Overslaan en naar de inhoud gaan

AOW- of pensioengerechtigde leeftijd

De AOW-leeftijd staat in de wet en wordt stapsgewijs verhoogd. Wordt in uw arbeidscontract of cao een andere leeftijd genoemd? Dan gaat uw pensioenleeftijd mogelijk eerder of later in. Neem dan snel contact op met een van onze juristen.

Opzegging door werkgever       

Zegt uw werkgever uw arbeidscontract op omdat u de AOW- of pensioenleeftijd bereikt? Uw werkgever heeft dan geen toestemming van u, UWV of de kantonrechter nodig. Dit geldt alleen als uw arbeidscontract is gesloten voordat u de AOW- of pensioenleeftijd had.

Uw werkgever moet zich bij de opzegging houden aan de opzegtermijn.

Einde van rechtswege

Staat in uw arbeidscontract of cao dat het contract automatisch (“van rechtswege”) eindigt als u de AOW- of pensioenleeftijd bereikt? Uw werkgever hoeft uw contract dan niet op te zeggen. Uw contract eindigt automatisch.

Soms vermeldt uw arbeidscontract een leeftijd waarop het contract van rechtswege eindigt. Wijkt deze leeftijd af van de AOW-leeftijd? Dat is niet altijd toegestaan. Neem dan snel contact op met een van onze juristen.

Doorwerken

Wilt u doorwerken als u de AOW- of pensioenleeftijd heeft? Dat kan als uw werkgever hiermee instemt. Houd wel rekening met afwijkende regels voor bijvoorbeeld loon tijdens ziekte of ontslag. 

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat zijn mijn rechten als ik doorwerk na mijn AOW-leeftijd of pensioenleeftijd?

  U heeft dezelfde rechten en plichten als werknemers die geen AOW krijgen, zoals de regels uit de cao.

  Salaris

  Als u doorwerkt, betaalt u geen premies meer voor werkloosheid en ziekte. Hierdoor is uw salaris hoger dan vóór uw AOW- of pensioenleeftijd. U heeft dan geen recht meer op een uitkering bij ziekte of werkloosheid van het UWV.

  Sluit u een nieuwe arbeidsovereenkomst? Dan mag u met uw werkgever een ander salaris afspreken. U heeft recht op ten minste het minimumloon. Bereken het minimumloon op de website van Rijksoverheid.

  Arbeidsvoorwaarden

  Bereikt u in 2016 de AOW- of pensioenleeftijd? En werkt u door? Dan gelden er een aantal andere regels, zoals:

  • u ontvangt bij ziekte maximaal 13 weken loon
  • uw werkgever hoeft minder aan re-integratie te doen
  • u kunt meer tijdelijke contracten krijgen dan jongere werknemers (maximaal 6 tijdelijke contracten, gedurende 4 jaar)
  • uw werkgever heeft een opzegtermijn van één maand
  • wilt u meer uren werken? Dan hoeft uw werkgever daar niet mee akkoord te gaan

  Ontslag

  Werkt u door op grond van uw oude contract? Dan mag uw werkgever u ontslaan zonder uw toestemming, of die van het UWV of de kantonrechter.

  • Sluit u na uw AOW- of pensioenleeftijd een nieuw contract? Dan gelden dezelfde regels als voor de andere werknemers.
  • Heeft u een tijdelijk contract? Dan stopt dit contract automatisch op de einddatum. De werkgever heeft wel een aanzegverplichting.
  • Heeft u een vast contract? Dan kan uw werkgever uw contract niet zomaar beëindigen.

  Zo kunt u doorwerken na uw AOW- of pensioenleeftijd.

 • Heb ik bij pensioenontslag recht op een transitievergoeding?

  Wanneer uw arbeidsovereenkomst eindigt wegens het bereiken van de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd, dan heeft u géén recht op een transitievergoeding. De transitievergoeding is bedoeld om u van werk naar werk te helpen. Bij het bereiken van uw AOW- of pensioenleeftijd is dit niet noodzakelijk.

 • Kan ik pensioenontslag krijgen als ik ziek ben?

  Ja, uw arbeidsovereenkomst eindigt automatisch bij het bereiken van de AOW-leeftijd of pensioengerechtigde leeftijd. Ondanks uw ziekte kunt u dus pensioenontslag krijgen.

Terug naar boven Shape