Overslaan en naar de inhoud gaan

Kamer voor Gerechtsdeurwaarders

De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders toetst op het tuchtrecht. Dat houdt in dat het om een gedraging van de deurwaarder moet gaan, die in strijd is met de tuchtregels.

De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders kan de deurwaarder bijvoorbeeld:

 • berispen
 • een boete opleggen
 • schorsen
 • ontzetten uit zijn ambt.

De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders kan er dus niet voor zorgen dat een beslag wordt opgeheven of dat de beslagvrije voet wordt aangepast.

Klacht indienen

U moet de klacht schriftelijk indienen. U kunt hiervoor het klachtformulier van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders gebruiken.

Nationale Ombudsman

Heeft u uw klacht bij de deurwaarder ingediend? Dan kunt u uw klacht binnen één jaar bij de Nationale Ombudsman aanmelden, nadat de deurwaarder zelf de klacht heeft behandeld. De Nationale Ombudsman behandelt uw klacht en bekijkt uw individuele situatie.

De Nationale Ombudsman kan

 • u adviseren
 • bemiddelen tussen u en de deurwaarder.
Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat is een ambtshandeling?

  Een ambtshandeling is een taak die de deurwaarder volgens de wet moet uitvoeren.

  Voorbeelden van ambtshandelingen zijn:

  • het betekenen (afgeven) van een dagvaarding of een vonnis;
  • het leggen van beslag op uw inkomen, inboedel of bankrekening;
  • het ontruimen van uw woning na een vonnis.

  Wanneer een deurwaarder een ambtshandeling verricht, mag hij hiervoor kosten in rekening brengen. Dit zijn vaste deurwaarderstarieven. De deurwaarder moet u hierover informeren.

 • Aan welke regels moet de deurwaarder zich houden?

  Er zijn wetten en regels waar een deurwaarder zich aan moet houden.

  Als de deurwaarder ambtshandelingen verricht, dan moet hij zich aan de wet houden.

  Daarnaast zijn er gedragsregels. Een deurwaarder mag geen onnodige kosten maken om een schuld bij u te innen. Hij mag niet onnodig dreigen met beslag op uw spullen.

 • Welke kosten mag een deurwaarder rekenen?

  Lukt het een schuldeiser, incassobureau of deurwaarder niet om een rekening bij u te innen? Dan kan de deurwaarder in opdracht van de schuldeiser een (juridische) procedure starten.

  Extra kosten bij een vonnis

  De schuldeiser vraagt de rechter om een uitspraak (vonnis) waarin staat dat u de rekening moet betalen. U moet dan ook alle kosten van de procedure betalen. Deze worden vaak in het vonnis benoemd.

  De deurwaarder moet een aantal ambtshandelingen verrichten, zoals het ‘betekenen’ (bezorgen) van de dagvaarding en het vonnis. De deurwaarder rekent hiervoor vaste tarieven. De deurwaarderstarieven zijn vastgelegd in het 'Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders'. De tarieven worden elk jaar aangepast.

Terug naar boven Shape