Hoe hoog is bijstand als ik samenwoon? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan

Ik heb een relatie

U heeft een gezamenlijke huishouding als u samenwoont op hetzelfde adres en elkaar verzorgt. U kunt met één persoon een gezamenlijke huishouding hebben, ook al heeft u meerdere medebewoners.

U heeft in ieder geval een gezamenlijke huishouding als:

 • u getrouwd bent (of bent geweest in de laatste 2 jaar)
 • u samen een kind heeft
 • u een samenlevingscontract heeft
 • op een andere manier is geregistreerd dat u een gezamenlijke huishouding voert

Deelt u de woning met meerdere personen? Dan geldt mogelijk de kostendelersnorm en wordt uw bijstand verlaagd. Uw gemeente of sociale dienst kan uw situatie onderzoeken om te beslissen of u een gezamenlijke huishouding heeft met uw medebewoner.

Inkomen partner

Heeft uw partner inkomen? Dan moet u dit melden aan de Sociale Dienst van uw gemeente. Het inkomen van uw partner wordt gekort op uw bijstand. Verdient uw partner meer dan de bijstandsnorm? Dan heeft u geen recht meer op bijstand.

Gaat u samenwonen met iemand die ook een bijstandsuitkering ontvangt? Dan verandert de hoogte van uw bijstandsuitkering. U krijgt samen met uw partner de norm voor gehuwden, ook al bent u niet getrouwd.

Heeft uw partner vermogen? Dan heeft u geen recht op bijstand als dit vermogen hoger is dan de vrijstellingsgrens.

Samenwonen

Bent u van plan samen te gaan wonen? Meld dit tijdig bij uw gemeente.

U kunt worden beschuldigd van uitkeringsfraude als u niet meldt dat u samenwoont. U moet dan uw uitkering terugbetalen en uw gemeente kan een boete opleggen.

Verblijft uw partner of echtgenoot in detentie of in een instelling? Geef dit dan door aan de sociale dienst van uw gemeente. De bijstand wordt dan aangepast.

Ik woon met familie

Wanneer u met meerdere meerderjarige personen uw woning deelt, woont u voor de bijstand samen. Uw gemeente kan onderzoeken of u een gezamenlijke huishouding heeft. Of dat u uw kosten kan delen met uw huisgenoten.

Heeft u een gezamenlijke huishouding? Dan geldt de bijstandsnorm voor 'gehuwden', ook al bent u niet getrouwd. Heeft u meerdere kostendelende medebewoners? Dan geldt de kostendelersnorm en wordt uw bijstand verlaagd.

Gezamenlijke huishouding

Er is géén sprake van een gezamenlijke huishouding als u samenwoont met uw (meerderjarige) kind of ouder. U heeft wel een gezamenlijke huishouding met een familielid van de 2e graad (uw broers en zussen, uw grootouders of kleinkinderen).

Er is één uitzondering. Er is geen sprake van een gezamenlijke huishouding met een familielid in de 2e graad als één van beide wordt verzorgd door de ander. Er moet dan wel een zorgindicatie afgegeven zijn door een professionele organisatie.

Kostendelende medebewoners

Uw familieleden zijn kostendelende medebewoners, tenzij;

 • zij jonger zijn dan 21 jaar
 • zij studeren én studiefinanciering ontvangen
 • zij een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL-opleiding) volgen

Ik huur/verhuur een kamer

U heeft géén gezamenlijke huishouding met uw verhuurder, huurder of kostganger. Dit is een commerciële relatie. Uw verhuurder, huur of kostganger telt niet mee voor de kostendelersnorm.

Zijn er meerdere kamerhuurders? Dan tellen zij wél mee voor de kostendelersnorm.

Verhuurt u een kamer? Dan zijn uw huurders geen kostendelende medebewoners. U moet de inkomsten uit verhuur aan de gemeente doorgeven als inkomen.

Ik woon met een ander

Woont u met een huisgenoot? Dan geldt de kostendelersnorm. Deelt u financiële verplichtingen of doet u samen het huishouden? Dan is er mogelijk toch sprake van een gezamenlijke huishouding.

Uitzonderingen kostendelersnorm

Soms geldt de kostendelersnorm niet. Bijvoorbeeld als uw huisgenoot:

 • jonger is dan 21 jaar
 • studeert en studiefinanciering ontvangt
 • een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL-opleiding) volgt
Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat is de kostendelersnorm?

  De kostendelersnorm geldt wanneer u met meerdere meerderjarige huisgenoten uw woning deelt. Deze huisgenoten worden uw 'kostendelende medebewoners' genoemd. U kunt de kosten van samenleven met elkaar delen. De hoogte van uw bijstandsuitkering wordt hierop aangepast. Hoe meer huisgenoten, hoe lager uw uitkering.

  Uw huisgenoot is geen kostendelende medebewoner als uw huisgenoot:

  • jonger is dan 21 jaar
  • een huurcontract met u heeft
  • studeert en hiervoor studiefinanciering ontvangt
  • een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL-opleiding) volgt
 • Wat is het verschil tussen een gezamenlijke huishouding en een kostendelende medebewoner?

  Voor de kostendelersnorm wordt de hoogte van uw bijstand aangepast aan het aantal huisgenoten waarmee u de woning deelt. Per kostendelende medebewoners wordt uw bijstandsuitkering met een percentage verlaagd. Het inkomen en vermogen van uw huisgenoten is niet van belang voor de hoogte van uw bijstand.

  Elkaar verzorgen

  Om een gezamenlijke huishouding te hebben, moet u niet alleen samen in dezelfde woning wonen, maar elkaar ook verzorgen. Dit kan financieel, maar ook op een andere manier zijn. U heeft samen met uw partner of huisgenoot recht op de bijstandsnorm voor gehuwden, ook al bent u niet getrouwd.

  Wanneer u elkaar verzorgt heeft het inkomen en vermogen van uw partner of huisgenoot invloed op (de hoogte van) uw bijstand. Heeft uw partner of huisgenoot inkomen? En is dit lager dan de bijstandsnorm voor gehuwden? Dan wordt dit inkomen aangevuld tot de bijstandsnorm voor gehuwden.

 • Hoe onderzoekt de gemeente of ik een gezamenlijke huishouding heb?

  Uw gemeente of sociale dienst kan onderzoeken of u een gezamenlijke huishouding of kostendelende medebewoners heeft. Deze kijkt naar uw woonsituatie, naar uw financiële gedrag en ander gedrag. Uw gemeente of sociale dienst kan u vragen om bankafschriften in te leveren en/of een verklaring te geven van uw thuissituatie, maar ook of u samen:

  • boodschappen doet
  • de vaste lasten van de woning betaalt
  • kookt en eet
  • wast
  • de telefoon gebruikt
  • de huisdieren verzorgt
  • het huishouden verzorgt

  Of u uiteindelijk een gezamenlijke huishouding of kostendelende medebewoner(s) heeft, hangt af van hoe u deze zaken met uw huisgenoot geregeld heeft.

Terug naar boven Shape