Overslaan en naar de inhoud gaan

Ik heb een probleem met een persoon of bedrijf

Probeer een probleem met een persoon of bedrijf altijd eerst samen op te lossen. Ga met de andere partij in gesprek, of stuur een brief of e-mail. Lukt dat niet? Dan kunt u hulp vragen aan een mediator of Geschillencommissie.

Soms lukt het niet om tot een oplossing te komen. Dan kunt u de rechter vragen om uitspraak te doen. U kunt naar de kantonrechter of naar de civiele rechter. Dit hangt af van uw probleem.

Naar de kantonrechter

U kunt naar de kantonrechter als uw probleem gaat over:

 • een bedrag tot € 25.000
 • uw werkgever
 • uw verhuurder
 • een bedrijf waar u iets kocht
 • een consumentenkrediet. Bijvoorbeeld een lening bij een bank.

U kunt zelf de rechtszaak starten. U mag een advocaat om hulp vragen. Dit is verstandig, maar niet verplicht.

Heeft u snel een uitspraak nodig? Dan kunt u een spoedprocedure ('kort geding') starten. Ook hiervoor is een advocaat niet verplicht, maar wel verstandig.

Dagvaarding kantonrechter

Om de rechtszaak te starten, begint u met een dagvaarding. Dit is een uitnodiging aan de ander om voor de kantonrechter te komen. In de dagvaarding legt u het probleem uit, en u geeft aan wat u wilt. Bijvoorbeeld dat de ander u betaalt. De ander is niet verplicht om naar de rechtszaak te komen.

Heeft u een advocaat? Dan maakt hij de dagvaarding. En hij zorgt dat de dagvaarding bij de andere partij en bij de rechtbank terechtkomt.

Wilt u zonder advocaat naar de rechter? Dan heeft u een deurwaarder nodig. De deurwaarder kan de dagvaarding maken. En hij stuurt deze naar de andere partij en naar de rechtbank.

Hierna gaat de rechter met uw zaak aan de slag. U krijgt een brief van de rechtbank. Hierin staat hoe de rechtszaak verdergaat. 

Naar de civiele rechter

U kunt naar de civiele rechter als uw probleem gaat over:

 • een bedrag van meer dan € 25.000
 • iets wat niet in geld is uit te drukken. Bijvoorbeeld een burenruzie over geluidsoverlast. Of een probleem bij het verdelen van een erfenis.

Om een rechtszaak te starten bij de civiele rechter heeft u verplicht een advocaat nodig.

Dagvaarding civiele rechter

Om de rechtszaak te starten, begint uw advocaat met een dagvaarding. Dit is een uitnodiging aan de ander om voor de civiele rechter te komen. In de dagvaarding legt u het probleem uit. En u geeft aan wat u wilt. De ander is niet verplicht om naar de rechtszaak te komen.

Uw advocaat maakt de dagvaarding. De deurwaarder zorgt dat de dagvaarding terechtkomt bij de andere partij en bij de rechtbank.

Daarna gaat de rechter aan de slag met de zaak. Uw advocaat kan u vertellen hoe de rechtszaak verdergaat.

Ik heb toestemming van de rechter nodig

Soms heeft u toestemming van de rechter nodig. Bijvoorbeeld als u wilt scheiden of als u bewindvoering wilt aanvragen. 

Voor toestemming kunt u naar de kantonrechter of de civiele rechter. Dit hangt af van uw zaak. Neem hiervoor contact op met een van onze juristen.

Ik heb een probleem met de overheid

Bent u het niet eens met een beslissing van een overheidsinstantie, zoals de gemeente, UWV of de Belastingdienst? Bijvoorbeeld over uw bijstand of over een omgevingsvergunning? Dan kunt u protesteren tegen die beslissing. Dit heet 'bezwaar maken'.

In de beslissing staat hoe u bezwaar maakt. U kunt hulp vragen aan een advocaat. Dit is niet verplicht.

Gegrond of ongegrond bezwaar

Maakt u bezwaar, bijvoorbeeld bij UWV of de gemeente? Dan krijgt u van hen een nieuwe beslissing. Daarin staat of zij uw bezwaar 'gegrond' of 'ongegrond' verklaren.

Bij een gegrond bezwaar is de overheidsinstantie het met u eens. De eerste beslissing geldt dan niet meer. Bij een ongegrond bezwaar zijn zij het niet eens met uw bezwaar. De eerste beslissing blijft dan gelden.

Bent u het niet eens met de reactie op uw bezwaar? Bijvoorbeeld over uw WW-uitkering of bijstand? Dan kunt u protesteren bij de bestuursrechter. Dit heet 'in beroep gaan'.

In beroep bij de bestuursrechter

In de reactie op uw bezwaar staat bij welke bestuursrechter u in beroep kunt gaan. En binnen hoeveel tijd u dit moet doen. U kunt de hulp van een advocaat vragen, maar dit is niet verplicht.

Tijdelijke oplossing

Soms is er haast bij het krijgen van een uitspraak. Bijvoorbeeld als het over uw uitkering gaat en u door de beslissing geldproblemen krijgt. U moet dan altijd in bezwaar of beroep gaan tegen de beslissing. Maar u kunt daarnaast een rechtszaak starten om snel uitspraak van de rechter te krijgen. U vraagt de rechter dan om een tijdelijke oplossing.

Klacht overheidsinstantie

Gaat uw probleem over iets anders dan een beslissing van een overheidsinstantie? Heeft u bijvoorbeeld een klacht over een medewerker van de gemeente of de Belastingdienst? Dan kunt u uw klacht daar melden. Op de website van de overheidsinstantie vindt u de klachtenprocedure.

Komt u er met de overheidsinstantie niet uit? Dan kunt u de klacht vaak ook sturen naar de Nationale ombudsman.

Wordt uw klacht niet opgelost? Neem dan contact op met een van onze juristen.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat moet ik doen als ik een dagvaarding krijg?

  Krijgt u een dagvaarding? Dan is iemand een rechtszaak tegen u begonnen. De dagvaarding is een uitnodiging om voor de kantonrechter of de civiele rechter te verschijnen.

  Het is goed om naar de zitting te gaan. Hier kunt u vragen beantwoorden en uw verhaal vertellen. Dit kan de rechter helpen bij zijn beslissing. U kunt hulp vragen aan een advocaat. Gaat u niet naar de zitting? Dan kan de rechter een verstekvonnis uitspreken.

  U kunt ook een dagvaarding krijgen voor de strafrechter. U wordt dan verdacht van een strafbaar feit.

 • Wat gebeurt er als ik niet naar de zitting van de kantonrechter of de civiele rechter ga?

  Bent u gedagvaard voor de kantonrechter of de civiele rechter? Maar was u niet bij de rechtszaak? Dan doet de rechter vaak toch uitspraak. Dit heet een verstekvonnis.

  Meestal geeft de rechter de ander gelijk. Als u het niet eens bent met het verstekvonnis, dan kunt u binnen 4 weken in verzet. 

  In verzet

  Spreekt de rechter een verstekvonnis uit? Dan kunt u binnen 4 weken protesteren tegen de uitspraak. Dit heet 'in verzet gaan'. U moet de ander dagvaarden voor dezelfde rechter.

  Bij verzet tegen het verstekvonnis van de kantonrechter is een advocaat niet verplicht. Bij verzet tegen het verstekvonnis van de civiele rechter wel.

  Binnen 4 weken

  Wilt u in verzet? Doe dit dan binnen 4 weken:

  • vanaf het moment dat u het verstekvonnis ontvangt
  • nadat u iets deed wat bewijst dat u bekend bent met het verstekvonnis. Bijvoorbeeld als u de deurwaarder belt omdat u ziet dat er beslag op uw loon is gelegd.

  Verstekvonnis strafrechter

  Deed de strafrechter uitspraak, maar was u niet bij de zitting? Dan kunt u in hoger beroep.

 • Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de uitspraak van de rechter?

  Bent u het niet eens met een uitspraak van de kantonrechter? Dan kunt u in hoger beroep als:

  • de rechtszaak gaat over een bedrag van meer dan € 1.750
  • de wet dit bepaalt. Bijvoorbeeld bij een uitspraak over ontslag.

  Bent u het niet eens met een uitspraak van de civiele rechter? Dan kunt u altijd in hoger beroep tegen deze uitspraak.

  Termijn hoger beroep

  Als u in hoger beroep wilt gaan, dan moet dit binnen 3 maanden na de uitspraak van de rechter. U heeft altijd een advocaat nodig.

  Uitspraak strafrechter

  U kunt ook in hoger beroep tegen een uitspraak van de strafrechter. Hiervoor gelden andere regels.

 • Wat kost een rechtszaak?

  Het starten van een rechtszaak kost geld. U betaalt griffierechten aan de rechtbank. Vraagt u een advocaat of deurwaarder om hulp? Dan moet u hen ook betalen.

  Soms komen er tijdens de rechtszaak nog kosten bij. Bijvoorbeeld als u een getuige oproept en hij of zij reiskosten maakt. Of als de rechter u ongelijk geeft en u daardoor de kosten van de tegenpartij moet terugbetalen.

  Laag inkomen

  Heeft u niet genoeg geld om een advocaat of deurwaarder te betalen? Dan kunt u misschien een toevoeging krijgen. U betaalt dan niet het uurtarief van de advocaat of deurwaarder, maar alleen een eigen bijdrage. U betaalt ook minder griffierechten. Uw advocaat vraagt de toevoeging en de lagere griffierechten voor u aan.

  Heeft u geen advocaat? Dan moet u de deurwaarder zelf betalen. U kunt met een inkomensverklaring vragen om de lagere griffierechten.

Terug naar boven Shape