Onrechtmatig beslag door deurwaarder? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan

Deurwaarder heeft geen toestemming

Een deurwaarder mag alleen beslag leggen met toestemming van de rechter of de overheid. Vraag de deurwaarder daarom altijd of hij toestemming heeft en vraag bewijs hiervan. Dit is een officieel document zoals een vonnis, beschikking of dwangbevel.

Toestemming via akte

Legt de deurwaarder beslag namens uw hypotheekverstrekker of pandhouder? Dan is toestemming van rechter of overheid niet altijd nodig. De toestemming voor beslag is dan al geregeld door het afsluiten van een hypotheek- of pandakte.

Onrechtmatig beslag

Heeft de deurwaarder geen toestemming? Dan is het beslag onrechtmatig. De deurwaarder mag uw eigendommen of geld niet in beslag nemen.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden

Beslag op spullen die niet van mij zijn

Een deurwaarder mag alleen beslag leggen op:

 • het inkomen van degene die de schulden heeft gemaakt (de schuldenaar)
 • de bankrekening van de schuldenaar
 • de inboedel van de schuldenaar
 • andere goederen van de schuldenaar

Zijn de spullen van iemand anders? Dan kan het beslag onrechtmatig zijn. De eigenaar moet zijn spullen opeisen bij de deurwaarder. Hij moet wel kunnen bewijzen dat het zijn spullen zijn.

Ik heb een betalingsregeling

Als u zich aan de betalingsregeling houdt, mag een deurwaarder deze regeling niet zomaar beëindigen. Betaalt u steeds het juiste bedrag op de afgesproken dagen? En legt de deurwaarder toch beslag voor deze schuld? Dan kan het beslag onrechtmatig zijn. De deurwaarder maakt dan ‘misbruik van zijn bevoegdheid’.

Soms dreigt een deurwaarder met beslaglegging om een extra regeling met u af te spreken. Ook dreigen is misbruik van bevoegdheid. Dit is dus onrechtmatig.

Wil de deurwaarder een nieuwe regeling met u afspreken? Wijs dit dan niet direct af. Als bijvoorbeeld uw inkomen is gestegen, mag de deurwaarder dit soms doen. Wijst u de nieuwe regeling af zonder overleg? Dan kan het beslag soms wel rechtmatig zijn. Twijfelt u over wat u moet doen? Neem dan contact met op met een van onze juristen.

Beslag kost meer dan het oplevert

Beslaglegging op inboedel of goederen kost vaak veel geld. Terwijl het beslag lang niet altijd iets oplevert.

Het beslag is onrechtmatig als vooraf duidelijk is dat er meer kosten zijn dan opbrengsten. Dit is bijvoorbeeld als u beslag krijgt op uw inboedel, terwijl er bijna geen spullen van waarde in het huis staan.

Kondigt de deurwaarder beslag op inboedel of goederen aan? Laat de deurwaarder dan weten dat het beslag meer kost dan dat het gaat opleveren. Vraag of het beslag kan worden ingetrokken.

Beslag op mijn toeslagen

Een deurwaarder mag niet zomaar beslag leggen op uw huurtoeslag of zorgtoeslag:

 • Alleen de verhuurder kan beslag leggen op uw huurtoeslag.
 • Alleen de zorgverzekeraar kan beslag leggen op uw zorgtoeslag.

Legt de deurwaarder namens iemand anders beslag op de toeslagen? Dan kan het beslag onrechtmatig zijn.

Vorige verhuurder

Legt een vorige verhuurder beslag op uw toeslagen omdat u een oude huurschuld heeft? Dan kan dit beslag onrechtmatig zijn.

Ook beslag op loon of uitkering

Legt de schuldeiser beslag op uw toeslagen? En heeft hij voor dezelfde schuld al beslag gelegd op uw loon of uitkering? Dan kan dit beslag ook onrechtmatig zijn.

Omdat de deurwaarder twee beslagen legt, moet u dubbele beslagkosten betalen. Terwijl de schuldeiser niet meer ontvangt. Dat komt omdat uw toeslagen invloed hebben op uw beslagvrije voet.

Belastingdienst

De Belastingdienst mag geen beslag leggen op uw huurtoeslag of zorgtoeslag. Maar de Belastingdienst mag deze bedragen wel verrekenen met een toeslagschuld.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden

Beslag op mijn bankrekening

Bij een beslag op de bankrekening kan de deurwaarder het hele bedrag op de bankrekening in beslag nemen.

Is er maar 1 inkomen? En is het beslag gelegd net nadat het inkomen op de bankrekening is gestort? Dan kan het beslag onrechtmatig zijn. Op die manier houdt u namelijk te weinig inkomen over voor uw vaste lasten.

Legt de deurwaarder meerdere keren beslag op uw bankrekening voor dezelfde schuld? Ook dan kan het beslag onrechtmatig zijn.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat kan ik doen als het beslag onrechtmatig is?

  Heeft de deurwaarder onrechtmatig beslag gelegd? Stuur de deurwaarder een aangetekende brief waarin u vraagt om het beslag meteen op te heffen.

  Is het beslag nog niet gelegd? Vraag de deurwaarder dan als het kan nog vóór de dag van de beslaglegging te reageren.

  Vraag uitspraak van rechter

  Krijgt u geen reactie op uw brief? Soms kunt u via de rechter het beslag voorkomen. Is het beslag al gelegd? Vraag dan aan de rechter om het beslag op te heffen. Dit heet een executiegeschil.

  Het is verstandig om hiervoor naar een advocaat te gaan. Neem hiervoor contact op met een van onze juristen.

  Klacht indienen bij KBvG

  Klachten over onrechtmatig beslag kunt u soms ook sturen naar de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). U moet dan wel eerst de klacht bij de deurwaarder hebben ingediend. Met een klacht bij de KBvG stopt u het beslag niet.

 • Kan er beslag worden gelegd op mijn vakantiegeld?

  Ja. Als de deurwaarder loonbeslag legt, valt het vakantiegeld daar ook onder. Het vakantiegeld is namelijk ook loon.

  Net als bij het normale loon moet de deurwaarder rekening houden met de beslagvrije voet. Dit is het deel van uw inkomen dat nodig is voor uw vaste lasten. De deurwaarder houdt dan alleen dat deel van het vakantiegeld in dat boven de beslagvrije voet ligt.

 • Wat kan ik doen bij beslag voor een onbekende schuld?

  Wordt er beslag gelegd omdat er een rekening niet is betaald? En kent u deze rekening niet? Vraag dan bewijs van het bestaan van de rekening en eventueel de bijbehorende overeenkomst. Vraag ook of de deurwaarder toestemming heeft voor de beslaglegging en vraag bewijs hiervan.

  Heeft u het bewijs gezien? Maar bent u het niet eens met het beslag? Neem dan contact op met een van onze juristen om de situatie te bespreken. Tegen een vonnis kunt u soms nog in verzet gaan. U kunt binnen 4 weken, nadat u van het vonnis hoorde, in verzet.

 • Waar mag een deurwaarder geen beslag op leggen?

  Een deurwaarder kan beslag leggen op uw:

  • inkomen
  • bankrekening
  • inboedel
  • andere goederen

  Legt de deurwaarder beslag op uw inkomen? Dan mag hij géén beslag leggen op uw beslagvrije voet. Dit is het deel van het inkomen dat u nodig heeft om van te kunnen leven.

  Legt de deurwaarder beslag op uw inboedel? Dan mag hij géén beslag leggen op:

  • bed en beddengoed
  • kleding die u aan heeft
  • eten en drinken voor ongeveer een maand (beslag op de koelkast mag wel)
  • gereedschap voor uw eigen bedrijf
  • speciale voorzieningen voor uw handicap
Terug naar boven Shape