Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar
Stap 1

Stel uw schade vast

Verzamel zoveel mogelijk bewijs van uw schade. Verzamel ook bewijs van de hoogte van het bedrag. Denk aan bonnetjes, foto’s en verklaringen van getuigen of artsen.

Stap 2

Bekijk of de ander aansprakelijk is voor uw schade

U kunt alleen om schadevergoeding vragen als uw schade de schuld is van de andere partij. Dit betekent dat u schade heeft omdat de ander iets deed. Of omdat deze persoon iets juist niet deed.

Voorbeelden van een onrechtmatige daad zijn:

 • iets doen dat ingaat tegen uw recht, bijvoorbeeld uw recht op privacy
 • het overtreden van een wet, bijvoorbeeld door rood licht rijden
 • het overtreden van een maatschappelijke afspraak, bijvoorbeeld niet waarschuwen voor het gevaar van een openstaande put

Soms is iemand niet aansprakelijk voor schade die hij veroorzaakt. Hij moest bijvoorbeeld uw raam kapotmaken om u te redden tijdens een brand. Dit heet 'overmacht'.

Stap 3

Vraag om schadevergoeding

Bent u slachtoffer van een misdrijf, bijvoorbeeld mishandeling of inbraak? Dan kunt u meestal schadevergoeding eisen via de strafrechter.

Is er geen strafprocedure? Of krijgt u uw schade niet vergoed, of alleen een deel? Eis dan schadevergoeding via een civiele zaak:

Verzekerd voor schade

Controleer of u een verzekering heeft die de schade vergoedt, bijvoorbeeld een inboedelverzekering of all-risk autoverzekering. Vraag of zij uw schade vergoeden of kunnen helpen om uw schade vergoed te krijgen.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat kan ik vragen als schadevergoeding?

  Bij een schadevergoeding kunt u denken aan een vergoeding voor:

  • schade aan uw spullen, zoals een gebroken ruit
  • kosten van een medische behandeling
  • kosten die u maakte om uw schade minimaal te houden. Bijvoorbeeld het opslaan van spullen als u lekkage had.
  • kosten die u maakte om de schade vast te stellen, bijvoorbeeld het inhuren van een schade-expert
  • inkomensverlies, omdat u door de schade niet kon werken
  • kosten voor rechtsbijstand, bijvoorbeeld voor een advocaat
  • het verzachten van uw leed, dit heet smartengeld

  Schadevergoeding is vaak een lager bedrag dan wat u zelf voor uw spullen betaalde. Want spullen worden minder waard als u ze gebruikt. Dit heet 'afschrijving'. Verzekeraars werken met afschrijvingslijsten. Hoe ouder het product, hoe minder geld u ervoor terugkrijgt. 

  Heeft u zelf ook schuld aan de schade? Of deed u niet genoeg om de schade minimaal te houden? Dan krijgt u maar een deel van de schade vergoed.

 • Tot wanneer kan ik schadevergoeding vragen?

  In de wet staat hoeveel tijd u heeft om schadevergoeding te eisen bij een onrechtmatige daad. Dit heet de verjaringstermijn. Meestal is dit 5 jaar. Als er een uitspraak is van een rechter, is dit 20 jaar. Daarna kunt u de ander niet meer dwingen om uw schade te vergoeden.

  De verjaringstermijn start op de dag waarop u weet dat u schade heeft en wie dit veroorzaakte.

  Om verjaring te voorkomen, kunt u de verjaringstermijn ‘stuiten’. U laat de ander dan weten dat u de schade niet bent vergeten en dat u schadevergoeding eist. U doet dit bijvoorbeeld via een brief. Vanaf dat moment start een nieuwe verjaringstermijn.

  Uitzondering verjaring

  Er zijn uitzonderingen op de verjaringstermijnen. Bijvoorbeeld als een minderjarige schade heeft of als u schade heeft door een bepaald misdrijf. Neem voor meer informatie contact op met een van onze juristen.

 • Moet ik schadevergoeding betalen als ik het er niet mee eens ben?

  U hoeft pas te betalen als de andere partij kan bewijzen:

  • dat hij schade heeft
  • dat u deze schade veroorzaakte

  Vraag of de persoon dit kan bewijzen. En vraag om bewijs van de kosten van de schade, zoals bonnen.

  Hulp mediator

  Zoek met de andere partij naar een oplossing. Bekijk of u het probleem met mediation kunt oplossen. 

  Vergoeding aansprakelijkheidsverzekering

  Heeft u een aansprakelijkheidsverzekering? Leg de situatie dan aan de verzekeraar voor. De verzekeraar onderzoekt of u aansprakelijk bent. De verzekeraar beslist daarna over de hoogte van de vergoeding.

 • Wie is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een dier?

  Meestal is de eigenaar van het dier aansprakelijk. Het moet dan gaan om schade die het dier veroorzaakte door onvoorspelbaar gedrag. Denk aan een hond die u zomaar bijt of een paard dat ontsnapt en uw tuin verwoest.

  Soms is iemand anders aansprakelijk:

  • Volgt het dier een commando op van zijn begeleider? Dan is de begeleider aansprakelijk. Een begeleider is vaak de eigenaar. Maar het kan ook iemand anders zijn, bijvoorbeeld iemand die de hond voor een ander uitlaat. Volgt het dier het commando niet goed op? En ontstaat daardoor schade? Dan is de eigenaar van het dier aansprakelijk.
  • Wordt het dier in een bedrijf gebruikt, bijvoorbeeld een manege? Dan is het bedrijf aansprakelijk voor schade die het dier veroorzaakt.

  Aansprakelijk stellen

  Vraag via een brief schadevergoeding aan de aansprakelijke partij. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief aansprakelijk stellen schade door dier.

Terug naar boven Shape