Hoe verloopt een Wsnp-traject? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan
Stap 1

Het begin van het Wsnp-traject

Bij toelating tot het Wsnp-traject wijst de rechter een bewindvoerder en een rechter-commissaris aan.

Bewindvoerder

Uw bewindvoerder:

 • stelt uw schuldeisers op de hoogte van uw toelating tot de Wsnp
 • vraagt een overzicht van uw schuld(en) op
 • bekijkt al uw schulden en controleert uw inkomsten
 • berekent uw 'vrij te laten bedrag'

Uw 'vrij te laten bedrag' is een deel van uw inkomen dat u per maand krijgt om van te leven. Met de rest lost u uw schulden af.

Stap 2

Tijdens het Wsnp-traject

Tijdens het Wsnp-traject heeft u een aantal plichten.

Uw bewindvoerder neemt de beslissingen over uw spullen en uw financiën (de boedel).

Inspannen om schulden af te lossen

U heeft een inspanningsverplichting om zo veel mogelijk te verdienen en uw lasten zo laag mogelijk te houden. Op deze manier kunt u zo goed mogelijk uw schulden aflossen. De bewindvoerder controleert uw inspanningsverplichting.

Rechter-commissaris

De rechter-commissaris controleert de werkzaamheden van de bewindvoerder tijdens uw Wsnp-traject. De bewindvoerder moet via verslagen zijn werkzaamheden bij de rechter-commissaris verantwoorden.

Stap 3

Het einde van het Wsnp-traject

Eindigt uw Wsnp-traject? Dan stopt ook uw Wsnp-bewindvoering. Uw Wsnp-traject kan:

 • tussentijds eindigen, bijvoorbeeld omdat u zich niet aan uw verplichtingen houdt of als u al uw schulden heeft afgelost
 • na 3 jaar eindigen

Slotuitdelingslijst

Als uw Wsnp-traject eindigt, maakt uw bewindvoerder een slotuitdelingslijst op. Hierin staat hoeveel wordt afbetaald aan uw schuldeisers die zich gemeld hebben.

Schone lei

Als u zich aan al uw verplichtingen heeft gehouden, adviseert de bewindvoerder de rechter positief over uw schone lei. Krijgt u geen schone lei? Dan blijven de schulden bestaan en wordt u failliet verklaard.

Geen schone lei

Krijgt u geen schone lei? Dan kunt u in beroep als u het niet eens bent met de beëindiging van uw Wsnp.

U heeft 8 dagen om in beroep te gaan. U heeft hiervoor een advocaat nodig. Neem direct contact op met een van onze juristen.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Welke verplichtingen heb ik in de Wsnp?

  In de Wsnp moet u er alles aan doen om uw schulden af te lossen. U heeft de volgende verplichtingen:

  • Afdrachtverplichting: u moet een gedeelte van uw inkomen overmaken op de boedelrekening. Op deze rekening wordt gespaard, zodat u na 3 jaar (een gedeelte van) uw schulden kunt aflossen.
  • Inlichtingenplicht: u moet uw bewindvoerder alles vertellen over (veranderingen in) uw situatie, zoals een huwelijk, samenwonen of dat u een erfenis krijgt. U moet dit zelf melden en uw bewindvoerder hoeft hier niet naar te vragen.
  • Inspanningsverplichting: u moet zoveel mogelijk inkomsten proberen te krijgen. U kunt dan zo veel mogelijk schulden aflossen. Uw bewindvoerder kan u vragen extra te solliciteren.
  • U mag geen nieuwe schulden maken.

  Houdt u zich niet aan deze verplichtingen? Dan kan uw bewindvoerder aan de rechter vragen om uw Wsnp-traject te beëindigen. U krijgt dan geen schone lei. Uw schuldeisers kunnen uw schulden weer bij u innen.

 • Wat als ik de verplichtingen uit de Wsnp niet nakom?

  Als u zich niet aan de voorwaarden houdt, wordt uw Wsnp-traject misschien tussentijds beëindigd. Dit betekent dat alle schuldeisers de schulden weer bij u kunnen innen (door bijvoorbeeld beslag te leggen).

  Faillissement

  U kunt ook failliet verklaard worden. De rechter:

  • wijst een curator toe
  • benoemt een rechter-commissaris

  Heeft u niet genoeg inkomen en brengt de verkoop van uw spullen niet genoeg op? Dan wordt uw faillissement opgeheven wegens ‘gebrek aan baten’. Dit betekent dat uw schulden niet worden afgelost en uw schuldeisers uw schulden weer bij u mogen innen. Vaak worden de kosten van het faillissement ook door u betaald.

  Bent u het niet eens met de tussentijdse beëindiging? U heeft slechts 8 dagen na de uitspraak van rechter om in hoger beroep te gaan. U heeft hiervoor een advocaat nodig. Neem contact op met een van onze juristen.

  Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
  Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
  U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
Terug naar boven Shape