Hoe werkt schuldhulpverlening van gemeente? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan
Let op: Vrijdag 24 mei 2019 zijn wij gesloten. Excuses voor het ongemak.

Regels voor schuldhulpverlening via uw gemeente

Er zijn een aantal regels voor schuldhulpverlening in de wet geregeld. Uw gemeente bepaalt de regels voor schuldhulpverlening grotendeels zelf.

Aanmelden voor schuldhulpverlening

Als u zich meldt voor schuldhulpverlening, zorgt de gemeente dat u binnen 4 weken voor het eerst op gesprek komt. Als er sprake is van spoed of een dreigende situatie? Dan kunt u vaak binnen 3 dagen terecht. Er is sprake van spoed als:

Voldoet u aan de voorwaarden van uw gemeente? Dan krijgt u een schuldhulpverlener toegewezen.

Schuldhulpverlener

Uw schuldhulpverlener regelt het vrijwillige minnelijk schuldentraject. Uw schuldhulpverlener:

 • maakt een saneringsplan om uw schulden op te lossen
 • stelt een overeenkomst met u op
 • treft betalingsregelingen met uw schuldeisers
 • betaalt (in het begin) uw vaste lasten
 • betaalt uw weekgeld voor uw dagelijkse uitgaven

Schuldbemiddeling, schuldsanering en dwangakkoord

De schuldhulpverlening van de gemeente heeft 3 manieren om u met uw schulden te helpen:

Schuldbemiddeling

Bij schuldbemiddeling neemt uw schuldhulpverlener contact op met uw schuldeisers om betalingsafspraken te maken. In een periode van 36 maanden wordt zoveel mogelijk geld opzij gezet om uw schuldeisers te betalen.

Schuldsanering

Bij schuldsanering wordt een lening aan u verstrekt: een saneringskrediet. U krijgt deze lening van de gemeentelijke krediet- of stadsbank. U moet de lening binnen 36 maanden met rente terugbetalen aan de gemeente.

Dwangakkoord

Willen uw schuldeisers niet meewerken? Dan kunt u de rechter vragen om een ‘dwangakkoord’. Uw schuldhulpverlener helpt u bij de aanvraag. Bij een dwangakkoord komt u alsnog in een minnelijk schuldentraject, omdat de rechter de schuldeisers dwingt om mee te werken.

Geeft de rechter geen toestemming voor een dwangakkoord? Dan kunt u de rechter vragen om toelating tot de Wet schuldsanering natuurlijk personen (Wsnp).

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat kan ik doen als de gemeente mijn aanvraag afwijst?

  U krijgt een schriftelijke beslissing als de gemeente uw verzoek om schuldhulpverlening heeft beoordeeld. Bij een afwijzing kunt u bezwaar maken binnen 6 weken nadat de beslissing is verstuurd.

  Uw gemeente kan u weigeren te helpen. Dit kan bijvoorbeeld omdat u:

  • eerder een traject hebt doorlopen
  • een schuld heeft door fraude, straf- of bestuursboete
  • geen geldige verblijfsvergunning heeft

  Wilt u bezwaar maken? Gebruik ons voorbeeld bezwaarschrift.

  Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
  Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
  U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
 • Welke plichten heb ik tijdens een minnelijk schuldentraject?

  Heeft u een aanvraag voor een minnelijk schuldentraject gedaan? Dan heeft u direct een aantal verplichtingen: 

  • Identificatieplicht: U heeft een geldig legitimatiebewijs. Een rijbewijs is niet voldoende.
  • Inlichtingenplicht: U moet informatie geven over uw financiële situatie. Denk aan een overzicht van uw schulden en bezittingen, bankafschriften en loon- of uitkeringspecificaties.
  • Medewerkingsplicht: U moet meewerken om uw (financiële) situatie zo stabiel mogelijk te krijgen. Zo moet u inkomen hebben, toeslagen en tegemoetkomingen aanvragen bij de Belastingdienst én mag u geen nieuwe schulden maken.
  • Plichten vanuit de bijstand: Ontvangt u een bijstandsuitkering? Dan moet u zich ook aan de regels uit de Participatiewet houden.

  Uw schuldhulpverlener kan ook andere verplichtingen opleggen. Deze staan in een overeenkomst die u sluit met de schuldhulpverlener.

  Komt u uw verplichtingen niet na? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw minnelijk schuldentraject.

 • Ik heb een koopwoning. Kan ik mij aanmelden voor schuldhulpverlening?

  Ja, dat kan. U moet uw vaste lasten wel blijven betalen. Is dit binnen uw budget niet mogelijk? Dan kan de gemeente u vragen uw woning te verkopen.

Terug naar boven Shape