Heb ik recht op bijstand? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan
Let op: Door het coronavirus zijn al onze vestigingen gesloten. Heeft u een juridische vraag? Bel of mail. De wachttijd aan de telefoon is langer dan normaal.

Recht op een bijstandsuitkering

U heeft recht op een bijstandsuitkering, als u aan een aantal voorwaarden voldoet:

 1. U bent Nederlander of u heeft een geldige verblijfsvergunning
 2. U woont in Nederland
 3. U heeft onvoldoende inkomen of vermogen om te kunnen leven
 4. U heeft geen recht op een andere uitkering

Ook moet u laten zien dat u er alles aan doet om uw werk te houden of opnieuw aan het werk te gaan.

Vermogen bijstand

De vermogensgrenzen voor gehuwden, samenwonenden en alleenstaande ouders is € 12.450 (2020). Voor alleenstaanden is dit bedrag € 6.225. De bezittingen van alle gezinsleden, zoals een auto of erfenis, tellen mee voor het vermogen.

Ook uw huis valt onder uw vermogen. Het hangt af van de overwaarde van uw eigen woning of u eventueel recht heeft op bijstand.

Bijstand aanvragen

U vraagt de bijstandsuitkering aan bij het UWV. Dat kan digitaal. Soms moet de aanvraag bij de gemeente worden ingediend, bijvoorbeeld als u in een inrichting verblijft of als u geen vaste woon- of verblijfplaats heeft.

Hoogte bijstand

De bijstandsnorm is afhankelijk van uw situatie. Bent u gehuwd of samenwonend? Dan krijgt u 100% van het netto minimumloon. Als alleenstaande ontvangt u 70% van het netto minimumloon. Een alleenstaand ouder krijgt extra kindgebonden budget bovenop 70% van het netto minimumloon.

Mogelijk moet u rekening houden met de kostendelersnorm in de bijstand.

Kostendelersnorm

Wanneer u met meerdere volwassenen een woning deelt, kunt u kosten zoals huur en energieverbruik met elkaar delen. De hoogte van uw bijstandsuitkering wordt hierop aangepast. Hoe meer meerderjarige huisgenoten u heeft, hoe lager uw bijstandsuitkering wordt.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wanneer heb ik geen recht op bijstand?

  Ook als u aan de voorwaarden voldoet, zijn er uitzonderingen waardoor u geen recht heeft op een bijstandsuitkering. Bijvoorbeeld als u:

  • in detentie zit
  • in detentie zou moeten zitten (maar u zich niet meldt)
  • in militaire dienst bent
  • geen inkomen heeft door een staking
  • langer dan 4 weken buiten Nederland verblijft
  • jonger dan 18 jaar bent
  • studiefinanciering kunt ontvangen of ontvangt
  • 18, 19 of 20 jaar bent én in een inrichting verblijft
  • onbetaald verlof heeft
  • jonger dan 27 jaar bent én door uw houding en gedrag uw verplichtingen niet kunt nakomen
 • Hoe lang kan ik een bijstandsuitkering krijgen?

  Als er niets verandert in uw situatie, kunt u een bijstandsuitkering blijven ontvangen. Uw bijstandsuitkering stopt als u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

  Pensioengerechtigde leeftijd

  U kunt dan een AOW-uitkering krijgen via de Sociale Verzekeringsbank. Soms ontvangt u ook een aanvullend pensioen dat u via een of meerdere werkgevers heeft opgebouwd.

  Aanvullende bijstand

  U kunt aanvullende bijstand aanvragen na uw pensioengerechtigde leeftijd als:

  • u geen volledige AOW krijgt
  • u geen andere inkomsten krijgt
  • u niet teveel vermogen heeft

  U kunt aanvullende bijstand (AIO-aanvulling) aanvragen bij de gemeente. De hoogte van de AIO-aanvulling is afhankelijk van:

  • uw feitelijke situatie
  • uw gezamenlijk inkomen
  • uw gezamenlijk vermogen

  Heeft u onvoorzienbare noodzakelijke kosten? Dan kunt u soms bijzondere bijstand krijgen.

 • Krijg ik bijstand als ik gestopt ben met mijn studie?

  Bent u tussen de 18 en 27 jaar, dan gelden aanvullende regels voor bijstand. U kunt een bijstandsuitkering aanvragen, maar er geldt een wachttijd van 4 weken. Binnen die wachttijd moet u actief op zoek gaan naar werk of een (nieuwe) opleiding. Doet u dat niet? Dan heeft u geen recht op bijstand.

  Aanvraag bijstand

  Na 4 weken kunt u de bijstandsuitkering aanvragen. U kunt geen bijstandsuitkering krijgen als u:

  • studiefinanciering ontvangt
  • door de overheid betaald onderwijs kunt volgen

  Hoogte bijstand

  De hoogte van uw uitkering hangt af van uw situatie.

  • Als u niet samenwoont, kunt u een uitkering met een toeslag krijgen.
  • Woont u bij uw ouders? Dan kunt u soms een uitkering krijgen zonder toeslag.

  Bent u tussen de 18 en 21 jaar oud? Dan krijgt u mogelijk een lagere uitkering, omdat uw ouders onderhoudsplichtig zijn. Dat betekent dat zij de kosten voor levensonderhoud en studie moeten betalen.

 • Mag ik naar het buitenland als ik bijstand heb?

  U mag 4 weken per jaar in het buitenland verblijven als u recht op bijstand heeft. Heeft u de pensioengerechtigde leeftijd? Dan mag u maximaal 13 weken in het buitenland verblijven. De gemeente kan toestemming geven om langer in het buitenland te blijven. Bijvoorbeeld voor een medische behandeling.

  U bent verplicht uw verblijf in het buitenland aan uw gemeente te melden. Verblijft u langer in het buitenland dan u heeft gemeld? Dan heeft dit gevolgen voor uw uitkering.

Terug naar boven Shape