Overslaan en naar de inhoud gaan

Kamer voor Gerechtsdeurwaarders

De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders toetst op het tuchtrecht. Dat houdt in dat het om een gedraging van de deurwaarder moet gaan, die in strijd is met de tuchtregels.

De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders kan de deurwaarder bijvoorbeeld berispen, een boete opleggen, schorsen of ontzetten uit zijn ambt. De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders kan er dus niet voor zorgen dat een beslag wordt opgeheven of dat de beslagvrije voet wordt aangepast.

U moet de klacht schriftelijk indienen. U kunt hiervoor het klachtformulier van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders gebruiken.

Nationale Ombudsman

U moet uw klacht binnen één jaar bij de Nationale Ombudsman aanmelden, nadat de deurwaarder zelf de klacht heeft behandeld. De Nationale Ombudsman kijkt naar uw individuele situatie en kan hierin adviseren of bemiddelen.

Meer informatie over de klachtprocedure vindt u op de website van de Nationale Ombudsman.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat is een ambtshandeling?

  Een ambtshandeling is een taak die de deurwaarder volgens de wet moet uitvoeren.

  Voorbeelden van ambtshandelingen zijn:

  • het betekenen (afgeven) van een dagvaarding of een vonnis;
  • het leggen van beslag op uw inkomen, inboedel of bankrekening;
  • het ontruimen van uw woning na een vonnis.

  Wanneer een deurwaarder een ambtshandeling verricht, mag hij hiervoor kosten in rekening brengen. Dit zijn vaste deurwaarderstarieven. De deurwaarder moet u hierover informeren.

 • Aan welke regels moet de deurwaarder zich houden?

  De deurwaarder moet zich aan wetten en regels houden. Als de deurwaarder ambtshandelingen verricht, dan moet hij zich aan de wet houden. Daarnaast zijn er gedragsregels. Zo mag een deurwaarder geen onnodige kosten maken om een schuld bij u te innen. En mag hij bijvoorbeeld niet onnodig dreigen met beslag op uw spullen.

  Met welke wet- en regelgeving de deurwaarder te maken heeft, leest u op de website van de KBVG.

 • Welke kosten mag een deurwaarder rekenen?

  Lukt het een schuldeiser, incassobureau of deurwaarder niet om een rekening bij u te innen? Dan kan de deurwaarder in opdracht van de schuldeiser een (juridische) procedure starten. De schuldeiser vraagt de rechter om een uitspraak (vonnis) waarin staat dat u de rekening moet betalen. U moet dan ook alle kosten van de procedure betalen. Deze worden vaak in het vonnis benoemd.

  De deurwaarder moet een aantal ambtshandelingen verrichten, zoals het ‘betekenen’ (bezorgen) van de dagvaarding en het vonnis. De deurwaarder rekent hiervoor vaste tarieven. De tarieven van een ambtshandeling zijn vastgelegd in het 'Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders'. De tarieven worden elk jaar aangepast.

Terug naar boven Shape