Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar

Doorwerken na AOW- of pensioenleeftijd

U mag doorwerken na uw AOW- of pensioenleeftijd als u en uw werkgever dit allebei willen. Ook als u blijft werken, krijgt u een AOW-uitkering van de overheid.

Doorwerken met huidig contract

Controleer wat in uw contract of cao staat over doorwerken na uw pensioen. Staat er dat u na uw pensioen mag doorwerken? Dan blijft uw huidige contract geldig, en uw bruto salaris blijft hetzelfde.

Nieuw contract afspreken

Maar meestal stopt uw contract automatisch als u de AOW- of pensioenleeftijd bereikt. U spreekt dan een nieuw contract af met uw werkgever.

Uw werkgever kan u een vast contract of tijdelijk contract geven. En hij kan nieuwe afspraken met u maken, bijvoorbeeld over uw werktijden en salaris.

Tijdelijk contract

Krijgt u na uw AOW-leeftijd een tijdelijk contract? Dan mag uw werkgever u:

 • maximaal 6 tijdelijke contracten geven
 • maximaal 4 jaar lang tijdelijke contracten geven

Uw werkgever moet uiterlijk 1 maand van tevoren en schriftelijk laten weten of hij uw tijdelijk contract wel of niet verlengt. Anders kunt u recht hebben op een aanzegvergoeding.

Na 6 tijdelijke contracten of 4 jaar heeft u recht op een vast contract.

Andere regels bij ziekte

Vanaf uw AOW- of pensioenleeftijd gelden andere regels bij ziekte. 

 • Als u ziek wordt, krijgt u maximaal 6 weken loon doorbetaald. Heeft u geen recht op loon van uw werkgever? Dan krijgt u maximaal 6 weken ziektewetuitkering. Was u al ziek vóór 1 juli 2023? Dan heeft u recht op maximaal 13 weken loon of ziektewetuitkering.
 • Er gelden minder strenge regels voor re-integratie. Zo hoeft uw werkgever geen plan van aanpak te maken als u ziek bent. Hij hoeft ook geen passend werk voor u te zoeken bij een ander bedrijf. 

Regels bij ontslag

Sommige regels voor ontslag veranderen vanaf uw AOW- of pensioenleeftijd. Wat uw rechten zijn, hangt af van uw situatie:

 • Houdt u uw huidige contract? Dan mag uw werkgever u meestal ontslaan met een brief en is de opzegtermijn 1 maand. Behalve als in uw contract of cao iets anders staat.
 • Als u een nieuw tijdelijk contract heeft, hoeft uw werkgever uw contract niet te verlengen.
 • Heeft u een nieuw vast contract? Dan heeft de werkgever toestemming van UWV of de kantonrechter nodig voor uw ontslag. 

Verder houdt u dezelfde rechten en plichten als werknemers die nog niet de AOW- of pensioenleeftijd hebben. Zo mag uw werkgever uw contract niet zomaar stoppen omdat u ziek bent

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat is mijn AOW- of pensioenleeftijd?

  U kunt uw AOW-leeftijd opzoeken op de website van de Sociale verzekeringsbank (SVB). Vanaf uw AOW-leeftijd krijgt u een AOW-uitkering van de overheid. Ongeveer 4 maanden van tevoren krijgt u een brief van de SVB over het aanvragen van uw AOW

  Uw pensioenleeftijd is iets anders. Deze leeftijd spreekt u af met uw werkgever in uw arbeidscontract of cao. Vanaf deze leeftijd krijgt u pensioen. Dat is geld dat u in de jaren dat u werkte, opspaarde voor uw oude dag. 

  Is de pensioenleeftijd in uw contract of cao anders dan uw AOW-leeftijd? Dan mag uw werkgever uw contract niet zomaar stoppen als u uw pensioenleeftijd bereikt. Doet hij dat wel? Neem dan meteen contact op met een advocaat. Of vraag advies aan uw rechtsbijstandverzekeraar of vakbond. 

 • Wat gebeurt er met mijn salaris als ik doorwerk na mijn pensioen?

  Wat met uw salaris gebeurt als u doorwerkt na uw pensioen, hangt af van uw contract.

  Doorwerken met huidige contract

  Werkt u door met uw huidige contract? Dan blijft uw bruto salaris hetzelfde. Uw nettosalaris kan hoger zijn. Dat komt doordat u vanaf uw AOW-leeftijd geen recht meer heeft op een WW-uitkering. En u heeft korter recht op een ziektewetuitkering. Uw werkgever hoeft hiervoor geen premies in te houden van uw salaris.

  Doorwerken met nieuw contract

  Als u doorwerkt met een nieuw contract, kunt u met uw werkgever andere afspraken maken. Ook over uw salaris. U heeft in ieder geval recht op het minimumloon.

Terug naar boven Shape