Onrechtmatig beslag deurwaarder? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan

Geen toestemming van rechter of overheid

Een deurwaarder mag alleen beslag leggen met toestemming van de rechter of de overheid. Vraag de deurwaarder daarom altijd of hij toestemming heeft. En vraag om een bewijs. Dit is een officieel document zoals een vonnis, een beschikking, of een dwangbevel.

Toestemming via akte

Legt de deurwaarder beslag namens uw hypotheekverstrekker of pandhouder? Dan is toestemming van rechter of overheid niet altijd nodig. De toestemming voor beslag is dan al geregeld door het afsluiten van een hypotheek- of pandakte.

Onrechtmatig

Heeft de deurwaarder geen toestemming? Dan is het beslag onrechtmatig. De deurwaarder mag uw eigendommen of geld dan niet in beslag nemen.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden

Beslag op spullen die niet van mij zijn

Een deurwaarder mag alleen beslag leggen op:

 • het inkomen van de schuldenaar
 • de bankrekening van de schuldenaar
 • de inboedel van de schuldenaar
 • andere goederen van de schuldenaar

Zijn de spullen van iemand anders? Dan kan het beslag onrechtmatig zijn. De eigenaar moet dan zijn spullen opeisen bij de deurwaarder. Hij moet wel kunnen bewijzen dat het zijn spullen zijn.

Ik heb een betalingsregeling

Als u zich aan de betalingsregeling houdt, mag een deurwaarder deze regeling niet zomaar opzeggen. Betaalt u steeds het juiste bedrag op de afgesproken dagen? En legt de deurwaarder toch beslag voor deze schuld? Dan kan het beslag onrechtmatig zijn. De deurwaarder maakt dan ‘misbruik van zijn bevoegdheid’.

Soms dreigt een deurwaarder met beslaglegging om een extra regeling met u af te kunnen spreken. Ook dreigen is misbruik van bevoegdheid. Dit is dus onrechtmatig.

Wil de deurwaarder een nieuwe regeling met u afspreken? Wijs dit dan niet direct af. Als uw inkomen is gestegen mag de deurwaarder dit soms doen. Wijst u de nieuwe regeling af zonder overleg? Dan kan het beslag soms wel rechtmatig zijn. Twijfelt u over wat u moet doen? Neem dan contact met ons op.

Beslag kost meer dan het oplevert

Beslaglegging op inboedel of goederen kost vaak veel geld. Terwijl het beslag lang niet altijd iets oplevert. Het beslag is onrechtmatig als vooraf duidelijk is dat er meer kosten zijn dan opbrengsten. Dit is bijvoorbeeld zo als u beslag krijgt op de inboedel, terwijl er bijna geen spullen van waarde in het huis staan.

Kondigt de deurwaarder beslag op inboedel of goederen aan? Laat de deurwaarder dan weten dat het beslag meer kost dan dat het gaat opleveren. Vraag of het beslag kan worden ingetrokken.    

Beslag op mijn toeslagen

Een deurwaarder mag niet zomaar beslag leggen op uw huurtoeslag of zorgtoeslag:

 • Alleen de verhuurder kan beslag leggen op uw huurtoeslag.
 • Alleen de zorgverzekeraar kan beslag leggen op uw zorgtoeslag.

Legt de deurwaarder namens iemand anders beslag op de toeslagen? Dan kan het beslag onrechtmatig zijn.

Vorige verhuurder

Legt een vorige verhuurder beslag op uw toeslagen omdat u een oude huurschuld heeft? Dan kan dit beslag onrechtmatig zijn.

Beslag op loon of uitkering

Legt de schuldeiser beslag op uw toeslagen? En heeft hij voor dezelfde schuld al beslag gelegd op uw loon of uitkering? Dan kan dit beslag ook onrechtmatig zijn. Omdat u toeslagen verliest, gaat uw beslagvrije voet omhoog. Dit is het deel van uw inkomen dat nodig is voor vaste lasten. De deurwaarder moet dan het beslag op uw loon of uitkering verlagen. Hierdoor maakt de deurwaarder kosten voor het beslag, terwijl u niets extra op de schuld aflost.

Belastingdienst

De Belastingdienst mag geen beslag leggen op uw huurtoeslag of zorgtoeslag. Maar de Belastingdienst mag deze bedragen wel verrekenen met een toeslagschuld.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden

Beslag op mijn bankrekening

Bij een beslag op de bankrekening kan de deurwaarder het hele bedrag op de bankrekening in beslag nemen.

Is er maar 1 inkomen? En is het beslag gelegd net nadat het inkomen op de bankrekening is gestort? Dan kan het beslag onrechtmatig zijn. Op die manier houdt u namelijk te weinig inkomen over.

Legt de deurwaarder meerdere keren beslag op uw bankrekening voor dezelfde schuld? Ook dan kan het beslag onrechtmatig zijn.

Beslag is onrechtmatig: wat kan ik doen?

Stuur een aangetekende brief

Heeft de deurwaarder onrechtmatig beslag gelegd? Stuur de deurwaarder dan een aangetekende brief, waarin u vraagt om het beslag per direct op te heffen. Maak hierbij gebruik van onze voorbeeldbrief onrechtmatig beslag.

Is het beslag nog niet gelegd? Vraag dan om een reactie zo ver mogelijk vóór de dag van de beslaglegging.

Vraag om uitspraak van de rechter

Krijgt u geen reactie op uw brief? Soms kunt u via de rechter het beslag voorkomen. Is het beslag al gelegd? Vraag dan aan de rechter om het beslag op te heffen. Dit heet een executiegeschil.

Het is verstandig om hiervoor naar een advocaat te gaan. Het Juridisch Loket kan u doorverwijzen naar een advocaat.

Klachten over onrechtmatig beslag kunt u soms ook sturen naar de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). U moet dan wel eerst de klacht bij de deurwaarder hebben ingediend.

Met een klacht bij de KBvG stopt u het beslag niet. 

Meer informatie over dit onderwerp
 • Kan er beslag worden gelegd op mijn vakantiegeld?

  Ja. Als de deurwaarder loonbeslag legt, dan valt het vakantiegeld daar ook onder. Het vakantiegeld is namelijk ook loon.

  Net als bij het normale loon moet de deurwaarder rekening houden met de beslagvrije voet. Dit is het deel van uw inkomen dat nodig is voor uw vaste lasten. De deurwaarder houdt dan alleen dat deel van het vakantiegeld in dat boven de beslagvrije voet ligt.

  Rekenvoorbeeld

  Ligt er al langer beslag op uw inkomen of uitkering? En was uw inkomen altijd lager dan de beslagvrije voet? Dan kan het vakantiegeld niet in beslag worden genomen. Het tekort uit de vorige maanden mag u namelijk optellen bij de maand waarin het vakantiegeld gestort wordt.

  Was uw netto inkomen of uitkering bijvoorbeeld het hele jaar maar € 900 per maand? En is uw beslagvrije voet € 1.000 per maand? Dan heeft u elke maand € 100 onder de beslagvrije voet geleefd. Het tekort over de vorige maanden is dan 12 x € 100 = € 1.200. U mag dit bedrag optellen bij de beslagvrije voet van de maand waarin het vakantiegeld wordt gestort.

  Vakantiegeld terugvragen

  Is er beslag gelegd op uw vakantiegeld? En kreeg u in de andere maanden van het jaar minder dan de beslagvrije voet? Stuur de deurwaarder dan een aangetekende brief waarin u het verschil terugvraagt. Maak hierbij gebruik van onze voorbeeldbrief loonbeslag vakantiegeld

 • Wat kan ik doen bij beslag voor een onbekende schuld?

  Wordt er beslag gelegd omdat er een rekening niet is betaald? En kent u deze rekening niet? Vraag dan eerst of de deurwaarder toestemming heeft voor de beslaglegging. Vraag ook om een bewijs van deze toestemming.

  Verzet

  Heeft u het bewijs gezien? Maar bent u het niet eens met het beslag? Neem dan contact met ons op om de situatie te bespreken. Tegen een vonnis kunt u soms nog in verzet gaan. U kunt binnen 4 weken na dat u van het vonnis hoorde in verzet.

  Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
  Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
  U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
 • Waar mag een deurwaarder geen beslag op leggen?

  Een deurwaarder kan beslag leggen op uw:

  • inkomen
  • bankrekening
  • inboedel
  • andere goederen

  Legt de deurwaarder beslag op uw inkomen? Dan mag hij géén beslag leggen op uw beslagvrije voet. Dit is het deel van het inkomen dat u nodig heeft om van te kunnen leven.

  Legt de deurwaarder beslag op uw inboedel? Dan mag hij géén beslag leggen op:

  • bed en beddengoed
  • kleding die u aan heeft
  • eten en drinken voor ongeveer een maand (beslag op de koelkast mag wel)
  • gereedschap voor uw eigen bedrijf
  • speciale voorzieningen voor uw handicap
Terug naar boven Shape