Logo
Cookie Privacy

Hoeveel bijstand krijg ik als ik samenwoon?

Woont u samen met een partner, familie of andere huisgenoten? Dan heeft dit gevolgen voor uw bijstandsuitkering. U kunt te maken krijgen met de 'kostendelersnorm'. Hierdoor wordt uw uitkering lager.

Gezamenlijke huishouding of kostendeler

Hoeveel bijstand u krijgt, hangt af van degene met wie u samenwoont. U kunt een 'gezamenlijke huishouding' hebben of 'kostendeler' zijn.

Gezamenlijke huishouding

Als u een gezamenlijke huishouding heeft, krijgt u van de gemeente samen 1 bijstandsuitkering. U krijgt dan het bedrag dat hoort bij de bijstandsnorm 'gehuwd of samenwonend'.

U kunt maar met 1 persoon een gezamenlijke huishouding hebben. Voor de hoogte van de uitkering kijkt de gemeente naar het inkomen en vermogen van u allebei. Hebben jullie samen een hoger inkomen of vermogen dan de bijstandsnorm voor samenwonenden? Dan heeft u geen recht op een bijstandsuitkering.

Kostendelersnorm

Woont u samen met huisgenoten, maar heeft u geen gezamenlijke huishouding? Dan kunt u te maken krijgen met de kostendelersnorm. Uw bijstand gaat dan omlaag.

Als u met andere volwassenen op hetzelfde adres woont, kunt u met hen de woonkosten delen. Bijvoorbeeld voor huur en energie. De gemeente ziet u daarom als 'kostendelers'. Hoe meer kostendelers, hoe lager uw uitkering. Het maakt niet uit hoeveel uw huisgenoten verdienen. Of hoeveel vermogen zij hebben.

Niet alle volwassen huisgenoten zijn uw kostendeler. Uw huisgenoot is geen kostendeler als hij:

  • jonger is dan 27 jaar

  • studeert én studiefinanciering ontvangt

  • een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL-opleiding) volgt

  • een eigen huurovereenkomst heeft en huur betaalt

Bent u geholpen met deze informatie?

Kies uw situatie:

Ik heb een relatie
Ik woon met familie
Ik huur een kamer
Ik verhuur een kamer
Ik woon met een ander

Ik heb een relatie

Als u met uw partner op hetzelfde adres ingeschreven staat, heeft u een 'gezamenlijke huishouding'.

Let op

Deelt u de woning met meer volwassenen dan alleen uw partner? Dan geldt misschien de kostendelersnorm en gaat uw bijstand omlaag.


Inkomen en vermogen van partner

Heeft uw partner een inkomen, bijvoorbeeld een betaalde baan of een uitkering? Dan moet u dit melden aan de gemeente. Het inkomen van uw partner wordt afgetrokken van uw bijstand. Is het inkomen van uw partner hoger dan de bijstandsnorm? Dan heeft u geen recht (meer) op bijstand.

U heeft ook geen recht op bijstand als uw partner te veel vermogen heeft.

Allebei een bijstandsuitkering

Gaat u samenwonen met iemand die ook bijstand heeft? Dan verandert de hoogte van uw bijstandsuitkering. U krijgt samen met uw partner een uitkering voor samenwonenden.

Let op

In de bijstand heeft u een meldingsplicht. Meld op tijd bij uw gemeente dat u gaat samenwonen. Doet u dit niet? Dan moet u misschien uw uitkering terugbetalen. En u kunt een boete krijgen.


Bent u geholpen met deze informatie?

Ik woon met familie

Woont u met volwassen familieleden op hetzelfde adres? Dan kan uw gemeente onderzoeken of u een 'gezamenlijke huishouding' heeft of 'kostendeler' bent.

Gezamenlijke huishouding

Heeft u een gezamenlijke huishouding? Dan krijgt u een bijstandsuitkering voor samenwonenden.

U heeft nooit een gezamenlijke huishouding met uw kind of ouder. Met andere familieleden kunt u wel een gezamenlijke huishouding hebben. Behalve als iemand een zorgindicatie heeft. 

Familielid met zorgindicatie

Woont u met een broer of zus of woont u samen als grootouder en kleinkind? En heeft uw familielid een zorgindicatie (bewijs dat er zorg nodig is) van een professionele zorgorganisatie? Dan heeft u geen gezamenlijke huishouding. U kunt wel kostendelers van elkaar zijn. 

Kostendelers

Is uw familielid uw kostendeler? Dan geldt de kostendelersnorm en krijgt u minder bijstand. Een inwonend familielid jonger dan 27 jaar is geen kostendeler. 

Bent u geholpen met deze informatie?

Ik huur een kamer

Huurt u een kamer in de woning van uw verhuurder? Dan heeft u géén gezamenlijke huishouding met uw verhuurder. U heeft een zakelijke relatie. Uw verhuurder is geen kostendeler. Uw uitkering verandert niet.

Let op

Deelt u de woning met andere huurders? Dan zijn zij meestal wel uw kostendelers.


Bent u geholpen met deze informatie?

Ik verhuur een kamer

Verhuurt u een kamer? Dan heeft u geen gezamenlijke huishouding met uw huurder. U heeft een zakelijke relatie. Uw huurders zijn niet uw kostendelers. Uw bijstandsuitkering verandert niet. 

Let op

Doordat u huur krijgt van uw huurder, gaat uw inkomen omhoog. Is uw inkomen hoger dan de bijstandsnorm? Dan heeft u geen recht meer op een bijstandsuitkering.


Bent u geholpen met deze informatie?

Ik woon met een ander

Heeft u een huisgenoot? Woont u bijvoorbeeld met vrienden? Dan bent u meestal 'kostendelers' van elkaar. Uw uitkering wordt dan lager.

Zorgt u voor elkaar of doet u samen het huishouden? Dan is er misschien een gezamenlijke huishouding. U krijgt dan de bijstandsnorm voor samenwonenden. De gemeente kijkt hiervoor naar het inkomen en vermogen van u en uw huisgenoot samen. Hebben jullie samen een hoger inkomen of vermogen dan de bijstandsnorm voor samenwonenden? Dan heeft u geen recht op bijstand.

Bent u geholpen met deze informatie?

Meer informatie over dit onderwerp

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:

Ook interessant voor u

Heb ik recht op bijstand?
Logo

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven