Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar

Werk zoeken

Vanaf het moment dat u bijstand aanvraagt, moet u er alles aan doen om betaald werk te vinden en te houden. Als u betaald werk aangeboden krijgt, moet u dat accepteren.

re-integreren en tegenprestatie

Het kan zijn dat u heel lang niet gewerkt heeft. U was bijvoorbeeld ziek, of zorgde voor de kinderen. U bent dan verplicht om te re-integreren. De gemeente helpt u om het makkelijker te maken weer betaald werk te gaan doen. De gemeente kan u bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of werk via een re-integratiebureau aanbieden. Zo krijgt u werkervaring. Ook kan de gemeente u een opleiding aanbieden.

De gemeente kan u vragen om iets terug te doen voor uw bijstandsuitkering, zoals vrijwilligerswerk. Dit heet een tegenprestatie. De tegenprestatie mag het vinden van betaald werk niet in de weg staan.

Veranderingen doorgeven

Vanaf het moment dat u bijstand aanvraagt, heeft u een inlichtingenplicht. Dat betekent dat u de gemeente alle veranderingen in uw situatie doorgeeft die belangrijk zijn voor uw bijstandsuitkering. Bijvoorbeeld als u inkomsten krijgt, of als u gaat samenwonen. De gemeente past de hoogte van uw bijstandsuitkering dan aan.

Taaleis

U moet de Nederlandse taal voldoende kunnen lezen en spreken om een bijstandsuitkering te krijgen.

Als u geen diploma heeft om te laten zien dat uw Nederlands voldoende is, moet u een test doen: de taaltoets. Uw bijstandsuitkering kan lager worden als u niet genoeg doet om de Nederlandse taal te leren.

De taaleis geldt niet als u:

 • de pensioenleeftijd heeft
 • lange tijd 100% arbeidsongeschikt bent

Andere plichten

U heeft nog meer plichten als u een bijstandsuitkering ontvangt. Zo moet u:

 • meewerken aan onderzoek van de gemeente, zoals een huisbezoek
 • zich goed gedragen en er netjes en verzorgd uitzien bij een sollicitatiegesprek
 • zich goed gedragen richting medewerkers van de gemeente
 • een legitimatiebewijs laten zien als de gemeente hierom vraagt
 • in Nederland wonen
 • vakantieplannen vooraf bespreken met uw contactpersoon van de gemeente. U mag maximaal 28 dagen (4 weken) per jaar op vakantie in het buitenland.
Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat gebeurt er als ik me niet houd aan mijn verplichtingen?

  Als u zich niet aan de regels houdt, kunt u een straf krijgen. De gemeente kan bijvoorbeeld:

  • uw uitkering voor een bepaalde tijd verlagen
  • uw uitkering tijdelijk of helemaal stoppen

  Uw gemeente maakt de regels. Deze kunnen dus per gemeente verschillen. U kunt de regels opvragen bij de gemeente.

  Bezwaar bij de gemeente

  Kreeg u een straf van de gemeente? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Neem contact op met een van onze juristen.

 • Wat zijn de regels voor een huisbezoek door de gemeente?

  Er kan iemand van de gemeente bij u thuis langskomen, bijvoorbeeld als de gemeente denkt dat u samenwoont. Tijdens een huisbezoek moet de medewerker van de gemeente:

  • voor de deur een legitimatiebewijs laten zien
  • het doel van het huisbezoek aan u uitleggen
  • toestemming aan u vragen voor het huisbezoek
  • uitleggen wat de gevolgen zijn als u niet meewerkt aan het huisbezoek

  Als u het huisbezoek weigert, kan de gemeente uw bijstandsuitkering stopzetten. Bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u in bezwaar gaan tegen de beslissing van de gemeente. Neem contact op met een van onze juristen.

 • Kan ik vrijstelling krijgen van plichten in de bijstand?

  Soms hoeft u zich tijdelijk niet te houden aan een verplichting. U krijgt dan vrijstelling. U kunt tijdelijke vrijstelling krijgen van:

  • de plicht tot het zoeken van betaald werk
  • de plicht tot een tegenprestatie

  Vrijstelling voor alleenstaande ouder

  Bent u een alleenstaande ouder? Dan kunt u vrijstelling krijgen voor het zoeken naar betaald werk, totdat uw kind maximaal 5 jaar oud is. Deze vrijstelling wordt 1 keer gegeven.

Terug naar boven Shape