Logo
Cookie Privacy

Mag ik met mijn uitkering naar het buitenland?

Als u een uitkering krijgt, moet u zich houden aan bepaalde regels. Voor de meeste uitkeringen gelden regels over vakantie in het buitenland. Bijvoorbeeld hoelang u weg mag, wat u moet doorgeven en wanneer. Soms kunt u in het buitenland gaan wonen en uw uitkering houden.

Kies uw situatie:

AOW-uitkering
Wajong-uitkering
WIA-uitkering of WAO-uitkering
WW-uitkering
Ziektewetuitkering
Bijstandsuitkering, IOW-uitkering of IOAW-uitkering
Toeslag van UWV (Toeslagenwet)

AOW-uitkering

U mag met uw AOW-uitkering naar het buitenland. Is dit tijdelijk, bijvoorbeeld voor een vakantie? Dan heeft dit geen gevolgen voor uw AOW-uitkering. U hoeft uw vakantie niet door te geven aan de SVB.

Wonen in het buitenland

Verhuist u naar het buitenland? Dan moet u dit binnen 4 weken doorgeven aan de SVB. U kunt bijna altijd uw AOW-uitkering meenemen. Maar u krijgt niet altijd het hele bedrag. Hoeveel u krijgt, hangt af van het land waar u naartoe verhuist.

Voor het ontvangen van een uitkering in het buitenland betaalt u kosten. U moet elk jaar schriftelijk laten weten dat u nog leeft, en u moet uw gegevens controleren. Soms krijgt u uw uitkering niet in euro’s, maar in de geldsoort van het land waar u woont.

AIO-aanvulling

Heeft u een AIO-aanvulling omdat u een lagere AOW-uitkering heeft? Dan moet u het aan de SVB doorgeven als u naar het buitenland gaat. Dit geldt voor vakantie en verhuizen. U mag met een AIO-aanvulling maximaal 13 weken naar het buitenland. Bent u langer in het buitenland? Dan stopt uw AIO-aanvulling.

Partner in buitenland

Heeft uw partner ook de AOW-leeftijd? Dan wordt uw AIO-aanvulling lager als uw partner langer dan 13 weken in het buitenland blijft.

Heeft uw partner nog niet de AOW-leeftijd? Dan wordt uw AIO-aanvulling lager als uw partner langer dan 4 weken in het buitenland blijft.

Opnieuw aanvragen

Is uw AIO-aanvulling gestopt omdat u te lang in het buitenland was? Dan kunt u de AIO-aanvulling weer aanvragen als u terug bent in Nederland.

Is uw AIO-aanvulling verlaagd omdat uw partner te lang in het buitenland was? Dan kunt u weer een verhoging aanvragen als uw partner terug in Nederland is.

Bent u geholpen met deze informatie?

Wajong-uitkering

U mag met uw Wajong-uitkering naar het buitenland.

Gaat u korter dan 4 weken op vakantie naar het buitenland? Dan hoeft u dit niet door te geven aan UWV. U moet wel bereikbaar zijn. Dit betekent ook dat u uw post leest.

Gaat u langer dan 4 weken naar het buitenland? Dan moet u dit minstens 2 weken voor vertrek doorgeven aan UWV.

Heeft u werk of moet u re-integreren? Vraag dan altijd toestemming aan uw werkgever en UWV voor u op vakantie gaat.

Wonen in het buitenland

Als u in het buitenland gaat wonen, stopt uw Wajong-uitkering.

U kunt voor uw vertrek toestemming vragen aan UWV om met uw Wajong-uitkering in het buitenland te wonen. Bijvoorbeeld als:

  • u een medische behandeling nodig heeft
  • u daar meer kans heeft op een baan
  • uw ouders of verzorgers naar het buitenland verhuizen en u afhankelijk van hen bent voor uw verzorging
Bent u geholpen met deze informatie?

WIA-uitkering of WAO-uitkering

Moet u solliciteren of bent u aan het re-integreren? Dan mag u ieder jaar maximaal 20 vakantiedagen opnemen, bijvoorbeeld om naar het buitenland te gaan. Weekenden en feestdagen tellen niet mee. Heeft u uw WIA- of WAO-uitkering niet het hele jaar (van januari tot en met december)? Dan heeft u minder vakantiedagen.

Voor het opnemen van vakantiedagen heeft u toestemming nodig van UWV. Uw vakantie mag namelijk niet slecht zijn voor uw gezondheid. Overleg daarom uw vakantieplannen vooraf met uw arbeidsdeskundige. Tijdens uw vakantie hoeft u niet te solliciteren of te re-integreren.

Hoeft u niet te solliciteren of te re-integreren? Dan mag u met uw WIA- of WAO-uitkering naar het buitenland. U heeft alleen toestemming nodig van UWV als u langer dan 4 weken op vakantie gaat. Vraag minimaal 2 weken voor uw vakantie toestemming aan UWV.

Tijdens uw vakantie moet u wel bereikbaar zijn. Dit betekent ook dat u uw post leest.

Wonen in het buitenland

U kunt uw WIA- of WAO-uitkering meenemen naar het buitenland als Nederland afspraken heeft met het land waar u gaat wonen.

Uw uitkering kan lager worden als u in het buitenland gaat wonen. Soms krijgt u uw uitkering niet in euro’s, maar in de geldsoort van dat land. U moet elk jaar uw gegevens controleren en schriftelijk laten weten dat u nog leeft.

U kunt van UWV een uitnodiging krijgen om een arts te bezoeken in het land waar u woont. Soms moet u naar Nederland komen voor onderzoek. UWV betaalt dan uw reis- en verblijfskosten. U moet meewerken om uw uitkering te houden.

Bent u geholpen met deze informatie?

WW-uitkering

U mag ieder jaar maximaal 20 vakantiedagen opnemen, bijvoorbeeld om naar het buitenland te gaan. Weekenden en feestdagen tellen niet mee. Bent u niet het hele jaar (van januari tot en met december) werkloos? Dan heeft u minder vakantiedagen. Bereikt u binnen 1 jaar de AOW-leeftijd? Dan heeft u recht op maximaal 65 vakantiedagen.

Tijdens uw vakantie houdt u uw WW-uitkering en hoeft u niet te solliciteren.

Werk zoeken in het buitenland

Uw WW-uitkering stopt als u naar het buitenland verhuist. Dit is niet zo als u naar het buitenland verhuist om daar werk te zoeken.

U mag uw WW-uitkering houden als u:

  • de nationaliteit heeft van Nederland, een ander EU/EER-land of Zwitserland én in een van deze landen woont en daar naar werk zoekt

  • een andere nationaliteit heeft en in een EU-land (behalve Denemarken) woont en daar naar werk zoekt

Na 3 maanden wonen in het buitenland, stopt uw WW-uitkering. UWV kan deze periode verlengen tot 6 maanden. Ook gelden er nog meer voorwaarden.

Werken in het buitenland

Uw WW-uitkering stopt als u naar het buitenland verhuist. Dit is niet zo als u naar het buitenland verhuist omdat u daar werk heeft gevonden.

U mag uw WW-uitkering houden als u:

  • woont en werkt in een EU/EER-land of Zwitserland

  • minder verdient dan 87,5% van uw WW-maandloon

UWV vult uw salaris aan tot de hoogte van uw WW-uitkering.

De aanvulling stopt als u:

  • meer verdient dan 87,5% van uw WW-maandloon

  • 3 maanden in het buitenland woont

Wordt u opnieuw werkloos en gaat u terug naar Nederland? Dan kunt u soms opnieuw een WW-uitkering aanvragen.

Bent u geholpen met deze informatie?

Ziektewetuitkering

U mag ieder jaar maximaal 20 dagen vakantie opnemen, bijvoorbeeld om naar het buitenland te gaan. Weekenden en feestdagen tellen niet mee. Bent u niet het hele jaar (van januari tot en met december) ziek? Dan heeft u minder vakantiedagen. Tijdens uw vakantie hoeft u niet te re-integreren.

Moet u solliciteren of bent u aan het re-integreren? Dan mag u op vakantie als u toestemming krijgt van UWV. Uw vakantie mag namelijk niet slecht zijn voor uw gezondheid. Overleg daarom vooraf met uw begeleider.

Heeft u een werkgever? Dan heeft u van hem ook toestemming nodig voor uw vakantie.

Hoeft u door uw ziekte niet te solliciteren of re-integreren? Dan heeft u voor uw vakantie geen toestemming nodig van UWV. U moet wel voor u op vakantie gaat uw vakantieadres doorgeven aan UWV.

Wonen in het buitenland

U kunt uw ziektewetuitkering meenemen naar het buitenland als Nederland afspraken heeft met het land waar u gaat wonen. U krijgt niet altijd het hele bedrag van uw ziektewetuitkering.

Bent u geholpen met deze informatie?

Bijstandsuitkering, IOW-uitkering of IOAW-uitkering

U mag ieder jaar maximaal 20 dagen vakantie opnemen, bijvoorbeeld om naar het buitenland te gaan. Weekenden en feestdagen tellen niet mee. Heeft u uw uitkering niet het hele jaar (van januari tot en met december)? Dan heeft u minder vakantiedagen. U moet uw vakantie altijd vooraf bij UWV of de gemeente doorgeven.

Bent u jonger dan 27 jaar en vraagt u een bijstandsuitkering aan? Dan moet u eerst 4 weken zoeken naar werk of een opleiding voordat u de uitkering krijgt. Doet u dit niet en gaat u meteen naar het buitenland? Dan krijgt u mogelijk geen uitkering of krijgt u eerst een lagere uitkering.

Werk zoeken in buitenland

Wilt u werk zoeken in een EU/EER-land of Zwitserland? Dan kunt u soms uw uitkering houden.

Heeft u een IOAW-uitkering? Dan kan de gemeente u toestemming geven om in het buitenland naar werk te zoeken. Deze toestemming duurt maximaal 3 maanden. Blijft u na deze periode in het buitenland? Dan stopt uw uitkering.

Heeft u een IOW-uitkering? Dan kan UWV u toestemming geven om werk te zoeken in het buitenland. Deze toestemming duurt maximaal 6 maanden. Blijft u na deze periode in het buitenland? Dan stopt uw uitkering.

Bent u geholpen met deze informatie?

Toeslag van UWV (Toeslagenwet)

U mag met uw toeslag van UWV naar het buitenland. U moet uw vakantie wel minstens 2 weken voor vertrek doorgeven aan UWV.

Let op

U krijgt bij een toeslag van UWV vaak ook een andere uitkering. U moet zich ook voor deze uitkering houden aan de regels over vakantie. Stopt uw recht op de andere uitkering? Dan stopt ook uw recht op de toeslag van UWV.


Wonen in het buitenland

U kunt uw toeslag van UWV meenemen naar het buitenland als Nederland afspraken heeft met het land waar u gaat wonen.

Woont u in Nederland, maar gaat u maximaal 12 maanden in het buitenland werken? Dan kunt u soms ook uw toeslag van UWV houden.

Bent u geholpen met deze informatie?

Meer informatie over dit onderwerp

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:

Ook interessant voor u

Wanneer heb ik recht op een WW-uitkering?
Logo

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven