Overslaan en naar de inhoud gaan

Recht op een bijstandsuitkering

U heeft recht op een bijstandsuitkering, als u aan een aantal voorwaarden voldoet:

 1. U bent Nederlander of u heeft een geldige verblijfsvergunning.
 2. U woont in Nederland.
 3. U heeft onvoldoende inkomen of vermogen om te kunnen leven.
 4. U heeft geen recht op een andere uitkering.

Ook moet u laten zien dat u er alles aan doet om uw werk te houden of opnieuw aan het werk te gaan.

Vermogensgrens

De vermogensgrenzen voor gehuwden, samenwonenden en alleenstaande ouders is € 12.040 (vanaf 1 januari 2018). Voor alleenstaanden is dit bedrag € 6.020. Alle bezittingen zoals een auto of erfenis tellen mee voor het vermogen.

Ook uw huis valt onder uw vermogen. Het hangt af van de overwaarde van uw eigen woning of u eventueel recht heeft op bijstand.

Bijstandsuitkering aanvragen

U vraagt de bijstandsuitkering aan bij het UWV. Dat kan digitaal via werk.nl. Soms moet de aanvraag bij de gemeente worden ingediend bijvoorbeeld als u in een inrichting verblijft of als u geen vaste woon- of verblijfplaats heeft.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Hoeveel bijstand kan ik krijgen?

  De hoogte van uw bijstandsuitkering is afhankelijk van uw situatie. Op de website van de Rijksoverheid vindt u de voorwaarden en vermogensgrens voor bijstand. Mogelijk moet u ook rekening houden met de kostendelersnorm in de bijstand

  Kostendelersnorm

  Wanneer u met meerdere volwassenen een woning deelt, kunt u kosten zoals huur en energieverbruik met elkaar delen. De hoogte van uw bijstandsuitkering wordt hierop aangepast. Hoe meer meerderjarige huisgenoten u heeft, hoe lager uw bijstandsuitkering wordt. 

 • Krijg ik bijstand als ik gestopt ben met mijn studie?

  Bent u tussen de 18 en 27 jaar, dan gelden aanvullende regels voor bijstand. U kunt een bijstandsuitkering aanvragen, maar er geldt een wachttijd van 4 weken. Binnen die wachttijd moet u actief op zoek gaan naar werk of een (nieuwe) opleiding. Doet u dat niet? Dan heeft u geen recht op bijstand.

  Aanvraag bijstand

  Na 4 weken kunt u de bijstandsuitkering aanvragen. U kunt geen bijstandsuitkering krijgen als u:

  •  studiefinanciering ontvangt
  • door de overheid betaald onderwijs kunt volgen

  Hoogte bijstand

  De hoogte van uw uitkering hangt af van uw situatie.

  • Als u niet samenwoont, kunt u een uitkering met een toeslag krijgen.
  • Woont u bij uw ouders? Dan kunt u soms een uitkering krijgen zonder toeslag.

  Bent u tussen de 18 en 21 jaar oud? Dan krijgt u mogelijk een lagere uitkering, omdat uw ouders onderhoudsplichtig zijn. Dat betekent dat zij de kosten voor levensonderhoud en studie moeten betalen.

 • Wanneer heb ik geen recht op bijstand?

  Ook als u aan de voorwaarden voldoet, zijn er uitzonderingen waardoor u geen recht heeft op een bijstandsuitkering. Bijvoorbeeld als u:

  • in detentie zit
  • in detentie zou moeten zitten (maar u zich niet meldt)
  • in militaire dienst bent
  • geen inkomen heeft door een staking
  • langer dan 4 weken buiten Nederland verblijft
  • jonger dan 18 jaar bent
  • studiefinanciering kunt ontvangen of ontvangt
  • 18, 19 of 20 jaar bent én in een inrichting verblijft
  • onbetaald verlof heeft
  • jonger dan 27 jaar bent én door uw houding en gedrag uw verplichtingen niet kunt nakomen
 • Hoe lang kan ik een bijstandsuitkering krijgen?

  Als er niets verandert in uw situatie, kunt u een bijstandsuitkering blijven ontvangen. Uw bijstandsuitkering stopt als u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

  Pensioengerechtigde leeftijd

  U kunt dan een AOW-uitkering krijgen via de Sociale Verzekeringsbank. Soms ontvangt u ook een aanvullend pensioen dat u via een of meerdere werkgevers heeft opgebouwd.

  Aanvullende bijstand

  U kunt aanvullende bijstand aanvragen na uw pensioengerechtigde leeftijd als:

  • u geen volledige AOW krijgt
  • u geen andere inkomsten krijgt
  • u niet teveel vermogen heeft

  U kunt aanvullende bijstand (AIO-aanvulling) aanvragen bij de gemeente. De hoogte van de AIO-aanvulling is afhankelijk van:

  • uw feitelijke situatie
  • uw gezamenlijk inkomen
  • uw gezamenlijk vermogen

  Heeft u onvoorzienbare noodzakelijke kosten? Dan kunt u soms bijzondere bijstand krijgen.

 • Mag ik naar het buitenland als ik bijstand heb?

  U mag 4 weken per jaar in het buitenland verblijven als u recht op bijstand heeft. Heeft u de pensioengerechtigde leeftijd? Dan mag u maximaal 13 weken in het buitenland verblijven. De gemeente kan toestemming geven om langer in het buitenland te blijven. Bijvoorbeeld voor een medische behandeling.

  U bent verplicht uw verblijf in het buitenland aan uw gemeente te melden. Verblijft u langer in het buitenland dan u heeft gemeld? Dan heeft dit gevolgen voor uw uitkering.

Terug naar boven Shape