Logo
Cookie Privacy

Hoe maak ik bezwaar tegen een beslissing over mijn bijstand?

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente over uw bijstand? Dan kunt u bezwaar maken via een brief. Doe dit binnen 6 weken. De gemeente kijkt dan opnieuw naar uw situatie en kan u uitnodigen voor een gesprek.

Ga meteen naar

Veelgestelde vragen
Stap 1

Maak op tijd bezwaar

U moet op tijd bezwaar maken. U heeft hier 6 weken voor. In de brief van de gemeente staat voor welke datum uw bezwaar bij de gemeente moet zijn. Vaak heet dit een bezwaartermijn of beslistermijn.

Staat deze datum niet in de brief? Kijk dan naar de verzenddatum. Dit is de datum waarop de brief is verstuurd. Tel hier 6 weken bij op.

Te laat

Is uw bezwaarschrift te laat? Dan is uw bezwaar ‘niet-ontvankelijk’. Dat betekent dat de gemeente niet kijkt naar uw bezwaar.

Meer tijd nodig

Bent u bijna te laat? Of heeft u meer tijd nodig om bijvoorbeeld bewijs te verzamelen? Stuur dan binnen de bezwaartermijn een voorlopig bezwaar naar de gemeente. Dit is een bezwaar dat nog niet af is. U krijgt daarna een nieuwe datum om uw complete bezwaar in te leveren.

Bent u geholpen met deze informatie?
Stap 2

Schrijf uw bezwaarschrift

Leg in een brief uit waarom u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente. Gebruik hiervoor ons voorbeeld bezwaarschrift.

De gemeente moet zich houden aan de wet en aan de regels van de gemeente zelf. Schrijf in uw bezwaarschrift aan welke regels de gemeente zich niet houdt.

Krijgt u 2 of meer beslissingen? Bijvoorbeeld 1 beslissing dat uw bijstand stopt en 1 beslissing dat u een bedrag moet terugbetalen? Schrijf dan voor elke beslissing een apart bezwaarschrift.

Stuur bewijs mee

Stuur bewijs voor uw bezwaar mee met uw bezwaarschrift. Zegt de gemeente bijvoorbeeld dat u zich niet houdt aan uw plicht om werk te zoeken? Stuur dan bewijs mee van uw inschrijving bij een uitzendbureau.

Zegt de gemeente dat u zich niet aan uw informatieplicht houdt? Stuur dan bewijs mee dat u wel alle informatie heeft gegeven aan de gemeente. Bijvoorbeeld een kopie van de e-mail die u naar de gemeente heeft gestuurd.

Verstuur uw brief aangetekend

Verstuur uw bezwaarschrift aangetekend naar de gemeente. Zo kunt u bewijzen dat u bezwaar heeft gemaakt.

U kunt uw bezwaarschrift ook persoonlijk naar de gemeente brengen. Vraag dan om een ontvangstbewijs met een datum erop.

Vraag een advocaat om hulp

Heeft u hulp nodig bij het schrijven van uw bezwaarschrift? Vraag dan een advocaat om u te helpen. Wij kunnen u doorverwijzen naar een advocaat.

Let op

Is uw bijstandsuitkering gestopt? Vraag dan ook opnieuw bijstand aan.

Bent u geholpen met deze informatie?
Stap 3

U krijgt een ontvangstbevestiging

De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging. Hierin staat op welke datum de gemeente uw bezwaar heeft ontvangen.

Bent u geholpen met deze informatie?
Stap 4

U krijgt een uitnodiging voor een hoorzitting

De gemeente moet u de kans geven om uw bezwaarschrift uit te leggen. De gemeente nodigt u daarom uit voor een hoorzitting.

Tijdens de hoorzitting mag u uitleg geven over de redenen van uw bezwaar. De gemeente kan u vragen stellen.

Er is niet altijd een hoorzitting

Is de gemeente het meteen eens met uw bezwaar? Of is het duidelijk dat uw bezwaar geen enkele kans maakt? Dan krijgt u geen uitnodiging voor een hoorzitting.

Bent u geholpen met deze informatie?
Stap 5

U krijgt een beslissing over uw bezwaar

De gemeente neemt binnen 6 weken een besluit over uw bezwaarschrift. Heeft de gemeente een speciale commissie voor bezwaarschriften? Dan krijgt u de beslissing binnen 12 weken.

Heeft de gemeente meer tijd nodig? Dan mag de gemeente de beslistermijn met maximaal 6 weken verlengen. U krijgt hier een bericht over.

U krijgt de beslissing per brief

De gemeente stuurt u een brief met de beslissing. De gemeente kan uw bezwaar:

  • gegrond verklaren: u krijgt gelijk van de gemeente

  • ongegrond verklaren: de gemeente is het niet eens met uw bezwaar en de beslissing blijft hetzelfde

  • niet-ontvankelijk verklaren: de gemeente kijkt niet naar uw bezwaar. Bijvoorbeeld omdat u het te laat opstuurde.

Bent u geholpen met deze informatie?
Stap 6

Naar de rechter

Bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u binnen 6 weken in beroep gaan bij de rechter. Dat kan per brief of online. Een advocaat is hierbij niet verplicht, maar wel verstandig.

Bent u geholpen met deze informatie?

Meer informatie over dit onderwerp

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:
Logo

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven