Mag een deurwaarder beslag leggen op mijn inboedel?

Wanneer de deurwaarder een vonnis of dwangbevel heeft, mag deze beslag leggen op uw spullen. Dit heet goederenbeslag. Meestal wordt dit pas uitgevoerd nadat er geprobeerd is beslag te leggen op uw loon. Bij goederenbeslag worden de spullen verkocht. Met de opbrengt van de verkoop wordt uw schuld betaald. Hieronder leest u de stappen die een deurwaarder neemt bij goederenbeslag.

Stap 1

U ontvangt het vonnis of dwangbevel

Als u een rekening niet betaalt, kan de schuldeiser de situatie voorleggen aan de rechter. Vindt de rechter dat u de rekening moet betalen? Dan ontvangt u een vonnis (de uitspraak). De deurwaarder betekent (bezorgt) eerst het vonnis aan u en vraagt u ook binnen 2 dagen te betalen. De deurwaarder mag het ook bij uw huisgenoten of in uw brievenbus achterlaten.

Is het vonnis ‘uitvoer bij voorraad’? Dan kan de deurwaarder direct beslag leggen nadat u het vonnis ontvangen heeft. ‘Uitvoerbaar bij voorraad’ betekent dat het vonnis wordt uitgevoerd ondanks dat u nog in beroep kan.

Bent u geld verschuldigd aan een overheidsinstantie? Dan hoeft een rechter niet naar uw situatie te kijken. U ontvangt dan een dwangbevel. 

Stap 2

De deurwaarder legt beslag

De deurwaarder geeft een ‘beslagexploot’ af. Dit is een officieel stuk waarin het beslag wordt gelegd.

De deurwaarder maakt een lijst van de spullen die in uw huis staan. De lijst van uw spullen wordt ‘proces verbaal’ genoemd. Om het proces verbaal op te maken moet de deurwaarder bij u langskomen. De deurwaarder moet zo nauwkeurig mogelijk beschrijven wat er precies onder het beslag valt. Bent u niet thuis? Dan mag de deurwaarder terugkomen met politie en een slotenmaker om het proces verbaal te maken. Hij mag ook een beschrijving maken van de spullen die hij door uw raam kan zien, als hij de spullen nauwkeurig beschrijft. De deurwaarder bezorgt dit proces verbaal binnen 3 dagen aan u. In dit stuk wordt vaak ook een datum van verkoop aangekondigd.

Als de deurwaarder een slotenmaker meeneemt, komen er extra kosten bij. U kunt deze extra kosten voorkomen door de deurwaarder binnen te laten.

Stap 3

De deurwaarder kondigt de verkoop aan

De deurwaarder kondigt de datum en de tijd van de verkoop van uw spullen aan. Dit gebeurt vaak tegelijk met het bezorgen van het proces-verbaal. Dit mag ook 3 dagen nadat u het proces-verbaal heeft ontvangen. De deurwaarder plakt een aankondiging van de verkoop van uw spullen op de deur of het raam van uw woning. Hij kan de verkoop ook in de plaatselijke krant vermelden.

Stap 4

De deurwaarder verkoopt uw spullen

Op de aangekondigde datum en tijd zullen uw spullen ‘bij opbod’ of ‘bij inschrijving’ verkocht worden. Degene die het meest biedt op de spullen kan deze dan van de deurwaarder kopen.

Tussen het betekenen van het beslagexploot en het verkopen van de spullen zit minimaal 4 weken.

Meer informatie over dit onderwerp

 • Wanneer kan goederenbeslag niet?

  De deurwaarder mag het beslag op uw spullen alleen aankondigen als hij het beslag ook uit gaat voeren. Zet de deurwaarder het beslag niet door? Dan kan dit in strijd zijn met de gedragsregels.

  Het beslag op uw spullen kan onredelijk zijn. Bijvoorbeeld als uw spullen minder waard zijn dan de kosten van het beslag.

  Neem contact op met één van onze juristen om uw situatie te bespreken.

 • Welke kosten mag de deurwaarder rekenen voor het beslag op mijn spullen?

  De deurwaarder geeft meerdere officiële stukken af als hij goederenbeslag legt. De deurwaarder rekent kosten voor:

  • het afgeven van het vonnis (€74,39),
  • het afgeven van het beslagexploot (€105,78),
  • het maken en afgeven van het proces-verbaal (€68,09),
  • de slotenmaker (als niet thuis bent),
  • de aanzegging van de verkoop (€63,62),
  • het aanplakken van de openbare verkoop (€79,58),
  • de aankondiging in de krant,
  • de openbare verkoop (€278,48)


  De kosten worden dus minimaal verhoogd met €669,94. De kosten voor de slotenmaker en de advertentie in de krant moet u ook betalen. Deze kosten kunnen verschillen.

  De kosten die een deurwaarder mag berekenen kunt u terugvinden in het 'Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarder’.

 • Kan een deurwaarder beslag leggen voor een schuld van mijn (meerderjarige) kind?

  U bent niet verantwoordelijk voor de schulden van uw meerderjarige kinderen. Woont uw meerderjarige kind bij u thuis? Dan loopt u het risico dat de deurwaarder ook beslag op uw spullen legt.

  De deurwaarder controleert de basisregistratie personen (BRP). Hierin staat niet geregistreerd welke spullen van u zijn. Dit kunt u aantonen met specifieke aankoopbewijzen of met een notariële akte. Verhuurt u een kamer aan uw meerderjarige kind? Geef dan (een kopie van) de huurovereenkomst aan de deurwaarder. De deurwaarder beslist of hij beslag legt op de goederen in de desbetreffende kamer.