Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar

Aanmelden voor schuldhulpverlening

U kunt uzelf aanmelden voor schuldhulpverlening bij de gemeente. Binnen 4 weken na uw aanmelding moet uw gemeente het eerste gesprek plannen.

Heeft u met spoed hulp nodig door een moeilijke situatie? Dan krijgt u vaak binnen 3 dagen hulp. Bijvoorbeeld bij:

Aanbod gemeente

Soms biedt de gemeente u schuldhulp aan zonder dat u zich aanmeldt. Dit kan gebeuren als u een achterstand heeft in de betaling van uw huur, zorgverzekering, energie of water. De schuldeiser moet de betalingsachterstand melden bij de gemeente. De gemeente nodigt u daarna uit voor een gesprek en onderzoekt of u schuldhulpverlening nodig heeft.

Minnelijk schuldentraject

Voldoet u aan de voorwaarden van uw gemeente? Dan krijgt u een schuldhulpverlener. En u begint met het minnelijk schuldentraject. Uw schuldhulpverlener probeert dan afspraken te maken met uw schuldeisers. Dit zijn alle personen en organisaties bij wie u schuld heeft. Zij hoeven niet mee te werken.

Tijdens het minnelijk traject kunt u 3 soorten hulp krijgen van de gemeente:

 • schuldbemiddeling
 • dwangakkoord
 • saneringskrediet

Schuldbemiddeling door schuldhulpverlener

Bij schuldbemiddeling neemt uw schuldhulpverlener contact op met uw schuldeisers om betaalafspraken te maken.

Uw schuldhulpverlener:

 • maakt een plan om uw schulden op te lossen
 • maakt schriftelijke afspraken met u
 • betaalt in het begin uw vaste kosten
 • geeft u weekgeld voor uw dagelijkse uitgaven 

Schuldhulp van de gemeente duurt 1,5 jaar. In die tijd betaalt u zoveel mogelijk schulden af. De schulden die u overhoudt, hoeft u vaak niet meer te betalen. Dit spreekt u van tevoren af met uw schuldeisers.

Dwangakkoord met schuldeisers

Willen uw schuldeisers niet meewerken aan betaalafspraken? Dan kunt u de rechter vragen om een ‘dwangakkoord’. Bijvoorbeeld als een schuldeiser geen goede reden heeft om uw betaalvoorstel te weigeren. De rechter dwingt de schuldeisers dan om mee te werken. Uw schuldhulpverlener helpt u bij de aanvraag.

Saneringskrediet van gemeente

U kunt ook een lening krijgen van de gemeente. Dit heet een saneringskrediet. De gemeentelijke kredietbank of stadsbank betaalt de schuldeisers af. Zo voorkomt u problemen zoals het kwijtraken van uw huurhuis. U moet de lening binnen 1,5 jaar met rente terugbetalen aan de gemeente.

Wettelijk schuldentraject

Lukt het minnelijk traject niet? Werken uw schuldeisers bijvoorbeeld niet mee? Dan kunt u de rechter vragen om toelating tot het wettelijk traject. Dit heet de Wet schuldsanering natuurlijk personen (Wsnp). De gemeente kan u hierbij helpen.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat kan ik doen als de gemeente mijn aanvraag afwijst?

  U kunt bezwaar maken tegen de afwijzing. Doe dit binnen 6 weken na de verzenddatum die op de brief staat.

  Uw gemeente kan u weigeren te helpen. Dit kan bijvoorbeeld omdat u:

  • eerder schuldhulpverlening kreeg van de gemeente
  • een schuld heeft door fraude, straf of boete door de gemeente
  • geen geldige verblijfsvergunning heeft
 • Welke plichten heb ik tijdens een minnelijk schuldentraject?

  Deed u een aanvraag voor schuldhulpverlening bij uw gemeente? Dan heeft u direct een aantal plichten:

  • Identificatieplicht: U heeft een geldig legitimatiebewijs. Een rijbewijs is niet voldoende.
  • Plichten voor de bijstand: Ontvangt u een bijstandsuitkering? Dan moet u zich ook houden aan de regels van de bijstand.

  Keurt de gemeente uw aanvraag goed? Dan heeft u nog een aantal plichten:

  • Inlichtingenplicht: U moet informatie geven over uw financiële situatie. Denk aan afschriften van uw bank, uw loon, uitkeringen of toeslagen. U hoeft geen informatie te geven die de gemeente zelf al heeft, of zelf kan opvragen.
  • Medewerkingsplicht: U moet meewerken aan het verbeteren van uw financiële situatie. Zo moet u inkomen hebben. En u moet toeslagen en tegemoetkomingen aanvragen bij de Belastingdienst. Ook mag u geen nieuwe schulden maken.

  Uw schuldhulpverlener kan u extra plichten geven. Deze staan in de overeenkomst die u sluit met de schuldhulpverlener.

  Traject eerder stoppen

  Komt u uw plichten niet na? Dan kan de gemeente het minnelijk traject eerder stoppen. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken na de verzenddatum die op de brief staat. Bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u hiertegen in beroep bij de rechter.

  Neem contact op met onze juristen voor meer informatie. Wij kunnen u ook doorverwijzen naar een advocaat.

 • Ik heb een koopwoning. Kan ik mij aanmelden voor schuldhulpverlening?

  Ja, dat kan. U moet uw vaste kosten wel blijven betalen. Kunt u die niet betalen? Dan kan de gemeente u vragen uw woning te verkopen.

 • Kan een gemeente andere regels hebben voor schuldhulpverlening?

  Sommige regels voor schuldhulpverlening bepaalt uw gemeente zelf. Deze regels kunnen dus verschillend zijn bij iedere gemeente. Bijvoorbeeld of u de aanvraag op papier moet invullen of op een andere manier. Uw gemeente bepaalt zelf hoe zij u helpt bij schulden. 

 • Wat kan ik doen als ik een klacht heb over de gemeente?

  Bent u niet tevreden over de gemeente? Krijgt u bijvoorbeeld geen reactie op uw melding over geluidsoverlast? Of doet uw schuldhulpverlener zijn werk niet goed? Dan kunt u een klacht indienen.

  Klachtenregeling gemeente

  Bespreek uw klacht eerst met de gemeente. In de klachtenregeling staat hoe u dat doet. U vindt de klachtenregeling op de website van de gemeente.

  U kunt de gemeente ook een brief sturen over uw klacht. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief.

  Nationale ombudsman

  Krijgt u geen reactie op uw klacht? Of bent u het niet eens met het antwoord? Dan kunt u terecht bij de Nationale ombudsman.

  De ombudsman helpt u door:

  • de gemeente te vragen om een oplossing
  • met u en de gemeente over uw klacht te praten. Dit gesprek is niet verplicht.
  • onderzoek te doen en advies te geven. De gemeente is niet verplicht iets te doen met dit advies. Maar meestal gebeurt dat wel.

  De Nationale ombudsman behandelt geen klachten over beslissingen van de gemeente. Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Neem dan contact op met een van onze juristen.

  Eigen ombudsman

  Als uw gemeente niet is aangesloten bij de Nationale ombudsman, is er een eigen ombudsman. U leest er meer over op de website van uw gemeente.

Terug naar boven Shape