Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar
Stap 1

Maak op tijd bezwaar

U moet op tijd bezwaar maken. U heeft hier 6 weken voor. In de brief van de gemeente staat voor welke datum uw bezwaar bij de gemeente moet zijn. Vaak heet dit een bezwaartermijn of beslistermijn.

Staat deze datum niet in de brief? Kijk dan naar de verzenddatum. Dit is de datum waarop de brief is verstuurd. Tel hier 6 weken bij op.

Te laat

Is uw bezwaarschrift te laat? Dan is uw bezwaar ‘niet-ontvankelijk’. Dat betekent dat de gemeente niet kijkt naar uw bezwaar.

Meer tijd nodig

Bent u bijna te laat? Of heeft u meer tijd nodig om bijvoorbeeld bewijs te verzamelen? Stuur dan binnen de bezwaartermijn een voorlopig bezwaar naar de gemeente. Dit is een bezwaar dat nog niet af is. U krijgt daarna een nieuwe datum om uw complete bezwaar in te leveren.

Stap 2

Schrijf uw bezwaarschrift

Leg in een brief uit waarom u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente. Gebruik hiervoor ons voorbeeld bezwaarschrift.

Verstuur de brief aangetekend naar de gemeente. U krijgt dan bewijs dat de brief is verstuurd en ontvangen.

Wilt u uw bezwaarschrift zelf naar de gemeente brengen? Vraag dan om bewijs dat de gemeente de brief heeft ontvangen, met een datum erop.

In de brief van de gemeente vindt u het adres en de afdeling waar uw bezwaar naartoe moet.

Stap 3

Wacht op de reactie van de gemeente

De gemeente stuurt u eerst een ontvangstbevestiging. Hierin staat op welke datum de gemeente uw bezwaar heeft ontvangen. Daarna kijkt de gemeente opnieuw naar uw situatie.

Stap 4

Hoorzitting bij de gemeente

De gemeente moet u de kans geven om uw bezwaarschrift uit te leggen. De gemeente nodigt u daarom uit voor een hoorzitting.

Tijdens de hoorzitting mag u uitleg geven over de redenen van uw bezwaar. De gemeente kan u vragen stellen.

Geen hoorzitting

Soms is een hoorzitting niet verplicht, bijvoorbeeld als de gemeente het met uw bezwaar eens is. Of als meteen duidelijk is dat uw bezwaar kansloos is.

Stap 5

Beslissing van de gemeente

De gemeente neemt binnen 6 weken een besluit over uw bezwaarschrift. Werkt de gemeente met een bezwaarschriftencommissie? Dan mag de gemeente binnen 12 weken beslissen.

Heeft de gemeente meer tijd nodig? Dan kan de gemeente deze beslistermijn met maximaal 6 weken verlengen. U krijgt hierover een brief van de gemeente.

Brief

U krijgt de beslissing van de gemeente per brief. De gemeente kan uw bezwaar:

 • gegrond verklaren: u krijgt gelijk van de gemeente
 • ongegrond verklaren: de gemeente is het niet eens met uw bezwaar en de beslissing blijft hetzelfde
 • niet-ontvankelijk verklaren: de gemeente kijkt niet naar uw bezwaar, bijvoorbeeld omdat u het te laat opstuurde
Stap 6

Naar de rechter

Bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u binnen 6 weken in beroep gaan bij de rechter. Dat kan per brief of online.

Een advocaat is niet verplicht, maar het kan wel verstandig zijn om hulp in te schakelen. Neem contact op met een van onze juristen voor advies of een doorverwijzing naar een advocaat.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Mag de gemeente het besluit uitvoeren terwijl ik nog bezwaar maak?

  Ja. Het besluit blijft geldig zolang u geen reactie van de gemeente heeft op uw bezwaar. In die periode mag de gemeente het besluit uitvoeren.

  Is het belangrijk dat de gemeente het besluit nog niet uitvoert tijdens het bezwaar? Vraag de rechter dan om een voorlopige voorziening. Dit kan alleen als u een spoedeisend belang heeft. Het is dan erg belangrijk voor u. U komt bijvoorbeeld direct in financiële problemen omdat de gemeente uw uitkering stopzet.

 • Wat kan ik doen als de gemeente niet op tijd reageert op mijn bezwaar?

  Stuur de gemeente eerst een brief waarin u zegt dat de beslistermijn voorbij is. Geef de gemeente 2 weken om toch nog een beslissing te nemen.

  Doet de gemeente dat niet? Dan heeft u recht op een dwangsom. Dit is een geldbedrag. Ook kunt u direct in beroep gaan bij de rechter.

 • Hoe verloopt een hoorzitting bij een bezwaarschriftencommissie?

  Vaak heeft de gemeente een bezwaarschriftencommissie. Deze commissie geeft de gemeente onafhankelijk advies over uw bezwaarschrift. De gemeente heeft hier geen invloed op. Bij de hoorzitting zit de commissie aan tafel.

  Tijdens de hoorzitting mag u de redenen van uw bezwaar uitleggen. Dan geeft een medewerker van de gemeente uitleg over de beslissing van de gemeente. Daarna kan de commissie vragen stellen aan u of aan de medewerker van de gemeente. Tot slot krijgt u nog een keer het woord.

  Na de hoorzitting geeft de commissie schriftelijk advies aan de gemeente. De gemeente neemt daarna een beslissing over uw bezwaarschrift. De gemeente hoeft zich niet te houden aan het advies van de commissie.

 • Wat kost bezwaar maken?

  Bezwaar maken is gratis als u het zelf doet. U betaalt alleen de kosten voor het versturen van uw bezwaarschrift.

  Als u een advocaat om hulp vraagt, betaalt u deze kosten zelf. Heeft u een laag inkomen? Dan krijgt u misschien een toevoeging. Dit is een vergoeding voor de kosten van een advocaat.

Terug naar boven Shape