Voorwaarden wettelijke schuldsanering | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan
Let op: Door het coronavirus zijn al onze vestigingen dicht. Heeft u een juridische vraag? Bel of mail. Excuses voor het ongemak.

Voorwaarden Wsnp

De voorwaarden voor toelating tot de Wsnp zijn:

 • U kunt uw schulden niet meer zelf oplossen (problematische schulden)
 • U heeft 5 jaar voor uw aanvraag niet bewust schulden gemaakt (te goeder trouw)
 • Het is niet gelukt om uw schulden via een minnelijk schuldhulpverleningstraject op te lossen
 • U heeft de afgelopen 10 jaar niet in de Wsnp gezeten of zit nu in de Wsnp
 • U komt de verplichtingen van de Wsnp na
 • U probeert zo veel mogelijk te verdienen om uw schuldeisers te betalen

Te goeder trouw

U mag 5 jaar voor uw aanvraag niet bewust schulden hebben gemaakt. Dit wordt ‘te goeder trouw’ genoemd. De rechter vindt dat u bewust schulden heeft gemaakt als u bijvoorbeeld:

 • door fraude een schuld moet terugbetalen
 • een boete heeft gekregen voor een misdrijf
 • onverantwoordelijke uitgaven heeft gedaan

Voldoet u niet aan deze voorwaarde? Dan kan de rechtbank u toch toelaten tot de Wsnp. U moet dan bewijzen dat u de oorzaken van deze problemen onder controle heeft.

Minnelijk schuldentraject mislukt

Bij uw verzoekschrift moet u een verklaring meesturen waarin staat dat een minnelijke schuldentraject is mislukt. Deze verklaring wordt opgesteld door een schuldhulpverleningsorganisatie, zoals uw gemeente. U moet altijd eerst een minnelijk traject proberen, voordat u in aanmerking komt voor een Wsnp-traject.

Aanvraag Wsnp indienen

U vraagt Wsnp aan bij de rechter met een verzoekschrift. Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan moet uw partner ook het verzoekschrift ondertekenen.

U wordt uitgenodigd voor een hoorzitting. Tijdens de hoorzitting wordt uw situatie besproken. De rechter kijkt of u aan alle voorwaarden voldoet en beslist of u wordt toegelaten tot de Wsnp.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Ik word niet toegelaten tot de Wsnp. Wat nu?

  Als de rechter bepaalt dat u niet wordt toegelaten tot een Wsnp-traject heeft u slechts 8 dagen om in hoger beroep te gaan. Deze termijn gaat lopen vanaf de dag van de uitspraak van de rechter.

  U heeft een advocaat nodig om in hoger beroep te gaan. Neem contact op met een van onze juristen.

   

 • Ik heb al eens in de Wsnp gezeten. Mag ik een nieuwe aanvraag indienen?

  U kunt na 10 jaar een nieuwe aanvraag doen als:

  • uw Wsnp-traject eerder (tussentijds) is beëindigd
  • u geen schone lei heeft gekregen

  U kunt binnen 10 jaar een nieuwe aanvraag doen als uw Wsnp-traject eerder is gestopt, omdat:

  • u alle schulden volledig heeft afgelost
  • u weer in staat bent betalingen te doen, doordat u bijvoorbeeld meer inkomen heeft
Terug naar boven Shape