Overslaan en naar de inhoud gaan
Let op: Op dit moment is het drukker dan anders aan de telefoon. U kunt ook een van onze vestigingen bezoeken.

Ik wil doorwerken na mijn AOW- of pensioenleeftijd

U mag doorwerken als u en uw werkgever dit allebei willen. Controleer eerst of uw contract stopt. Dat kan op 2 manieren:

 • Uw contract stopt automatisch op het moment dat u de AOW- of pensioenleeftijd bereikt. Dit is zo als dat in uw contract of cao is afgesproken. 
 • Uw werkgever stopt uw contract op of nadat u de AOW- of pensioenleeftijd heeft bereikt. Dat kan als in uw cao of contract staat dat hij dat mag doen. Hij kan dat ook doen als hier niets over is afgesproken. 

Als uw contract stopt, moet u een nieuw contract afspreken als u wilt blijven werken. Als uw contract niet stopt, dan blijft het oude geldig. U hoeft geen nieuwe afspraken te maken. Dat mag wel als u en uw werkgever dit allebei willen.

Kijk ook in uw oude contract of cao of hierin afspraken staan over doorwerken na uw AOW- of pensioenleeftijd. Bijvoorbeeld hoe u dit moet aanvragen en wanneer uw werkgever dit moet goedkeuren.

Tijdelijk contract

Sprak u na uw AOW-leeftijd een tijdelijk contract af? Dan mag uw werkgever u:

 • maximaal 6 tijdelijke contracten geven
 • maximaal 4 jaar lang tijdelijke contracten geven

Krijgt u na uw AOW-leeftijd een 7e contract of werkt u langer dan 4 jaar bij uw werkgever? Dan heeft u recht op een vast contract.

Uw werkgever moet op tijd laten weten of hij uw tijdelijke contract verlengt. Anders kunt u recht hebben op een aanzegvergoeding.

Salaris

Blijft u na uw AOW-leeftijd of pensioenleeftijd werken volgens uw oude contract? Dan blijft uw oude salaris geldig.

Maakt u samen een nieuw contract? Dan mag uw werkgever nieuwe afspraken met u maken. Ook over uw salaris. U heeft dan recht op het minimumloon of meer.

Na uw AOW-leeftijd heeft u geen recht meer op een WW-uitkering. En u heeft korter recht op een ziektewetuitkering. Daarom houdt uw werkgever hier minder salaris voor in. Uw netto salaris kan daardoor hoger worden.

Arbeidsvoorwaarden

Vanaf uw AOW-leeftijd gelden andere arbeidsvoorwaarden:

 • Wordt u ziek? Dan krijgt u maximaal 13 weken loon. Krijgt u geen loon? Dan krijgt u maximaal 13 weken ziektewetuitkering.
 • Er gelden minder strenge regels voor re-integratie. Zo hoeft uw werkgever geen plan van aanpak meer te maken. Hij hoeft ook geen passend werk meer te zoeken bij een ander bedrijf.
 • Vraagt u om meer uren? Dan hoeft uw werkgever hier niet aan mee te werken.

Ontslag

Ook uw rechten bij ontslag veranderen vanaf uw AOW-leeftijd:

 • U werkt volgens uw oude contract: uw werkgever mag u meestal ontslaan via een brief. Na uw AOW- of pensioenleeftijd is de opzegtermijn hiervoor 1 maand. Staat in uw contract of cao dat uw werkgever u niet mag ontslaan als u de AOW- of pensioenleeftijd bereikt? Dan mag uw werkgever u pas ontslaan met toestemming van UWV of de kantonrechter.
 • U heeft een tijdelijk contract afgesproken: uw werkgever mag ervoor kiezen uw contract niet te verlengen.
 • U heeft een nieuw vast contract afgesproken of (automatisch) gekregen na meerdere verlengingen: uw werkgever mag u alleen ontslaan met toestemming van UWV of de kantonrechter.

Verder heeft u dezelfde rechten en plichten als werknemers die nog niet de AOW- of pensioenleeftijd hebben. Zo mag uw werkgever uw contract niet zomaar stoppen omdat u ziek bent.

Ik wil met pensioen

Staat in uw contract of cao dat uw baan stopt als u de AOW- of pensioenleeftijd bereikt? Dan hoeven u en uw werkgever niets te doen. Uw contract stopt automatisch.

In alle andere situaties moet uw werkgever opzeggen, of uzelf.

Werkgever zegt op

Uw werkgever mag uw contract opzeggen in deze situaties:

 • In uw contract of cao staat dat uw werkgever het recht krijgt uw contract te stoppen vanaf uw AOW- of pensioenleeftijd.
 • Er staat niets in uw contract of cao over stoppen vanaf uw AOW- of pensioenleeftijd.

Hij stopt uw contract door u een brief te sturen. Hij heeft geen toestemming nodig van UWV of de kantonrechter. Uw werkgever moet zich wel houden aan de opzegtermijn. Stuurt hij de brief na uw AOW- of pensioenleeftijd? Dan is de opzegtermijn 1 maand.

Staat in uw contract of cao dat uw werkgever u niet mag ontslaan als u de AOW- of pensioenleeftijd bereikt? Of kwam u in dienst na uw AOW- of pensioenleeftijd? Dan heeft uw werkgever toestemming nodig van UWV of de kantonrechter om uw contract te stoppen.

Zelf opzeggen

U kunt ook zelf ontslag nemen. U schrijft dan een brief aan uw werkgever. En u moet zich houden aan de opzegtermijn in uw contract.

Staat in uw contract dat uw dienstverband op een andere leeftijd stopt dan uw AOW-leeftijd? Dat is misschien verboden. Neem contact op met een van onze juristen.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Heb ik recht op een transitievergoeding als ik met pensioen ga?

  Nee. De transitievergoeding is bedoeld om u te helpen bij het vinden van nieuw werk. Stopt uw contract op of na uw AOW- of pensioenleeftijd? Dan hoeft u geen nieuwe baan meer te vinden. Een transitievergoeding is daarom niet nodig.

 • Kan ik met pensioen als ik ziek ben?

  Ja. Als uw werkgever zich aan de regels houdt, kan uw contract stoppen. Uw ziekte verandert daar niets aan.

  Uw werkgever mag uw contract niet stoppen, omdát u ziek bent. Dit moet u kunnen bewijzen. Neem contact op met een van onze juristen.

 • Heb ik recht op AOW en pensioen?

  U heeft recht op een AOW-uitkering als u vóór uw AOW-leeftijd in Nederland woonde of werkte. Hierbij kijkt de SVB naar de 50 jaar voor uw AOW-leeftijd. Hoe langer u in Nederland woonde of werkte, hoe hoger uw AOW-uitkering is.

  Opgebouwd pensioen

  Naast een AOW-uitkering kunt u recht hebben op pensioen. Dat is geld dat u opbouwt via uw werkgever. Deze afspraken staan in uw arbeidscontract of cao. Of kijk op Mijn Pensioenoverzicht.

  U kunt ook zelf pensioen opbouwen via een verzekeraar. Dit is bijvoorbeeld een lijfrente, koopsom of levensverzekering.

  Verder kunt recht hebben op ouderdomspensioen of nabestaandenpensioen van uw ex-partner.

 • Wat is mijn AOW- of pensioenleeftijd?

  Op de website van de SVB kunt u uw AOW-leeftijd opzoeken. Deze datum hangt af van uw geboortedatum. Vanaf uw AOW-leeftijd krijgt u een AOW-uitkering van de overheid. Ook als u blijft werken.

  Uw pensioenleeftijd is iets anders. Deze leeftijd spreekt u af met uw werkgever in uw arbeidscontract of cao. Vanaf deze leeftijd krijgt u pensioen. Dat is geld dat u in de jaren dat u werkte, opspaarde voor uw oude dag.

  Andere pensioenleeftijd

  Er geldt voor u een uitzondering als uw pensioenleeftijd lager is dan uw AOW-leeftijd. Dan gaat u met pensioen vóór u AOW gaat ontvangen. Deze pensioenleeftijd staat in uw contract of cao. Op het moment dat u met pensioen gaat (uw pensioenleeftijd bereikt) mag uw werkgever mogelijk uw contract niet stoppen. Uw contract mag dan ook niet automatisch eindigen. Dit kan namelijk discriminatie op leeftijd zijn. Wil uw werkgever uw contract toch stoppen op uw pensioenleeftijd? Neem dan contact op met een van onze juristen.

  Is de pensioenleeftijd in uw contract of cao hoger dan uw AOW-leeftijd? Dan loopt uw contract in elk geval door tot uw pensioenleeftijd.

Terug naar boven Shape