Wat doet een Wsnp-bewindvoerder?

De bewindvoerder houdt toezicht op uw financiën en beheert uw boedelrekening tijdens een traject van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Ook controleert de bewindvoerder of u uw verplichtingen vanuit de Wsnp nakomt.

Een Wsnp-bewindvoerder is geen budgetbeheerder of belangenbehartiger. Wel houdt hij toezicht op uw financiën tijdens een Wsnp-traject en controleert hij of u zich aan de afspraken houdt. Ook beheert de bewindvoerder de boedelrekening waar het geld op wordt gestort voor de schuldeisers.

Komt u de verplichte afspraken vanuit de Wsnp niet na? Dan kan de bewindvoerder aan de rechter vragen om een beëindiging van het Wsnp-traject. 

Ook de bewindvoerder moet zich houden aan een aantal verplichtingen bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden. Deze staan omschreven in de Refoca-richtlijn en in de Gedragscode bewindvoerders Wsnp

Meer informatie over dit onderwerp

 • Wat zijn de taken van de bewindvoerder in de Wsnp?

  Een bewindvoerder moet zich aan de Recofa-richtlijn houden. Dit zijn de taken van de bewindvoerder:

  • De bewindvoerder moet enkele uren per week bereikbaar zijn voor telefonisch contact met u. De bewindvoerder moet vooraf duidelijk aangeven over welke onderwerpen contact kan worden opgenomen. Van alle telefoongesprekken moet een notitie worden gemaakt.
  • De bewindvoerder beheert een boedelrekening voor u. Deze rekening wordt gebruikt voor al uw betalingen en ontvangsten. Een overzicht van de boedelrekening moet elk half jaar aan de rechter-commissaris worden verzonden. U heeft recht op inzage.
  • Binnen twee weken nadat u in de Wsnp bent gekomen, moet de bewindvoerder u een huisbezoek brengen waarbij hij u informatie geeft over de Wsnp.
  • De eerste 13 maanden van de bewindvoering is er een postblokkade. Dit betekent dat de Post NL uw post eerst naar de bewindvoerder stuurt. Deze controleert uw post en stuur minimaal 1 keer per week de post aan u door.
  • De bewindvoerder maakt een berekening van het vrij te laten bedrag (vtlb).


  In de Recofa-richtlijnen staan regels die van toepassing zijn tijdens de schuldsaneringaregeling. Zo staat er duidelijk in welke verplichtingen de bewindvoerder heeft richting u als schuldenaar.

 • Wat kan ik doen als ik een klacht heb over mijn bewindvoerder tijdens de Wsnp?

  Bent u ontevreden over de bewindvoering? Dan kunt u dit schriftelijk aan de bewindvoerder laten weten. De bewindvoerder moet u uitleg geven over handelingen en/of keuzes die zijn gemaakt.

  Komt u er met de bewindvoerder samen niet uit? Dan kunt u uw klacht neerleggen bij de rechter-commissaris. De rechter-commissaris kan een beslissing nemen over uw klacht. In de uitspraak over Wsnp-traject staat wie in uw geval de rechter-commissaris is. Ook kunt u dit opzoeken in het Centraal Insolventieregister. In dit register staan ook de gegevens van de personen die tot de Wsnp zijn toegelaten.

  Uw bewindvoerder moet zich ook aan een gedragscode houden die is opgesteld door het ministerie van Veiligheid en Justitie. Doet uw bewindvoerder dit niet? Dan kunt u uw klacht indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Meer over de klachtregeling voor bewindvoerders Wsnp leest u op de website van Bureau Wsnp.

   

 • Wat is het verschil tussen een bewindvoerder Wsnp en een beschermingsbewindvoerder?

  Een bewindvoerder Wsnp is niet hetzelfde als een beschermingsbewindvoerder. Beschermingsbewind is geschikt voor degenen die zelf niet meer de financiën kunnen beheren. Hiervoor hoeft men niet in de Wsnp te zitten.