Heb ik recht op partneralimentatie? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan

Recht op partneralimentatie

Echtgenoten en geregistreerde partners zijn onderhoudsplichtig. Dat betekent dat u verplicht bent voor elkaar te zorgen, ook financieel. Na het beëindigen van uw relatie blijft de onderhoudsplicht voor uw ex-partner bestaan.

U heeft recht op alimentatie van uw partner als:

 • u getrouwd of geregistreerd partner bent geweest én
 • uw ex-partner meer inkomen heeft

Partneralimentatie berekenen

U kunt samen afspraken maken over de partneralimentatie. Wordt u het niet eens over de hoogte van het bedrag? Dan kunt u het LBIO inschakelen om dit voor u te berekenen.

Uw afspraken over partneralimentatie legt u schriftelijk vast in uw echtscheidingsconvenant. Uw echtscheidingsconvenant dient u samen met uw echtscheidingsverzoek in bij de rechtbank.

Komt u er samen niet uit? Dan kunt u de rechter vragen de partneralimentatie vast te stellen. De rechter bepaalt dan:

 • of u recht heeft op alimentatie van uw partner
 • hoeveel partneralimentatie u krijgt

Partneralimentatie na geregistreerd partnerschap

Heeft u geen minderjarige kinderen? Dan kunt u samen uw scheiding regelen. U maakt dan ook samen afspraken over partneralimentatie.

Komt u niet uit de hoogte van de partneralimentatie? Dan kunt u het LBIO inschakelen om dit voor u te berekenen.

De afspraken legt u vast in een overeenkomst. U kunt uw overeenkomst laten opstellen door:

 • een notaris
 • een mediator
 • een (gezamenlijke) advocaat

Heeft u minderjarige kinderen? Of komt u er niet samen uit? Dan moet u naar de rechtbank om uw echtscheiding te regelen. De rechter bepaalt dan ook uw partneralimentatie. U heeft hiervoor een advocaat nodig.

Heeft u samengewoond met uw ex-partner? Dan heeft u alleen recht op partneralimentatie als dit in uw samenlevingscontract is afgesproken.

Indexering partneralimentatie

Elk jaar gaat op 1 januari de partneralimentatie omhoog. De alimentatie stijgt mee met de gemiddelde loonsverhoging. De Minister van Justitie en Veiligheid stelt elk jaar het indexeringspercentage vast. Uw ex-partner moet per 1 januari de alimentatie met dit percentage verhogen. 

U heeft (tijdelijk) geen recht op indexering van de alimentatie als u dit in een overeenkomst heeft afgesproken of de rechter dat heeft bepaald.

Ook kunt u kiezen voor een andere vorm van indexering. Bijvoorbeeld door de loonstijging van uw ex-partner te koppelen aan de alimentatie. Dan stijgt de alimentatie met hetzelfde percentage als het salaris van uw ex-partner. Dit legt u vast in een overeenkomst. 

Niet-wijzigingsbeding

U kunt samen in het echtscheidingsconvenant afspreken dat de alimentatie niet wijzigt bij een verandering in de omstandigheden. Dit wordt een niet-wijzigingsbeding genoemd.

Is er sprake van een ingrijpende omstandigheid, waardoor het niet redelijk is dat een van u nog gebonden is aan het niet-wijzigingsbeding? Dan kan de rechter de alimentatie toch wijzigen. 

Meer informatie over dit onderwerp
 • Hoe bepaalt de rechter de hoogte van de partneralimentatie?

  Hoeveel partneralimentatie u krijgt, hangt af van wat u nodig heeft (behoefte) en wat uw ex-partner kan opbrengen (draagkracht).

  Alimentatieberekening

  De rechter berekent de partneralimentatie aan de hand van de Trema-normen. Dit zijn richtlijnen voor het vaststellen van de alimentatie. De normen houden rekening met onder andere:

  • uw inkomen
  • uw leeftijd
  • uw kansen op de arbeidsmarkt
  • het uitgavenpatroon tijdens het huwelijk/partnerschap

  De rechter hoeft zich niet te houden aan deze normen. Als er sprake is van (bijzondere) individuele omstandigheden en verplichtingen, mag de rechter hier ook rekening mee houden.

 • Kan mijn ex-partner de partneralimentatie afkopen?

  Ja, afkoop van partneralimentatie is mogelijk. Dit moet u vastleggen in een overeenkomst en brengt een aantal (fiscale) gevolgen met zich mee. Het is belangrijk dat u zich vooraf goed laat informeren door een advocaat en fiscaal adviseur.

 • Betaal ik belasting over mijn partneralimentatie?

  Ja. Als u partneralimentatie ontvangt, wordt dit bedrag opgeteld bij uw inkomen. U betaalt dan inkomstenbelasting en premies sociale verzekeringen over uw partneralimentatie.

  Betaalt u partneralimentatie? Dan is dit aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. U betaalt dan minder belasting over uw inkomen.

 • Hoelang krijg ik partneralimentatie?

  Gescheiden vanaf 1 juli 1994

  • Duurde uw huwelijk of geregistreerd partnerschap langer dan 5 jaar? Dan heeft u maximaal 12 jaar recht op partneralimentatie.
  • Heeft u samen kinderen? Dan heeft u maximaal 12 jaar recht op partneralimentatie.
  • Duurde het huwelijk/partnerschap korter dan 5 jaar? En heeft u geen kinderen? Dan heeft u net zo lang recht op partneralimentatie als het huwelijk of de partnerschap duurde. Was u bijvoorbeeld 14 maanden getrouwd, dan heeft u recht op 14 maanden partneralimentatie.

  U kunt samen een kortere of langere termijn afspreken. Dit moet u vastleggen in uw echtscheidingsconvenant of overeenkomst.

  Komt u hier samen niet uit? Dan kunt u de rechter vragen om een andere termijn te bepalen bij bijzondere omstandigheden.

  Gescheiden vóór 1 juli 1994

  Bent u vóór 1 juli 1994 gescheiden? Dan geldt een andere regeling. Neem hierover contact op met een van onze juristen.

  Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
  Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
  U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
Terug naar boven Shape