Overslaan en naar de inhoud gaan
Let op: Door het coronavirus zijn onze vestigingen dicht. Heeft u een juridische vraag? Bel of mail. De wachttijd is langer dan normaal. Sorry voor het ongemak.
Ga meteen naar

Aanmelden voor schuldhulpverlening

U kunt uzelf aanmelden voor schuldhulpverlening bij de gemeente. Binnen 4 weken na uw aanmelding moet uw gemeente het eerste gesprek plannen.

Heeft u met spoed hulp nodig door een moeilijke situatie? Dan krijgt u vaak binnen 3 dagen hulp. Bijvoorbeeld bij:

Minnelijk schuldentraject

Voldoet u aan de voorwaarden van uw gemeente? Dan krijgt u een schuldhulpverlener. En u begint met het minnelijk schuldentraject. Uw schuldhulpverlener probeert dan afspraken te maken met uw schuldeisers. Dit zijn alle personen en organisaties bij wie u schuld heeft. Zij hoeven niet mee te werken.

Tijdens het minnelijk traject kunt u 3 soorten hulp krijgen van de gemeente:

 • schuldbemiddeling
 • dwangakkoord
 • saneringskrediet

Schuldbemiddeling

Bij schuldbemiddeling neemt uw schuldhulpverlener contact op met uw schuldeisers om betaalafspraken te maken.

Uw schuldhulpverlener:

 • maakt een plan om uw schulden op te lossen
 • maakt schriftelijke afspraken met u
 • betaalt in het begin uw vaste kosten
 • geeft u weekgeld voor uw dagelijkse uitgaven 

Binnen 3 jaar betaalt u zoveel mogelijk schulden af. Wat daarna aan schuld overblijft, hoeft u vaak niet meer te betalen. Dit heet een schone lei. Vindt de rechter dat u niet genoeg meewerkte? Dan kan hij de periode verlengen van 3 jaar naar maximaal 5 jaar.

Dwangakkoord

Willen uw schuldeisers niet meewerken aan betaalafspraken? Dan kunt u de rechter vragen om een ‘dwangakkoord’. Bijvoorbeeld als een schuldeiser geen goede reden heeft om uw betaalvoorstel te weigeren. De rechter dwingt de schuldeisers dan om mee te werken. Uw schuldhulpverlener helpt u bij de aanvraag.

Saneringskrediet

U kunt ook een lening krijgen van de gemeente. Dit heet een saneringskrediet. De gemeentelijke kredietbank of stadsbank betaalt de schuldeisers af. Zo voorkomt u problemen zoals het kwijtraken van uw huurhuis. U moet de lening binnen 3 jaar met rente terugbetalen aan de gemeente.

Wettelijk schuldentraject

Lukt het minnelijk traject niet? Werken uw schuldeisers bijvoorbeeld niet mee? Dan kunt u de rechter vragen om toelating tot het wettelijk traject. Dit heet de Wet schuldsanering natuurlijk personen (Wsnp). De gemeente kan u hierbij helpen.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat kan ik doen als de gemeente mijn aanvraag afwijst?

  Krijgt u een afwijzing? Dan kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken na de verzenddatum die op de brief staat.

  Uw gemeente kan u weigeren te helpen. Dit kan bijvoorbeeld omdat u:

  • eerder schuldhulpverlening kreeg van de gemeente
  • een schuld heeft door fraude, straf of boete door de gemeente
  • geen geldige verblijfsvergunning heeft
 • Welke plichten heb ik tijdens een minnelijk schuldentraject?

  Deed u een aanvraag voor schuldhulpverlening bij uw gemeente? Dan heeft u direct een aantal plichten: 

   • Identificatieplicht: U heeft een geldig legitimatiebewijs. Een rijbewijs is niet voldoende.
   • Inlichtingenplicht: U moet informatie geven over uw financiële situatie. Denk aan een overzicht van uw schulden en bezit, bankafschriften en loonstroken of overzichten van uw uitkering.
   • Medewerkingsplicht: U moet meewerken aan het verbeteren van uw financiële situatie. Zo moet u inkomen hebben. En u moet toeslagen en tegemoetkomingen aanvragen bij de Belastingdienst. Ook mag u geen nieuwe schulden maken.
   • Plichten voor de bijstand: Ontvangt u een bijstandsuitkering? Dan moet u zich ook houden aan de regels van de bijstand

  Uw schuldhulpverlener kan u extra plichten geven. Deze staan in de overeenkomst die u sluit met de schuldhulpverlener.

  Komt u uw plichten niet na? Dan kan de rechter het minnelijk traject verlengen of zelfs stoppen.

 • Kan een gemeente andere regels hebben voor schuldhulpverlening?

  Sommige regels voor schuldhulpverlening bepaalt uw gemeente zelf. Deze regels kunnen dus verschillend zijn voor iedere gemeente. Bijvoorbeeld of u de aanvraag op papier moet invullen of op een andere manier. Uw gemeente bepaalt zelf hoe zij u helpt bij schulden. 

 • Ik heb een koopwoning. Kan ik mij aanmelden voor schuldhulpverlening?

  Ja, dat kan. U moet uw vaste kosten wel blijven betalen. Kunt u die niet betalen? Dan kan de gemeente u vragen uw woning te verkopen.

Terug naar boven Shape