Wanneer en hoe kan ik aangifte doen bij de politie?

Als u slachtoffer of getuige bent van een strafbaar feit kunt aangifte doen. Lees hieronder hoe en wanneer u aangifte doet.

Van bepaalde ernstige misdrijven bent u verplicht om aangifte te doen. De politie moet uw aangifte opnemen bij zaken die onder het strafrecht vallen. U kunt aangifte doen door contact op te nemen met het plaatselijke politiebureau. Doet u mondeling aangifte? Dan wordt daarvan een proces-verbaal opgemaakt.

Voor een aantal delicten, zoals diefstal en vernieling van vervoermiddelen, kunt u aangifte doen via internet op de website van de politie. Een online aangifte kan alleen als:

 • de dader onbekend is;
 • er geen zichtbare sporen zijn;
 • er geen geweld is gebruikt.

Een aangifte kunt u niet anoniem doen. Wel kunt u een misdrijf of daders anoniem melden bij Meld Misdaad Anoniem of bel 0800-7000. De melding is in zijn geheel anoniem, er is geen nummerherkenning en het telefoongesprek wordt niet opgenomen.

Sommige aangifte gaan over klachtdelicten. Voorbeelden van klachtdelicten zijn:

 • Smaad;
 • Laster;
 • Stalking;
 • Schending van beroepsgeheim.

Wilt u aangifte doen van een klachtdelict? Dan dient u een klacht in bij de politie. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Wanneer en hoe kan ik aangifte doen van klachtdelict bij de politie?'

Meer weten over het doen van aangifte? Neem dan contact met ons op.

Meer informatie over dit onderwerp

 • Wanneer moet ik verplicht aangifte doen?

  Van de volgende ernstige misdrijven moet u verplicht aangifte doen, als u weet dat ze gebeurd zijn, dat er een poging toe is gedaan, of dat ze worden voorbereid:

  • Moord of doodslag.
  • Verkrachting.
  • Een dreiging voor de staat.


  Kan uw aangifte een strafvervolging opleveren voor uzelf, uw (ex)partner of familie? Dan bent u niet verplicht om aangifte te doen. Als u wel aangifte doet tegen een familielid moet dat schriftelijk gebeuren. U heeft vervolgens 8 dagen bedenktijd.

 • Hoe verloopt de procedure na een aangifte?

  Onderzoek
  Na uw aangifte bekijkt de politie of er een onderzoek wordt gestart. Als het belang te klein is, of als het onderzoek onbegonnen werk is, start de politie geen onderzoek. Zo wordt een fietsendiefstal meestal niet onderzocht, tenzij de fietsendief op heterdaad is betrapt. Wel maakt de politie van elke aangifte een proces-verbaal op. Bent u het niet eens met de beslissing van de politie om geen onderzoek te starten? Vraag dan een gesprek aan bij de korpschef of stuur hem een brief.

  Soms besluit de politie na onderzoek de zaak niet door te sturen naar het Openbaar Ministerie. Dit heet ‘opleggen’. Bent u het hier niet mee eens? Stuur dan een brief naar de officier van justitie. Vraag hem het proces-verbaal bij de politie op te vragen.

  Openbaar Ministerie
  Na afronding van het onderzoek kan de zaak naar het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie bepaalt of de dader wordt vervolgd. Seponeert het Openbaar Ministerie de zaak en wordt de dader dus niet vervolgd? Dan kunt u in beklag gaan. Dit beklag dient u in bij het gerechtshof. Het gerechtshof bepaalt dan of het Openbaar Ministerie de zaak moet vervolgen. Meer weten over deze procedure? Neem dan contact met ons op.

  Slachtofferzorg
  Bent u het slachtoffer van een misdrijf (bijvoorbeeld een inbraak of mishandeling)? Dan dient de politie de volgende stappen te zetten:

  • De politie geeft u het telefoonnummer van Slachtofferhulp. Als u dit wilt, neemt deze organisatie binnen 48 uur contact met u op.
  • De politie vraagt u of u aanspraak wilt maken op schadevergoeding, als de dader wordt gevonden.
  • De politie vraagt u of u op de hoogte wilt blijven over de zaak. U kunt dan terecht bij het Slachtofferloket. In de 11 Slachtofferloketten werken de politie, Slachtofferhulp Nederland en het Openbaar Ministerie samen.
 • Wat kan ik doen als de politie weigert om mijn aangifte op te nemen?

  Weigert de politie om uw aangifte op te nemen? Meld dit bij de korpschef van het politiebureau of bij de officier van justitie waar het politiebureau onder valt. De officier van justitie neemt de aangifte dan zelf op of geeft het politiebureau opdracht om de aangifte op te nemen.

  Wil de korpschef en/of de officier van justitie de aangifte ook niet opnemen? Dan heeft u de volgende opties:

  • Dien een klacht in bij de Nationale Ombudsman;
  • Stuur een brief naar het gerechtshof waar de korpschef of officier van justitie onder valt. Het gerechtshof bepaalt of de aangifte alsnog moet worden opgenomen.