Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar

AOW- of pensioenleeftijd

Staat in uw contract of cao dat uw contract 'van rechtswege' stopt als u de AOW- of pensioenleeftijd bereikt? Dan hoeft u vanaf dat moment niet meer te werken. Uw contract stopt automatisch. U hoeft hiervoor niets te doen en uw werkgever ook niet. 

Wilt u doorwerken na uw pensioen? Bespreek dit dan met uw werkgever. 

Schriftelijk opzeggen

Eindigt uw contract niet automatisch? Dan moet uw werkgever uw contract schriftelijk stoppen. Hij heeft geen toestemming nodig van UWV of de rechter. De opzegtermijn is 1 maand. 

Is de pensioenleeftijd in uw contract anders dan uw AOW-leeftijd? Dan mag uw werkgever u niet zomaar ontslaan als u uw pensioenleeftijd bereikt. Doet hij dit toch? Dan heeft u 2 maanden om het ontslag ongedaan te maken. Neem meteen contact op met een advocaat

Zelf opzeggen

Heeft u de AOW- of pensioenleeftijd bereikt en zegt uw werkgever uw contract niet op? Dan kunt u zelf uw contract stoppen. Dat doet u door ontslag te nemen. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief ontslag nemen. U moet zich houden aan de opzegtermijn in uw contract of cao. 

Meer informatie over dit onderwerp
 • Hoeveel AOW krijg ik?

  De hoogte van uw AOW hangt af van uw situatie. Bijvoorbeeld of u alleen woont of samenwoont. En of u tijdelijk in het buitenland woonde. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kunt u zien hoeveel AOW u krijgt.

  Minimumloon

  De AOW hangt samen met het minimumloon. Als u alleen woont, is uw AOW 70% van het minimumloon. Als u getrouwd bent of samenwoont, krijgt u 50% van het minimumloon.

  AIO-aanvulling

  Krijgt u een lage AOW? Dan heeft u misschien recht op een 'AIO-aanvulling'. Uw inkomen wordt dan aangevuld tot het sociaal minimum.

 • Heb ik recht op een transitievergoeding als ik met pensioen ga?

  Nee. Een transitievergoeding is bedoeld om u te helpen bij het vinden van nieuw werk. Stopt uw contract op of na uw AOW- of pensioenleeftijd? Dan hoeft u geen nieuwe baan meer te zoeken. 

 • Kan ik met pensioen als ik ziek ben?

  Ja, u kunt met pensioen als u ziek bent. Uw werkgever moet zich wel houden aan de regels voor ontslag. 

  Maar uw werkgever mag uw contract niet stoppen omdát u ziek bent. Doet hij dat wel? Neem dan contact op met een advocaat. Of vraag advies aan uw rechtsbijstandverzekering of vakbond. 

 • Wanneer heb ik recht op een AOW-pensioen?

  U heeft recht op een AOW-uitkering als u vóór uw AOW-leeftijd in Nederland woonde of werkte. Hoe langer u in Nederland woonde of werkte, hoe hoger uw AOW-uitkering is. U ontvangt de AOW van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB kijkt naar de laatste 50 jaar voor uw AOW- leeftijd. 

  Opgebouwd pensioen

  Naast een AOW-uitkering kunt u recht hebben op pensioen. Dat is geld dat u heeft opgebouwd via uw werkgever. Deze afspraken staan in uw arbeidscontract of cao. Of kijk op Mijn Pensioenoverzicht

  Tot aan uw AOW-leeftijd kunt u ook pensioen opbouwen via een verzekeraar. Bijvoorbeeld met een lijfrente, koopsom of levensverzekering. 

  Verder kunt u recht hebben op ouderdomspensioen of nabestaandenpensioen van uw ex-partner. 

Terug naar boven Shape