Ben ik aansprakelijk voor de schulden van mijn kind?

Of u geheel verantwoordelijk bent voor de schulden van uw kind, is afhankelijk van de leeftijd van uw kind én de situatie waarin de schuld is ontstaan.

Schuld door aankoop

 • Uw kind is jonger dan 18 jaar

  Minderjarige kinderen kunnen geen contracten sluiten zonder toestemming van de ouders. Dat zou betekenen dat minderjarige kinderen zelfstandig niets kunnen kopen.

  Verkopers mogen er daarom vanuit gaan dat kinderen toestemming van hun ouders hebben als zij iets kopen. Deze aankoop moet dan wel voor hun leeftijd gebruikelijk zijn. Ontstaat hierdoor een schuld? Dan bent u aansprakelijk, tenzij u vooraf of direct bij de aankoop heeft aangegeven dat uw kind geen toestemming heeft. De verkoper moet dit accepteren.

  Heeft u geen toestemming gegeven en is de overeenkomst toch gesloten? Dan kunt u deze achteraf vernietigen, als de koop niet gebruikelijk is voor de leeftijd van uw kind.

 • Uw kind is ouder dan 18 jaar

  Vanaf 18 jaar is uw kind financieel onafhankelijk. Uw meerderjarige kind kan zelf een (koop)overeenkomst of lening afsluiten. Uw kind is zelf aansprakelijk voor schulden die hierdoor ontstaan.

  Het kan wel voorkomen dat ouders verantwoordelijk zijn voor schulden die vóór de 18e verjaardag zijn ontstaan. Wordt u aangesproken op een schuld van uw kind? Vraag dan altijd de overeenkomst op om te bekijken hoe oud uw kind was toen de overeenkomst gesloten werd.

Schuld door schade

 • Uw kind is jonger dan 14 jaar

  Voor kinderen onder de 14 jaar bent u volledig aansprakelijk. Het is verstandig hiervoor een WA-verzekering (wettelijke aansprakelijkheidsverzekering) te hebben. Deze verzekering vergoedt in de meeste gevallen de schade, die door uw minderjarige kind wordt veroorzaakt.

 • Uw kind is 14 jaar tot 16 jaar

  Kinderen van 14 en 15 jaar kunnen zelf aansprakelijk zijn voor schade die ze aanrichten, als u aantoont dat u uw best heeft gedaan om de schade te voorkomen. Uw kind kan dan zelf aansprakelijk worden gesteld.

  In de praktijk zal het erop neerkomen dat u alsnog de schade betaalt, tenzij uw WA-verzekering deze schade vergoedt.

 • Uw kind is 16 tot 18 jaar

  Uw kind van 16 of 17 jaar is zelf aansprakelijk voor schade. Echter, als u zelf onrechtmatig handelt of nalatig bent, kunt u als ouder toch verantwoordelijk zijn. Bijvoorbeeld als u weet dat uw 16-jarige kind een onverzekerde bromfiets heeft en hiermee een ongeval veroorzaakt.

 • Uw kind is ouder dan 18 jaar

  Kinderen van 18 jaar en ouder zijn meerderjarig. Hierdoor zijn zij zelf aansprakelijk voor schade die ze veroorzaken. Zij zullen daarom zelf een WA-verzekering moeten afsluiten, als zij niet meer onder uw verzekering vallen.

Schuld door boete

 • Uw kind is 12 tot 16 jaar

  Krijgt uw kind een boete voor een verkeersovertreding? Dan moet u deze betalen. De boete voor kinderen van 12 tot 16 jaar wordt gehalveerd.

  Heeft uw kind een strafbaar feit gepleegd? En krijgt uw kind een boete opgelegd van de rechter? Dan moet uw kind de boete zelf betalen. Bij de boete wordt rekening gehouden met de draagkracht van uw kind en niet met de draagkracht van u.

 • Uw kind is 16 tot 18 jaar

  Bij een schuld, die is ontstaan door een boete, zijn ouders niet aansprakelijk. Denk aan verkeersovertredingen. Kinderen van 16 en 17 jaar moeten deze volledig zelf betalen.

 • Uw kind is ouder dan 18 jaar

  Kinderen van 18 jaar en ouder zijn meerderjarig. Hierdoor zijn zij zelf aansprakelijk voor de boetes die hen worden opgelegd.

Meer informatie over dit onderwerp

 • Hoe draai ik een aankoop door mijn minderjarige kind terug?

  De koopovereenkomst is niet automatisch ongeldig omdat uw kind minderjarig is. U moet deze koopovereenkomst vernietigen.

  Dit doet u door de verkoper een aangetekende brief te sturen. Zet hierin duidelijk:

  • wat uw kind heeft gekocht;
  • wanneer uw kind dit heeft gekocht;
  • de leeftijd van uw kind;
  • dat u geen toestemming heeft gegeven voor de aankoop;
  • dat de aankoop niet gangbaar is voor een kind van deze leeftijd;
  • dat u daarom de koopovereenkomst vernietigt.

  Op de website van Consuwijzer vindt u een voorbeeldbrief om de aankoop door een minderjarge te vernietigen.

  Gaat de leverancier niet akkoord? Of wordt de schuld doorgestuurd naar een incassobureau? Wacht dan tot de verkoper naar de rechter gaat en de rechter om de overeenkomst te vernietigen.

 • Waarom ben ik aansprakelijk als mijn minderjarige kind rood staat?

  Uw minderjarige kind kan alleen een betaalrekening openen met uw toestemming. U moet daarom ook het aanvraagformulier ondertekenen. Door toestemming te geven stelt u zich garant voor de roodstand.

  Bij een roodstand zal de bank eerst uw kind vragen de roodstand aan te vullen. Lukt dit niet? Dan bent u aansprakelijk. U kunt dit voorkomen door bij het openen van de rekening schriftelijk aan te geven dat uw kind geen toestemming heeft om rood mag staan.

 • Kan een deurwaarder mij dwingen een schuld van mijn meederjarige kind te betalen?

  Nee, uw meerderjarige kind blijft zelf verantwoordelijk voor de schulden die na de 18e verjaardag zijn ontstaan.

  Het kan wel voorkomen dat een deurwaarder dreigt met goederenbeslag. Als uw kind staat ingeschreven op uw adres in de Basisregistratie Personen van de gemeente kan de deurwaarder ook beslag leggen op uw spullen. Hierin staat immers niets vermeld over het eigendom van de spullen.

  U kunt aantonen welke spullen van u zijn door een boedelbeschrijving (via de notaris) of een huurovereenkomst voor het gebruik van een bepaalde kamer. Uiteindelijk bepaalt de deurwaarder of hij hiermee rekening houdt.