Eindigt mijn contract bij pensioenleeftijd? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan

Mijn werkgever zegt mijn arbeidscontract op

Uw werkgever kan uw arbeidscontract opzeggen als of nadat u de AOW- of pensioenleeftijd bereikt. Uw werkgever heeft geen toestemming nodig van de rechter of UWV.

Uw werkgever moet zich bij de opzegging houden aan de opzegtermijn. Wilt u zelf het arbeidscontract beëindigen? Dan moet u ook opzeggen en rekening houden met de opzegtermijn. 

Heeft u uw arbeidscontract gesloten nadat u de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd had? Dan moet uw werkgever wel toestemming vragen om uw contract op te zeggen.

Mijn arbeidsovereenkomst eindigt automatisch

Staat in uw arbeidscontract of cao dat uw contract “van rechtswege” eindigt als u de AOW- of pensioenleeftijd bereikt? Dan eindigt uw contract automatisch. Uw werkgever hoeft uw contract dan niet op te zeggen.

Soms staat in uw arbeidscontract een leeftijd waarop het contract eindigt. Wijkt deze leeftijd af van de AOW-leeftijd? Dat mag niet altijd. Neem contact op met een van onze juristen.

Ik blijf doorwerken na mijn AOW- of pensioenleeftijd

Er gelden na uw AOW- of pensioengerechtigde leeftijd andere arbeidsvoorwaarden en rechten bij ontslag. U kunt blijven doorwerken als uw werkgever het hiermee eens is. U kunt blijven werken op basis van uw oude contract of een nieuwe arbeidsovereenkomst sluiten.

Salaris na AOW- of pensioenleeftijd

Blijft u werken op basis van uw oude contract? Dan blijft uw oude salaris geldig.

Sluit u een nieuwe arbeidsovereenkomst? Dan mag uw werkgever nieuwe afspraken met u maken. Ook over uw salaris. U heeft recht op ten minste het minimumloon.

U betaalt geen premies meer voor werkloosheid en ziekte als u doorwerkt, nadat u AOW of pensioen krijgt. Hierdoor is uw salaris mogelijk hoger dan vóór uw AOW- of pensioenleeftijd. U heeft geen recht op een uitkering van UWV bij ziekte of werkloosheid.

Arbeidsvoorwaarden na AOW

Er gelden andere regels als u doorwerkt na uw AOW- of pensioenleeftijd, zoals:

 • u ontvangt maximaal 13 weken loon als u ziek wordt
 • uw werkgever hoeft minder aan re-integratie te doen
 • u kunt meerdere tijdelijke contracten krijgen (maximaal 6 tijdelijke contracten in een periode van 4 jaar)
 • er geldt een opzegtermijn van 1 maand 
 • uw werkgever is niet verplicht u meer uren te geven als u meer wilt werken

Ontslag na pensioenleeftijd

Als u doorwerkt op basis van uw oude contract, mag uw werkgever u ontslaan zonder toestemming van de kantonrechter of UWV.

Sluit u een nieuw contract na uw AOW- of pensioenleeftijd? Dan:

 • loopt een tijdelijk contract automatisch af. Uw werkgever heeft wel een aanzegverplichting
 • moet uw werkgever bij een contract voor onbepaalde tijd toestemming vragen aan UWV of de kantonrechter om uw contract te beëindigen. 

Verder heeft u dezelfde rechten en plichten als werknemers die geen AOW krijgen, zoals de regels uit de cao.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Heb ik bij pensioenontslag recht op een transitievergoeding?

  Wanneer uw arbeidsovereenkomst eindigt wegens het bereiken van de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd, heeft u géén recht op een transitievergoeding. De transitievergoeding is bedoeld om u van werk naar werk te helpen.

 • Kan ik pensioenontslag krijgen als ik ziek ben?

  Ja. Als uw werkgever zich aan de opzegregels houdt, kan uw contract eindigen. Uw ziekte verandert daar niets aan.

  Tenzij uw werkgever uw contact beëindigt, omdat u ziek bent. Dit moet u kunnen bewijzen. Neem contact op met een van onze juristen.

Terug naar boven Shape