Logo Het Juridisch Loket
Cookie Privacy

Hoe verloopt een Wsnp-traject?

De rechter bepaalt of u in de wettelijke schuldsanering (Wsnp) mag en wanneer dit Wsnp-traject begint. Uw Wsnp-bewindvoerder zorgt dat u zoveel mogelijk schulden betaalt. Houdt u zich aan alle afspraken? Dan krijgt u een ‘schone lei.’ Een Wsnp-traject duurt 1,5 of 3 jaar. Dit hangt af van uw startdatum.

Ga meteen naar

Veelgestelde vragen
Stap 1

Begin van het Wsnp-traject

Aan het begin van de Wsnp krijgt u een Wsnp-bewindvoerder en een rechter-commissaris. De rechter bepaalt wie dit zijn.

Uw bewindvoerder:

 • laat uw schuldeisers weten dat u bent begonnen met de Wsnp

 • vraagt bij uw schuldeisers een overzicht op van uw schulden

 • controleert uw inkomsten

 • neemt beslissingen over uw spullen en uw geld

 • berekent uw 'vrij te laten bedrag'

Uw vrij te laten bedrag is het deel van uw inkomen dat u elke maand mag houden. Hiervan betaalt u de vaste rekeningen en boodschappen. Met de rest lost uw Wsnp-bewindvoerder uw schulden af.

Bent u geholpen met deze informatie?

Dit zijn de voorwaarden

Wanneer mag u in de Wsnp?

Stap 2

Tijdens het Wsnp-traject

Tijdens de Wsnp moet u er alles aan doen om zoveel mogelijk van uw schulden te betalen. En u heeft een aantal plichten:

 • Afdrachtverplichting: U moet alles dat u meer verdient dan het ‘vrij te laten bedrag’ overmaken op uw boedelrekening. De boedelrekening is de rekening waarop u geld spaart om uw schulden mee te betalen.

 • Inlichtingenplicht: U moet uw bewindvoerder belangrijke veranderingen in uw situatie doorgeven. U gaat bijvoorbeeld trouwen of samenwonen, of u krijgt een erfenis. Dit soort dingen moet u zelf melden. Uw bewindvoerder hoeft hier niet naar te vragen.

 • Inspanningsverplichting: U moet zoveel mogelijk inkomen proberen te krijgen, zodat u zo veel mogelijk schulden kunt aflossen. Uw bewindvoerder kan u vragen extra te werken of te gaan solliciteren. U moet hier dan aan meewerken.

 • U mag geen nieuwe schulden maken.

Uw Wsnp-bewindvoerder controleert of u zich aan deze afspraken houdt. Anders kan uw bewindvoerder de rechter vragen om uw Wsnp-traject te stoppen.

Bent u geholpen met deze informatie?
Stap 3

Einde van het Wsnp-traject

Uw Wsnp stopt na 1,5 jaar. Is uw Wsnp-traject vóór 1 juli 2023 gestart? Dan stopt uw Wsnp-traject na 3 jaar. Daarna heeft u geen Wsnp-bewindvoerder meer.

Soms bepaalt de rechter of rechter-commissaris dat uw Wsnp korter of langer duurt dan 1,5 jaar. Uw Wsnp kan korter duren als u:

 • zich niet aan de regels houdt

 • al uw schulden heeft betaald

Uw Wsnp kan langer duren als u bijvoorbeeld een nieuwe schuld krijgt. Een Wsnp-traject duurt maximaal 5 jaar.

Slotuitdelingslijst

Als uw Wsnp-traject stopt, maakt uw bewindvoerder een slotuitdelingslijst. In deze lijst staat hoeveel geld u heeft betaald aan uw schuldeisers.

Schone lei

Als u zich aan al uw afspraken heeft gehouden, adviseert uw bewindvoerder de rechter om u een schone lei te geven. Krijgt u een schone lei? Dan stopt uw Wsnp en kunnen uw schuldeisers u niet meer dwingen om de rest van uw schulden nog te betalen. Dit gaat alleen om de schulden die onder de Wsnp vallen.

Geen schone lei

Stopt uw Wsnp en krijgt u geen schone lei? Dan blijven uw schulden bestaan en gaat u failliet. U kunt protesteren als u het niet eens bent met het stoppen van uw Wsnp. U gaat dan in beroep.

Let op

U heeft 8 dagen om in beroep te gaan tegen het stoppen van uw Wsnp. U heeft hiervoor een advocaat nodig. Neem zo snel mogelijk contact op met een van onze juristen.


Bent u geholpen met deze informatie?

Meer informatie over dit onderwerp

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:

Ook interessant voor u

Hoe kan ik mijn schulden oplossen?
Logo Het Juridisch Loket

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso
Logo Ministerie van Justitie en Veiligheid

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven