Wanneer en hoe kan ik aangifte doen bij de politie?

U kunt aangifte doen als u slachtoffer of getuige bent van een strafbaar feit. Van bepaalde ernstige misdrijven moet u zelfs aangifte doen. De politie is verplicht om uw aangifte op te nemen bij zaken die onder het strafrecht vallen.

U kunt aangifte doen door contact op te nemen met het plaatselijke politiebureau. Als u mondeling aangifte doet, wordt daarvan een proces-verbaal opgemaakt.

Voor een aantal delicten, zoals diefstal en vernieling van vervoermiddelen, kunt u aangifte doen via internet op de website van de politie. Een dergelijke aangifte kan alleen via internet plaatsvinden indien de dader onbekend is, er geen zichtbare sporen zijn en er geen geweld is gebruikt.

Een aangifte kunt u niet anoniem doen. Wel kunt u een misdrijf of daders anoniem melden bij Meld Misdaad Anoniem of bel 0800-7000. De melding is in zijn geheel anoniem, er is geen nummerherkenning en het telefoongesprek wordt niet opgenomen.

De politie kan geen aangifte opnemen als u met iemand een geschil heeft dat onder het burgerlijk recht valt.

Meer informatie over dit onderwerp

 • Wanneer moet ik verplicht aangifte doen?

  Van de volgende ernstige misdrijven moet u verplicht aangifte doen, als u weet dat ze gebeurd zijn, dat er een poging toe is gedaan, of dat ze worden voorbereid:

  • Moord of doodslag.
  • Verkrachting.
  • Een dreiging voor de staat.


  Kan uw aangifte een strafvervolging opleveren voor uzelf, uw (ex)partner of familie? Dan bent u in deze gevallen niet verplicht om aangifte te doen. Als u wel aangifte doet tegen een familielid, moet dat schriftelijk gebeuren. U heeft vervolgens 8 dagen bedenktijd.

 • Hoe verloopt de procedure na een aangifte?

  Onderzoek
  Na uw aangifte gaat de politie bekijken of er een onderzoek wordt gestart. Een onderzoek kan betekenen dat er één of meer daders worden aangehouden. Deze kunnen dan vervolgd worden.

  Als het belang te klein is, of als het onderzoek onbegonnen werk is, wordt er geen onderzoek gestart. Bijvoorbeeld een fietsendiefstal wordt meestal niet onderzocht, tenzij de fietsendief op heterdaad is betrapt. Wel maakt de politie van elke aangifte een proces-verbaal op. Als u het niet eens bent met het niet starten van een onderzoek door de politie, kunt u een gesprek aanvragen bij de korpschef, of een brief sturen naar de korpschef.

  Het komt ook voor dat de politie na het doen van het onderzoek besluit de zaak ‘op te leggen’. Dat wil zeggen dat de politie de zaak niet doorstuurt naar het openbaar ministerie. Als u het daar niet mee eens bent, dan kunt u een brief sturen naar de officier van justitie en deze vragen om het proces-verbaal door te sturen naar het openbaar ministerie.

  Openbaar Ministerie
  Na afronding van het onderzoek kan de zaak doorgestuurd worden naar het Openbaar Ministerie. Bij het Openbaar Ministerie wordt bepaald of de dader vervolgd gaat worden. Seponeert het Openbaar Ministerie de zaak, dat wil zeggen dat de dader niet verder vervolgd wordt, kunt u daartegen in beklag gaan. U kunt uw beklag indienen bij het Gerechtshof, welke bepaalt of het Openbaar Ministerie de zaak al dan niet alsnog zou moeten vervolgen.

  Slachtofferzorg
  Bent u het slachtoffer van een misdrijf (bijvoorbeeld een inbraak of mishandeling)? Dan dient de politie de volgende stappen te zetten:

  • U ontvangt het telefoonnummer van Slachtofferhulp. Als u dit wilt neemt deze organisatie binnen 48 uur contact met u op.
  • De politie zal u vragen of u aanspraak wilt maken op schadevergoeding, als de dader wordt gevonden.
  • De politie zal u vragen of u op de hoogte wilt worden gehouden van de zaak. Daarvoor kunt u dan terecht bij het Slachtofferloket. In de 11 Slachtofferloketten werken de politie, Slachtofferhulp Nederland en het Openbaar Ministerie samen.
 • Wat kan ik doen als de politie weigert om mijn aangifte op te nemen?

  Weigert de politie om uw aangifte op te nemen? Dan kunt u dat schriftelijk melden bij de korps-chef van het politiebureau of bij de officier van justitie waar het desbetreffende politiebureau onder valt. De officier kan de aangifte zelf opnemen of de officier kan het politiebureau opdragen om de aangifte op te nemen.

  Mochten ook de korpschef en/of de officier van justitie de aangifte niet willen opnemen, dan kunt u per brief klagen bij het gerechtshof waar de korpschef of officier van justitie onder valt. Ook kunt u een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman. Via het gerechtshof kan opgelegd worden dat de aangifte alsnog in behandeling moet worden genomen.