Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar

Klacht deurwaarder

Bent u niet tevreden over de deurwaarder? Dan kunt u een klacht indienen. Bijvoorbeeld als de deurwaarder:

Elke deurwaarder heeft een klachtenregeling. Daarin staat hoe u een klacht indient. U vindt de klachtenregeling op de website van de deurwaarder. Of gebruik onze voorbeeldbrief klacht of conflict.

Bent u niet tevreden met de reactie van de deurwaarder op uw klacht? Of reageert hij niet? Dan kunt u naar de Nationale ombudsman of de Kamer voor gerechtsdeurwaarders. 

U kunt niet naar allebei. Twijfelt u over waar u uw klacht kunt indienen? Neem dan contact op met de Nationale ombudsman. Die kan u helpen bij het maken van de juiste keuze.

Nationale ombudsman

Komt u er met de deurwaarder niet uit? Dan kunt u uw klacht binnen 1 jaar bij de Nationale ombudsman melden als:

 • de deurwaarder werkt voor de overheid, zoals de Belastingdienst of UWV
 • de deurwaarder werkt voor een particuliere schuldeiser, zoals een verhuurder of een telefoonaanbieder
 • de klacht gaat over hoe de deurwaarder zijn werk doet. Bijvoorbeeld of hij zich aan de regels houdt voor het leggen van beslag
 • uw klacht gaat over hoe de deurwaarder met u omgaat. Bijvoorbeeld als de deurwaarder u intimideert. 

De Nationale ombudsman kan:

 • u adviseren
 • met de deurwaarder praten over een oplossing
 • bemiddelen tussen u en de deurwaarder
 • een onderzoek doen naar uw klacht over de deurwaarder

Na de behandeling van uw klacht doet de Nationale ombudsman een uitspraak. Deze uitspraak is niet bindend. De deurwaarder hoeft dus niets te doen met uw klacht. Ook kan de Nationale ombudsman geen straf of maatregel opleggen. 

Kamer voor gerechtsdeurwaarders

De Kamer voor gerechtsdeurwaarders (de tuchtrechter) kan wel een straf of maatregel opleggen. U kunt alleen naar de tuchtrechter als uw klacht gaat over hoe de deurwaarder zijn werk doet. Bijvoorbeeld over het leggen van beslag of de kosten die de deurwaarder maakt. 

U kunt niet naar de Kamer voor gerechtsdeurwaarders voor:

Klacht op tijd sturen

Stuur uw klacht op tijd naar de Kamer voor gerechtsdeurwaarders. U heeft hiervoor 3 jaar de tijd vanaf de dag dat de klacht begon. Gebruik het klachtformulier van de Kamer voor gerechtsdeurwaarders. 

Klagen bij de Kamer voor gerechtsdeurwaarders kost € 50. Krijgt u gelijk? Dan betaalt de deurwaarder dit bedrag aan u terug.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Aan welke regels moet een deurwaarder zich houden?

  De deurwaarder moet zich houden aan de regels van de KBvG (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders). Een deurwaarder mag bijvoorbeeld niet:

  • onnodig dreigen met beslag op uw spullen
  • onnodig kosten maken om uw schuld betaald te krijgen
  • uw vertrouwelijke gegevens aan anderen geven
  • u op een verkeerde manier behandelen. Bijvoorbeeld onbeschoft tegen u praten.
 • Hoe verloopt de procedure bij de Kamer voor gerechtsdeurwaarders?

  Als u een klacht indient bij de Kamer voor gerechtsdeurwaarders stuurt de Kamer uw klacht door naar de deurwaarder. Die mag een reactie geven. Daarna beslist de Kamer of hij uw klacht gaat behandelen. De voorzitter kan 2 beslissingen nemen:

  • hij wijst uw klacht af zonder zitting. U hoeft niet naar de Kamer voor gerechtsdeurwaarders te komen.
  • hij behandelt uw klacht op zitting. U mag uw klacht uitleggen aan de Kamer voor gerechtsdeurwaarders.

  Als de voorzitter uw klacht zonder zitting afwijst, krijgt u die beslissing per brief. U kunt binnen 14 dagen in verzet gaan als u het hier niet mee eens bent. U schrijft dan dat u het oneens bent met de beslissing van de voorzitter. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief klacht of conflict

  Zitting Kamer

  Behandelt de Kamer uw klacht tijdens een zitting? Dan krijgt u hiervoor een schriftelijke uitnodiging. U mag dan vertellen waar uw klacht over gaat. Ook kan de Kamer vragen aan u stellen. Daarna volgt een beslissing.

  Krijgt u geen gelijk van de Kamer? Dan kunt u protesteren door in hoger beroep te gaan. Dit doet u met een brief. Stuur uw brief binnen 30 dagen naar het Gerechtshof Amsterdam. U heeft hiervoor geen advocaat nodig. Voor hoger beroep betaalt u minimaal € 343. 

 • Wat kan de Kamer voor gerechtsdeurwaarders doen?

  Als u uw klacht naar de Kamer voor gerechtsdeurwaarders stuurt, behandelt de tuchtrechter uw klacht. De tuchtrechter beoordeelt of de deurwaarder:

  • zich hield aan zijn taken
  • zich goed gedroeg

  Straf of maatregel

  De tuchtrechter kan de deurwaarder een straf of maatregel geven. Zoals een:

  • waarschuwing
  • berisping
  • boete
  • schorsing

  In het ergste geval kan de tuchtrechter ook beslissen dat de deurwaarder geen deurwaarder meer mag zijn. De tuchtrechter kan niet uw beslagvrije voet aanpassen of een beslag stoppen.

 • Wat kan ik doen als ik schade heb door de deurwaarder?

  Als u schade heeft, kunt u soms de deurwaarder aansprakelijk stellen. U vraagt dan om een vergoeding van uw schade.

  Komt u er met de deurwaarder niet uit? Dan kunt u naar de rechter. Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Vraag deze dan om advies.

Terug naar boven Shape