonenden en alleenstaande ouders is € 12.040 (vanaf 1 januari 2018). Voor alleenstaanden is dit bedrag € 6.020. Alle bezittingen zoals een auto of erfenis tellen mee voor het vermogen.

Ook uw huis valt onder uw vermogen. Op de website van Rijksoverheid vindt u meer informatie over eigen woning en bijstand.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Hoeveel bijstand kan ik krijgen?

  De hoogte van uw bijstandsuitkering is afhankelijk van uw situatie. Op de website van de Rijksoverheid vindt u de voorwaarden en vermogensgrens voor bijstand. Mogelijk moet u ook rekening houden met de kostendelersnorm.

  Kostendelersnorm

  Wanneer u met meerdere volwassenen een woning deelt, kunt u kosten zoals huur en energieverbruik met elkaar delen. De hoogte van uw bijstandsuitkering wordt hierop aangepast. Hoe meer meerderjarige huisgenoten u heeft, hoe lager uw bijstandsuitkering wordt.

  Lees meer over de kostendelersnorm in de bijstand op de website van Rijksoverheid.nl.

 • Wanneer heb ik geen recht op bijstand?

  Ook als u aan de voorwaarden voldoet, zijn er uitzonderingen waardoor u geen recht heeft op een bijstand. Bijvoorbeeld als u:

  • in detentie zit.
  • in detentie zou moeten zitten (maar u zich niet meldt).
  • in militaire dienst bent.
  • geen inkomen heeft door een staking.
  • langer dan 4 weken buiten Nederland verblijft.
  • jonger dan 18 jaar bent.
  • studiefinanciering kunt ontvangen of ontvangt.
  • 18, 19 of 20 jaar bent én in een inrichting verblijft.
  • onbetaald verlof heeft.
  • jonger dan 27 jaar bent én door uw houding en gedrag uw verplichtingen niet kunt nakomen.
 • Mag ik naar het buitenland als ik bijstand heb?

  U mag 4 weken per jaar in het buitenland verblijven als u recht op bijstand heeft. Heeft u de pensioengerechtigde leeftijd? Dan mag u maximaal 13 weken in het buitenland verblijven.

  U bent verplicht uw verblijf in het buitenland aan uw gemeente te melden. Verblijft u langer in het buitenland dan gemeld? Dan heeft dit gevolgen voor uw uitkering.

Terug naar boven Shape