Met een uitkering naar het buitenland | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan

Ik heb AOW

U kunt met uw AOW op vakantie naar het buitenland.

Als u lang in het buitenland verblijft, kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van uw AOW. Blijft u langer dan 3 maanden in het buitenland? Dan moet u dit aan de SVB doorgeven.

Verhuizen naar het buitenland

Als u verhuist naar het buitenland, kunt u bijna altijd uw AOW-uitkering meenemen. In sommige landen krijgt u niet altijd uw volledige AOW-uitkering. Dat hangt af van het land waar u naartoe verhuist.

Soms krijgt u de uitkering niet in euro’s, maar in een andere munteenheid. Ook betaalt u extra kosten voor de uitbetaling van de uitkering. U moet elk jaar schriftelijk aangeven dat u nog in leven bent en uw gegevens controleren.

Buitenland met AIO-aanvulling

Heeft u AIO-aanvulling? Dan stopt de aanvulling voor uw partner als u langer dan 13 weken in het buitenland woont.

Heeft u een partner die nog niet de AOW-leeftijd heeft? De AIO-aanvulling voor uw partner stopt dan na maximaal 4 weken.

De AIO-aanvulling kunt u weer aanvragen, als u terug bent in Nederland.

Ik heb Wajong

Gaat u korter dan 4 weken op vakantie? U hoeft dit niet door te geven aan UWV. U moet wel bereikbaar zijn.

Als u langer dan 4 weken naar het buitenland gaat, moet u dit doorgeven aan UWV.

Wonen in het buitenland

Als u in het buitenland gaat wonen, stopt uw uitkering. Soms kunt u met uw Wajong-uitkering naar het buitenland. Bijvoorbeeld als:

 • u medische behandeling nodig heeft
 • u meer kans op een baan heeft
 • uw ouders of verzorgers verhuizen en u voor uw verzorging afhankelijk van hen bent

Vraag UWV vooraf of u met uw uitkering naar het buitenland mag.

Ik heb WIA of WAO-uitkering

Als u WIA heeft, kunt u een WGA- of een IVA-uitkering hebben.

Heeft u een WGA-uitkering? En heeft u sollicitatieplicht of bent u aan het re-integreren? Overleg uw vakantieplannen van tevoren met uw arbeidsdeskundige. Uw vakantie mag geen nadeel hebben voor uw gezondheid.

U mag maximaal 4 weken per jaar op vakantie. U hoeft dan niet te solliciteren. U heeft vooraf toestemming nodig van UWV.

Geen sollicitatieplicht of IVA

Heeft u geen sollicitatieplicht of heeft u een IVA-uitkering? En gaat u korter dan 4 weken op vakantie? U hoeft uw vakantie niet door te geven aan UWV. U moet wel bereikbaar zijn.

Gaat u langer dan 4 weken op vakantie? U moet dit minimaal 2 weken van tevoren doorgeven aan UWV.

Wonen in het buitenland

Wilt u in het buitenland gaan wonen? Dan kunt u uw uitkering meenemen als Nederland afspraken heeft met het land waar u gaat wonen.

U krijgt niet altijd uw volledige WAO of WIA-uitkering. Soms krijgt u de uitkering niet in euro’s, maar in een andere munteenheid. U moet elk jaar schriftelijk aangeven dat u nog in leven bent en uw gegevens controleren.

In het land waar u woont, kunt u een uitnodiging krijgen om een arts te bezoeken. Soms moet u naar Nederland komen voor onderzoek. De reis- en verblijfskosten worden dan vergoed.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden

Ik heb WW-uitkering

U kunt per kalenderjaar maximaal 20 vakantiedagen opnemen. Weekenden en feestdagen tellen niet mee. Bent u niet het hele jaar werkloos? Dan heeft u minder vakantiedagen.

Bereikt u binnen 1 jaar de AOW-leeftijd? Dan heeft u recht op maximaal 65 vakantiedagen. Het maakt voor het opnemen van vakantiedagen niet uit of u in Nederland blijft of naar het buitenland gaat.

U houdt uw WW-uitkering tijdens vakantie en hoeft niet te solliciteren.

Wonen in het buitenland

Heeft u een WW-uitkering en verhuist u naar het buitenland? Dan stopt uw uitkering, tenzij u:

 • werk zoekt
 • gedeeltelijk werk heeft gevonden
 • volledig werk heeft gevonden, maar minder verdient

U mag dan soms onder voorwaarden uw uitkering houden.

Ik zoek werk

U mag 3 maanden werk zoeken in een ander EU/EER-land of Zwitserland als u zelf de nationaliteit van deze landen heeft. Na 3 maanden stopt uw WW-uitkering. UWV kan de periode verlengen tot 6 maanden.

Heeft u een andere nationaliteit? Dan kunt u alleen naar een EU-land (behalve Denemarken).

Daarnaast gelden er nog aanvullende voorwaarden.

Ik heb werk gevonden

U heeft werk gevonden in een EU/EER-land of Zwitserland, maar het is geen volledige baan? U krijgt een aanvulling zolang u minder verdient dan 87,5% van uw WW-maandloon. Na 3 maanden stopt de uitkering.

Heeft u een volledige baan gevonden in een land van de EU/EER of Zwitserland? Uw uitkering stopt zodra u in een maand meer verdient dan 87,5% van uw WW-maandloon.

Wordt u opnieuw werkloos en gaat u terug naar Nederland? U krijgt dan soms opnieuw een WW-uitkering

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden

Ik heb ziektewetuitkering

Als u een ziektewetuitkering heeft, mag u op vakantie. U heeft geen toestemming nodig van UWV. U moet wel uw verblijfplaats vooraf aan UWV doorgeven.

Heeft u een sollicitatieplicht of bent u aan het re-integreren? Dan moet u zich houden aan de afspraken over uw re-integratie. Overleg vooraf met uw begeleider. Uw vakantie mag namelijk niet slecht zijn voor uw gezondheid.

Tijdens uw vakantie hoeft u maximaal 20 werkdagen per jaar niet te solliciteren. U heeft vooraf toestemming nodig van UWV.

Wonen in het buitenland

Wilt u in het buitenland gaan wonen? Dan kunt u uw uitkering meenemen als Nederland afspraken heeft met het land waar u gaat wonen. U krijgt niet altijd uw volledige ziektewetuitkering.

Heeft u een werkgever? Dan gelden er andere regels.

Ik heb een bijstandsuitkering, IOW of IOAW-uitkering

U kunt zonder gevolgen voor uw uitkering naar het buitenland voor maximaal:

 • 4 weken met uw bijstandsuitkering
 • 4 weken met uw IOAW-uitkering
 • 13 weken met uw IOAW-uitkering als u pensioengerechtigd bent
 • 20 werkdagen met uw IOW-uitkering

U moet uw vakantie altijd van tevoren melden bij UWV of gemeente.

Bent u jonger dan 27 jaar? Als u zich meldt voor een uitkering, moet u de eerste 4 weken actief op zoek naar werk of een opleiding. Gaat u direct naar het buitenland? Dan kan uw uitkering worden geweigerd of krijgt u (tijdelijk) een lagere uitkering.

Werk zoeken in buitenland

Wilt u werk zoeken in een EU- of EER-land of Zwitserland? Dat kunt u soms uw uitkering houden.

Heeft u IOAW-uitkering? De gemeente kan u maximaal voor 3 maanden toestemming geven. 

Heeft u IOW-uitkering? UWV kan u maximaal voor 6 maanden toestemming geven om werk te zoeken.

Ik heb een toeslag (toeslagenwet)

Heeft u een laag inkomen en krijgt u een toeslag van UWV? Dan kunt u uw toeslag meenemen als Nederland afspraken heeft met het land waar u gaat wonen.

Woont u in Nederland, maar gaat u maximaal 12 maanden in het buitenland werken? U kunt dan soms uw toeslag houden.

Deze regels gelden niet voor een toeslag van de Belastingdienst, maar van UWV.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat gebeurt er als ik me niet houd aan de regels over vakantie?

  Geeft u uw vakantie niet of te laat door? Of blijft u te lang weg? U krijgt mogelijk:

  • tijdelijk minder uitkering
  • geen uitkering
  • een boete
Terug naar boven Shape