Waar kan ik klagen over een deurwaarder? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan
Stap 1

Klacht indienen deurwaarder

U dient eerst uw klacht schriftelijk in bij de deurwaarder. U kunt hiervoor onze voorbeeldbrief klacht of conflict gebruiken.

U kunt bijvoorbeeld klagen als de deurwaarder:

Stap 2

Bemiddeling via Nationale Ombudsman

Bent u niet tevreden met de reactie van de deurwaarder? Dan kunt u uw klacht binnen 1 jaar melden bij de Nationale Ombudsman.

U kunt uw klacht melden bij de Nationale Ombudsman als:

 • de deurwaarder is ingeschakeld door een overheidsinstelling, zoals de Belastingdienst, UWV, CJIB, SVB, IND of uw gemeente
 • uw klacht gaat over het werk van de deurwaarder

De Nationale Ombudsman kan:

 • u adviseren
 • overleggen met de deurwaarder over een oplossing
 • bemiddelen tussen u en de deurwaarder
 • een onderzoek doen

Een uitspraak van de Nationale Ombudsman is niet bindend.

Stap 3

Klacht indienen Kamer voor Gerechtsdeurwaarders

U kunt klagen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders als:

 • u niet tevreden bent met de reactie van de deurwaarder
 • u niet tevreden bent met de bemiddeling van de Nationale Ombudsman
 • de deurwaarder niet is ingeschakeld door een overheidsinstelling

Dien uw klacht in binnen 3 jaar, nadat de klacht is ontstaan. U gebruikt hiervoor het klachtformulier van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders. Het indienen van uw klacht kost €50. Krijgt u gelijk? Dan betaalt de deurwaarder het geld terug.

Behandeling van uw klacht

Uw klacht wordt doorgestuurd naar de deurwaarder, die een reactie mag geven. Daarna volgt de beslissing of uw klacht wordt behandeld. De beslissing kan zijn:

 • afwijzing van uw klacht zonder hoorzitting
 • behandeling op zitting Kamer voor Gerechtsdeurwaarders

Als uw klacht zonder hoorzitting wordt afgewezen, krijgt u de beslissing per brief. U kunt binnen 14 dagen in verzet als u het hier niet mee eens bent. Dat betekent dat u in een brief zegt dat u het oneens bent met de beslissing van de voorzitter.

Behandeling klacht op zitting

Als uw klacht wordt behandeld op een hoorzitting, krijgt u hiervoor een schriftelijke uitnodiging. U mag vertellen waar uw klacht over gaat. Ook kunnen er vragen aan u worden gesteld. Daarna volgt een beslissing.

Als uw klacht wordt afgewezen, kunt u in hoger beroep. Stuur uw brief binnen 30 dagen naar het Gerechtshof Amsterdam. U heeft hiervoor geen advocaat nodig. Voor uw hoger beroep betaalt u minimaal € 324.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Aan welke regels moet een deurwaarder zich houden?

  De deurwaarder moet zich houden aan de regels van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG).

  Een deurwaarder mag bijvoorbeeld niet :

  • onnodige kosten maken om een schuld bij u te innen
  • onnodig dreigen met beslag op uw spullen
  • onzorgvuldig omgaan met vertrouwelijke gegevens
  • u op een onjuiste manier behandelen
 • Wat kan de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders doen?

  Als u bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders uw klacht indient, behandelt de tuchtrechter uw klacht. De tuchtrechter beoordeelt of de deurwaarder:

  • zich heeft gehouden aan zijn taken
  • zich goed gedragen heeft

  De tuchtrechter kan de deurwaarder een straf (maatregel) opleggen. Bijvoorbeeld:

  • waarschuwing
  • berisping
  • boete
  • schorsing
  • uit het ambt zetten

  De tuchtrechter kan niet uw beslagvrije voet aanpassen of een beslag opheffen.

 • Wat kan ik doen als ik schade heb door de deurwaarder?

  Als u schade heeft, kunt u soms de deurwaarder aansprakelijk stellen. U vraagt dan om een schadevergoeding.

  Komt u er met de deurwaarder niet uit? U kunt dan bij de rechter een procedure starten. Neem contact op met een van onze juristen.

Terug naar boven Shape