Hoe maak ik bezwaar beslissing bijstand? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan
Stap 1

Check de termijn voor bezwaar

U heeft 6 weken de tijd om bezwaar te maken.

Kijk of in de brief van de gemeente een uiterste datum staat voor uw bezwaarschrift. Zorg ervoor dat u uw bezwaarschrift voor deze datum naar de gemeente stuurt.

Staat er geen datum voor bezwaar in de brief? Dien dan uw bezwaar in binnen 6 weken na de dag waarop de gemeente de beslissing aan u toestuurde.

Loopt de termijn voor bezwaar bijna af en heeft u meer tijd nodig? Bijvoorbeeld om de redenen van uw bezwaar goed op te schrijven of om bewijs te verzamelen? Stuur dan een voorlopig bezwaar naar de gemeente. De gemeente geeft u daarna een nieuwe termijn om uw bezwaar aan te vullen.

Stap 2

Maak schriftelijk bezwaar

Leg in een brief uit waarom u het niet met de beslissing van de gemeente eens bent. Gebruik hiervoor ons voorbeeld bezwaarschrift.

Stuur de brief per aangetekende post naar de gemeente. Het adres en de afdeling staat meestal op de beslissing. Wilt u uw bezwaarschrift zelf bij de gemeente brengen? Vraag de gemeente om een ontvangstbevestiging met een datum erop.

Advies nodig? Neem contact op met een van onze juristen. Wij kunnen u voor verdere hulp doorverwijzen naar een advocaat.

 

Stap 3

Wacht de reactie van de gemeente af

De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging. Daarin staat op welke datum de gemeente uw bezwaarschrift heeft ontvangen.

De gemeente bekijkt uw situatie aan de hand van uw bezwaarschrift opnieuw.

Stap 4

Ga naar de hoorzitting

De gemeente moet u de kans geven om uw bezwaarschrift uit te leggen. De gemeente nodigt u daarom uit voor een hoorzitting.

Tijdens de hoorzitting mag u uitleg geven over de redenen van uw bezwaar. De gemeente kan u vragen stellen.

Soms is een hoorzitting niet verplicht. Bijvoorbeeld als de gemeente het met uw bezwaar eens is. Of als meteen duidelijk is dat uw bezwaar kansloos is.

Stap 5

Wacht de beslissing van de gemeente af

De gemeente neemt binnen 6 weken een beslissing over uw bezwaarschrift. Werkt de gemeente met een bezwaarschriftencommissie? Dan is de termijn 12 weken.

Heeft de gemeente meer tijd nodig? Dan kan de gemeente de termijn om te beslissen maximaal 6 weken verlengen. U krijgt hierover een brief van de gemeente.

U krijgt de beslissing van de gemeente op papier. De gemeente kan uw bezwaar:

 • gegrond verklaren: u krijgt gelijk van de gemeente
 • ongegrond verklaren: de gemeente is het niet eens met uw bezwaar en de beslissing blijft staan
 • niet-ontvankelijk verklaren: de gemeente kijkt niet naar de redenen van uw bezwaar. Bijvoorbeeld omdat u uw bezwaar te laat heeft opgestuurd.
Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat gebeurt er als ik mijn bezwaarschrift te laat opstuur?

  Stuurt u uw bezwaarschrift te laat op, dan verklaart de gemeente uw bezwaar bijna altijd niet-ontvankelijk. Dat betekent dat de gemeente niet naar uw bezwaar kijkt.

  Bent u het niet eens met de niet-ontvankelijk verklaring? Bijvoorbeeld omdat u vindt dat uw bezwaarschrift wel op tijd was of omdat u een goede reden heeft dat u te laat was? Dan kunt u beroep instellen bij de rechtbank.

  De rechter kijkt alleen of de gemeente uw bezwaar terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard. Hij behandelt uw zaak niet inhoudelijk.

 • Wat kost het indienen van een bezwaarschrift?

  Het indienen van een bezwaarschrift is gratis. Als u een advocaat inschakelt, betaalt u wel de kosten van de advocaat.

 • Ik heb bezwaar gemaakt. Mag de gemeente het besluit toch uitvoeren?

  Ja. Het besluit blijft geldig zolang het bezwaar loopt. De gemeente kan het besluit uitvoeren.

  Is het belangrijk dat de gemeente het besluit nog niet uitvoert tijdens het bezwaar? Vraag de rechtbank dan om een voorlopige voorziening. Dat kan alleen als u een spoedeisend belang heeft. Bijvoorbeeld als u in acute financiële problemen komt, doordat de gemeente uw uitkering stopzet.

 • Hoe verloopt een hoorzitting bij de bezwaarschriftencommissie?

  Vaak heeft de gemeente een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. Deze commissie geeft de gemeente advies over uw bezwaarschrift. De commissieleden zijn bij de hoorzitting aanwezig. De voorzitter leidt de hoorzitting.

  U mag de redenen van uw bezwaar uitleggen. Daarna geeft een medewerker van de gemeente uitleg over de beslissing van de gemeente. Vervolgens kan de commissie vragen stellen aan u of de medewerker van de gemeente. Tot slot krijgt uzelf nog een keer het woord.

  Na de hoorzitting geeft de bezwaarschriftencommissie schriftelijk advies aan de gemeente. De gemeente neemt daarna een beslissing op uw bezwaarschrift. De gemeente is niet verplicht om het advies van de commissie op te volgen.

 • Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing op mijn bezwaarschrift?

  U kunt binnen 6 weken beroep instellen bij de rechtbank. Dat kan per brief of digitaal.

  Net als bij het bezwaar geeft u in uw beroepschrift aan:

  • uw naam en adres
  • het besluit waar u beroep tegen instelt
  • waarom u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente
  • wat de beslissing volgens u moet zijn
  • de datum en uw handtekening
 • Wat kan ik doen als de gemeente niet op tijd op mijn bezwaar reageert?

  Stuur de gemeente een brief waarin u aangeeft dat de termijn om een beslissing te nemen voorbij is. Geef de gemeente een termijn van 2 weken om alsnog een beslissing te nemen.

  Doet de gemeente dat niet? Dan heeft u recht op een dwangsom. Daarnaast kunt u direct in beroep gaan bij de rechtbank.

Terug naar boven Shape