Logo
Cookie Privacy

Aan welke regels moet ik mij houden in de bijstand?

Als u een bijstandsuitkering krijgt, moet u zich aan een aantal regels houden. Zo moet u er alles aan doen om werk te vinden. En u moet veranderingen doorgeven aan uw gemeente, bijvoorbeeld als u geld krijgt of gaat samenwonen.

Ga meteen naar

Veelgestelde vragen

Werk zoeken

Vanaf het moment dat u bijstand aanvraagt, moet u er alles aan doen om betaald werk te vinden en te houden. Als u betaald werk aangeboden krijgt, moet u dat accepteren.

Re-integreren en tegenprestatie

Het kan zijn dat u heel lang niet gewerkt heeft. U was bijvoorbeeld ziek, of zorgde voor de kinderen. U bent dan verplicht om te re-integreren. De gemeente helpt u om het makkelijker te maken weer betaald werk te gaan doen. De gemeente kan u bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of werk via een re-integratiebureau aanbieden. Zo krijgt u werkervaring. Ook kan de gemeente u een opleiding aanbieden.

De gemeente kan u vragen om iets terug te doen voor uw bijstandsuitkering, zoals vrijwilligerswerk. Dit heet een tegenprestatie. De tegenprestatie mag het vinden van betaald werk niet in de weg staan.

Veranderingen doorgeven

Vanaf het moment dat u bijstand aanvraagt, heeft u een meldingsplicht. Dat betekent dat u de gemeente alle veranderingen in uw situatie doorgeeft die belangrijk zijn voor uw bijstandsuitkering. Bijvoorbeeld als u inkomsten krijgt, of als u gaat samenwonen. De gemeente past de hoogte van uw bijstandsuitkering dan aan.

Taaleis

U moet de Nederlandse taal voldoende kunnen lezen en spreken om een bijstandsuitkering te krijgen.

Als u geen diploma heeft om te laten zien dat uw Nederlands voldoende is, moet u een test doen: de taaltoets. Uw bijstandsuitkering kan lager worden als u niet genoeg doet om de Nederlandse taal te leren.

De taaleis geldt niet als u:

  • de pensioenleeftijd heeft

  • lange tijd 100% arbeidsongeschikt bent

Andere plichten

U heeft nog meer plichten als u een bijstandsuitkering ontvangt. Zo moet u:

  • meewerken aan onderzoek van de gemeente, zoals een huisbezoek

  • zich goed gedragen en er netjes en verzorgd uitzien bij een sollicitatiegesprek

  • zich goed gedragen richting medewerkers van de gemeente

  • een legitimatiebewijs laten zien als de gemeente hierom vraagt

  • in Nederland wonen

  • vakantieplannen vooraf bespreken met uw contactpersoon van de gemeente. U mag maximaal 28 dagen (4 weken) per jaar op vakantie in het buitenland.

Bent u geholpen met deze informatie?

Heb ik recht op bijstand?

Meer informatie over dit onderwerp

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:

Ook interessant voor u

Heb ik recht op bijstand?
Logo

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven