Overslaan en naar de inhoud gaan
Stap 1

Maak een overzicht van uw financiën

Maak een overzicht van uw inkomsten, uitgaven en schulden. Bezuinig waar u kunt. Bijvoorbeeld door het opzeggen van uw abonnement. Denk aan een abonnement op een tijdschrift of de maandelijkse loterij. Zo houdt u meer geld over om aan uw schuldeisers te betalen. Misschien wil maatschappelijk werk of het sociaal wijkteam van uw gemeente u helpen bij het maken van een financieel overzicht.

Stap 2

Tref een betalingsregeling met uw schuldeiser(s)

Neem contact op met uw schuldeiser(s) en vraag om een betalingsregeling voor uw schuld(en). U kunt bijvoorbeeld een bedrag aan aflossing per maand voorstellen. De berekening van uw beslagvrije voet kunt u meesturen om uw voorstel te onderbouwen. Soms heeft de schuldeiser hiervoor een formulier dat u kunt invullen.

Uw schuldeiser is niet verplicht om uw betalingsregeling te accepteren. Spreekt u een betalingsregeling af? Zorg er dan voor dat het maandelijkse bedrag op tijd op de rekening van de schuldeiser wordt bijgeschreven. Zo voorkomt u dat uw betalingsregeling (blijvend) komt te vervallen. De schuldeiser kan vervolgens verdere stappen zetten die extra kosten voor u opleveren. Hij kan zelfs naar de rechter gaan voor een vonnis of een dwangbevel afgeven.

Stap 3

Vraag hulp aan een budgetbeheerder

Lukt het niet om haalbare afspraken te maken met uw schuldeisers? Of lukt het u niet om rond te komen met het geld dat u maandelijks ontvangt? Dan kunt u hulp vragen aan een budgetbeheerder. Er zijn verschillende budgetbeheerders waar u zich kan aanmelden. Sommige gemeenten bieden naast gemeentelijke schuldhulpverlening ook budgetbeheer aan.

Meer weten over budgetbeheer? Ga naar de Regelhulp van de Rijksoverheid.

Stap 4

Meld u aan voor schuldhulpverlening bij de gemeente

Als u uw schuldeisers niet (meer) kunt betalen, kunt u bij schuldhulpverlening van uw gemeente terecht. De schuldhulpverlener probeert een vrijwillig 'minnelijk schuldsaneringstraject' te starten en probeert ook afspraken te maken met uw schuldeiser(s) over het betalen van de schulden.

Stap 5

Verzoek om toelating tot Wsnp

Wordt het voorstel vanuit de schuldbemiddeling of schuldsanering niet geaccepteerd door de schuldeiser(s), dan is het 'minnelijk schuldentraject' mislukt. U kunt dan een verzoek indienen bij de rechtbank voor het toelaten tot de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp). Uw hulpverlenende instantie werkt mee aan het opstellen van het verzoek. Zij geeft een verklaring af waarom het 'minnelijke schuldentraject' is mislukt. Een Wsnp-traject duurt in principe 3 jaar, maar kan in bijzondere gevallen 5 jaar duren.

Stap 6

Vraag een faillissement aan

Wordt uw Wsnp-verzoek afgewezen, dan kunt u een persoonlijk faillissement aanvragen. Een faillissement wordt uitgesproken door de rechter als u niet langer aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen.

Heeft u onvoldoende geld heeft de schulden te betalen, dan wordt het faillissement opgeheven ‘wegens gebrek aan baten’. Dit betekent dat de schulden niet worden afgelost en de schuldeiser(s) de vorderingen weer bij u kunnen innen. Daarnaast worden de kosten van het faillissement ook bij u in rekening gebracht. Een persoonlijk faillissement in de praktijk is dus geen (blijvende) oplossing.

Tegen een afwijzing van een Wsnp-verzoek kunt u in beroep gaan met een advocaat. Vanaf de datum van de uitspraak heeft u hier 8 dagen te tijd voor. Dit is een zeer korte termijn! Neem daarom direct contact met ons. Wij verwijzen u door naar een advocaat.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
  • Mag een schuldeiser of deurwaarder mijn verzoek om een betalingsregeling afwijzen?

    Ja, dit mag. Een schuldeiser is niet verplicht om een betalingsregeling aan te gaan. Als u hulp krijgt via schuldhulpverlening gaan schuldeisers sneller akkoord met een regeling.

Terug naar boven Shape