Waar kan ik klagen over een deurwaarder? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan
Uw klacht gaat over een deurwaarder:

die de wet overtreedt

Een ambtshandeling is een taak die de deurwaarder volgens de wet moet uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan:

 • het betekenen (afgeven) van een dagvaarding of een vonnis
 • het leggen van beslag op uw inkomen, inboedel of bankrekening
 • het ontruimen van uw woning na een vonnis

Kosten deurwaarder

Een deurwaarder mag kosten berekenen als hij een ambtshandeling verricht. Dit zijn vaste deurwaarderstarieven. De deurwaarder moet u hierover informeren.

Klacht indienen

Houdt de deurwaarder zich niet aan de wet? Stuur uw klacht dan eerst naar de deurwaarder zelf. U kunt hiervoor onze voorbeeldbrief algemeen gebruiken. Komt u er met de deurwaarder niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij:

die gedragsregels overtreedt

Een deurwaarder moet zich houden aan de gedragsregels van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). Een deurwaarder mag bijvoorbeeld:

 • geen onnodige kosten maken om een schuld bij u te innen
 • niet onnodig dreigen met beslag op uw spullen

Klacht indienen

Houdt de deurwaarder zich niet aan de gedragsregels? Stuur dan eerst een brief aan de deurwaarder. Komt u hier samen niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Welke kosten mag een deurwaarder rekenen?

  Lukt het een schuldeiser, incassobureau of deurwaarder niet om een rekening bij u te innen? Dan kan de deurwaarder in opdracht van de schuldeiser een (juridische) procedure starten.

  Extra kosten bij een vonnis

  De schuldeiser vraagt de rechter om een uitspraak (vonnis) waarin staat dat u de rekening moet betalen. U moet dan ook alle kosten van de procedure betalen. Deze worden vaak in het vonnis benoemd.

  De deurwaarder moet een aantal ambtshandelingen verrichten, zoals het ‘betekenen’ (bezorgen) van de dagvaarding en het vonnis. De deurwaarder rekent hiervoor vaste tarieven. De deurwaarderstarieven zijn vastgelegd in het 'Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders'.

 • Hoe kan ik een klacht indienen?

  U moet uw klacht altijd eerst schriftelijk bij de deurwaarder zelf indienen. U kunt hiervoor onze algemene voorbeeldbrief gebruiken.

  Kamer voor Gerechtsdeurwaarders

  Wilt u uw klacht indienen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders? Dan kunt u hiervoor het klachtformulier van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders gebruiken. Bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders moet u 50 euro klachtgeld betalen.

  Nationale Ombudsman

  U kunt op 3 manieren uw klacht indienen bij de Nationale Ombudsman:

  U hoeft bij de Nationale Ombudsman geen klachtgeld te betalen.

 • Wat kan de Kamer voor gerechtsdeurwaarders doen?

  De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders toetst op het tuchtrecht. Dat houdt in dat de klacht om het gedrag van de deurwaarder moet gaan die in strijd is met de tuchtregels. De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders kan de deurwaarder:

  • berispen
  • een boete opleggen
  • schorsen
  • ontzetten uit zijn ambt

  De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders kan er dus niet voor zorgen dat een beslag wordt opgeheven of dat de beslagvrije voet wordt aangepast. 

  U moet de klacht binnen 3 jaar indienen, nadat u heeft ontdekt dat de deurwaarder zich niet aan de regels heeft gehouden.

 • Wat kan de Nationale Ombudsman doen?

  De Nationale Ombudsman behandelt uw klacht en bekijkt uw individuele situatie.

  De Nationale Ombudsman kan:

  • u adviseren
  • bemiddelen tussen u en de deurwaarder
  • een onderzoek uitvoeren

  U moet de klacht binnen 1 jaar indienen, nadat de deurwaarder de klacht heeft behandeld.

Terug naar boven Shape