Overslaan en naar de inhoud gaan
Let op: Op dit moment is het drukker dan anders aan de telefoon. U kunt ook een van onze vestigingen bezoeken.

Gezamenlijke huishouding of kostendeler

Hoeveel bijstand u krijgt, hangt af van degene met wie u samenwoont. U kunt een gezamenlijke huishouding hebben of kostendeler zijn.

Gezamenlijke huishouding

Als u een gezamenlijke huishouding heeft, krijgt u van de gemeente samen 1 bijstandsuitkering. U krijgt dan het bedrag dat hoort bij de bijstandsnorm 'getrouwd of samenwonend'. Het inkomen van u beiden telt mee voor de hoogte van de uitkering.

U kunt maar met 1 persoon een gezamenlijke huishouding hebben. Heeft 1 van u, of hebben jullie samen een hoger inkomen dan de bijstandsnorm voor samenwonenden? Dan heeft u geen recht op een bijstandsuitkering.

Kostendelersnorm

Heeft u geen gezamenlijke huishouding met uw huisgenoten? Dan kunt u te maken krijgen met de kostendelersnorm. Uw bijstand gaat dan omlaag.

Woont u met andere volwassenen op hetzelfde adres? Dan kunt u met deze volwassenen de kosten van samenleven delen. De gemeente ziet u daarom als kostendelers. Hoe meer kostendelers, hoe lager uw uitkering. Het inkomen en vermogen van uw huisgenoten hebben geen invloed op de hoogte van uw bijstand.

Niet alle volwassen huisgenoten zijn kostendeler. U bent geen kostendeler als u:

 • jonger bent dan 27 jaar
 • studeert én studiefinanciering ontvangt
 • een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL-opleiding) volgt
 • een eigen huurovereenkomst heeft

Ik heb een relatie

Als u met uw partner op hetzelfde adres ingeschreven staat, heeft u een gezamenlijke huishouding.

Deelt u de woning met meer volwassenen dan alleen uw partner? Dan geldt mogelijk de kostendelersnorm en gaat uw bijstand omlaag.

Inkomen partner

Heeft uw partner een inkomen? Dan moet u dit melden aan de Sociale Dienst van uw gemeente. Het inkomen van uw partner wordt afgetrokken van uw bijstand. Verdient uw partner meer dan de bijstandsnorm? Dan heeft u geen recht (meer) op bijstand.

Heeft uw partner vermogen? Dan heeft u geen recht op bijstand als dit vermogen hoger is dan toegestaan.

Allebei een bijstandsuitkering

Gaat u samenwonen met iemand die ook een bijstandsuitkering ontvangt? Dan verandert de hoogte van uw bijstandsuitkering. U krijgt samen met uw partner een uitkering voor samenwonenden.

Meld op tijd bij uw gemeente dat u gaat samenwonen. Meldt u dit niet? Dan ziet de gemeente dit meestal als uitkeringsfraude. U moet dan uw uitkering terugbetalen en uw gemeente kan een boete opleggen.

Zit uw partner of echtgenoot in de gevangenis of in een instelling? Geef dit dan door aan de sociale dienst van uw gemeente. Uw bijstand wordt dan aangepast.

Ik woon met familie

Woont u met volwassen familieleden op hetzelfde adres? Dan kan uw gemeente onderzoeken of u een gezamenlijke huishouding heeft, of dat u kosten kunt delen met uw huisgenoten.

Gezamenlijke huishouding

Heeft u een gezamenlijke huishouding? Dan krijgt u een bijstandsuitkering voor samenwonenden.

U heeft nooit een gezamenlijke huishouding met uw kind of ouder. Met andere familieleden kunt u wel een gezamenlijke huishouding hebben. Behalve als iemand een zorgindicatie heeft. 

Familielid met zorgindicatie

Woont u met een broer of zus of woont u samen als grootouder en kleinkind? En heeft uw familielid een zorgindicatie (bewijs dat er zorg nodig is) van een professionele zorgorganisatie? Dan heeft u geen gezamenlijke huishouding. U kunt wel kostendelers van elkaar zijn. 

Kostendelers

Heeft u 1 of meer kostendelers? Dan geldt de kostendelersnorm en wordt uw bijstand verlaagd. Een inwonend kind jonger dan 27 jaar is geen kostendeler. 

Ik huur een kamer

Als u een kamer huurt in de woning van uw verhuurder, heeft u géén gezamenlijke huishouding met uw verhuurder. U heeft een zakelijke relatie. Uw verhuurder telt ook niet mee als kostendeler. Uw uitkering verandert niet.

Zijn er meer kamerhuurders? Dan tellen zij meestal mee als kostendeler.

Ik verhuur een kamer

Verhuurt u een kamer? Dan heeft u geen gezamenlijke huishouding met uw huurder. Uw huurders zijn ook geen kostendelers. U heeft een zakelijke relatie. Uw bijstandsuitkering verandert niet. U moet de inkomsten uit verhuur aan de gemeente doorgeven als inkomen.

Ik woon met een ander

Heeft u een huisgenoot? Woont u bijvoorbeeld met vrienden? Dan bent u kostendelers van elkaar. Uw uitkering wordt dan lager.

Zorgt u voor elkaar of doet u samen het huishouden? Dan is er misschien een gezamenlijke huishouding. U krijgt dan de bijstandsnorm voor samenwonenden. Het inkomen en vermogen van uw huisgenoot telt dan mee voor uw recht op een bijstandsuitkering.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat is een gezamenlijke huishouding?

  U heeft een gezamenlijke huishouding als u samenwoont op hetzelfde adres, en voor elkaar zorgt. Voor elkaar zorgen kan op verschillende manieren:

  • U betaalt (een deel van) de kosten van de huishouding, zoals huur of boodschappen.
  • U helpt elkaar met bijvoorbeeld schoonmaken, boodschappen doen, de administratie of koken.

  U heeft in ieder geval een gezamenlijke huishouding als:

  • u een samenlevingscontract heeft
  • u een kind heeft met de persoon met wie u samenwoont
  • u getrouwd of geregistreerd partners bent. Of als u dit in de afgelopen 2 jaar was en nu alleen samenwoont
  • eerder is bepaald dat u een gezamenlijke huishouding heeft. Bijvoorbeeld na onderzoek voor een andere uitkering

  U kunt maar met 1 persoon een gezamenlijke huishouding hebben. Ook als u meer huisgenoten heeft. U heeft nooit een gezamenlijke huishouding met uw eigen kind of ouder.

 • Hoe onderzoekt de gemeente of ik een gezamenlijke huishouding heb?

  Uw gemeente kijkt naar onder andere uw woonsituatie en uw financiële gedrag. Uw gemeente of Sociale Dienst kan u vragen om bankafschriften in te leveren of uitleg te geven over uw thuissituatie.

  De gemeente onderzoekt bijvoorbeeld of u samen:

  • boodschappen doet
  • de vaste lasten van de woning betaalt
  • kookt en eet
  • de telefoon gebruikt
  • de huisdieren verzorgt
  • het huishouden verzorgt
Terug naar boven Shape