Overslaan en naar de inhoud gaan

Gezamenlijke huishouding of kostendeler

Hoeveel bijstand u krijgt, hangt af van degene met wie u samenwoont. U kunt een gezamenlijke huishouding hebben of kostendeler zijn.

Gezamenlijke huishouding

Als u een gezamenlijke huishouding met iemand heeft, geldt voor u de bijstandsnorm voor gehuwden/samenwonenden. Het inkomen en vermogen van degene met wie u samenwoont, telt dan mee voor uw recht op een bijstandsuitkering.

U heeft een gezamenlijke huishouding als u samenwoont op hetzelfde adres en voor elkaar zorgt. Dit kan financieel, maar ook op een andere manier. U kunt met 1 persoon een gezamenlijke huishouding hebben, ook al heeft u meer huisgenoten. U heeft in ieder geval een gezamenlijke huishouding als:

 • u getrouwd bent (of bent geweest in de laatste 2 jaar)
 • u samen een kind heeft
 • u een samenlevingscontract heeft
 • op een andere manier bekend is dat u een gezamenlijke huishouding heeft. Dat is bijvoorbeeld het geval als de gemeente eerder voor een (andere) uitkering heeft bepaald dat u een gezamenlijke huishouding heeft.

U heeft nooit een gezamenlijke huishouding met uw kind of ouder. 

Gezamenlijke bijstandsuitkering

Als u een gezamenlijke huishouding heeft, krijgt u van de gemeente samen 1 bijstandsuitkering. U krijgt dan het bedrag dat hoort bij de bijstandsnorm voor getrouwd/samenwonend. Het inkomen van u beiden telt mee voor de hoogte van de uitkering. Heeft 1 van u, of hebben jullie samen een hoger inkomen dan de bijstandsnorm voor samenwonenden? Dan heeft u geen recht op een bijstandsuitkering.

Kostendelersnorm

Heeft u geen gezamenlijke huishouding met uw huisgenoten? Dan kunt u te maken krijgen met de kostendelersnorm. Uw bijstand gaat dan omlaag.

Woont u met andere volwassenen op hetzelfde adres? Dan kunt u met deze volwassenen de kosten van samenleven delen. De gemeente ziet u daarom als kostendelers. Hoe meer kostendelers, hoe lager uw uitkering. Het inkomen en vermogen van uw huisgenoten hebben geen invloed op de hoogte van uw bijstand.

Niet alle volwassen huisgenoten zijn kostendeler. U bent geen kostendeler als u:

 • jonger bent dan 21 jaar
 • studeert én studiefinanciering ontvangt
 • een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL-opleiding) volgt
 • een eigen huurovereenkomst heeft

Ik heb een relatie

Als u met uw partner op hetzelfde adres ingeschreven staat, heeft u een gezamenlijke huishouding.

Deelt u de woning met meer volwassenen dan alleen uw partner? Dan geldt mogelijk de kostendelersnorm en gaat uw bijstand omlaag.

Inkomen partner

Heeft uw partner een inkomen? Dan moet u dit melden aan de Sociale Dienst van uw gemeente. Het inkomen van uw partner wordt afgetrokken van uw bijstand. Verdient uw partner meer dan de bijstandsnorm? Dan heeft u geen recht (meer) op bijstand.

Heeft uw partner vermogen? Dan heeft u geen recht op bijstand als dit vermogen hoger is dan toegestaan.

Allebei een bijstandsuitkering

Gaat u samenwonen met iemand die ook een bijstandsuitkering ontvangt? Dan verandert de hoogte van uw bijstandsuitkering. U krijgt samen met uw partner een uitkering voor samenwonenden.

Meld op tijd bij uw gemeente dat u gaat samenwonen. Meldt u dit niet? Dan ziet de gemeente dit meestal als uitkeringsfraude. U moet dan uw uitkering terugbetalen en uw gemeente kan een boete opleggen.

Zit uw partner of echtgenoot in de gevangenis of in een instelling? Geef dit dan door aan de sociale dienst van uw gemeente. Uw bijstand wordt dan aangepast.

Ik woon met familie

Woont u met volwassen familieleden op hetzelfde adres? Dan kan uw gemeente onderzoeken of u een gezamenlijke huishouding heeft, of dat u kosten kunt delen met uw huisgenoten.

Gezamenlijke huishouding

Heeft u een gezamenlijke huishouding? Dan krijgt u een bijstandsuitkering voor samenwonenden.

U heeft nooit een gezamenlijke huishouding met uw kind of ouder. Woont u samen met uw kind of ouder? Dan kunt u wel kostendelers van elkaar zijn. 

Woont u samen met familie om voor de ander te zorgen? Dan gelden soms andere regels. Woont u met een broer of zus of woont u samen als grootouder en kleinkind? En heeft degene die zorg krijgt een zorgindicatie (bewijs dat er zorg nodig is) van een professionele zorgorganisatie? Dan heeft u geen gezamenlijke huishouding. Het inkomen van de ander heeft geen invloed op uw bijstandsuitkering. U kunt wel kostendelers van elkaar zijn. 

Kostendelers

Heeft u 1 of meer kostendelers? Dan geldt de kostendelersnorm en wordt uw bijstand verlaagd.

Ik huur een kamer

Als u een kamer huurt in de woning van uw verhuurder, heeft u géén gezamenlijke huishouding met uw verhuurder. U heeft een zakelijke relatie. Uw verhuurder telt ook niet mee als kostendeler. Uw uitkering verandert niet.

Zijn er meer kamerhuurders? Dan tellen zij meestal mee als kostendeler.

Ik verhuur een kamer

Verhuurt u een kamer? Dan heeft u geen gezamenlijke huishouding met uw huurder. Uw huurders zijn ook geen kostendelers. U heeft een zakelijke relatie. Uw bijstandsuitkering verandert niet. U moet de inkomsten uit verhuur aan de gemeente doorgeven als inkomen.

Ik woon met een ander

Heeft u een huisgenoot? Woont u bijvoorbeeld met vrienden? Dan bent u kostendelers van elkaar. Uw uitkering wordt dan lager.

Zorgt u voor elkaar of doet u samen het huishouden? Dan is er misschien een gezamenlijke huishouding. U krijgt dan de bijstandsnorm voor samenwonenden. Het inkomen en vermogen van uw huisgenoot telt dan mee voor uw recht op een bijstandsuitkering.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Hoe onderzoekt de gemeente of ik een gezamenlijke huishouding heb?

  Uw gemeente kijkt naar onder andere uw woonsituatie en uw financiële gedrag. Uw gemeente of Sociale Dienst kan u vragen om bankafschriften in te leveren of uitleg te geven over uw thuissituatie.

  De gemeente onderzoekt bijvoorbeeld of u samen:

  • boodschappen doet
  • de vaste lasten van de woning betaalt
  • kookt en eet
  • de telefoon gebruikt
  • de huisdieren verzorgt
  • het huishouden verzorgt
Terug naar boven Shape