Hoe hoog is mijn bijstand als ik samenwoon?

Samenwonen heeft invloed op de hoogte van uw bijstandsuitkering. Bekijk hieronder wat in uw situatie de gevolgen voor uw bijstandsuitkering zijn.

Ik heb een relatie

 • Ik woon niet met mijn partner

  Wanneer u alleen woont, ontvangt u een bijstandsuitkering voor alleenstaanden. Dit geldt ook wanneer uw partner of echtgenoot ergens anders woont. Zodra u gaat samenwonen moet u dit doorgeven aan de sociale dienst van uw gemeente. U heeft dan samen met uw partner recht op de bijstandsnorm voor 'gehuwden'.

  Verblijft uw partner of echtgenoot in detentie of in een instelling? Geeft dit dan door aan de sociale dienst van uw gemeente. Er kan sprake zijn van een uitzondering.

  De bijstandsnormen die gelden in uw situatie kunt u nalezen op de website van Stichting Adviesgroep Bestuursrecht.

 • Ik woon samen en mijn partner heeft inkomen

  Als uw gaat samenwonen met uw partner, heeft u een gezamenlijke huishouding. U heeft dan recht op de bijstandsnorm voor gehuwden, ookal bent u niet getrouwd. Is het inkomen van uw partner lager dan de bijstandsnorm voor gehuwden? Dan wordt dit inkomen door uw gemeente of sociale dienst aangevuld tot de bijstandsnorm.

  Gaat u samenwonen met iemand die meer verdient dan de bijstandsnorm voor samenwonenden? Dan heeft u geen recht (meer) op een bijstandsuitkering. Heeft uw nieuwe partner vermogen boven de vrijstellingsgrens? Dan vervalt uw bijstandsuitkering ook. U partner zal u in deze situatie moeten onderhouden.

  De bijstandsnorm die geldt voor gehuwden kunt u nalezen op de website van Stichting Adviesgroep Bestuursrecht.

 • Ik woon samen en mijn partner heeft geen inkomen

  Als uw gaat samenwonen met uw partner, heeft u een gezamenlijke huishouding. Gaat u samenwonen met iemand die ook een bijstandsuitkering ontvangt, dan verandert uw bijstandsuitkering. U krijgt dan samen met uw partner de norm voor gehuwden, ook al bent u niet getrouwd.

  U bent verplicht te melden dat u gaat samenwonen. Doet u dit niet, dan kunt u vervolgd worden wegens uitkeringsfraude. U moet dan uw uitkering terugbetalen en wordt er een boete opgelegd. Geeft daarom tijdig door dat u bent gaan samenwonen.

  De bijstandsnorm die geldt voor gehuwden kunt u nalezen op de website van Stichting Adviesgroep Bestuursrecht.

Ik woon met familie

 • Ik woon met mijn kind/ouder

  Er is géén sprake van een gezamenlijke huishouding als u samenwoont met uw (meerderjarige) kind of ouder. Uw kind (of ouder) is wél uw kostendelende medebewoner, tenzij (u of) uw kind:

  • jonger is dan 21 jaar;
  • studeert en studiefinanciering ontvangt;
  • een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL-opleiding) volgt.


  De voor u geldende bijstandnormen vindt u op website van Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Uw kostendelersnorm kunt u terugvinden op de website van de Rijksoverheid.

 • Ik woon met een ander familielid

  U heeft een gezamenlijke huishouding met een familielid in de tweede graad, tenzij één van beide wordt verzorgd door de ander. Er moet wel een zorgindicatie zijn afgegeven door een professionele organisatie. Familieleden in de tweede graad zijn uw broers en zussen, uw grootouders of kleinkinderen.

  U familieleden zijn kostendelende medebewoners, tenzij;

  • zij jonger zijn dan 21 jaar.
  • zij studeren én studiefinanciering ontvangen.
  • zij een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL-opleiding) volgen.


  De voor u geldende bijstandsnormen vindt u op website van Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Uw kostendelersnorm kunt u terugvinden op de website van de Rijksoverheid.

Ik huur/verhuur een kamer

U heeft géén gezamenlijke huishouding met uw verhuurder, huurder of kostganger. Dit is een commerciële relatie. U moet wel een huurovereenkomst met een redelijke huur- of kostprijs hebben. Het huur- of kostprijs moet jaarlijks worden verhoogd.

Uw verhuurder, huur of kostganger telt niet mee voor de kostendelersnorm. Zijn er meerdere kamerhuurders? Dan tellen zij wél mee voor de kostendelersnorm.

Verhuurt u een kamer? Dan zijn uw huurders geen kostendelende medebewoners. U moet de inkomsten uit verhuur aan de gemeente doorgeven als inkomen. 

Meer informatie over uw bijstandsnorm en de kostendelersnorm leest u op de website van Stichting Adviesgroep Bestuursrecht en de Rijksoverheid.

Ik woon met een ander

Woont u met een huisgenoot? Dan geldt de kostendelersnorm.

Deelt u meer dan de woonlasten? Deelt u meer financiële verplichtingen, huishoudelijke taken en verzorgt u de ander? Dan is er mogelijk toch sprake van een gezamenlijke huishouding.

Wordt uw situatie niet genoemd? Neem dan contact op met ons voor meer informatie over uw situatie.

Meer informatie over dit onderwerp

 • Wat is de kostendelersnorm?

  De kostendelersnorm geldt wanneer u met meerdere meerderjarige huisgenoten uw woning deelt. Deze huisgenoten worden uw 'kostendelende medebewoners' genoemd. U kunt de kosten van samenleven met elkaar delen. De hoogte van uw bijstandsuitkering wordt hierop aangepast. Hoe meer huisgenoten, hoe lager uw uitkering.

  Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over de kostendelersnorm.

 • Wat is het verschil tussen een gezamenlijke huishouding en een kostendelende medebewoner?

  Voor de kostendelersnorm wordt de hoogte van uw bijstand aangepast aan het aantal huisgenoten waarmee u de woning deelt. Per kostendelende medebewoners wordt uw bijstandsuitkering met een percentage verlaagd. Het inkomen en vermogen van uw huisgenoten is niet van belang voor de hoogte van uw bijstand.

  Om een gezamenlijke huishouding te hebben, moet u niet alleen samen in dezelfde woning wonen, maar elkaar ook verzorgen. Dit kan financieel, maar ook op een andere manier zijn. U heeft samen met uw partner of huisgenoot recht op de bijstandsnorm voor gehuwden, ook al bent u niet getrouwd. Het inkomen en vermogen van uw partner of huisgenoot heeft dan invloed op (de hoogte van) uw bijstand, omdat u elkaar verzorgt. Heeft uw partner of huisgenoot inkomen? En is dit lager dan de bijstandsnorm voor gehuwden? Dan wordt dit inkomen aangevuld tot de bijstandsnorm voor gehuwden.

 • Hoe onderzoekt de gemeente of ik een gezamenlijke huishouding heb?

  Uw gemeente of sociale dienst kan onderzoeken of u een gezamenlijke huishouding of kostendelende medebewoners heeft. Er wordt gekeken naar uw woonsituatie, naar uw financiële gedrag en ander gedrag. Uw gemeente of sociale dienst kan u vragen om bankafschriften in te leveren en/of een verklaring te geven van uw thuissituatie, maar ook of u samen:

  • boodschappen doet,
  • de vaste lasten van de woning betaalt,
  • kookt en eet,
  • wast,
  • de telefoon gebruikt,
  • de huisdieren verzorgt,
  • het huishouden verzorgt.


  Of u uiteindelijk een gezamenlijke huishouding of kostendelende medebewoner(s) heeft, hangt af hoe u deze zaken met uw huisgenoot geregeld heeft.