Wanneer kan ik mijn abonnement of lidmaatschap opzeggen?

Meestal sluit u een abonnement af voor een bepaalde periode. Als de eerste contractperiode voorbij is, kunt u opzeggen. In de wet staat dat een contract niet zomaar stilzwijgend verlengd kan worden. Wel moet u rekening houden met een opzegtermijn. Welke opzegtermijn er voor uw contract geldt, leest u hieronder.

Ik heb een abonnement op tijdschrift of dagblad

Abonnement op tijdschrift of dagblad opzeggen
Wordt een abonnement op een tijdschrift of dagblad minstens één x per maand geleverd? Er geldt een opzegtermijn van maximaal één maand

Wordt een abonnement op een tijdschrift of dagblad minder dan één keer per maand geleverd? Er geldt een opzegtermijn van maximaal drie maanden.

Stilzwijgende verlenging
Voor zowel een abonnement op een tijdschrift als dagblad geldt dat deze abonnementen nog wel stilzwijgend mogen worden verlengd, maar alleen voor maximaal drie maanden.

Gaat de uitgever niet akkoord met uw opzegging? Dien dan eerst schriftelijk een klacht in bij de uitgever. Komt u er met de uitgever niet uit? Kijk dan of deze is aangesloten bij De Geschillencommissie, zodat u de klacht hier kan indienen.

Ik heb een telecomabonnement

Telecomabonnement opzeggen
Voor abonnementen voor telefoon, internet en/of televisie is de duur van het contract van belang voor de opzegtermijn.  

Abonnement voor bepaalde tijd
Het uitgangspunt is dat een eerste contract voor de duur van één jaar wordt aangegaan. Hier mag de verkoper van afwijken, bijvoorbeeld als dit voor u een voordeel oplevert, zoals een gunstige korting. Dit gebeurt vaak bij telefoonabonnementen. De verkoper kan een tweejarig abonnement aanbieden en geeft hierbij vaak een korting. Dit is toegestaan.

Is de eerste contractperiode voorbij? Er geldt een opzegtermijn van maximaal één maand.

Let op: Het kan voorkomen dat u de kosten niet meer kan betalen en u wilt het contract tussentijds beëindigen. In principe bent u gehouden aan de volledige duur van het contract. De verkoper kan dan wel akkoord gaan met een tussentijdse beëindiging, maar alleen als u de maandelijkse betalingen tot aan het einde van het contract in één keer betaalt. Dit wordt een afkoopsom genoemd. Er zijn verschillende rechters geweest die dit niet redelijk vinden, omdat u niet meer gebruik maakt van de diensten van de verkoper.

Heeft u een afkoopsom ontvangen en vraagt u zich af dit klopt? Neem dan contact op met één van onze juristen.

Stilzwijgende verlenging
Na de eerste contractperiode (bijvoorbeeld een jaarabonnement bij een telefoonprovider) is stilzwijgende verlenging van abonnementen voor bepaalde tijd niet toegestaan. Na de verlenging van het abonnement kunt u na een opzegtermijn van maximaal één maand het contract beëindigen. Opzegging mag elk tijdstip van de maand plaatsvinden. U zit dus niet meer automatisch 'vast' aan het tweede jaarabonnement.

Let op:  Een stilzwijgende omzetting van het abonnement in een abonnement zonder vaste einddatum (dus voor onbepaalde tijd) is wel toegestaan

Abonnement voor onbepaalde tijd
Wanneer er een abonnement is afgesloten voor onbepaalde tijd kan deze kosteloos worden opgezegd met een maximale opzegtermijn van één maand.  

Gaat de provider niet akkoord met uw opzegging? Dien dan eerst schriftelijk een klacht in bij de provider. Komt u er met de provider niet uit? Kijk dan of deze is aangesloten bij De Geschillencommissie, zodat u de klacht hier kan indienen.

Ik ben lid van een vereniging

Een lidmaatschap bij een vereniging is bijvoorbeeld een lidmaatschap bij een sportvereniging of ANWB.

Opzeggen of stilzwijgend verlengen van lidmaatschap
Voor het opzeggen of stilzwijgend verlengen van lidmaatschappen bij verenigingen geldt andere wetgeving, namelijk de regels van het verenigingsrecht. De regels over het opzeggen of stilzwijgend verlengen zijn terug te vinden in de statuten van een vereniging. De statuten worden door de vereniging zelf bepaald.

Een sportvereniging is niet altijd hetzelfde als een sportschool. Voor een sportschool kunnen de regels voor het consumentenrecht gelden. Lees meer over de regels bij een sportschoolabonnement bij de situatie ‘Ik heb een ander abonnement’.

Gaat de vereniging niet akkoord met uw opzegging? Dien dan eerst schriftelijk een klacht in bij de vereniging. Komt u er met de vereniging niet uit? Kijk dan of deze is aangesloten bij De Geschillencommissie, zodat u de klacht hier kan indienen.

Ik heb een ander abonnement

Abonnement opzeggen
Bij andere soorten abonnementen, zoals een abonnement voor een sportschool, bibliotheek, sms-dienst of een onderhoudscontract voor een CV-ketel geldt na de eerste contractperiode een opzegtermijn van maximaal één maand.  

De opzegging van het abonnement moet op dezelfde manier kunnen, zoals de manier waarop het abonnement is afgesloten. Wanneer u het abonnement bijvoorbeeld via internet hebt afgesloten, moet u het abonnement ook via internet kunnen opzeggen. U moet er wel rekening mee houden dat u de opzegging ook moet kunnen bewijzen. U kunt ervoor kiezen de opzegging schriftelijk te bevestigen.  

Stilzwijgende verlenging
Na de eerste contractperiode (bijvoorbeeld een jaarabonnement bij de sportschool) is stilzwijgende verlenging van abonnementen voor bepaalde tijd niet toegestaan. Na de verlenging van het abonnement kunt u na een opzegtermijn van maximaal één maand het contract beëindigen. Opzegging mag elk tijdstip van de maand plaatsvinden. U zit dus niet meer automatisch 'vast' aan het tweede jaarabonnement.  

Een stilzwijgende omzetting van het abonnement in een abonnement zonder vaste einddatum (dus voor onbepaalde tijd) is wel toegestaan.

Gaat de verkoper niet akkoord met uw opzegging? Dien dan eerst schriftelijk een klacht in bij de verkoper. Komt u er met de verkoper niet uit? Kijk dan of deze is aangesloten bij De Geschillencommissie, zodat u de klacht hier kan indienen.

Meer informatie over dit onderwerp

 • Wat is stilzwijgende verlenging?

  Wanneer een overeenkomst stilzwijgend verlengd wordt, betekent dit dat de overeenkomst nog een periode doorloopt. Dit gebeurt vaak als de overeenkomst niet op tijd is opgezegd. De overeenkomst loopt dus voor een bepaalde periode door en zal opnieuw moeten worden opgezegd.

 • Mag de eerste contractperiode van mijn abonnement ook langer zijn dan één jaar?

  Ja, dit mag onder bepaalde voorwaarden. In principe mag de eerste contractperiode niet langer zijn dan één jaar. Dit is op basis van de wet redelijk en na het eerste jaar staat het u vrij om een contract op te zeggen. Houd hierbij wel rekening met de opzegtermijn.

  De wet zegt dat een contractperiode van langer dan één jaar alleen is toegestaan als dit voor u een voordeel oplevert. Bijvoorbeeld: u heeft een telefoonabonnement van twee jaar afgesloten en u krijgt (voor een bepaalde periode) een korting op de abonnementskosten. In dit geval is een contractperiode van langer dan één jaar wel toegestaan. Krijgt u geen voordeel? Dan is het uitgangspunt van de wet dat een contract één jaar duurt.

 • Ik heb ingestemd met een proefabonnement en krijg nu een rekening voor een lidmaatschap. Mag dit wel?

  Nee, als u alleen toestemming heeft gegeven aan de verkoper voor een proefabonnement, dan mag dit niet zomaar worden omgezet in een lidmaatschap waar u voor een langere tijd aan vast zit. Als de verkoper van mening is dat u wel toestemming heeft gegeven voor een lidmaatschap, dan moet de verkoper dit bewijzen.

  Weet u zeker dat u niet akkoord bent gegaan met een lidmaatschap en u ontvangt ineens een factuur? Stuur de verkoper dan een brief waarin u aangeeft dat er geen sprake is van een geldige overeenkomst voor een lidmaatschap. Verzoek de verkoper om de factuur in te trekken.