Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar
Stap 1

Begin van het Wsnp-traject

Aan het begin van de Wsnp krijgt u een Wsnp-bewindvoerder en een rechter-commissaris. De rechter bepaalt wie dit zijn.

Bewindvoerder

Uw bewindvoerder:

 • laat uw schuldeisers weten dat u bent begonnen met de Wsnp
 • vraagt bij uw schuldeisers een overzicht op van uw schulden
 • controleert uw inkomsten
 • neemt beslissingen over uw spullen en uw geld
 • berekent uw 'vrij te laten bedrag'

Uw vrij te laten bedrag is het deel van uw inkomen dat u elke maand mag houden. Hiervan betaalt u de vaste rekeningen en boodschappen. Met de rest lost uw Wsnp-bewindvoerder uw schulden af.

Rechter-commissaris

De rechter-commissaris controleert uw bewindvoerder. Als u een klacht heeft over uw Wsnp-traject, kunt u deze sturen naar de rechter-commissaris.

Stap 2

Tijdens het Wsnp-traject

Tijdens de Wsnp moet u er alles aan doen om zoveel mogelijk van uw schulden te betalen. En u heeft een aantal plichten:

 • Afdrachtverplichting: U moet alles dat u meer verdient dan het ‘vrij te laten bedrag’ overmaken op uw boedelrekening. De boedelrekening is de rekening waarop u geld spaart om na 3 jaar uw schulden mee te betalen.
 • Inlichtingenplicht: U moet uw bewindvoerder belangrijke veranderingen in uw situatie doorgeven. U gaat bijvoorbeeld trouwen of samenwonen, of u krijgt een erfenis. Dit soort dingen moet u zelf melden. Uw bewindvoerder hoeft hier niet naar te vragen.
 • Inspanningsverplichting: U moet zoveel mogelijk inkomen proberen te krijgen, zodat u zo veel mogelijk schulden kunt aflossen. Uw bewindvoerder kan u vragen extra te werken of te gaan solliciteren. U moet hier dan aan meewerken.
 • U mag geen nieuwe schulden maken.

Uw Wsnp-bewindvoerder controleert of u zich aan deze afspraken houdt. Anders kan uw bewindvoerder de rechter vragen om uw Wsnp-traject te stoppen.

Stap 3

Einde van het Wsnp-traject

Uw Wsnp stopt na 3 jaar. Daarna heeft u geen Wsnp-bewindvoerder meer.

Soms bepaalt de rechter dat uw Wsnp korter of langer duurt dan 3 jaar. Uw Wsnp duurt maximaal 5 jaar.

Uw Wsnp kan eerder stoppen als u:

 • zich niet aan de regels houdt
 • al uw schulden betaalt

Slotuitdelingslijst

Als uw Wsnp-traject stopt, maakt uw bewindvoerder een slotuitdelingslijst. In deze lijst staat hoeveel geld u betaalde aan uw schuldeisers.

Schone lei

Als u zich aan al uw afspraken hield, adviseert uw bewindvoerder de rechter om u een schone lei te geven. Krijgt u een schone lei? Dan stopt uw Wsnp en kunnen uw schuldeisers u niet meer dwingen om de rest van uw schulden nog te betalen. Dit gaat alleen om de schulden die onder de Wsnp vallen.

Geen schone lei

Stopt uw Wsnp en krijgt u geen schone lei? Dan blijven uw schulden bestaan en gaat u failliet. U kunt protesteren als u het niet eens bent met het stoppen van uw Wsnp. U gaat dan in beroep.

U heeft 8 dagen om in beroep te gaan. U heeft hiervoor een advocaat nodig. Neem direct contact op met een van onze juristen.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat als ik de verplichtingen uit de Wsnp niet nakom?

  Als u zich niet aan de afspraken houdt, kan de rechter uw Wsnp-traject eerder stoppen. Dit betekent dat alle schuldeisers hun geld weer bij u mogen halen. Zij kunnen bijvoorbeeld beslag leggen op uw inboedel, loon of bankrekening.

  Persoonlijk faillissement

  De rechter kan u ook failliet verklaren. Heeft u niet genoeg inkomen en brengt de verkoop van uw spullen niet genoeg geld op? Dan stopt uw faillissement door ‘gebrek aan baten’. Dit betekent dat uw schulden niet worden betaald en uw schuldeisers uw schulden weer bij u mogen komen halen. Vaak moet u ook de kosten van het faillissement betalen.

  Wilt u protesteren tegen het eerder stoppen van uw Wsnp? Dan moet u binnen 8 dagen in hoger beroep. Hiervoor heeft u een advocaat nodig.

 • Vallen al mijn schulden onder de Wsnp?

  Sommige schulden laat de rechter niet toe in de Wsnp. U blijft dus verplicht deze schulden te betalen, ook nadat u een schone lei krijgt. Het gaat om schulden zoals:

  • studieschuld
  • boetes
  • schulden die u maakt tijdens de Wsnp
Terug naar boven Shape