Hoe krijg ik schadevergoeding na een misdrijf?

Als slachtoffer van een misdrijf heeft u misschien schade of letsel opgelopen. Lees hieronder wat u kunt doen om een schadevergoeding te krijgen.

Stap 1

Doe aangifte bij de politie

U kunt telefonisch, via internet of op het politiebureau aangifte doen. Kijk voor meer informatie hierover op de website van de politie.

Stap 2

Maak een overzicht van uw schade

Noteer alle kosten die u als gevolg van het misdrijf heeft gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan reparatiekosten, kosten voor medische behandeling, inkomensverlies of smartengeld. Bewaar de bewijzen van alle gemaakte kosten.

Stap 3

Check uw verzekeringen

Kijk of u zelf een verzekering heeft die uw schade dekt en meld de schade bij deze verzekering. Bijvoorbeeld een inboedelverzekering die schade als gevolg van inbraak vergoedt. Of een ziektekostenverzekering die de kosten van medische behandeling dekt.

Stap 4

Spreek de dader aan op vergoeding van uw schade

Als de dader van het strafbare feit bekend is, kunt u proberen om schade die uw verzekering niet vergoedt op de dader te verhalen. Dat kan op twee manieren:

Via de strafprocedure: Leg uw schadeclaim voor aan de rechter die de strafzaak van de dader behandelt. Dit noemt men “voegen in de strafprocedure”. Informeer ook bij politie of Openbaar Ministerie naar de mogelijkheid van mediation (bemiddeling) tussen u en de dader. Kijk voor meer informatie over mediation tijdens het strafproces op de website van het openbaar ministerie.

Civiele zaak: Spreek de dader eerst per (aangetekende) brief aan op vergoeding van uw schade. Als dat niets oplevert, dan kunt u een procedure opstarten bij de rechter. Vraag de kantonrechter of de rechtbank om de dader te veroordelen tot betaling van een schadevergoeding. Schakel hiervoor eventueel een advocaat in.

Stap 5

Bekijk de alternatieven

Is niet bekend wie de schade heeft veroorzaakt en heeft u geen verzekering die de schade dekt? U kunt dan niemand aanspreken op vergoeding van uw schade. Soms kunt u wel een beroep doen op het Schadefonds Geweldsmisdrijven of het Waarborgfonds Motorverkeer.

Meer informatie over dit onderwerp

 • Hoe kan ik schadevergoeding krijgen via de strafrechter?

  Is de dader van het strafbare feit bekend en wordt hij vervolgd? Dan kunt u zich “voegen” in de strafzaak. U vraagt de strafrechter om de dader niet alleen straf te geven, maar hem ook een schadevergoeding te laten betalen.

  U kunt zich alleen voegen in de strafzaak voor schade die niet al op een andere manier aan u is vergoed. Bijvoorbeeld door uw verzekering. Kent uw verzekering een eigen risico, waardoor u een deel van uw schade zelf hebt betaald? Dan kunt u zich voor het bedrag dat u zelf hebt betaald voegen in de strafzaak.

  Deze procedure is mogelijk als u zelf slachtoffer bent of als u nabestaande van een slachtoffer bent. U krijgt van het Openbaar Ministerie een formulier waarop u aangeeft wat uw schade is.

  Kijk voor meer informatie over deze procedure in de brochure “Wilt u dat de verdachte of dader uw schade betaalt?” van Rijksoverheid.

 • Wat gebeurt er met mijn schadeclaim in de strafprocedure?

  Als de officier van justitie de zaak zelf af doet, oordeelt hij over uw schadeclaim. Komt de zaak voor de rechter? Dan beoordeelt de strafrechter uw schade.
  De strafrechter oordeelt alleen over de schadevergoeding als de schade makkelijk is vast te stellen. Is de schade te ingewikkeld? Dan verklaart de strafrechter de vordering niet-ontvankelijk. U kunt dan een civiele procedure starten.

  Als de rechter de schade kan beoordelen en vindt dat u recht heeft op schadevergoeding kan hij twee dingen doen:

  • De rechter wijst een schadevergoeding toe. U moet zelf het bedrag innen bij de dader. Stel de dader in een aangetekende brief een termijn voor betaling. Als hij niet betaalt kunt u een deurwaarder inschakelen. 
  • De rechter legt een schadevergoedingsmaatregel op. Het CJIB probeert om de schadevergoeding bij de dader te innen en betaalt de geïnde bedragen aan u uit.
 • Hoe start ik een civiele procedure?

  Wordt uw vordering in de strafprocedure niet-ontvankelijk verklaard of wilt u zich niet voegen in de strafzaak? Bijvoorbeeld omdat duidelijk is dat de schade te ingewikkeld is? Start dan een civiele procedure. Deze procedure begint meestal met het uitbrengen van een dagvaarding.

  Als uw vordering lager is dan €25.000,- kan de kantonrechter uw zaak behandelen. Bijstand van een advocaat is niet verplicht. Vaak is het wel verstandig om hulp van een advocaat in te schakelen.

  Is uw vordering €25.000,- of meer? Dan behandelt de rechtbank uw zaak. U bent verplicht om een advocaat in te schakelen. Het Juridisch Loket verwijst u eventueel door naar een advocaat.

  Meer informatie over de civiele procedure kunt u vinden op de website van de rechtspraak.